Luettelo lakossa olevista satamatyöläisistä 1928


Luettelo 2.6.1928 alkaen lakossa olevista, seuraavalla sivulla lueteltujen lastauttajatoiminimien satamatyöläisistä.

Työläistilasto-osaston lakkolaisluettelo N:o 8. Helsinki 1928, 125 s.

Förteckning över de sedan 2.6.1928 hos å följande sida uppräknade stevedorfirmor strejkande hamnarbetarna.

Avd:s för arbetarstatistik strejkförteckning N:o 8. Helsingfors 1928, 125 s.

[ Toiminimet-Firmor A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


Työläisen Nimi
Arbetarens Namn

Ammatti
Yrke

Syntymäaika
tai kotipaikka
Födelsetid el-
ler hemort

Toiminimi
Firma

Fager, Walter

Satamatyöläinen

 

Ab. Hangö Skeppsst.

Fagerholm

Satamatyöläinen

 

Oy. Finnish Stev:s

Fagerholm, E.

Satamatyöläinen

 

Ab. Edv. Björklund

Fagernäs, Karin

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Fagerstedt

Satamatyöläinen

 

Oy. Finnish Stev:s

Fagerström

Satamatyöläinen

 

F. O. Åkerman & Sons

Fagerström, Kalle

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed. Stev. Ltd.

Fahler, Edla

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Falck, August

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Falck, John

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Fanny

Satamatyöläinen

 

Ab. Edv. Björklund

Felt, V.

Satamatyöläinen

 

Ab. Edv. Björklund

Fiandt, Axel

Satamatyöläinen

 

Jakobstad Stev. Co.

Fiandt, S.

Satamatyöläinen

 

Jakobstad Stev. Co.

Finnberg

Satamatyöläinen

6/7 1895

Ab. Hangö Skeppsst.

Finnberg

Satamatyöläinen

7/2 1873

Ab. Hangö Skeppsst.

Finndahl, Gunnar

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Finne, Axel

Satamatyöläinen

 

Jakobstad Stev. Co.

Finne, Verner

Satamatyöläinen

 

Jakobstad Stev. Co.

Finnkvist, Karl

Satamatyöläinen

 

Jakobstad Stev. Co.

Fiskars, Ivar

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Fiskars, Viktor

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Fjäder, G.

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed:s Stevedore

Fjällström, Fanny

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Flinck, O.

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed:s Stevedore

Flinck, Sulo

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed:s Stevedore

Flink, O.

Satamatyöläinen

 

G. Hambergs Succ.

Flink, S.

Satamatyöläinen

 

G. Hambergs Succ.

Flinkman, Vilho Henrik

Satamatyöläinen

 

A. E. Erickson Ab.

Flit

Satamatyöläinen

 

Oy. Finnish Stev:s

Flycht, Aina

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Flyckt, J.

Satamatyöläinen

 

Oy. Sörnäs Stev.

Flykt, J.

Satamatyöläinen

 

Ab. Edv. Björklund

Fors, Toivo

Satamatyöläinen

 

Brahestad Stev. Ltd.

Forsblom, Vilj. Eman.

Satamatyöläinen

28/2 1906

Ab. Stevedoring Oy.

Forselius, Alfred

Satamatyöläinen

Reposaari

Oy. Wahlroos Broth.

Forselius, Alfred

Satamatyöläinen

3/9 1888

Oy. Werner Hacklin

Forsell, Anton

Satamatyöläinen

17/5 1885

Fredrikshamn Stev.

Forsell, Edvard

Satamatyöläinen

 

Fredrikshamn Stev.

Forsell, H.

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed:s Stevedore

Forsell, L.

Satamatyöläinen

 

Stuvarebolaget

Forsell, V.

Satamatyöläinen

 

G. Hambergs Succ.

Forsell, Vilho

Satamatyöläinen

 

Fredrikshamn Stev.

Forsell, Väinö

Satamatyöläinen

10/10 1909

Fredrikshamn Stev.

Forsman

Satamatyöläinen

25/8 1901

Ab. Hangö Skeppsst.

Forsman, Anselm

Satamatyöläinen

 

Jakobstad Stev. Co.

Forsman, V.

Satamatyöläinen

 

V. Sandholm & Co.

Forss, Karl

Satamatyöläinen

9/1 1872

Ab. Stevedoring Oy.

Forsell, Amalia

Satamatyöläinen

 

Blomberg & Co. Ab.

Forsell, Amanda

Satamatyöläinen

 

Blomberg & Co. Ab.

Forsell, Juho

Satamatyöläinen

 

Blomberg & Co. Ab.

Forsell, Viktor

Satamatyöläinen

 

Blomberg & Co. Ab.

Forssman

Satamatyöläinen

 

Oy. Finnish Stev:s

Forsström, Ivar

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed:s Stevedore

Forström, John

Satamatyöläinen

27/6 1880

Ab. Hangö Skeppsst.

Forstedt

Satamatyöläinen

 

Oy. Finnish Stev:s

Forsten, Arvo August

Satamatyöläinen

 

A. E. Erickson Ab.

Forström, E.

Satamatyöläinen

 

J. W. Paulin

Forström, M.

Satamatyöläinen

 

Trångsund Stev. Co.

Forström, Pirkko

Satamatyöläinen

 

Blomberg & Co. Ab.

Forth, Lydia

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Foundila, Edith

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Frank

Satamatyöläinen

 

Oy. Finnish Stev:s

Franttila, Alfred

Satamatyöläinen

24/10 1900

Fredrikshamn Stev.

Fred, Maria

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Freiss, Juho

Satamatyöläinen

 

Brahestad Stev. Ltd.

Freiss, Kalle

Satamatyöläinen

 

Brahestad Stev. Ltd.

Freyborg, Alfred

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed. Stev. Ltd.

Freyborg, Edit

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed. Stev. Ltd.

Freyborg, Emil

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed. Stev. Ltd.

Freyborg, Tilda

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed. Stev. Ltd.

Freyborg, Toivo

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed. Stev. Ltd.

Friberg

Satamatyöläinen

 

Oy. Finnish Stev:s

Friberg, A.

Satamatyöläinen

 

Ab. Edv. Björklund

Friberg, A.

Satamatyöläinen

 

Oy. Sörnäs Stev.

Friberg, Helmi

Satamatyöläinen

 

Oy. Sörnäs Stev.

Friman, S.

Satamatyöläinen

 

J. W. Paulin

Friman, Valter

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed. Stev. Ltd.

From, Kalle

Satamatyöläinen

 

Ab. Fed. Stev. Ltd.

Fromholdt, Karl A. V.

Satamatyöläinen

6/4 1901

Ab. Stevedoring Oy.

Fröberg

Satamatyöläinen

 

Oy. Finnish Stev:s

Fröman, Oskar

Satamatyöläinen

1/12 1872

Ab. Hangö Skeppsst.

Furman

Satamatyöläinen

 

J. W. Paulin

Fågel, Elis

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Fält, Isak

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Fält, Olivia

Satamatyöläinen

 

Oy. Blomberg Stev.

Först

Satamatyöläinen

 

F. O. Åkerman & Sons

Först, L.

Satamatyöläinen

 

Oy. Sörnäs Stev.