Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

W

Wadén, D. J., magister,, kollegiiassessor. Georgsg. 29.
Waenerberg, G. M., referendariesekreterare. Kyrkog. 1.
Waenerberg, K. E., sjökapten. S. Magasinsgatan 3.
Waenerberg, fil. A., magister. Kyrkogatan 14.
Wahl, C., kommerserådinna. N. Esplanadgatan 39.
Wahlberg, C. F., med. doktor. Mikaelsgatan 17.
Wahlberg, C., pastorska. Brunsparken 18.
Wahlberg, E. R., snörmakare. Alexandersgatan 50.
Wahlberg, M., demoiselle. Manegegatan 3.
Wahlforss, H. A., docent. Alexandersgatan 22.
Wahlgren, konsulinna. Mikaelsgatan 8.
Walhelm, L, murargesäll. Villan Berga 4.
Wahlroos, A., f. d. kronolänsman. Tölö. Råstad.
Wahlroos, H. A., föreståndarinna. Nya ackuschem. huset.
Wahlstein, M. L., matvaruhandel. Brunnsgatan 9.
Wahlström, A., magister. Kaserngatan 25.
Wahlström, A. E., vaktmästare. Alexandersgatan 22.
Wahlström, F., revisor. Kaserngatan 25.
Wahlström, K. W., posteljon. Mikaelsgatan 11.
Walander, O., vaktmästare. Polyteknikum.
Walldén, W., häradshöfding. Brunsparken 14.
Waldin, G., postiljon. Mikaelsgatan 19.
Wallén, A., magister. Konstantinsgatan 3.
Wallén, E. A. J., bankosekreterare. Konstanstinsg.3.
Wallén, H., enkefru. Konstantinsgatan 3.
Wallenius, Eng., bankodirektör. Konstantinsg. 6.
Wallenius, F., konduktör. Fabiansgatan 10.
Wallenius, G., gårdsegare. Wladimirsgatan 3.
Wallenius, 13., svarfvareenka. Ludvigsgatan 3.
Wallenius, H. J., gårdsegare. Berggatan 12.
Wallenius, K., murare. Båtsmansgatan 26.
Wallenius, S. F., assessorska. Unionsgatan 20.
Wallenius, W. & Comp., mineralvattenfabrik. V. Henriksgatan 22.
Wallenstjerna, E. W., enkefru. Estnäsgatan 5.
Warelius, E., konduktör. Alexandersgatan 50.
Wallgren, W., sekreterare. Berggatan 10.
Wallin, N. S., demoiselle. Högbergsgatan 30.
Wallman, J., optikus. Ö. Henriksgatan 15.
Wallmans försäljningsmagasin af optiska instrumenter. Ö. Henriksgatan 15.
Walmqvist, F., referendariesekreterare. Estnäsgatan 8.
Warelius, E., jernvägskonduktör. Alexandersgatan 50.
Waraksin, M., hofråd. Högbergsgatan 17.
Warobieff, P., handlande. Unionsgatan 23..
Warobieff, P., handelsbutik. N. Esplanadgatan 17.
Warzabu, modist. Alexandersgatan 21.
Wasa jernvägsbygnads komités kontor. Brunnsgatan 8.
Wasastjerna, A., öfveringeniör, Fredsgatan 11.
Wasastjerna, A., & J., fröknar. Mariegatan 9.
Wasastjerna, C. C., enkefru. Mariegatan 9.
Wasastjerna, R., enkefru. Nikolaigatan 25.
Wasastjerna, E. E., bandirektör. Hagasundsgatan 6.
Wasastjerna, O., fänrik. Gardeskasern.
Wasastjerna, O., professor. Fabiansgatan 27.
Wasastjerna, V., senator. Estnäsgatan 5.
Waselius, A., senatskammarförvandt. Trekanten 3.
Wasenius, A. F., handlande. V. Kajen 14.
Wasenius, E., gårdsegare. Wladimirsgatan 40.
Wasenius, J., enkefru. V. Kajen 14.
Wasenius, K. F., kontorist. Mariegatan 5.
Wasenius, K. M., poliskonstapel. Eriksgatan 7.
Wasenius, V., bibliotheksamanuens. V. Kajen 14.
Wasilieff, E., gardsegarinna. Kristiansgatan 3.
Wass, S. W., skomakare. Bergmansgatan 25.
Wassholm, G. B., gårdsegare. Jägaregatan 12.
Wasström, K. A., konduktör. Brunnsgatan 6.
Wathén, F., gårdsegare. Eriksgatan 4.
