"Räätälien mustakirja" 1896-1901


"Räätälien Mustakirja" on käsin kirjoitettu v. 1896 luettelon kansilehdelle. Kyse on todennäköisesti räätälien ylläpitämistä luetteloista asiakkaista joilla on maksamattomia töitä.

1896: Helsinki Waasa Kuopio Turku Lisälehti No 1: Helsinki Turku Waasa Wiipuri Hämeenlinna Maksaneina poistettavat Lisälehti No 2: Helsinki Waasa Turku Hämeenlinna Tampere Sortavala Maksaneina poistettavat Lisälehti No 3 (v. 1899) Lisälehti No 4 (v. 1901)


Nimi. Ammatti. Paikkakunta. Muistutuksia.

Alopaeus, R.

ent. isännöitsijä

Tampere

! ?

Alopaeus, E.

insinööri

Tampere

! !

Ahlgren, A.

herra

Tampere

!

Auranen,

muurari

Tampere

† † † †

Andelin, M.

insinööri

Tampere

! ?

Andersson,

kirjailija

Tampere

 

Auvinen, K.

 

Tampere

 

Andersson, F.

puuseppä

Turku

! ! & ! ?

Ahlström, Gösta

konttoristi

Turku

! ! & =

Appelberg, R.

insinööri

Turku

† † † †

Axelsson, Edv.

valokuvaaja

Turku

! ! ! !

Ahlfors, Alfr.

kansak.opettaja

 

! !

Ahlgrén, H.

asioitsija

Helsinki

 

Auer, K.E.

maisteri

Viipuri

 

Anttila, Johan

tehtaantyöm.

Oulu

 

Aspegrén, Pekka

satulaseppä

Helsinki

 

Altio, Eetu

sanom.toimitt.

Oulu

† † † † & ! ?

Ahlström, G.

konttoristi

Helsinki

! !

Ahlman,

ylioppilas

Helsinki

! !

Ahlvik,

apot.

Helsinki

! !

Andersson,

kirjanpit.

Helsinki

! !

Asser,

 

Viipuri

! ?

Allardt, A.

agentti

Helsinki

! ! ! !

Auer, K.E.

var

Helsinki

! ! !

Alopaeus,

agentti

Helsinki

! ?

Anne, G.

 

Helsinki

! !

Ahlqvist, Wather

 

Pietari

† † †

Ahlman,

vekselimies

Helsinki

!

Alhanen, John

rautatieläinen

 

! !

Ahonen, Anton

viilaaja

Amerika

! ?

Ahlberg, A.

näyttelijä

Helsinki

! ! ! !

Andersson, O.

konttoristi

Helsinki

! ?

Adler, Uno

hovimestari

Helsinki

! ?

Andersson, J.D.R.

hovimestari

Helsinki

! !

Anne, G.

farmaseutti

Helsinki

! ?

Andersson, H.

insinööri

Helsinki

! ?

Ahlberg, A.

ravintoloitsija

Helsinki

! !

Adolfsson, H.

viinuri

Helsinki

† †

Arvola, A.V.

kauppias

Helsinki

! ! ! !

Aspelin, Bruno

artisti

Helsinki

! !

Aschan, Evert

ylioppilas

Helsinki

! !

Ahonen, Otto

konttoristi

Helsinki

! !

Andersson, J.

lukkari

Helsinki

! ?

Ahlstedt, O.V.

maalarinsälli

Helsinki

! !

Ahlstedt, N.N.

maalarinsälli

Helsinki

! !

Andersson, Emil

 

Helsinki

! !

Agapoff, F.

kauppias

Sortavala

 

Auvinen, M.

neiti

Sortavala

 

Auer, K.E.

maisteri

Oulu

! !

Artti, Pontus

ylioppilas

Oulu

! !

Antikainen,

puotilainen

Helsinki

! !

Björkman, E.

kelloseppä

Tampere

! !

Braman, A.

valokuvaaja

Tampere

Backlund, E.

teatterilainen

Tampere

† †

Bursell, C.F.

 

Tampere

 

Behn, E.V.

tullivirkamies

Tampere

! !

Blomqvist, Jarl

puotipalvelija

Tampere

! !

Boman, N.

 

Turku

† † † †

Berlepch, von, Paul

soittaja

Tampere

! ?

Boichradt, Alfr..

makkaramaak.

Turku

! ! ! !

Blomberg, Viktor

kauppias

Turku

! !

Berglund, E.

retuschööri

Turku

! ! !

Borclius, H.

retuschööri

Turku

! ! !

Bergroth, V.

maisteri

Turku

 

Bergström, Gustaf

konttoristi

Turku

 

Björnström,

apteekkari

Oulu

--

Björkman, Emil

urkuri

Oulu

!

Bohm, A.

vanginvartija

Oulu

! !

Borg, K.I.

insinööri

Helsinki

! !

Bergström, N.N.

maalarimestari

Helsinki

† †

Boman, G.A.

vesikuski

Helsinki

!

Becker, G.

maalari

Viipuri

!

Braesch, A.

asioitsija

Helsinki

! ! !

Björkman, Vilh.

Viinuri

Helsinki

! ! !

Backman, J.

kapteeni

Helsinki

! !

Bergroth, Taavi

pankinvirkamies

Helsinki

 

Blomfelt, Frizoff

kaup.apulainen

Helsinki

! !

Bergström, Fredrik

seppä

Helsinki

!

Bäckström, G.

ent. raut.työm.

Helsinki

! ! ?

Bogatireff, M.

kaupp.palv.

Helsinki

! ! †

Blomberg, C.T.

 

Helsinki

Björklund, N.

kapteeni

Helsinki

! !

Borg,

proviisori

Helsinki

! ?

Backman, T.

 

Hanko

! !

Borg, C.H.E.

varatuomari

Helsinki

! !

Blomqvist, J.

leipuri

Helsinki

! !

Böök. F.A.

työmies

Helsinki

! !

Brander, Kristian

literatööri

Helsinki

! ! !

Blomberg, Julius

konttoristi

Helsinki

! ? † † †

Böökman, Otto

viinuri

Tampere

! ?

