Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

R

Raddalitzky, G., rysk pastor. Elisabetsgatan 29.
Raddatz, F. S., skräddareenka. S. Esplanadgatan 2.
Ramsay, A., agent. Brunsparken 18.
Ramsay, A., kapten. Gardeskasern.
Ramsay, M., fru. Brunsparken 18.
Ramsay, W., handlande. Unionsg. 30.
Ramsay, V., guvernörska. Mauritsgatan 4.
Ramstedt, E., demoiselle. Nylandsgatan 24.
Ramström, C. B., gårdsegare. Bangatan 2-5.
Rancken, F. G., kontorist. Andreegatan 28.
Rancken, W., kapten, senatstranslator. Parkgatan 9.
Rand, E., skomakare. Lappviksgatan 21.
Randen, E., U advokatfiskal i generaltulldirektionen. Unionsgatan 45.
Rasmussen, W., målare. Wladimirsgatan 45.
Rautell, C., guldsmed. Annegatan 24.
Rautell, E., ackuschörska. Vinkelgatan. 10.
Rautell, O., urmakare. Alexandersgatan 36.
Rautenfelt, G. v., öfverstelöjtnant. Wladimirsgatan 40.
Rautian, A., enka. Fabiansgatan 14.
Regnell, K. W., kammarskrifvare. Wladimirsgatan 55.
Rehausen. A. v., enkelagmanska. Fredsgatan 35.
Rehausen, V. v., hofr. ausk. Alexandersgatan 15.
Rehbinder, A., friherre, öfverste. Wladimirsgatan 9.
Rehbinder, H., fröken. Georgsgatan 27.
Rehbinder, N.. fröken. L. Robertsgatan 1.
Rehn, O., landskontorist. Skarpskyttegatan 8.
Rehnberg, A., handlande. V. Henriksgatan 26.
Rehnfors, J., senatsvaktmästare. Elisabetsgatan 23.
Reibnitz, K., generallöjtnant. Trekanten 12.
Reiger, F. F. C., föreståndarinna. Nikolaigatan 14.
Rein, N. & E., fröknar. Annegatan 13.
Rein, Th., professor. Bangatan 21.
Reinoff, R. E., handelsföreståndare. Lappviksgatan 19.
Reitz, W., ackuschörska. Alexandersgatan 15.
Rejman, G. A., stenhuggare. Annegatan 20.
Renfors, P. G., qvartersman. Thölö sockerbruk.
Renholm, C. C., enkefru. Wladimirsgatan 34.
Renholm, J., skeppare. Konstantinsgatan 11.
Renlund, K. H:, kontorist. Alexandersgatan 9.
Renström, K., musiker. St. Robertsgatan 21.
Rennerfelt, A. W., färgare. Vestra Henriksgatan 16.
Renvall, E., poliskonstapel. Mariegatan 28.
Renvall, R. A., filos. doktor. Berggatan 16.
Renvald, C., generalmajor. Mariegatan 14.
Resvoy, A. T., handlande. N. Esplanadgatan 19.
Resvoy, N. T., handlande. Unionsgatan 25.
Reuter, C., ingeniör. Egen villa vid vestra chaussén. Skriftliga meddelanden emottagas å Polytekniska skolan.
Reuter, O. M., filos. doktor. Berggatan 8.
Rickstrom, M., restauratörsenka. Mikaelsgatan 27.
Ridscheffskij, K., vill-egare. Villan Berga.
Rieks, G., tapetfabrikör. Egen villa å Broholmen.
Rieks, G., tapethandel. Alexandersgatan 30.
Rindell, A., magister. Nikolaigatan 21.
Ringqvist, G. A., möbelfabrikant. Högbergsgatan 33.
Rinman, O., demoiselle. Berggatan 10.
Rintala, M., skräddare. Alexandersgatan 11.
Rokassowski, A., friherre, translator vid länestyrelsen. Konstantinsgatan 23.
Rongain, E., enkefru. Berggatan 8.
Roos, E., snickareanka. Eriksgatan 28.
Roos, K. H., bokbindare. Estnasgatan 9.
Roos, M., hyrkusk. Berggatan 5.
Roos, S. W., gårdsegarinna. Kristiansgatan 9.
Rosberg, F., fröken, lärarinna. L. Robertsg. 4 o. 6.
Rosberg, J., länelandtmätare. L. Robertsgat. 4 o. 6.
Rosenberg, J. restauratör. Simonsgatan 6.
Rosenborg, M., enkeprofessorskn. Berggatan 6.
Rosendahl, B., vicehäradshöfding. Elisabetsgatan 21.
Rosendahl, G. A., restauratör. Fredriksgatan 34.
Rosendahl, G. W., boktryckerikonstförvandt. Elisabetsgatan 21.
Rosendahl, E., gårdsegare. Andreegatan 29.
Rosengren, C., gårdsegare. Badhusgatan 10.
Rosenlindt, E., fru. Elisabetsgatan 17.
Rosenlöf, S., gördelmakaremästare. Nylandsgat. 29.
Rosenlöf, W., modesömmerska. Skilnaden 17.
Rosenqvist, L., fru. Kaserngatan 48.
Roslund, E., garfvare. Georgsgatan 8.
Rosqvist, J. E., vaktmästare. Lappviksgatan 21.
Rostedt, C., gårdsegare. Fredsgatan 5.
Rosvall, O., vaktmästare. Fabiansgatan 28.
Rothberg, M., poliskonstapel. Villan Surutoin.
Rothman, S., enkefru. Fredsgatan 19.
Rothsten, F. W., magister. V. Kajen 4.
Rotkirch, E., protokollsekreterare. Unionsgatan 6.
Rouget de S:t Hermine, F., svensk generalkonsul. Fabiansgatan 27.
Rubloff, A., kaptenska. St. Robertsgatan 41.
Rubloff, K., telegrafist. St. Robertsgatan 41.
Rudbäck, A. J., bankodirektör. Regeringsgatan 3.
Rudnäs, M., banmästare. Villan Wallgård i Sörnas.
Rudolph, E., kontor. Unionsgatan 26.
Rundqvist, O. J., skräddaremästare. Unionsgatan 27.
Runeberg, F. C., med. kand. Berggatan 17.
Runeberg, J. W., professor, med. doktor. Nikolaig. 13.
Runeberg, K. & M., demoiseller. Kaserngatan 21.
Runsten, K. A., senats e. o. kammarskrifvare. Kaserngatan 10.
Ruth, A., landskanslist. Högbergsgatan 16.
Ruth, J., skorstensfejare. Fabiansgatan 5.
Ruth, öfverste. Parkgatan 9.
Ruth, kapten. Alexandersgatan 15.
Rutschinski, pastor. Katholska presthuset i Brunsp.
Rydberg, F., skeppareenka. St. Robertsgatan 31.
Rydman, G. S., demoiselle, lampmagasin. Alexandersgatan 38.
Rydqvist, K. A., vaktmästare. Georgsgatan 10.
Ryska intendentskansliat. S. Magasinsgatan 2.
Råbergh, H., professor. Diakonissanstaltens hus å Skatudden.
Råbergh, E. A., handlande. Glogatan 1.
Rönnberg, F. F., kanslist. Berggatan 10.
Rönnbeck, J. U., doktorinna. Annegatan 13.
Rönnbäck, P. A., revisionskommissarie. Elisabetsgatan 25.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]