Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

P

Paananen, H., vagnmästare. Villan Kampmalm.
Pacius, F., professor. Wladimirsgatan 21.
Palander, A., vicehäradshöfding. Kaserngatan 40.
Palander, G., major. Annegatan 21.
Paldani, A. & F., demoiseller. Berggatan 22.
Paldani, I., enkefru. Estnäsgatan 1.
Paldani, M., enkefru. V. Kajen 4.
Paldani, W. Ch., fru. V. Kajen 4.
Palenius, C. G., skomakare. Mariegatan 7.
Palenius, J., vaktmästare. Universitetet.
Palin, L, underlöjtnant. Gardeskasern.
Palin, M., målareenka. L. Robertsgatan 4 o. 6.
Palman, S., demoiselle. Wladimersgatan 44.
Palmén, E. G., docent. Kyrkotorget 1.
Palmén, J. A., docent. Annegatan 22.
Palmén, J. Ph., senator. Kyrkotorget 1, träffas kl. 8-10 f. m.
Palmén, K. A., plåtslagare. S. Robertsgatan 9.
Palmgren, A. A., referendariesekreterare. Elisabetsgatan 25.
Palmgren, A., enkefru. Annegatan 10.
Palmgren, A. H. C., källarmastare. Alexandersg. 24.
Palmgren, H., kassör. Socitetshuset.
Palmgren, K., urmakare. Alexandersgatan 48.
Palmgren, O. L., borgmästare: Wladimirsgatan 3.
Palmqvist, A., pappersskärare. Wladimirsgatan 16.
Palmqvist, A., skräddareenka. Fabiansgatan 27.
Palmroos, W., skräddareenka. Alexandersgatan 13.
Palmroos, B. G., kammarförvandt. Fredsgatan 9.
Palmroth, F., vicehäradshöfding. Rieks. villa.
Pantsar, H., magister. Andreegatan 32.
Parker, F. L, enkefru. Mikaelsgatan 4.
Parviainen, A., handlande. Mariegatan 13.
Parviainen, A., jernhandel Mikaelsgatan 8.
Parviainen & Comp. kontor. Alexandersgatan 9.
Pattschenko, kapten. Ö. Henriksgatan 10.
Paul, H., lektor. Alexandersgatan 50.
Paulig, G., konsularagent.
Paulig, G., kontor. Fabiansgatan 10.
Paulig, G. V., handlande. Högbergsgatan 37.
Pavelin, F., enkefru. Berggatan 6.
Pavén, A. o. M., skosömmerskor. Berggatan 7.
Pekolin, H., hyrkusk. Bangatan 9.
Peltonen, J., garfvare. Ö. Henriksgatan 13.
Pehrman, G., senatsregistrator. Wladimisrgatan 20.
Perander, J. J. F., docent. Högbergsgatan 20.
Perohn, S. B. C., handlandeenka. Berggatan 2.
Peron, M., mademoiselle. Högbergsgatan 35.
Pestsoff, J., rysk kantor. Elisabetsgatan 29.
Petersen F. J., e.o. professor. N. Kajen 16.
Petrelius, G. A., skjortmagasin. Alexandersgatan 32.
Petroff, W., handelsföreståndare. Wladimirsgatan 52.
Petroff, L, stabskapten. Brunnshusvägen 6.
Petroff, W. W., guvernementssekreterare. Fredriksgatan 33.
Petroff, W. A., gårdsegere. Wladimirsgatan 49.
Pettersson, A. W. gårdsegare. Styrmansgatan 15.
Pettersson, B., demoiselle. Simonsgatan 2.
Pettersson, C., kapten. Bergmansgatan 13.
Petterson, M., demoiselle. Berggatan 6.
Pettersson, V., faktor. L. Robertsgatan 3.
Petuchoff, P., kassör. Nikolaigatan 27.
Pfaler, E. v., fröken. Elisabetsgatan 25.
Pfaler, E., öfverstinna. Kaserngatan 22.
Pfaler, K. E., enkefru. St. Robertsgatan 35.
Pfaler, L. v., magister. Nikolaigatan 13.
Pfaler, M. v., pastorska. Berggatan 17.
Pihl, P., Krukmakare. Tölö.
Pihlgren, A., handlande. Fabiansgatan 14.
Pihlgren. J. F., ritare. Unionsgatan 45.
Pihlgren, M. U., skomakareenka. Högbergsgatan 32.
Pihlgren, M. V., vaktmästare. Mariegatan 24.
Pihlman, C. G., hoffurir. Mariegatan 2.
Pihlstedt. Ch., kontorist. Bergmansgatan 11.
Pihlström, A., maskinist. Tölö sockerbruk.
Pihlström, A., läneenspännare. Richardsgatan 2.
Pipping, statsrådinna. Wladimirsgatan 4.
Pipping. J. F., referendariesekreterare. Ö. Henriksgatan 5.
Pipping, J., professorska. Andreegatan 14.
Pippingsköld, A., fröken. Estnäsgatan 5.
Pippingsköld, J., professor. Skilnaden 2.
Planting, K. A., registrator i postdirektionen. Georgsgatan 36.
Plate, A., musiklärarinna. Wladimirsgatan. 28.
Plate, G. karamellfabrikant. V. Henriksgatan 18.
Plathan, H., öfverstinna. Brunnsgatan 8.
Pletschikoff, F., borgareenka. Nikolaigatan 23.
Pletschikoff, N., handlande. N. Esplanadgatan 21.
Polvaschki, M., handelsföreståndare Andreegatan 7.
Polykarpoff, C. M., handelsbiträde. Fabiansgatan 27.
Polviander, A., demoiselle. Glogatan 2.
Pomell, H. W., målaremästare. Mikaelsgatan 1.
Pontan, G., kapten, landträntmästareadjoint. Nylandsgatan 11..
Pontan, J. A., navigationslärare. Bergmansgatan 17.
Ponthan, A., kontorist. Nylandsgatan 11.
Popoff, N., pastor. Elisabetsgatan. 29.
Popoff, P., vin, o. kolonialvaruhandel. Alexandersg. 18.
Popoff, W. bokhållare. Alexandersgatan 24.
Poschner, O. B., ättiksfabrikant. Wladimirsgatan 52.
Priganoff, A., gårdsegarinna. Wladimirsgatan 47.
Priganoff, F., karttaritare. Lappviksgatan 3.
Printz, K. F., med. licent. Alexandersgatan 32.
Procope, F., kapten, flygeladj. Gardeskasern.
Procope, K. A., löjtnant. Estnäsgatan 5.
Procope, N., presidentska. Georgsgatan 36.
Procope, V., genral major. Gardeskasern.
Pulkkinen, M., skorstensfejareenka. Fabiansgatan 30.
Prytz, L., senatskanslist. Estnäsgatan 9.
Prytz, fröknar. S. Esplanadgatan 18.
Pärsch, H., lärare. Skilnaden 2.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]