Calonius, John

konttoristi

Tampere

† † † †

Carlander, J.R.

kirjapainotaituri

Tampere

! ?

Cambell, Henry

konttoristi

Tampere

! ?

Collander, E.

varatuomari

Tampere

! !

Crichton,

insinööri

Turku

! ! !

Calonius, G.M.

 

Helsinki

! ?

Cronvall, Oskar

leipurinsälli

Helsinki

† † † †

Carlander, J.R.

latoja

Helsinki

!

Chlareus, Rob

konttoristi

Helsinki

! ?

Carel, Axel

kauppamatkust.

Helsinki

Clement, R.

konttoristi

Helsinki

! ! ! †

Castren, Arv.

varatuomari

Helsinki

 

Corell, Axel

agentti

Helsinki

! !

Carlsson, F.K.

agentti

Helsinki

 

Calamnius,

 

Helsinki

! ! !

Chydenius,

 

Helsinki

! !

Clement, R.

konttoristi

Helsinki

! !

Clement, Rudolf

konttoristi

Helsinki

! ! !

Clement, Theodor

konttoristi

Helsinki

† †

Drake, U.

proviisori

Tampere

!

Drake, K.

 

Tampere

† † † †

Dunajeff, G.

puotipalv.

Tampere

! ?

Dahlberg, Frans

konttoristi

Helsinki

! !

Dahlberg, Frans

konttoristi

Helsinki

† †

Dahlgren, Oskar

viinuri

Helsinki

! ! !

Dahlström, Tommi

kaivertaja

Helsinki

! ! !

Drake,

vahtimestari

Helsinki

! !

Drake,

proviisori

Helsinki

! !

Dahlqvist, A.

ajuri

Helsinki

! !

Dukander, C.J.

agentti

Helsinki

! !

Dahlström, A.

konttoriopp.

Helsinki

† † † †

Eibenschütz, José

kapellimestari

Turku

† † † † & =

Ekman, Arthur

verhoilija

Tampere

 

Enholm, V.

 

Turku

 

Enqvist, Josua

 

Tampere

 

Enqvist, Kosti

tukkimies

Tampere

 

Enholm, P.

kauppapalv.

Turku

! !

Ehnqvist, H.F.

ylioppilas

Oulu

!

Englund, J.B.

suutari

Helsinki

! !

Engström, Frans

valokuvaaja

Helsinki

! ! !

Enckell, O.V.

asioitsija

Helsinki

! ?

Enqvist, F.T.

seppä

Helsinki

! ?

Eklund, F.

tullivahtimestari

Helsinki

!

Erkman, K.E.

teurastaja

Helsinki

! ! !

Eriksson, H.J.

puotipalv.

Helsinki

!

Eriksson, Alb.

kirjaltaja

Helsinki

! ?

Eklund, J.

suutari

Helsinki

Engström, Gösta

näyttelijä

Helsinki

! ?

Eklund, N.N.

vaakamestari

Helsinki

! ?

Eklund, G.V.

rautatienvirk.

Helsinki

!

Enckell, Magnus

artisti

Helsinki

! !

Eklund,

proviisori

Helsinki

! !

Ekman, V.

ajuri

Helsinki

! !

Engelbrecht,

näyttelijä

Helsinki

! ! !

Ehrstedt, K.F.

kondukt.poika

Helsinki

! !

Eklund, Villiam

 

Helsinki

 

Eklund, G.V.

raut.vaakamest.

Helsinki

! ! !

Euren, Ivar

kollega

Viipuri

! !

Ellis, Gust.A.

 

Tampere

† †

Freiman, Karl

rautatienkirjuri

Helsinki

!

Forselius, F.J.

literatööri

Helsinki

! ! !

Favorin, J.

rautatienvirk.

Helsinki

† † † †

Forelius, Frans

literatööri

Helsinki

† † † † †

Finne, Emil

sähkötehtailija

Helsinki

! ?

Flyktman, Toivo

leipurinsälli

Helsinki

! ?

Favorin, G.

telegrafisti

Helsinki

† †

Fahlström, E.

raut.varastomies

Helsinki

! !

Fabritius, G.

 

Helsinki

Frehl, Lauris

viinuri

Helsinki

† †

Fogman, I.B.

valokuvaaja

Helsinki

! ?

Fagerstedt, K.F.

kirjaltaja

Helsinki

Floessel, F.V.

piirustaja

Helsinki

! ?

Fjalkoffsky,

kirjanpainaja

Helsinki

! !

Flykt, K.

muurari

Helsinki

! !

Friman, E.

ylioppilas

Helsinki

! ?

Franzen, Hjalmar

näyttelijä

Helsinki

! ! !

Forslund, Axel

valokuvaaja

Helsinki

! ! !

Forsell, Karl Gust.

kauppias

Helsinki

! ! ! !

Farikoff, J.

kirjansitoja

Helsinki

! ! !

Fogman, Matti

kirjak.apul.

Helsinki

! !

Flinkman,

seppä

Tampere

 

Falkelin,

viinuri

Tampere

! ?

Fenna, M.

kirjapainotaituri

Tampere

! ?

Flink, K.

 

Tampere

!

Forsten, Edvard

 

Tampere

 

Freiman, K.

rautatienkirjuri

Oulu

! & ! ?

Friman, B.V.

farmaseutti

Oulu

! ! & ! ?

Grahn, A.

vanginvartija

Oulu

! !

Gahnberg, Hj.

farmaseutti

Oulu

!

Grundström, N.

maanviljelijä

Oulu

! !

Godenhjelm, F.

kanslisti

Oulu

! ! & ! ?

Grönlund, O.

rouva

Sortavala

! ?

Gammal, H.

herra

Turku

 

Grönberg, M.E.

ent. kirjuri

Turku

! !

Glader, K.

viinuri

Turku

! ?

Granberg,

kauppias

Turku

! !

Golovareff, A.

 

Viipuri

 

Grönlund, H.

 

Tampere

!

Gröndahl, Herman

kirjailija

Tampere

!

Grönroos, Arthur

kelloseppä

Tampere

 

Grönvall, A.

soittotaiteilija

Helsinki

! !

