Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

O

Oberg, E., statsrådinna. Nylandsgatan 31.
Oblomieffsky, D., generalmajor. Mariegatan 12.
Obrastzoff, K., handlande. Ö. Henriksgatan 15.
Officiela tidningarnes byrå. Kyrkogatan 14.
Oftschennikoff, A., handlandeenka. Eriksgatan 13.
Olander, A. C., enka. Wladimersgatan 5.
Olander, M., demoiselle. Mariegatan 22.
Oldenburg, A., Unionsgatan 23.
Olenius, F. F., styrman. Kronohagsgatan 3.
Olenius, J., bokhållare. Boulevardsgatan 19.
Olin, A., tulluppsyningsman. Bergmansgatan 9.
Olin, A. G., gårdsegare. Annegatan 26.
Olin, J., hyrkusk. Eriksgatan 15,
Olin, K. A., kontorist. Högbergsgatan 3.
Olson, A. E., kontorist. Alexandersgatan 12.
Ongelin, H., demoiselle. Nikolaigatan 25.
Orell I. A., öfverste. Konstantinsgatan 6.
Orling, E., målare. Fabiansgatan 4.
Orloff J. A., rysk pastor. Eriksgatan 1.
Osberg, A., apotekare. N. Esplanadgatan 17.
Osberg, J. R., senatskopist. Unionsgatan 32.
Osberg, O., fabrikant. Villan Necken.
Osberg & Bade, Mekanisk varkstad, jern och metallgjuteri. Villan Necken och Sörnäs.
Osberg & Bades butik vid Senatstorget 28.
Osetrow, N. K., kapten af 1:a rangen. Villan Kalliolinna i Brunsparken 16.
Osipow, E., gårdsegarinna. Högbergsgatan 6.
Osipoff, W., gårdsegare. Båtsmansgatan 17.
Ostschinikoff, A., handlandeenka. Berggatan 14.
Othman, Th., demoiselle. Barnhemmet vid Lappviksgatan.
Otto, C. M., handlande. Fabiansgatan 10.
Otto, C. M., et Comp., kontor. Fabiansgatan 10.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]