Luettelo lakossa olevista satamatyöläisistä 1928


Luettelo 2.6.1928 alkaen lakossa olevista, seuraavalla sivulla lueteltujen lastauttajatoiminimien satamatyöläisistä.

Työläistilasto-osaston lakkolaisluettelo N:o 8. Helsinki 1928, 125 s.

Förteckning över de sedan 2.6.1928 hos å följande sida uppräknade stevedorfirmor strejkande hamnarbetarna.

Avd:s för arbetarstatistik strejkförteckning N:o 8. Helsingfors 1928, 125 s.

[ Toiminimet-Firmor A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


Työläisen Nimi
Arbetarens Namn

Ammatti
Yrke

Syntymäaika
tai kotipaikka
Födelsetid el-
ler hemort

Toiminimi
Firma

Åbacka, Joh.

Satamatyöläinen

 

Jakobstad Stev. Co.

Åberg

Satamatyöläinen

 

F. O. Åkerman & Sons

Åberg

Satamatyöläinen

 

Oy. Finnish Stev:s

Åberg, Alfred

Satamatyöläinen

 

Jakobstad Stev. Co.

Ågren, Johan

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Ågren, Oskar

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Ågren, Olof

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Åkerback, Samuel

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Åkerberg

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed:s Stevedore

Åkerberg, G.

Satamatyöläinen

 

G. Hambergs Succ.

Åkerman, Erik

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Åkerman, Evert

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Åman, Hugo

Satamatyöläinen

 

Jakobstad Stev. Co.

Åman, Wilh.

Satamatyöläinen

 

Jakobstad Stev. Co.

Åström, Harald

Satamatyöläinen

 

Ab. Hangö Skeppsst.

Åsvik, Arvi

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Åsvik, Ida

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Åsvik, Uno

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.