Grönroos, Vilho

puuseppä

Helsinki

† † † †

Gartz, Osvald

agronomi

Helsinki

† †

Granfelt, John

konttoristi

Helsinki

! ! !

Granfelt, Allan

konttoristi

Helsinki

! ! !

Granfelt, Elis

konttoristi

Helsinki

† †

Granfelt, Allan

konttoristi

Helsinki

! ! !

Granfelt, R.

 

Helsinki

† †

Gillberg, A.

kelloseppä

Helsinki

! !

Gorschlnik,

tohtori

Helsinki

! !

Grönberg,

ylioppilas

Helsinki

! !

Granfelt, A.M.

konttoristi

Helsinki

! ! !

Gartschanoff, D.

kauppa-apul.

Helsinki

! ! !

Grahnqvist, Vilh.

kirjaltaja

Helsinki

† †

Grönlund, A.

viilaaja

Helsinki

! !

Holmström, Kasper

raut.kirjanpit.

Helsinki

† † † † †

Henriksson, Antti

jarrumies

Helsinki

!

Helenius, Evert

viilaaja

Helsinki

! !

Henriksson, O.A.

 

Helsinki

! ?

Helenius, V.

viilaaja

Helsinki

! ?

Hanemann, Herman

ylioppilas

Helsinki

! !

Holmström, Kasper

rautatien kirj.

Helsinki

! !

Helin, H.

kauppapalv.

Helsinki

! !

Halonen, A.J.

räätäli

Helsinki

! !

Holmsten, Karl

rautatiellä

Helsinki

! --

Häggroth, Fredrik

seppä

Helsinki

!

Hagman, Karl

poliisi

Helsinki

! !

Hjort af Ornäs, G.

 

Helsinki

!

Hjort af Ornäs, R.

 

Helsinki

!

Helenius, M.

postivirkamies

Helsinki

! !

Holmberg, K.

asemapäällikkö

Helsinki

 

Heino, D.

työmies

Helsinki

† † † †

Harmston, B.

konttorin isän.

Helsinki

! ! & † †

Holpainen, S.

sen.ylim.kop.

 

=

Holmström, Kasper

rautatien kirj.

 

! !

Hammaren, G.V.

 

Helsinki

! !

Holst, N.

agentti

Helsinki

! ! !

Helenius, Mag.

maisteri

Kuopio

! ?

Hosioinoff, H.

telegrafisti

Helsinki

! ! !

Holmström, Oskar

asioitsija

Helsinki

† †

Hornborg, Joh.

masööri

Helsinki

! ! !

Handan, Gustaf

suutari

Helsinki

! ! !

Heikel, Petter

konttoristi

Helsinki

† †

Halme, Johannes

musikantti

Helsinki

† †

Henriksson, Knut

konttoristi

Helsinki

† †

Hellsten, Bruno

kauppamatkust.

Helsinki

† † † †

Heikel, Pekka

 

Helsinki

† †

Härmälä, Väinö

ylioppilas

Helsinki

! !

Heino, Jonas

koneenkäyttäjä

Helsinki

! !

Hämäläinen, S.

räätäli

Amerika

† † † †

Henriksson, K.

mylläri

Helsinki

! !

Holmberg, Th.

konttoristi

Helsinki

! !

Holm, Edvin

kirjanpainaja

Helsinki

! ?

Holopainen,

proviisori

Turku

 

v.Haartman, G.

vapaaherra

Turku

 

Hagfors, J.F.

redaktööri

Turku

! !

Holst, Nils

agentti

Turku

! ! & † † † †

Hamelius, A.

kauppapalv.

Turku

! ?

Holmström, O.

maisteri

Turku

! ! & † † † †

Heikel, K.

kirjuri

Turku

! !

Hjorth, Emil

kirjakauppias

Turku

! !

Holländer, P.A.

 

Turku

!

Humelin, J.S.E.

tehtailija

Turku

! ! ! !

Hartikainen, E.

maanmitt.apul.

Turku

† † † † & ! ?

Hirvonen, T.

asioitsija

Sortavala

 

Hyttinen, A.

kirjanpainaja

Sortavala

 

Hyppönen, P.

neiti

Sortavala

 

Häyhä, M.

ent. kauppias

Sortavala

 

Huoma, S.

kansak.opet.

Sortavala

! ?

Hemminkäinen, M.

seppä

Sortavala

! ?

Hartikainen, A.

seppä

Sortavala

! ?

Hirvonen, Juuso

kauppamatkust.

Viipuri

! !

Hedman, Johan

ylioppilas

Helsinki

† † † †

Hietanen, Juho

sanomal.toim.

Helsinki

† † † †

Hyvönen, H.

asemamies

Helsinki

† † † †

Heikkinen, F.

satulaseppä

Oulu

† † † †

Haataja, Viktor

konttoristi

 

! ! ! ! & ! ?

Hedström, Karl

kaakelityömies

Tampere

! !

Hymander, G.

urkuri

Tampere

!

Hellen, K.A.

kelloseppä

Tampere

! ! ! !

Hamén, Alvar

työmies

Tampere

† †

Hildén, K.V.

ylioppilas

Tampere

!

Hansche,

kapellimestari

Tampere

! ?

Häyhä, J.V.

kirjapainotaituri

Tampere

!

Huttunen, A.

kansak.opettaja

Tampere

! !

Heman, A.

 

Tampere

! ! !

Hakkarainen, K.

 

Tampere

! ! !

Härkänen, Ruri

 

Tampere

! ! ! !

Helin, Oskar

kirj.apul.

Tampere

† † † †

Hilden, A.

työmies

Helsinki

! ! !

Immonen, O.

viilaaja

Helsinki

! ?

Idman, J.F.

ent. raut.virkamies

Tampere

! !

Isaksson, K.

latoja

Helsinki

! !

Inberg, Matti

ylioppilas

Helsinki

! !

Ifström, Oskar

konttoristi

Helsinki

! !

Ikonen, Johan

valaaja

Helsinki

!

Johansson, J.G.

asemapäällikkö

Helsinki

! !

