Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

U

Uddström, F., kontorist. Sjömansgatan 18.
Uddström, H., kaptenska. Nylandsgatan 14.
Uggla, A., assessor. Brunsgatan 7.
Uggla, A. A., stationsinspektor. Brunsgatan 6.
Uggla, C. E., kapten. Manegegatan 1.
Uhlenius, E., demoiselle. Georgsgatan 29.
Uhlenius, G., hofrådinna. Georgsgatan 17.
Uhlenius, G. E., j. u. kand. Georgsgatan 17.
Uljanoff, A., kollegiiregistrator. Nikolaigatan 4.
Ullner, C., ingeniör. S. Magasinsgatan 2.
Ulrikasborgs ångslupsaktiebolags kontor. Bernhardsg.5.
Unonius, C. L, handlande. Ö. Henriksgatan 3.
Unonius, K. J. W., lektor. Alexandersgatan 24.
Ursin, H. D., sjökapten. Fredriksgatan 33.
Uschakoff, A., handlandeenka. Unionsgatan 28 och Brunnsparken 1.
Uschakoff, Georg, kontorist. Alexandersgatan 9.
Uschanoff, A., handlandeenka. Nylandsgatan 10.
Utter, G. F., vicehäradshöfding. Berggatan 20, anträffas kl. 9-11 f. m. samt 5-6 e. m.
Utter, K. O., senatskanslist. Alexandersgatan 16.
Uusi Suometars byrå o. kontor. Andreegatan 4.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]