Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

S

Saarelainen, N., svarfvaremästare. Wladimirsg. 27.
Saarikoski, J. J., urmakare. Nylandsgatan 38.
Sackleen, A., friherre, statsråd. Ö. Henriksgatan 5.
Saelán, Th., öfverläkare, professor Lappviks sjukhus. Mottagning kl. ½ 9-½ 11. alla helgfria dagar.
Saffranovitch, geheimeråd. Annegatan 21.
Sager, F., kontorist. Skilnaden 8.
Sahlberg, J., docent. S. Magasinsgatan 5.
Sahlberg, K. F., kamrerare. Nikolaigatan 13.
Sahlberg, M., demoiselle, fruntimmersskola. Fredsg. 8.
Sahlberg, M., skolföreståndarinna. Fredsgatan 14.
Sahlbom, A. C., badhusföreståndarinna. Badhuset vid Tyska kyrkan.
Sahlbom, C. F., maskinist. Badhuset vid Tyska kyrkan.
Sahlsten, C. W., kamrerare. Mariegatan 22.
Sahrberg, E. A., slagtare. Boulevardsgatan 19.
Salin, A. F., rådman. Unionsgatan 7.
Salin, N., ritare. Bangatan 5.
Salin, O. W., handlande. Kyrkogatan 1.
Salin, S., gårdsegarinna. Nylandsgatan 18.
Salingre, C. E., assessorska. Alexandersgatan 26.
Sallmén, E., Th., forstmästare. Estnäsgatan 5.
Sallmén, R., demoiselle. Kaserngatan 40.
Savonius, enkefru. Fredriksgatan 20.
Salovjeff, N., rysk pastor. Konstantinsgatan 11.
Salonius, J., urmakareenka. Fredriksgatan 47.
Saltzman, Fr., med. doktor, docent. Nikolaigat. 21.
Salvén, F. W., jernvägsbokhållare. Wilhelmsgat. 4.
Salvén, J. W., öfverkontrollör. Alexandersgat. 17.
Samuelsson, M., fru. Katrinegatan 3.
Sandberg, A., modist. Ludvigsgatan 10.
Sandberg, C. G., tullvaktmästare. Vinkelgatan 9.
Sandberg, D. H., vaktmästare. Bangatan 13.
Sandberg, E., sekreterare. Fabiansgatan 23.
Sandberg, F. A., revisor. Mikaelsgatan 8.
Sandberg, G. B., målaremästare. Mikaelsgatan 13.
Sandberg, G. U., bagare. Högbergsgatan 36.
Sandell, A. F., fältkamrerare. Nikolaigatan 14.
Sandell, J., fru. Norra Esplanadgatan 1.
Sandell, S., fru. Mariegatan 2.
Sandholm, M. E., achuschörska. St. Robertsgat. 3.
Sandqvist, G. C., byggmästare. Högbergsgatan 45.
Sandström, J., byggmästare. Sandviksgatan 10.
Sandström, H. J., skomakaremästare. N. Magasinsg. 4.
Sanmark, C. G., ingeniörkapten. Boulevardsg. 13.
Sanmark, F. G., öfverläkare. Andreegatan 4.
Sarin, C., restauratris. Fabiansgatan 27.
Sarlin, J. A., qvartersman. Villan Kampmalm.
Saurén, A. J., bankobokhållare. Konstantinsgat. 28.
Saurén, K., kammarråd. Boulevardsgatan 20.
Savonius, E., vicehäradshöfding. Elisabetsgatan 25.
Saxbäck, M., prostinna. Nylandsgatan 12.
Saxbäck, A. W., med. doktor. Richardsgatan 4.
Saxelin, A. K., kontorist. Andreeegatan 10.
Schantz, F. v., kapten. Bergmansgatan 7.
Schantz, F. v., handlande. N. Esplanadgatan 3.
Shantz, F, v., kontor. N. Esplanadgatan 3.
Schantz, N. C. o. A., fröknar. Georgsgatan 5.
Scharin, J., handlande. Ö. Henriksgatan 15,
Scharin, W., handlande. N. Esplanadgatan 25.
Schatelovitz, W., kapten. Bergmansgatan 17.
Schauman, A., magister. Fabiansgatan 6.