Jacobsson, O.

konttoristi

Turku

=

Jack, Gunnar

maanviljelijä

Turku

† †

Jurva, Frans

ent. vänrikki

Lahti

† †

Jack, G.

maanviljelijä

Turku

! ! ! ! & ! ?

Jokinen, Hilda

työnjoht.vaimo

Tampere

!

Juntunen, A.

koneiden ylösp.

Tampere

! ?

Johansson, Sakarias

tehtaantyömies

Tampere

!

Jokinen, Tobias

 

Tampere

 

Joki,

puuseppä

Tampere

 

Jussila,

hevosmies

   

Jurvelius, H.

postikirjuri

Helsinki

! !

Janhunen, Vilho

puuseppä

Helsinki

† † † †

Jansson, G.

maalari

Helsinki

! !

Juselius, N.N.

räätälinsälli

Helsinki

† † † †

Jacobsson,

kirjansitoja

Helsinki

! ?

Jacobsson, A.

 

Tampere

 

Jansson, G.

maalarinsälli

Helsinki

! !

Johansson, J.

ent. posteljooni

Helsinki

† †

Järveläinen, Johan

opettaja

Helsinki

† † †

Jalkanen, Aro

ylioppilas

Helsinki

! ?

Jacobsson, J.H.

asioitsija

Helsinki

† †

v.Julin, G.E.L.

riitimestari

Helsinki

! ! ! & †

Janson, Vilho

ent. polyteknikko

Helsinki

! ?

Julin, K.

kirjaltaja

Helsinki

!

Janson, Arthur

lasiseppä

Helsinki

!

Johansson, Viktor

konttoristi

Helsinki

† † † †

Joutsen, J.O.M.

rakennusmestari

Tampere

 

Jukkaro, K.

asemamies

Tampere

 

Karhunen, Matti

räätäli

Helsinki

 

Kurvinen, I.

kirjaltaja

Helsinki

!

Koskela, Juho

 

Helsinki

! ?

Karjalainen, A.

Helsinki

Helsinki

=

Kåhlman, Alex.

mag.

Helsinki

! !

Kekoni, J.

proviisori

Helsinki

! !

Krank, A.

ylioppilas

Helsinki

! ?

Krook,

proviisori

Helsinki

! !

Kämp, Ludvig

konttoristi

Helsinki

† †

Kovin, Vasili

konttoristi

Helsinki

† †

Kapjeff, Konstantin

konttoristi

Helsinki

! ?

Koskelo, Johan

viuluniekka

Helsinki

! ?

Kvist, S.

suutarimestari

Helsinki

† † † †

Kopjeff, Konstantin

kirjuri

Helsinki

† † †

Karvonen, J.P.

valuri

Helsinki

Kluge, E.

ravintoloitsija

Helsinki

! ?

Kovanen, N.N.

suutarinsälli

 

! ?

Kilpinen, Matti

maalarinsälli

Helsinki

! ?

Kyrklund, V.E.

viinuri

Helsinki

! !

Kovanen, J.

kirjanpainaja

Helsinki

! !

Korpilahti, J.Edv.

puuseppä

Helsinki

! !

Kumpulainen, A.

suutari

Helsinki

! !

Kunnas, Juho

kelloseppä

Helsinki

† † † †

Kinnari, K.

valuri

Helsinki

! !

Klingström, O.

kauppias

Turku

! ?

Kononoff, P.

kauppapalv.

Turku

! ?

Kauppinen, J.

koneasioitsija

Turku

 

Kangasniemi, A.

kelloseppä

Turku

 

Karell, M.V.

puutarhuri

Turku

 

Kerttula, Albert

näyttelijä

Tampere

! !

Klepoff, A.

puotipalv.

Tampere

! ?

Koskinen, J.E.

rautatien harj.

Tampere

! ?

Källström, G.

puotipalv.

Tampere

! ? & †

Katainen, Tuomas

kirjaltaja

Tampere

 

Kanniainen, Simon

asioitsija

Tampere

 

Karelli,

kirjansitoja

Tampere

 

Kallio, K.

muurari

Tampere

 

Kari, Matti

herra

Tampere

!

Keirkner, A.

tehtailija

Tampere

!

Korhonen, H.

herra

Tampere

! ! !

Krank, H.V.

herra

Tampere

! ?

Kärkkäinen, T.

 

Tampere

! ! !

Karlund, E.

konttoristi

Tampere

! ?

Kärkkäinen, Tapani

tehtaantyömies

Oulu

† † † †

Klingström,

kauppias

Helsinki

! ! ! !

Kinnunen, P.

räätäli

Iissä

† † † †

Koskinen,

maalarinsälli

Helsinki

! ?

Karlsson,

suutarimestari

Helsinki

Kronqvist, J.

ent. välskäri

Helsinki

 

Lille, Eugen

varatuomari

Helsinki

† †

Lillqvist, Valentin

koristemaalari

Oulu

† † † †

Leseff, S.

konttoristi

Tampere

 

Leppänen, Edvard

 

Tampere

!

Leino, E.

kirjailija

Tampere

! ! !

Lauren, E.

rautatienvirk.

Tampere

! ! !

Liiman, J.

kauppias

Tampere

! ! ! !

Lindfors, J.

teht.lastumies

Tampere

! !

Laakkonen, V.

teatterilainen

Tampere

! !

Lindblom, J.O.

asemapäällikkö

Tampere

! !

Lehtonen, J.

kauppias

Tampere

 

Laurikainen,

poliisi

Tampere

 

Lindfors,

seppä

Tampere

 

Laaksonen, Vilho

näyttelijä

Tampere

! !

Lempinen, M.

kaakeliteht.työm.

Tampere

! ?

Lundqvist,

suutari

Tampere

! ! ! !

Lindfors, Karl

nahkuri

Turku

 

Laaksonen, A.V.

ent. vanginvartija

Turku

 

Limnell, John

masööri

Turku

 

Lojander, K.S.

varatuomari

   

Ljung,

herra

Turku

 

Laurén,

farmaseutti

Turku

† † † †

Lagerlöf, Daniel

insinööri

Turku

† † † †

Laine, O.

puuseppä

Turku

† † † † & ! ?