Wathén, F. F., bokhållare. Eriksgatan 9.
Wathén F. L., gårdsegarinna. Eriksgatan 9.
Wathén, W., demoiselle. V. Kajen 12.
Wathiin, H., byggmästare. Villan Björkvik.
Wattenledningskontoret. Mikaelsgatan 17.
Wavulin, J., handlande. Boulevardsgatan 21.
Wavulin, K., kontorist. Fabiansgatan 29.
Wavulin, N., handlande. Fabiansgatan 29.
Weber, Th., tandläkare. N. Esplanadgatan 31. Mottagning alla helgfria dagar kl. 12--1.
Weckman, A., brännmästare. Wladimirsgatan 34.
Weckman, E. S., demoiselle. Estnäsgatan 1.
Weckman, G., musiklärarinna. Helenegatan 5.
Weckman, K. F., maskinist. Båtsmansgatan 40.
Weckman, M., demoiselle. Mikaelsgatan 13.
Weckman, W., kollegiirådinna. Mikaelsgatan 13.
Wecksell, A., fabrikant. Bergmansgatan 19.
Wecksell, Job., hattfabrik. Bergmansgatan 19.
Wecksell, J., hattförsäljningsmagasin. Alexandersg. 32.
Weckström, A., perukmakare. N. Esplanadgatan 23.
Weckström, E. demoiselle. Richardsgatan 1.
Weckström, F. W., handelsresande. Mariegatan 7.
Weckström, H., gårdsegarinna. Albertsgatan 20.
Weckström, K. A., vicehäradshöfding., Riehardsg. 1. Anträffas hvarje dag kl. 9-10. f. m. o. ½ 4-½ 5 e. m.
Weckström, K. H., målaremästare. Annegatan 6.
Wegelius, A., kamrerska. Kaserngatan 26.
Wegelius, A. W., univ:ts kamrerare. Andregg. 14.
Wegelius, C. E. notarie. Polyteknikum.
Wegelius, E., häradshöfding. Andreegatan 31.
Wegelius, M., musiker. Wladimirsgatan 21.
Wegelius, C., kontrollör. Brunsgatan 7.
Wegelius, Th., j. u. k., sekreterare hos stadsfullmäktige. Parkgatan 2.
Wegelius, W., magister. Vinkelgatan 9.
Weicholt, sekreterare. Kyrkogatan 10.
Weintroff, J., skräddare. Simonsgatan 6.
Weisell, J., folkskolelärare. Wladimirsgatan 3.
Welin, H. N., slagtaremästare. Fredriksgatan 29.
Wellin, M., kassör. Ö. Henriksgatan 17.
Wellingk, G. A.., bagare. Nikolaigatan 21.
Wendelin, A. L., professor. Wilhelmsgatan 9.
Wendelin, S., jernvägsöfverkonduktör. Hagasundsg. 6.
Wendell, J. A., poliskonstapel. Skarpskyttegatan 19.
Wendell, G. A., kamrerare. Elisabetsgatan 19.
Wendt, W. v., löjtnant. Gardeskasern.
Wennerström, styrman. Rödbergsgatan 13.
Wennerström, G., vaktmästare. Andreegatan 38.
Wennerström, F. C., ackuschörska. Kyrkogatan 13.
Wennerström, O. W., med. kand. Mikaelsgatan 5.
Werner, A., skomakare. S. Magasinsgatan 6.
Werner, F., musiker. Fredsgatan 11.
Werschinsky, A. enkefru. Bangatan 19.
Werving, C., kaptenska. Mariegatan 14.
Werzola, A., kontorist Boulevardsgatan 28.
Wesander, M. C.,, gårdsegarinna. Andreegatan 33.
Wesander, W., pistolsmed. Sandviksgatan 15.
Wesijärvi ångsågsbolagskontor. Alexandersgatan 17.
Wessman, A. K., förgyllare och glasmästare. Högbergsgatan 45.
Westenryck, W., kapten. Wladimirsgatan 26.
Westerberg; A., trädgårdsmästareenka. Villan Röddäld.
Westerberg, A., sjötullvaktmästare. Kristiansgatan 2.
Westerberg, V., sjötullvaktmästare. Bangatan 27.
Westerdahl, B. J. L., sömmerska. Kristiansgatan 15.
Westerholm, A. M., T. S., & W. S., demoiseller. N. Kajen 16.
Westerholm, K. A., vaktmästare. Universitetet.
Westerholm, K. W., maskinist.. Kristiansgatan 5.