Schauman, B. O., f, d. bibliotheksamanuens. V. Kaj. 4.
Schauman, F. M., universitets sekreter. Unionsg. 3.
Schauman, K. F. J., sekreterare vid statistiska byrån. Kaserngatan 36.
Scheele, A. A., provisor. Skilnaden 4.
Schelin, H. F., Arabia Porslinsfabrik.
Scherebzoff, A., gårdsegarinna. Lappviksgatan 23.
Schick, M., byggmästare. Boulevardsgatan 40.
Schiefner, T., handlandeenka. Unionsgatan 32.
Schieldt, A. S. & A. E., demoiseller. Mariegat. 24.
Schieldt, B. J., v. häradsh. Annegatan 8.
Schieldt, Ch., enkefru. Annegatan 8.
Schieldt, M., enkefru. Fredsgatan 12.
Schildt, Hj., kontingenthandlande. Albertsgat. 13.
Schildt & Hallbergs kontor, Mikaelsgatan 5.
Schichin, V., telegrafist. Andreeegatan 24.
Schiperski, K., general. Mariegatan 12.
Schipsinski, W., guvernementssekreter. Alexandersg. 6.
Schklävin, W., expeditionschefsadjoint. Kyrkogat. 5.
Schmidt, F., kontorist. Nikolaigatan 19.
Schmidt, H., demoiselle. S. Esplanadgatan 4.
Schneidler, Herm., Handelsbokhållare. Rieks villa.
Sehohin, N., handlande. N. Magasinsgatan 4.
Sehohin, P., handlandeenka. Unionsgatan 24.
Sehohin, P., handelsföreståndare. Lappviksgatan 27.
Sehohin, W., handelsfirma. Unionsgatan 24.
Schoultz, C. v., kollegiiassessor. Elisabetsgatan 2.
Schroeder, J., barnmorska. Georgsgatan 18.
Schröder, S., enkefru. Konstantinsg. 6.
Schultén, A. af, frih. filos. magister. Boulevardsg. 4.
Schultén, H. af, frih. filos. magister. Boulevardsg. 4.
Schultén, M. W. af, friherre, assistentläk. Fabiansg. 31.
Schvank, F. E., möbelfabrikör. Fabiansgatan 14.
Schvenzon, A. v., kollegiiråd. L. Robertsgatan 1.
Schwindt, P. T., studenthus-ekonom. Studenthuset.
Schybergson, E. E., filos. magister. Konstantinsg. 3.
Schybergson, M. G., filos. doktor. Manegegatan 8.
Schügge, C., handelsbokhållare. Villan 33 vid långabron.
Schügge, O., musiker. Villan 33 vid långa bron.
Schön, E., skomakaremästare. Nylandsgatan 13.
Schöneman, A, sekreterare. Albertsgatan 7.
Sebastiani, K., öfverstelöjtnant. Andreegatan 13.
Sederholm, A. W., gårdsegare. Malmgatan 14.
Sederholm, A, W., snickaremästare. Brunsgatan 6.
Sederholm, C. A., statsråd, äldre läkare vid 23 Artilleribrigaden. Konstantinsgatan 14.
Sederholm, C. E., skeppare. Ulrikasborgsgatan 1.
Sederholm, K. A. T., prokurator. Ö. Henriksg. 3.
Sederholm, S., fru. Wladimirsgatan 54.
Sederoff, A., demoiselle. Fabiansgatan 7.
Sederoff, H. M., enkefru. Fabiansgatan 7.
Sederström, S., skomakareenka. L. Robertsgatan 11.
Sedmigradskys småbarnskola. Mariegatan 24.
Sedoff, I., handlande. Gräsviksgatan 1.
Seeck, A., korfmakare. Albertsgatan 30.
Segerstråle, J. V., magister. S. Esplanadgatan 4.
Segerstråle, S., senatskanslist. Skatudden, Myntg. 3.
Seidenschnur, O., handlande. Mariegatan 12.
Selenius, C. J., kammarskrifvare. Berggatan 6.
Selin, M., maskinist. Andreegatan 56.
Selling, V., magister. Andreegatan 13.
Semenoff, I., gårdsegare. Fredriksgatan 31.
Semenoff, K., gårdsegare. St. Robertsgatan 10.