Leivo,

räätäli

Turku

† † † † & ! ?

Lindqvist, Rafael

literatööri

Helsinki

!

Leander, Emil

med.kand.

Helsinki

! ! ! !

Leikko, Aino

varatuomari

Helsinki

! !

Lindström, A.

kirjanpitäjä

Helsinki

! !

Lipponen, Paul

viinuri

Helsinki

! !

Lindfors, J.A.

kuparivaluri

Helsinki

=

Lagerlund, H.J.

 

Helsinki

† †

Lindberg, Björn

puutarhuri

Helsinki

! !

Löfgren, Julius

vesitehtailija

Helsinki

! !

Lindroth, Valfrid

kauppias

Helsinki

! ! !

Lindroth, Valther

konttoristi

Helsinki

! ! !

Lindholm, Alfred

lukkarinopp.

Helsinki

† †

Lundberg, A.E.

ylioppilas

Helsinki

† † † †

Limnell, John

hieroja

Helsinki

! ?

Lindqvist, Rafael

maisteri

Helsinki

† † † † †

Lindberg, Jarl

kapteeni

Helsinki

! ! !

Lindberg,

viinuri

Helsinki

! ?

Lagerlund,

vesitehtailija

Helsinki

! ! !

Lundblad,

maisteri

Helsinki

! ?

Lundstedt, C.

viinuri

Helsinki

! ?

Lange, Gust.

 

Helsinki

Liljander, Atte

kauppa-apulainen

Helsinki

! !

Laakso, E.

ylim.asemamies

Helsinki

!

Lundell, V.

rautatieläinen

Helsinki

!

Lindroth, V.L.

konttoristi

Helsinki

† †

Laakso, Emil

jarrumies

Helsinki

!

Lundström, J.H.

talonmies

Helsinki

! !

Lund, Rudolf

lämmittäjä

Helsinki

!

Liljeberg, Th.

työmies

Helsinki

! ?

Lindqvist, V.V.

suutarimestari

Helsinki

Lexenberg, N.N.

kauppias

Helsinki

! ?

Lindholm, N.N.

konttoristi

Helsinki

! ?

Lehtonen, V.H.

maalarinsälli

Helsinki

! !

Lehikoinen, Nestor

kirjuri

Helsinki

! ?

Lindroos,

maisteri

Helsinki

! ! ! !

Lindberg, Johan

maalarimestari

Helsinki

! !

Lillja,

kivipainaja

Helsinki

† † † †

Lyytikäinen, Elis

 

Helsinki

! !

Lyytikäinen,

kultaseppä

Helsinki

! !

Lagerblom, K.

konttoristi

Helsinki

! !

Lindholm, J.O.

 

Helsinki

† † † †

Ljung, Paul

konttoristi

Helsinki

† † † †

Lagqvist, Hj.

proviisori

Helsinki

 

Mäki, O.

jarrumies

Helsinki

! ?

Mantere, A.

latoja

Helsinki

! !

Mänty, V.

suutarintyönt.

Helsinki

! ?

Melander,

maalari

Viipuri

!

Markkelin,

poliisi

Helsinki

! !

Markwardt, A.

parturi

Helsinki

! ?

Mustelin, A.

suutari

Helsinki

! !

Mattlin, Emil

suutari

Helsinki

! !

Molander, L.

literatööri

Helsinki

 

Moilonen, J.

kultaseppä

Helsinki

! ?

Montell, Eugen

polyteknikko

Helsinki

! ! !

Modig, W.

seppä

Helsinki

! !

Mether, I..

proviisori

Helsinki

! !

Meriheinä, N.N.

maalari

Helsinki

! ?

Manninen, Abel

räätälimestari

Helsinki

† † † †

Moring, Matti

värkkimestari

Helsinki

† † † †

Martikainen, A.

puuseppämestari

Helsinki

! !

Marttila, A.

maalarinsälli

Helsinki

! ?

Mens, N.

puuseppä

Helsinki

! ?

Maks, Eugen

kirjansitoja

Helsinki

! ?

Malmström, Knut

kirjapainaja

Helsinki

! !

Moberg, Alb.

viinuri

Helsinki

 

Mäki, Oskar

jarrumies

Helsinki

! ?

Müller, V.

kans.opettaja

Helsinki

!

Molander, Heikki

karv.oppilas

Helsinki

! !

Melander, Artur

rautatieillä

Helsinki

!

Maukkonen, A.

asemies

Helsinki

! !

Manner, Th.

pehtori

Tampere

!

Malm, John

kelloseppä

Tampere

Murros, Kaapo

ylioppilas

Tampere

 

Muhonen, Juho

rautatyöntekijä

Tampere

 

Mattila, Heikki

ylioppilas

Tampere

 

Mustonen, O.E.

rautat.virkailija

Tampere

!

Murras, Kaapo

 

Tampere

!

Michlin, Birger

farmaseutti

Oulu

!

Michlin, Emil

agronomi

Oulu

† † † †

Michlin, Yrjö

farmaseutti

Oulu

! ! & ! ?

Manninen, Ivar

konepaj.työmies

Oulu

! ! & ! ?

Myllylä,

työmies

Oulu

† † † †

Malmqvist, Karl

proviisori

Turku

! & ! !

Mattlin, F.A.

maalari

Turku

!

Mustakangas, J.

räätälinsälli

Oulu

† † † † & ! ?

Mether, E.

insinööri

Helsinki

! ! !

Nyman,

eversti

Helsinki

! ! ! !

Nyberg, W.

rautatien virk.

Tampere

! !

Nyman, Eli

postivirkailija

Tampere

! !

Nyholm, Herman

raut.työntekijä

Tampere

 

Nyholm, K.

räätälin työnt.

Tampere

† † † †

Nordman, M.

maanmittari

Helsinki

† † † † †

Nordling, G

parturi

Helsinki

! !

Nyblin, G.

valokuvaaja

Turku

!

Nylund, Aug.

valuri

Turku

† † † † & ! ?

Nuutinen, R.

kans.opettaja

Turku

 

Nyblin, Georg

valokuvaaja

Turku

! ! ! !

Nordenstreng, A.J.