Westerholm, M., gårdsegarinna. Fiskaregatan 10.
Westerling, A., maskinist. Högbergsgatan 5.
Westerlund, A., gårdsegare. Rödbergsgatan 8.
Westerlund, B. M., forman. V. Henriksgatan 20.
Westerlund, F., slagtaremästare. Boulevardsgatan 19.
Westerlund, F., slagtarebutik. Sofiegatan 2.
Westerlund, H. M., revisor. St. Robertsgatan 44.
Westerlund, J. E. kapten. Brunsparken, villan 23.
Westerlund, W., enka. St. Robertsgatan 24.
Westermarck, N. K., universitets kamrerare. Annegatan 19.
Westermark, E., demoiselle. Kyrkogatan 2.
Westermark, G. W., lokomotivförare. Mikaelsgatan 13.
Westling, A., handlande. Lilla Robertsgatan 6.
Westling, E., demoiselle. L. Robertsgatan 4 o. 6.
Westling, R.., vicehäradshöfding. Regeringsgatan 17.
Westling, Ö. G., bankobokhållare. Eriksgatan 10.
Westrin, E. & W. skollärarinnor. Eriksgatan 13.
Wetroff, K., handlandeenka. Simonsgatan 8.
Wettberg, P. A., kamrerare. L. Robertsgatan 9.
Wetterhoff, O., forstmästare. S. Esplanadgatan 4.
Wettersten, R., bildhuggare. Sandvikskajen 11.
Wetzer, M., ingenjör. Boulevardsgatan 26.
Weurlander, A., kontorist. Fabiansgatan 38.
Weurlander, A., poliskommissarie. Kristiansgatan 14.
Weurlander, C. W., demoiselle. Elisabetsgatan 11.
Weurlander, S., skeppareenka. Fabiansgatan 38.
Wialén, A., magister. Vinkelgatan 9.
Wiander, L, vicehäradshöfding. Bergmansgatan 17.
Wiberg, C., demoiselle. Eriksgatan 12.
Wiberg, C. G., handlande. Mikaelsgatan 20.
Wiberg, R. A., skomakaremästare. Albertsgatan 32.
Wickberg, A., sömmerska. L. Robertsgatan 4 o. 6.
Wickberg, H. R., öfverkonstapel. Fredriksgatan 53.
Wickberg, K. J., poliskonstapel. Rödbergsgatan 6.
Wickel, J. H., vinhandlande. Alexandersgatan 4.
Wickel, J. H., vinhandel. Alexandersgatan 30.
Wickel, A., vinhandelsföreståndare. Brunnsgatan 7.
Wickholm, A. F., stadsfogde. Kristiansgatan 12.
Wickholm, K. F.. fabrikör. Förstadstorget 5.
Wicklund, H., byggmästare. Fredriksgatan 16.
Wickman, C. o. M., modesömmerskor. Georgsg. 5.
Wickman, F., enkefru. V. Henriksgatan 2.
Wickström, A., gårdsegare. Andreegatan 31.
Wickström, A. L., vaktmästare. Universitetet.
Wickström, E. S., auktionsmäklareenka. Marieg. 24.
Wickström, G. A., slagtare. Wladimirsgatan 21.
Wickström, H. J., gårdsegare. Fredriksgatan 18.
Wickström, H. K., gårdsegarinna. Fiskargatan 22.
Wickström, J. F., pedell. Andreegatan 23.
Wickström, K. M., polisöfverkonstapel. Kaserngatan 12.
Wickström, M. H., ackuschörska. Kaserngatan 12.
Widell, A., modist. Alexandersgatan 24.
Wideman, W., hofråd. Elisabetsgatan 5.
Widenius, E., poliskonstapel. Bernhardsgatan 5.
Widenius, H., statsråd. Andrexgatan 11.
Widerholm, C., enkefru. Boulevardsgatan 13.
Widing, G., provisor. Annegatan 20.
Wiik, F., handlande. Trekanten 9.
Wiik, F. J., professor. Brunsparken, villan 4.
Wiik, G., arkitektska. Brunsparken, villan 4.
Wijkberg, O., ingeniörska, Berggatan 6.
Wiitanen, C. G., bagaremästare. N. Magasinsgat. 4.
Wikberg, B., kontorist. Regeringsgatan 3.
Wikberg, C. J., assessor. Regeringsgatan 3.
Wikberg, C. J,. landtbruksagentur. Regeringsgatan 3.
Wikberg, E., stabskapten. Unionsgatan 24.