Semenoff, N., handlande. Ö. Henriksgatan 13.
Semmelis, C., restauratör. Glogatan 8.
Serenius, H., sparbankskamrerare. Mariegatan 24.
Serenius, M. C., enkeassessorska. Mariegatan 24.
Sergejeff, G., handlande. Richardsgatan 4.
Sergieff, statsråd. V. Henriksgatan 10.
Sergieff, P., öfverste. Simonsgatan 8.
Setinsky, A., handlande. Elisabetsgatan 9.
Sidorow, P., handlande. Mikaelsgatan 8.
Sidorow, U., enkefru. Kaserngatan 25.
Siebert, J., doktor. Kaserngatan 26.
Sievers, A. M., enkefru. Vinkelgatan, 9.
Sievers, K. R., med. kand. Vinkelgatan 9.
Sigell, J., faktor. Ludvigsgatan 2.
Sihvonen, J., pastor. Fredriksgatan 37.
Siik, M., vill-egare. Villan Dal i Thölö.
Siikanen, A., skräddaremäst. St. Robertsgat. 28 & 30.
Sikoff, H., handlandeenka. St. Robertsgatan 3.
Silén, A. N., ackuschörska. Sjömansgatan 24.
Silén, G. F., faktor. Wladimirsgatan 11.
Silfvast, A., veterinärläkare. V. Henriksgatan 22.
Silfvast, A., veterinärläkare, guvernementssekreterare. V. Henriksgatan 22.
Silfverberg, S., demoiselle. Myntgatan 3.
Silfverblad, E., revisor. Villan Ås i Sörnäs.
Silfverblad, G. R., handlande. Villan Ås i Sörnäs.
Silfverhjelm, C., friherre, löjtnant. L. Robertsg. 9.
Silfverhjelm, E. A., friherrinna. L. Robertsgatan 9.
Silfvius, E. J., handlande. Kyrkogatan 13.
Silfvius, H. R., handlande. Kyrkogatan 13.
Silfvius, R., skeppareenka. Elisabetsgatan 2.
Siljander, A., bankobokhållare. Nylandsgatan 33.
Siljander, L., demoiselle. Nylandsgatan 33.
Sillman, E., sprutmästare. Högbergsgatan 31.
Silvan, I., lokomotivförare. Brunnsgatan 6.
Simanoff, M., öfverste. N. Esplanadgatan 31.
Simelius, H., lärarinna. S. Magasinsgatan 3.
Simenoff, H., vill-egare. Villan Taipale.
Sinebrukoff, K., spishållerska. Skeppsredaregatan 2.
Sinebrychoff, N., handlande. Boulevardsgatan 40.
Sinebrychoff, P., kommerseråd. Boulevardsgatan 40.
Sirelius. professorska. Wladimirsgatan 34.
Sirén, B., vicehäradshöfding. Bergmansgatan 1.
Sirén, H.. med. kand. Andreegatan 1.
Sirén, G. W., detektiv. Brunsparken 15.
Sitkoff, J., handlande. Brobergskajen 12.
Sittnikoff, A., handlande. Mikaelsgatan 19.
Sittnikoff, J. A., handlande. Unionsgatan 28.
Sittnikoff, W. A., handlande. Unionsgatan 28.
Sivén, S. G. A., ingeniör vid Forststyrelsen. Konstantinsgatan 6.
Sivenius, K. G., muraremästare. Eriksgatan 24.
Sivonius, J. W., polisöfverkonstapel. Kronohagsg. 3.
Sjöberg, A., hattsömmerska. Annegatan 26.
Sjöberg, A., packhusinspektorsenka. Fabiansg. 21.
Sjöberg, H. J., kassör vid föreningsbanken. Kronohagsgatan 1.
Sjöblom, A. A., sjökapten. Båtsmansgatan 35.
Sjöblom, A. S., spishållerska. Simonsgatan 6.
Sjöblom, A. W., kapten. Rödbergsgatan 15.
Sjöblom, F. J. F., handlande. V. Kajen 6.
Sjöblom, G. A., vaktmästare vid Lutherska begrafningsplan. Lappviken.
Sjöblom, G. A., verkmästare. Willan Hagnäs.
Sjöblom, H., handskmakare. V. Henriksgatan 8.