 

Mikkeli

!

Nylund, K.J.

konttoristi

Helsinki

! !

Nenonen, A.

räätäli

Helsinki

! !

Nyholm, E.

viinuri

Helsinki

! !

Nassokin, R.

post.virkamies

Helsinki

! !

Nyberg, Axel K.

 

Tampere

Nordling, E.F.

 

Helsinki

! !

Nyholm, Aug.

 

Helsinki

! ! !

Nyman,

post.virkamies

Turku

! !

Nordenstreng, E.

 

Helsinki

! ! !

Nyberg, Frans

kaup.apulainen

Helsinki

!

Nylander, Kaarlo

kaup.apulainen

Helsinki

! !

Nordman, Sigfrid

lämmittäjä

Helsinki

! !

Nylund,

kirjapainaja

Helsinki

! !

Nyholm, F.

perämies

Helsinki

! ?

Nyström, N.N.

mallikaup.

Helsinki

! ?

Nurmi,

räätälinsälli

Helsinki

! !

Nikander, K.V.

suutari

Helsinki

! ?

Norkko, Aug.

puuseppä

Helsinki

! ?

Nilsson, N.

viinuri

Helsinki

! ?

Nylander, Emil

kirjanpitäjä

Helsinki

! !

Nordberg, K.V.

polyteknikkko

Helsinki

! ?

Nordin, Gösta

konttoristi

Helsinki

! !

Nyholm, Berhart

konttoristi

Helsinki

! !

Nordenstreng, E.

ylioppilas

Helsinki

! ! ! †

Naukler, W.

hieroja

Helsinki

! ! ! †

Nikander, K.V.

suutari

Helsinki

! ?

Ollikainen, V.

kans.opettaja

Sortavala

! ! & =

Olsoni, Eugen

proviisori

Turku

 

Oinonen,

 

Tampere

 

Ojala, Herman

seppä

Tampere

! !

Olsson, Gust.

kelloseppä

Oulu

! ! & ! ?

Olin, Einar

ylioppilas

Helsinki

! ?

Oksanen, V.

mekanikko

Helsinki

! ! !

Pantzar, W.

insinööri

Tampere

! !

Päivärinta, W.E.

ent. kauppias

Tampere

! ?

Palander, Uno

 

Tampere

 

Pelkonen, Nisse

 

Oulu

 

Plathan, V.

asioitsija

Sortavala

 

Plathan, A.G.

ent. nimismies

Sortavala

 

Pellonpää,

palovartija

Sortavala

! ?

Poikolin,

proviisori

Turku

! ?

Pennanen, Aadam

räätäli

Turku

 

Palmu, Pekka

räätäli

Turku

 

Pukhan, E.

kelloseppä

Turku

! ?

Pukchan, Emil

kelloseppä

Turku

! ?

Pelkonen, Nikot.

 

Turku

! ?

Paalum, Otto

musikantti

Turku

! ?

Permu, J.A.

asemapäällikkö

Tampere

! !

Poikolin, E.

asemapäällikkö

Tampere

! !

Pelkonen, A.

 

Tampere

! ! !

Pesonen, Hj.

 

Tampere

! ?

Partio,

kirjapainaja

Tampere

 

Piironen, J.P.

konttoristi

Tampere

! !

Porén, G.

soittaja

Tampere

! ?

Paavola, O.

kaup.palv.

Tampere

† † & ! ?

Panssa, J.A.

kirjuri

Oulu

!

Procopé, Hj.

literatööri

Helsinki

† † † † †

Petan,

agentti

Helsinki

!

Pell, Nikolai

polyteknikko

Helsinki

! !

Paksuniemi, J.

konttoristi

Helsinki

† †

Pantson, W.

konttoristi

Helsinki

! ! !

Paul,

litografi

Helsinki

! ?

Planting,

sen.ylim.kop.

Helsinki

! ?!

Paul, Axel

agentti

Helsinki

† † † † †

Plathan,

v.tuomari

Helsinki

Procopé, Hj.

maisteri

Helsinki

! ! !

Pyhälä, J.W.

konttoristi

Helsinki

! !

Piipponen, Hannes

ylioppilas

Helsinki

! !

Petrelius, Alfred

maisteri

Helsinki

† † † †

Palmroos, Alex.

räätälinsälli

Turku

! !

Paavilainen, N.N.

räätälinsälli

Helsinki

! ! !

Pennanen, Matti

ylioppilas

Helsinki

!

Pihlström, Edvard

maalari

Tampere

 

Pulkka, N.N.

ent. läh.k.op.

Helsinki

! !

Ranta, G.A.

puuseppä

Helsinki

! ! ! !

Rudenfelt, K.

konttoristi

Helsinki

! ?

Roos, Oskar

sokeriteht.työm.

Helsinki

! !

Rumukainen, A.

ent. raut.työm.

Helsinki

! ?

Rytkönen, G.A.

rautatieläinen

Helsinki

! !

Rozinsky,

luutn. & maal.

Helsinki

! ! !

Rindell, E.M.

insinööri

Helsinki

! !

Reuter,

 

Helsinki

! !

Rautio, Heikki

merimies

Helsinki

 

Rosqvist, Edvard

puusepänsälli

Helsinki

† †

Rosqvist, H.

puusepänsälli

Helsinki

† †

Rosander, K.A.

puutarhuri

Helsinki

! ?

Rosenqvist, J.A.

konttoristi

Helsinki

! !

Rökman, F.

torvensoittaja

Helsinki

! !

Rosvall, R.R.

ent. asemap.

Oulu

! ! !

Raninen, J.

suutari

Sortavala

 

Roini, E.J.

maanviljelijä

Sortavala

 

Ruotsi, Theodor

yliop.vank.kirj.

Hämeenlinna

† † †

Rosenlev, Knut

rakennusmestari

Turku

† † † †

Rimbom, Valter

patentin hakija

Karku

† † † †

Renlund, Alf.

Hatuntekijä

Turku

! !

Rosendahl,

maalari

Turku

† † † †

Ruotsi, Ernst

rakennusmestari

Tampere

 

Rikkonen, Anton

näyttelijä

Tampere

! !

