Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

T

Tabunoff, M., handlandeenka. V. Henriksgatan 10.
Tahlén M. H., enkefru. N. Esplanadgatan 27.
Talén, W. F., körsnär. Alexandersgatan 11.
Tallberg, B., handlande. V. Henriksgatan 18.
Tallberg, K. R.. krukmakare. Lappviksgatan 21.
Tallgren, E., modellsnickare. Villan Berghäll 37.
Tallgren, gårdsegarinna. Kristiansgatan 17.
Tallgren, G., skomakare. Ludvigsgatan 6.
Tallgren, J., entreprenör. Villan Fjelldal 66.
Tallqvist, E. H., sjökapten. Sjömansgatan 22.
Tamelander, C. A., öfverste. Konstantinsgatan 3.
Tammelin, C, kaptenska. N. Magasinsgatan 3.
Tammelin, C. G., slagtare. St. Robertsgatan 26.
Tammelin, H., demoiselle. Kaserngatan 25.
Tammelin, H. J., glasmästare. Trekanten 7.
Tammelin, J., mekanisk arbetare. St. Robertsgat. 22.
Tammelin, L., enkefru. Annegatan 8.
Tammerfors linnebod. N. Esplanadgatan 21.
Tandefelt, E., extra fiskal. Mikaelsgatan 5.
Tandefelt, M., fröken. Boalevardsgatan 19.
Tandefelt, O. R. W., revisor. Elisabetsgatan 9.
Tanninen, A., hofråd. Posthuset.
Tapper, A., vaktmästare. Jernvägs stationshuset.
Tapper, G., trädgårdsmästare. Villan Alkärr 68.
Tarnoffski, M. accouchörska. Berggatan 6.
Tavaststjerna, A., kammarförvandt. Konstantinsg. 32.
Tavaststjerna, A. J. M. V., bankobokhållare. Boulevardsgatan 20.
Tavaststjerna, K., kaptenska. Fabiansgatan 8.
Tavaststjerna, fruntimmersskola. Fabiansgatan. 8.
Tavaststjerna, W., öfverstelöjtnantska. Trekanten 7.
Tengström, A. & K., demoiseller. Högbergsgatan 30.
Tengström, Ch., fröken. Annegatan 33.
Tervakoski aktiebolags kontor. V. Kajen 14.
Teslöf, öfverstinna. Ludvigsgatan 7.
Tessalia, T. F., tobaksfabrikör. Lappviksgatan 29.
Thamm, A., handlande. Elisabetsgatan 21.
Théman, R. S., garfvaremästare. St. Robertsgat. 20.
Therman, F. G., ingeniör. Berggatan 10.
Thermén, K. O., refer. sekr. Annegatan 20.
Thessleff, F., öfverste. Estnäsgatan 5.
Thilén, J., statsråd. Trädgårdsgatan 4.
Thilén, Th., generallöjtnant, senator. Nikolaig. 13.
Thitz, Ch., musiklärarinna. Kaserngatan 22.
Thitz, R., musiklärarinna. Kaserngatan 36.
Thomander, C. L., pastorska. Nikolaigatan 25.
Thoreld, A. F., bergmästare. Konstantinsgatan 16.
Thorman, Th., packhusinspektor. Mariegatan 7.
Thorn, A. F., kontorist. Helenegatan 2.
Thornberg, B. A., ingeniör. Wladimirsgatan 18.
Thornberg, C. H., målarmästare. St. Robertsgatan 6.
Thornberg, E., ackuschörska. Högbergsgatan 37.
Thulin, H., demoiselle. Richardsgatan 1.
Thulin, R. M., civilingeniör. Brunsgatan 9.
Thunberg, E., enkefru. Fabiausgatan 24.
Thuneberg, E., öfverstelöjtnantska. Unioråsgatan 23.
Thuring, A. W., doktorinna. Brunnsparken 5.
Thuring, L., handlande. Högbergsgatan 32.
Tichanoff, J., kaptenska. Boulevardsgatan 40.
Tichoff, J., vill-egare. Villan Berga.
Tichonravoff, A., rysk pastor. Elisabetsgatan. 29.
Tideman, G., förvaltare. Villan Kivikko.
Tigerstedt, J., öfverstinna. S. Esplanadgatan 10.
Tigerstedt, R., med. kand. Fabiansgatan 4.
Tigerstedt, S. W., fröken. Mariegatan 21.
Tilgmann, F., bok- och stentryckeri samt tapetfabrik. Andreegatan 10..
Tilgmann, F., butik. N. Esplanadgatan 39.