Sjöblom, J. F., gårdsegare. Fiskaregatan 16.
Sjöblom, J. E., kofferdikapten. Sjömansgatan 29.
Sjöblom, K., gårdsegarinna. Båtsmansgatan 23.
Sjöblom, M. C., formansenka. Båtsmansgatan 35.
Sjöblom, R., vaktmästare. Kristiansgatan 9.
Sjögren, G. S., statsrådinna. Bonlevardsgatan 5.
Sjögren, L., enkefru. Villan Berghäll.
Sjögren, S. M., ackuschörska. Brunnsgatan S.
Sjöholm, A. W., faktor. Wladimirsgatan 11.
Sjöholm, J. H., kontorsföreståndare. Bernhardsg. 5.
Sjölin, J., ingeniör. V. Kajen 4.
Sjölund, A. W., handlande. Styrmansgatan 14.
Sjölund, V. A., fiskköpare. Styrmansgatan 14.
Sjöman, H., modist. Wadimirsgatan 5.
Sjöman, M., demoiselle. Konstantinsgatan 13.
Sjöman, O., filos. magister. Elisabetsgatan 2.
Sjöroos, A., skomakare. Kaserngatan 46.
Sjöstrand, C., skulptör. Andreegatan 22.
Sjöström, B. F., kammarförvandt. Regeringsgat. 13.
Sjöström, F. A., arkitekt. Alexandersgatan 15.
Sjöström, S., assessorska. Andreegatan 24.
Skandia, försäkringsbolag. Kontoret Unionsgatan 32. öppet kl. 9-2 och 5-7.
Skogberg, J., tryckerifaktor. Parkgatan 1.
Skogman, E., enkepastorska, lärarinna. Mariegat. 24.
Skolnoff, L., bokhållare. Villan Kampmalm.
Skotte, E. V., skådespelare. Skilnaden 4.
Skrintschinsky, Ch., statsrådinna. Unionsgatan 3.
Skurning. A., skräddare. Lappviksgatan 25.
Slassnikoff, M., handlande enka. Andreegatan 24.
Slöör, K. A., magister. Wladimirsgatan 19.
Smedberg, J., ingeniör. Wladimirsgatan 34.
Smedberg, V. I., magister, revisor. Wladimirsg. 34.
Smirnoff, A., demoiselle. Brunsparken 3.
Smirnoff, E., fru. Konstantinsgatan 13.
Smirnoff, G., med. doktor. Alexandersgatan 4. Mottagningstimmar kl. 9-10 f. m. och 4-5 e. m.
Smolander, W., handlande. U. Henriksgatan 13.
Snellman, A., pastorska. Mariegatan 7.
Snellman, A. S., sömmerska. Villan Lugnet.
Snellman, aktör. Andreegatan 12.
Snellman, J., president. Brunnshusvägen 14.
Snellman, J. W., senator. Georgsgatan 24.
Snellman, N. L, fotograf. Andreegatan 13.
Snygg, A. H., målarmästare. Högbergsgatan 17.
Sohlberg, G. V., bleckslagarmästare. Högbergsg. 17.
Sohlberg, H. K., vicehäradshöfding. Brunnsgatan 8.
Sohlman, J. G., landssekreterare. Ö. Henriksg. 13.
Sohlman, K., lotskapten. Unionsgatan 41.
Sohlström, G., magister. Alexandersgatan 16.
Sohlström K. F., guldsmed. Thölö. Stengård.
Sohlström, O., handlande. Kyrkogatan 9.
Soini, W., filos. kand., redaktör. Andreegatan 4.
Sokoloff, N., kapten. Mariegatan 7.
Soldan, A. F., direktör för myntverket. Myntgatan 3.
Solotoff, W., kollegiiassessor. Alexandersgatan 6.
Solitander, C. P., magister. Brunnsparken 6 i vestra området.
Solower, S., bokhållare. Rieks villa å Broholmen.
Sommar, P. J., bleckslagare. Fredriksgatan 20.
Sontag, E., kassör. Wladimirsgatan 32.
Sontag, G., smedenka. Jägaregatan 13.
Sosunoff, M., handlande. St. Robertsgatan 16.
Sourander, G. F., referendariesekr. Kaserngatan 36.