Ringbom,

insinööri

Tampere

! ?

Ringbom, O.

räätäli

Tampere

! ! ! !

Rännäri,

maalari

Tampere

 

Ruohonen, Taav.

 

Tampere

 

Rai, Aapo

kaup.palv.

   

Rosberg, Axel

 

Tampere

 

Rapo, Hjalmar

 

Tampere

 

Ringbom, Oskar

räätälimestari

Tampere

 

Rindell, E.

proviisori

Tampere

! !

Raunio, L.

lääket.kand.

Tampere

! !

Reitz, A.

rautatien virk.

Tampere

! ?

Rantanen, S.

farmaseutti

Tampere

 

Rosvall, O.

suutarimestari

Helsinki

† † † †

Sjöblom, J.R.

konttoristi

Helsinki

! ! !

Svenberg, Oskar

taiteilija

Helsinki

! ?

Strandström, F.M.

koneenkäyttäjä

Helsinki

! ! !

Segersven, Theodor

koneenkäyttäjä

Helsinki

! ! !

Sjöblom, Frans

ent. kauppias

Helsinki

! ! ! !

Salonius, F.A.W.

apteekkari

Helsinki

! !

Schelin, Karl

konttoristi

Helsinki

! !

Stjernberg, Axel

lämmittäjä

Helsinki

!

Saarnio, Tuure

fil.kand.

Helsinki

!

Svang, Viliam

     

Svang, Arvid

     

Simonsson, Johan

viinuri

Helsinki

!

Stavenow, A.

näyttelijä

Helsinki

!

Siewers, N.

 

Viipuri

! ?! !

Strahoff,

insinööri

Tampere

! !

Stavenow, A.

näyttelijä

Helsinki

! ! !

Snell, Toivo

 

Tampere

Sjöblom, R.J.

 

Vaasa

Schlüter, W.N.

 

Helsinki

! ! !

Stenlund, Uno

maisteri

Helsinki

! !

Salenius, E.

 

Helsinki

! !

Svensson, E.

 

Viipuri

! !

Svensson, C.I.

viinuri

Helsinki

! ?

Silander, A.G.

insinööri

Helsinki

! !

Schepovalnikoff, A.

eversti luutn.

Helsinki

! !

Snellman, Otto

ham.lääk.kok.

Helsinki

! ! ! !

Sommardahl, Artur

maalarimestari

Helsinki

! !

Simonsson, Jarl

viinuri

Helsinki

! !

Schaumberg, M.

parturi

Helsinki

! ?

Stegman,

telegrafisti

Helsinki

† † †

Snellman, G.R.

maisteri

Helsinki

! !

Svedberg, Edvin

 

Helsinki

! ?

Streng, Alex.

ylitarkastaja

Helsinki

! ! ! !

Sjöstedt, G.

maanviljelijä

Vihti

!

Sairanen, O.

räätäli

Helsinki

 

Sjöberg, J.E.

viinuri

Helsinki

† † † †

Scéberg, D.

pankinvirkamies

Helsinki

† † † † †

Sjöblom, Hannes

agentti

Helsinki

† † † † †

Stenvall, Arth.

agentti

Helsinki

† † † † †

Stegman, G.

telegrafivirk.

Helsinki

! ! ! †

Stavenow,

näyttelijä

Helsinki

! ! ! †

Stackelberg, M.

agentti

Helsinki

! ! ! †

Snell, T.

konttoristi

Helsinki

! ?

Sjöström, J.

kirjailija

Helsinki

† †

Stenius,

rakennusmestari

Helsinki

! ?

Sund, H.J.

sähkötyömies

Helsinki

! ?

Seeberg, D.J.L.

pankin virkamies

Helsinki

!

Sundman, Fred.

seppä

Helsinki

! ?

Suominen, J.

räätälinsälli

Helsinki

† † † †

Söderman, K.E.

koneenkäyttäjä

Helsinki

† † † †

Saukkonen,

räätälinsälli

Helsinki

! ?

Sarkkinen, Erkki

lihakauppias

Oulu

† † †

Spjut, J.

maalarinsälli

Oulu

† † † †

Styf,

räätälinsälli

Oulu

† † † † & ! ?

Snellman, H.Sulo

ylioppilas

Oulu

† † † †

Sariola, E.

ent. pank.kirj.

Tampere

† †

Sjöström, J.

kirjailija

Tampere

! ! !

Skogsteds, W.

sanomateht.mies

Tampere

! ?

Snellman, H.

ylioppilas

Tampere

! ?

Sandqvist, A.

proviisori

Tampere

!

Silvén, H.

tehtailija

Tampere

! !

Söderman, Asal

herra

Tampere

! !

Soini, L.

kirjailija

Tampere

 

Söderström, E.

kirj.sit.sälli

Oulu

! ! & ! ?

Salmelin,

seppä

Tampere

 

Stenfors, K.

maalari

Tampere

! ?

Sandberg, Gustaf

kaup.palv.

Tampere

! ? †

Sandqvist, A.

apt.oppilas

Tampere

! !

Schauman, Igor

konttoristi

Tampere

!

Snellman, Ossian

etsivä

Tampere

† † † †

Sandström, Alfr.

latoja

Tampere

† † † †

Sirin, M.W.

puuseppä

Tampere

† † † †

Stin, R.O.

 

Tampere

! ?

Stråhlman,

paperimestari

Valkeakoski

 

Siukkonen,

lahtari

Tampere

 

Skogstedt,

kirjaltaja

Tampere

 

Sirin, Fr.

maisteri

Turku

 

Sund,

kaup.palv.

Turku

 

Saukkonen,

räätäli

Lahti

 

Saxman, K.

kans.opettaja

Sortavala

! ?

Subrinsky, M.

leskirouva

Sortavala

 

Sternberg, R.

proviisori

Sortavala

! ?

Tanskanen, Alex

työmies

 

Turva, Taavetti

 

Tampere

 

Tamminen, Kalle

rappari

Tampere

 

Törnqvist, Fr.

insinööri

Tampere

!

Timm, O.

proviisori

Tampere

! ?

Teerperk,

poliisikomiss.