Wiklander, H. E., demoiselle. Fabiansgatan 12.
Wiklund, H., byggmästare. Fredriksgatan 16.
Wikman, A., öfverstinna. Fredsgatan 12.
Wikman, A., demoiselle. Georgsgatan 10.
Wikman, K., generalmajor, öfverdirektör. S. Esplanadgatan 16.
Wikström, A., kyrkovaktmästare. Alexandersgat. 15.
Wikström, A. K., bokhållare. Wladimirsgatan 38.
Wikström, C. F., slagtare. Wladimirsgatan 38.
Wikström, F., kanslist. Bernhardsgatan 3.
Wilckman, J. G., bokhållare. S. Esplanadgatan 4.
Wildh, P., öfverkonduktör. Broholmen.
Wilen, gårdsegarinna. Högbergsgatan 22.
Wilen, A., verkmästare. Lappviksgatan 11.
Wilén, N., modist. St Robertsgatan 17.
Wilenius, G., arkitekt. Brunsparken 17, träffas kl. 9-10 f. m. och 5-6 e. m.
Wilhelms, O., apothekare. Alexandersgatan 26.
Wilho, O. W., regissör. Estnäsgatan 10.
Wilkman, K. F., gårdsegare. Kaserngatan 1.
Willandt, G. F., entreprenör. Villan Brogård.
Willberg, A. L., enkefru. Brobergskajen 6.
Willberg, J. A., kontorist. Villan 33 vid långa bron.
Willebrand, F. v., verkl. statsråd. Fredsgatan 14.
Willebrand, A. v., öfverstinna. Alexandersgat. 50.
Willebrand, R. v., öfverstelöjtnant. Brunsparken 21.
Willstedt, E. J., bandlande. Mikaelsgatan 3.
Wilskman, C., kassör. Sörnäs bryggeri.
Winberg, E., demoiselle. Berggatan 14.
Winberg, E., tandläkare. Estnäsgatan 10.
Winherg, J. F., murare. Annegatan 2.
Winberg, K., senatsvaktmästare. Lappviksgatan 1.
Winberg, K. A., poliskonstapel. Kristiansgatan 5.
Winberg, K. F., gårdsegare. St. Robertsgatan 23.
Winberg, W., demoiselle. Brobergskajen 8.
Winogradow, A., handlande. Högbergsgatan 27.
Winqvist, A., gårdsegare. St. Robertsgatan 30.
Winqvist, A. W., fabrikör. Bergmansgatan 3.
Winqvist, C. F., kassör. Fabiansgatan 24.
Winqvist, E., skomakaremästare. Eriksgatan 7.
Winqvist, G. A., polisöfverkonstapel. Kampvillan.
Winqvist, K., gårdsegare. Eriksgatan 7.
Winqvist, K. F., skomakaremästare. Andreegatan 15.
Winqvist, M., modist. V. Henriksgatan 16.
Winter, A., restauratör. Brunnshusvägen 10.
Winter, A. H., generalmajor. N. Magasinsgatan 5.
Winter, G., verkl. statsråd. Konstantinsgatan 8.
Winter, G., öfverstinna. Fredriksgatan 20.
Winter, H., doktorinna. Fabiansgatan 26.
Winter, K. F., kontorist. Alexandersgatan 9.
Wirén, M., spishållerska. Ludvigsgatan 2.
Wirtanen, J., skomakare. V. Henriksgatan 16.
Wirzén, F., demoiselle. Georgsgatan 27.
Wislenjeff, I. N., artilleriöfverste. Annegatan 31.
Wisotskij, M., vill-egare. Villan Berga.
Witting, A. A., löjtnantska. Berggatan 5.
Wladimiroff, A., handlandeenka. Bernhardsgatan 5.
Wladimiroff, N., kontorist. Bernhardsgatan 5.
Wrede, F., friherrinna. Boulevardsgatan 5.
Wright, A. v., univ. kir. instrumentmakare & bandagist. V. Henriksgatan 24.
Wright, B. M. A., och E. v., fröknar. Eriksgatan 10.
Wright, M. v., träskulpturatelier. Regeringsgatan 2.
Wulisma, C., hofråd. Berggatan 10.
Wulisma, skola. Wladimirsgatan 5.
Wulffert, A., statsrådinna. Brunnsparken 23.
Wärnhjelm, E., öfverste. Fabiansgatan 31.
Wärnhjelm, W. & A., fröknar. S. Magasinsgatan 6.
Wörtin, M. H., gårdsegarinna. Gamla badhusväg. 10.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]