Sourander, G. J., häradshöfding. Brunnsparken 21.
Sourander, K. M., telegrafist. Fredsgatan 11.
Sovelius, A., demoiselle. S. Magasinsgatan 6.
Spakowsky, I. S., verkmästare. Rieks villa å Broholm.
Spennert, E., sadelmakare. Annegatan 4.
Spiring, G., målare. Tölö, Garoffs villa.
Spoof, F., bruksintressent. Andreegatan 35.
Spoof, Wald., senatskanslist. Fabiansgatan 31. Anträffas kl. 9-10 f. m. och 4-6 e. m.
Spåre, C. G., andre kammarförvandt. Fabiansg. 27.
Spåre, W., statsråd. Alexandersgatan 52.
Staben för Finländska militärdistriktet. Mikaelsg. 29.
Stackelberg, F. M., friherre. Brunsgatan 10.
Stadius, K. A., protokollssekreterare. Elisabetsg. 21.
Stadspostens kontor. Annegatan 13.
Stambej, K. F., fiskköpare. Styrmansgatan 14.
Standertskjöld,. A. o. J., fröknar. Alexandersgatan 50.
Standertskjöld, G. A. M., general. Brunnsgatan 8.
Standertskiöld, J., öfverstelöjtnauska. Unionsg. 45.
Staudinger, F., skräddare. Ö. Henriksgatan 1.
Staudinger, R., handlande. Ö. Henriksgatan 1.
Stenberg, A. L., ingeniör. Villan Hagnäs.
Stenberg, A. W., magister. Villan Hagnäs.
Stenberg, J., ingeniör. Villan 33 vid långa bron.
Stenberg, J. D., vinkällare. Alexandersgatan 32.
Stenberg, J. D., & Söner. mek. verkstad. Hagnäs.
Stenberg, J. D., handlande. Villan Aspnäs.
Stenberg, L. E.. enkefru. Berggatan 10.
Stenberg, M., enkefru. Berggatan 10.
Stenberg, Seb., vicehäradshöfding. Senatstorget 24, 1 tr. upp. Anträffas kl. 10-12 f. m. Bostad: Berggatan 17.
Stenbäck, B. L., vaktmästare. Polyteknikum.
Stenbäck, H., kanslist. Lilla Robertsgatan 4 & 6.
Stenbäck, L., jernvägsbokhållare. Hagasundsgatan 6.
Stenbäck. M. G. J., doktor. Regeringsgatan 13. Mottagning kl. 10-11 f. m. och 4-5 e. m.
Stenfors, S., gårdsegare. Elisabetsgatan 13.
Stenholm, C. H., gårdsegare. Eriksgatan 48.
Stenholm, W., kontorist. Mikaelsgatan 20.
Stenius, B., häradshöfding. Nylandsgatan 38.
Stenius & C:o, handelsfirma. Konstantinsgatan 8.
Stenius, G. M., bagare. Kyrkogatan 9.
Stenius, K. F., bankokamr. Villan Holmnäs å Broholmen.
Stenius, M. G., trädgårdsmästare. Villan Alkärr.
Stenman, J., gårdsegare. Båtsmansgatan 44.
Stenroos, byggmästare. Wladimirsgatan 46.
Stenroos, L., demoiselle. Lappviksgatan 9.
Stensviks tegelbruks kontor. Mikaelsgatan 3.
Stepanoff, F., öfverauditör. Kaserngatan 14.
Sterenius, G., landskontorist. Unionsgatan 43.
Stergidi, L., tobaksfabrikant. Lappviksgatan 29.
Stern, handlande. Alexandersgatan 21.
Steven. W. S., gårdsegarinna. Bangatan 19.
Steven-Steinheil, H., grefvinna, Skilnaden 8.
Stier, A., modesömmerska. Alexandersgatan 26.
Stigell, A. J., gårdsegarinna. Andreegatan 28.
Stigell, G., gårdsegare. Georgsgatan 29.
Stigell, H. J., stenhuggare. Lappviksgatan 11.
Stigell, K, N., murare. Eriksgatan 38.
Stigell, M., gårdsegare. Andreegatan 22.
Stigell, Rob., skulptör. Lappviksgatan 11.
