Väliaikainen luettelo suojeluskuntajärjestöön 1.7.26 kuuluvasta päällystöstä


Tämä nimiluettelo on toimitettu niiden vaillinaisten tietojen perusteella, mitä asianomaiset ovat itsestään piiriesikunnille antaneet. Tällaisenakin tulee tämä poistamaan sen suuren haitan, minkä yhtenäisen upseeriluettelon puute on tähän saakka sk. järjestössä tuottanut. Luettelo toimitetaan vuosittain ja kehoittaa yliesikunta asianomaisia lähettämään itsestään korjatut tiedot 1.1.27. mennessä käyttämällä vihkon lopussa olevaa tyhjää sivua. Korjaukset lähetetään suljetussa kuoressa piiriesikunnalle varustettuna päällekirjoituksella "nimiluetteloon".

Suojeluskuntain yliesikunnan julkaisema. Helsinki 1926, 63 s.


LUETTELO
Sk. pioneeriupseerit.

N:o

Nimi

Kuulunut koro-
tettaessa sk. -piiriin:

Synt.
vuosi

Korotettu sk. pioneeri-
upseeriksi

Nykyinen toimi

Pvm.

Pvk.

1

Lönnroth, Arvo Johannes

Helsinki

81

19.2.24

5/24

Komppanianpäällikkö

2

Karvonen, Ilmari Martti

Helsinki

95

11.4.24

11/24

 

3

Virkkala, Ilmari Martti

Helsinki

90

26.6.25

18/25

Joukkueenjohtaja