Tillander, A., vattenpreparator. V. Henriksgatan 22.
Tillander, G., skomakare. Berggatan 14.
Tillander, G., skomakarebutik. Alexandersgatan 44.
Tillander. M. J., enkefru. Högbergsgatan 35.
Timroth, generalmajor. Ö. Henriksgatan 13.
Tirkkonen, P. St., poliskonstapel. St. Robertsg. 24.
Titoff, D., handlande. Villan Hesperia 61.
Tjurin, M., handlandeenka. Vinkelgatan 8.
Tjäder, J. E., senatsvaktmästare. Alexandersgatan 3.
Tobiesen, A. v., generalmajor. Boulevardsgatan 2.
Toffer, E., skräddare. Andreegatan 2.
Toijonen, F., vaktmästare. Vinkelgatan 12.
Toikander, F., senatsskrifvare. Högbergatan 22.
Toikander, J., tapetserare. Alexandersgatan 50.
Toll, A., öfverstelöjtnantska. N. Magasinsgatan 6.
Tollander, E., enkefru. Hagasundsgatan 4.
Tollander, E., jernvägstjensteman. Hagasundsgatan 4.
Tollander, Th., handlande. Högbergsgatan 37.
Tollander & Klärichs tobaksfabrik. Alexandersg. 17.
Tollet, G., protokollssekreterare. Högbergsgatan 45.
Topelius, Z., Statsråd. Adress för bref: H:rr Borgström & C:o kontor H:fors.
Toppelius, K., öfverste. Boulevardsgatan 26.
Toppelius, gardesfänrik. Gardeskasernen.
Tornberg, H., demoiselle. Elisabetsgatan 23.
Toropow, P., handlande. L. Robertsgatan 3.
Tranberg, H. J., vicehäradshöfding. Malmgatan 12.
Tranberg, J. H., kollega. Högbergsgatan 12.
Trapp, C., demoiselle. V. Kajen 18.
Trofast, J., poliskonstapel. Kristiansgatan 14.
Trofast, W., papyrossfabrikant. St. Robertsgatan 17.
Troil, G. v., frih. bankodirektör. Elisabetsgatan 13.
Troil, J., friherrinna. Mariegatan 21.
Träskelin, J. W., konditor. S. Esplanadgatan 14.
Tschachoff, L., enkekaptenska. St. Robertsgatan 3.
Tschepurnoff, A., generalmajor. Brunsparken 5.
Tscherefko, major. Brunnsgatan 12.
Tschernichin, A., handlande. Ö. Henriksgatan 1.
Tschernischeff, J., kommerseråd. Kyrkogatan 5.
Tschetschulin. H., kommerserådinna. Fabiansgatan 27.
Tudeer, L., assessorska. Brunsparken 22.
Tujulin. E. O., kontorsföreståndare. Alexandersg. 21.
Tukiainen, A., maskinist. Kaserngatan 8.
Tukiainen, R. G., konduktör. Brunnsgatan,6.
Tulander, F., handlande. Sjömansgatan 28.
Turdén, N. A., handlande. Wladimirsgatan 13.
Tyska fruntimmersskolan. Skilnaden 2.
Tyszkievitsch, V., grefve. Konstantinsgatan 6.
Tång, A., smed. Ardreegatan 41.
Tång, J. F., vaktmästare. Villan Kampmalm.
Tält, T. poliskonstapel. Nylandsgatan 13.
Törnblom, J., demoiselle. Boulevardsgatan 19.
Törne, E. E. v, öfverstinna. Estnäsgatan 5.
Törnegren, N., professorska. Konstantinsgatan 32.
Törngren, A., häradshöfding. Kyrkogatan 10.
Törnroos, A., faktor. Fredsgatan 15.
Törnroos, E., gårdsegarinna. Wladimirsgatan 28.
Törnroos, E. o. M., demoiseller. Alexandersgatan 42.
Törnroos, J., gårdsegare. Albertsgatan 14.
Törnroos, J. A., kommissionskontor. Skilnaden 6.
Törnroos, J. F., gårdsegare. Fiskaregatan 6.
Törnroos, S., hyrkusk. Berggatan 8.
Törrönen, H., poliskonstapel. Alexandersgatan 7.
Tötterman, C. o. A., demoiseller. Berggatan 3.
Tötterman, K. G., missionspastor. Berggatan 3.
Tötterman, K. F., skomakaremästare. Högbergsg. 32.
Tötterström, C. M., bankvaktmästare. Nikolaigatan 29.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]