Stjerncrantz, A., fröken. Boulevardsgatan 17.
Stjerncreutz, S., amiralska. Villa, Brunsparken 17.
Stjernschantz, J. V., trafikdirektör. Hagasundsg. 6.
Stjernvall, A., öfverstinna. Unionsgatan 17.
Stjernvall, E., enkefru. Simonsgatan 8.
Stjernvall, F., senatskanslist. Manegegatan 2.
Stjernvall, O.. öfverstelöjtnantska. Georgsgatan 27.
Stjernvall, S., geheimerådinna. Berggatan 8.
Stockmann, G. F., handlande. N. Esplanadgatan 5.
Stolboff, A., handlande. Sörnäs.
Stolpe, G., agronom. N. Esplanadsgatan 21.
Stolpe, P., lånebibliothek. Konstantinsgatan 17.
Stolpe. S. S., enka. Konstantinsgatan 17.
Stolpe, W. telegrafst. Könstantinsgatan 17.
Stolpe, W. Th., kontorist. Manegegatan 4.
Stormbom, F., stationsinspektor. Sörnäs station.
Strandberg, C. A., restauratör. S. Esplanadgat. 18.
Strandberg, C. J., maskinist. Högbergsgatan 1.
Strandman, E. A., professor. Fabiansgatan 24.
Strandström, demoiselle. Kristiansgatan 5.
Strandström, F. M., maskinist. Kristiansgatan 5.
Strebulajeff, I., handlande. V. Henriksgatan 16.
Strekaloff, V. v., professor. Nylandsgatan 12.
Streng, A., lektor. Trekanten 3.
Streng, J. A.. magister. Alexandersgatan 54.
Stråhlman, C., lagmanska. Georgsgatan 25.
Stråhlman, E. V., kamrerare. Trekanten 7,
Ström, A. F. F., jernvägs hufvudkassör. Georgsgat. 25.
Ström, J., magistrats vaktmästare. Kampvillan 73.
Strömberg, E., demoiselle. Sofiegatan 6.
Strömberg, E. R., bankombudsman. Villa, Brunsp. 3.
Strömberg, G., statsråd. Hagasundsgatan 6.
Strömberg, G. A., skräddarmästare. Fabiansgatan 28.
Strömberg, I., sjöforman. Fiskaregatan 16.
Strömberg, R., demoiselle. Georgsgatan 18.
Strömberg, R., gårdsegare. Malmgatan 8.
Strömbäck, A., handlande. St. Robertsgatan 28 &30.
Strömfors, O. R., magister. Kyrkogatan 12.
Strömmer, J. K., glasmästare. St. Robertsgatan 10.
Strömsten, A. & L. demoiselle. Bernhardsgatan 3.
Strömsten, C. C., sjökaptensenka, Bernhardsgat. 3.
Strömsten, H., enkefru. Georgsgatan 34.
Stude, A., handlande. Sofiegatan 2.
Stude, A., manufakturhandel. Unionsgatan 32.
Studentkårens ethnografiska museum. Unionsgat. 27.
Sturén, M., kaptenska. Kaserngatan 4.
Ståhl, A. F., handelsföreståndare. St. Robertsgat. 14.
Ståhlberg, A., konduktör. Fredriksgatan 55.
Ståhlberg, G. J., bokhandelsbiträde. Alexandersg. 13.
Ståhlberg, O. A., civilpolismästare. Alexandersg. 22.
Ståhlberg, R., maskinist. Lappviksgatan 31.
Ståhlbom, M. C., ackuschörska. Vladimirsgatan 28.
Ståhle, G. A., telegrafist. Albertsgatan 28.
Stålhandske, G. R. A., sekreterare. Villan Lugnet.
Ståhlhane, E., majorska. Fredsgatan 15.
Städernas allmänna brandstodsbolags direktion. Helenegatan 5.
Subrschitzki, statsråd. Brunnsparken 21.
Sucksdorff, M., demoiselle. Manégegatan 7.
Sulataroff, P., vill-egare. Villan Berga.
Sulkala, J., kammarskrifvare. St. Robertsgatan 14.
Sulkoffsky, J., stabskapten. Manégegatan 2 b.
Sundberg, C. J., handlande. Unionsgatan 27.
Sundberg, C. E., handlande. Unionsgatan 27.
Sundberg, M., enka. Kristiansgatan 19.
Sundbäck, C. M., vattenfabrikant. Alexandersg. 50.
Sundbäck, S. S., gårdsegare. Jägaregatan 5.
Sundell. A. C., gårdsegarinna. St. Robertsgatan 7.
Sundell, A. F., professor. Astronom. observatorium.
Sundell, G. A., poliskonstapel. Richardsgatan 3.
Sundgren, J., restauratör. Societetshuset.
Sundholm, A. M., gårdsegarinna. Båtsmansgat. 46.
Sundholm, H., konditor. N. Esplanadgatan 31.
Sundholm, H. E., vaktmästare. N. Magasinsgatan 3.
Sundlöf, J., öfverkonduktör. Hagasundsgatan 6.
Sundman, C. W. J., kommerseråd. V. Kajen 16.
Sundman, G. A., bagaremästare. Unionsgatan 45.
Sundman, G. R., kontorist. V. Kajen 16.
Sundman, H., enkefru. Elisabetsgatan 5.
Sundman, J., öfverste. Gardeskasern.
Sundqvist, A., sadelmakareenka. Villan Lugnet.
Sundqvist, C. A., restauratör. Berggatan 4.
Sundqvist, G. C., murarmästare. Fredriksgatan 53.
Sundqvist, G. E., muraremästare. Fredriksgatan 53.
Sundqvist, M., gårdsegare. Villan Echo 26.
Sundström, E., skomakareenka. Fabiansgatan 14.
Sundström, J., skeppare. Trekanten 9.
Sundström, K., jernvägsspeditör. Ö. Henriksgatan 13.
Sundström, O. E., sjökapten. Berggatan 14.
Sundvik, E., med. lic. Villan 21 i Brunnsparken emottager besök före kl. 9 f. m. och 4-5 e. m.
Sundvik, G. V., kapten. Brunnsparken 22.
Sunn, C. G., vaktmästare. Universitetsbibloteket.
Sunn, K. F., kontorist. Universitetsbibloteket.
Svanström, Th. O. E., literatör. Vladimirsgatan 3.
Svartström, J. F., gårdsegare. Skarpskyttegatan 11.
Svedelius, G., t.f. bergsingeniör. Ö. Henriksgatan 3.
Svensson, F., kontorist. Andrcegatan 33.
Svensson, G. W., magister. Ö. Henriksgatan 13.
Svensson, K., styrman. Sjömansgatan 28.
Svensson, M. W., handlande. Fabiansgatan 16.
Svensson, W. A., sjökapten. Bangatan 3.
Svibergson, K. E., sekret. i skolstyrelsen. Albertsg. 28.
Svinhufvud, L., med. kand. Estnäsgatan 5.
Svinhufvud, O., kaptenska. Mariegatan 12.
Svinhufvud, W., gardesfänrik. S. Magasinsgatan 5.
Sylvander, K. K., snickaremästare. Eriksgatan 10.
Synnerberg, fröknar. Alexandersgatan 50.
Synnerberg, C., öfverinspektor. Mariegatan 9.
Syrenius, W., målare och glasmästare. Kaserngat. 46.
Sällström, A., handlande. Ludvigsgatan 10.
Sällström, E. W., restauratör. Berggatan 11.
Söderberg, A. A., handlande. Ö. Henriksgatan 9.
Söderberg, C., gårdsegare. Annegatan 22.
Söderberg, F., skräddare. Högbergsgatan 25.
Söderberg, C. A., gårdsegare. St. Robertsgatan 6.
Söderhjelm, A., demoiselle. Kaserngatan 34.
Söderholm, R., typograf. Kaserngatan 48.
Söderlund, C., målarmästareenka. Fabiansgatan 4.
Söderqvist,. L., sömmerska. Annegatan 7.
Söderström, A., konstförvandt. Berggatan 6.
Söderström, J., fabrikörsenka. Högbergsgatan 11.
Söderström, I. G., fabrikant. Sörnäs bryggeri.
Söderström, J. A., magister. Fabiansgatan 9.
Söderström, K., handelsbokhållare. Kaserngatan 12.
Sölfverarm, C. A., häradshöfding. Villan Arkadia.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]