Tampere

 

Teerperk,

poliisikomiss.

Tampere

 

Tammelander,

herra

Tampere

! !

Turunen, Johan

kirjaltaja

Turku

 

Tötterström, G.A.

konttoristi

Turku

! !

Tarvainen, P.

työmies

Sortavala

 

Terentjeff,

seppä

Sortavala

! ?

Teir, Johan

litografisti

Turku

!

Tamminen, A.

näyttelijä

Tampere

! !

Tainio, N.

 

Tampere

! ! ! !

Tranberg, H.

polyteknikko

Helsinki

† † † †

Törnqvist,

satulas.pelast.

Oulu

† † † †

Tegström, Arvid

proviisori

Helsinki

† † † †

Tallqvist, H.

proviisori

Turku

† † † †

Tallqvist,

farmaseutti

Oulu

† † † † & ! ?

Tschaplin, N.

herra

Helsinki

! ! ! †

Tollet, Axel

agentti

Helsinki

! ! ! †

Taberman, F.

 

Helsinki

! !

Tscherepanoff, M.

kirjuri

Helsinki

! !

Tschepurnoff, Anatoli

raut.kirjuri

Helsinki

! !

Turunen, Karl

konttoristi

Helsinki

!

Tikander, Viktor

kirjapainaja

Helsinki

!

Tavaststjerna, W.

raut.kirj.pit.

Kolho

! !

Törnroos, Axel

farmaseutti

Helsinki

! ! !

Tundefelt, Ernst

 

Vaasa

Törnroth, John

 

Helsinki

† †

Tegström,

proviisori

Kotka

! !

Tapper, Knut

konttoristi

Helsinki

† † † †

Teräs, H.D.

polyteknikko

Helsinki

! !

Tegström, Arvi

proviisori

Helsinki

! !

Tammelin, W.O.L.

tullikirjuri

Helsinki

! !

Törnroth,

ent. raut.virk.

Helsinki

! ?

Tschaplin, V.

konttoristi

Helsinki

! !

Tirkkonen, A.V.

plootuseppä

Helsinki

† † † †

Tourunen,

insinööri

Helsinki

! !

Teljo, Into

ylioppilas

Helsinki

! !

Tikander, Robert

suutarimestari

Helsinki

Tähtinen, N.N.

kaup.palv.

Helsinki

! ?

Trygg, O.H.

omnib.kulj.

Helsinki

! ?

Toivonen, M.

kirvesmies

Helsinki

! ?

Tiihonen, P.

suutarinsälli

Helsinki

† †

Tammelander,

rakennusmestari

Tampere

 

Ullner, Bruno

postivirkamies

Tampere

! !

Uppman, Ernst

ent. talonomistaja

Turku

† †

Willgrén,

ravintoloitsija

Oulu

† † † † & ! ?

Wialén, J.G.

sanomal.toimittaja

Oulu

!

Wedenoja, Joh.

ent. maanviljelijä

Oulu

!

Wälipirtti,

räätälinsälli

Oulu

! ! & ! ?

Wuorinen, Viktor

räätälinsälli

Oulu

! !

Wathen, Fr.

herra

Oulu

† † † † & ! ?

Wanerberg, Malag.

Metsänpäällys.

Oulu

! !

Wallenius, Arthur

konttoristi

Helsinki

! ?

Wredenberg, P.Hj.

agentti

Helsinki

† †

Weckman, A.

 

Helsinki

! !

Wathen, Fr.

herra

Helsinki

! !

Waselius,

tuomarin leski

Helsinki

† † † †

Weckman, Th.

ent. jarrumies

Helsinki

! ?

Wiljanen, Rich.

viilari

Helsinki

! ?

Wendelin, Alb.

raut.kirjap.

Helsinki

† † † † †

Wetterhoff,

ylioppilas

Helsinki

! ! ! †

Wickström, G.F.

sähköteknikko

Helsinki

! ! !

Wettervik, C.A.

viinuri

Helsinki

! ?

Wegelius, T.

maisteri

Helsinki

† † † † ! ! !

Wahlgren, A.

kellarimestari

Helsinki

! ! ! !

Westerberg, F.

sokerileipuri

Helsinki

! ?

Wanhanen,

leipuri

Helsinki

! ?

Wilin, K.

leipuri

Helsinki

! ?

Wetre, Fr.V.

ylioppilas

Helsinki

! ?

Wilin, Oskar R.

kirjanpitäjä

Helsinki

† † † †

Wirtanen, Juho

työmies

Helsinki

! ?

Waltonen, Juho

ravintoloitsija

Helsinki

! ! ! !

Wogel, J.

soittotaiteilija

Helsinki

! ?

Wuorinen,

apteekin opp.

Helsinki

! !

Wirtanen, K.

suutari

Helsinki

! !

v.Wright, Hj.

 

Helsinki

! ! !

Wegelius, Thure

 

Helsinki

! !

Wahren, Axel

 

Helsinki

! !

Westin, P.O.

ravintoloitsija

Helsinki

! ! !

Wahlroos,

maisteri

Helsinki

! !

Wialen, Hj.A.

maisteri

Helsinki

Wahren, A.

tilanomistaja

Matku

!

Wiik, Wilhelm

kirjuri

Helsinki

† †

Wainio, Joh.

räätälinsälli

Helsinki

! !

Walenius, V.

työmies

Helsinki

! ?

Weurlander, S.

proviisori

Tampere

! !

Weglius, Th.

 

Tampere

! ?

Wuolukka, M.

 

Tampere

† †

Winholm,

 

Tampere

 

Wirtanen,

suutarimestari

Tampere

 

Wirtanen,

suutarimestari

Tampere

 

Wihovainen, A.

proviisori

Tampere

! ?

Wilenius, G.A.

kauppamatk.

Tampere

! ?

Weurlander, S.E.

konttoristi

Tampere

! ?

Wirtanen, Viktor

suutari

Tampere

† † †

Wirberg, W.

proviisori

Tampere

! ?

Wange, I.

proviisori

Tampere

! ?

Wiikinkoski, O.

proviisori

Tampere

!

Wiikberg,

räätäli

Tampere

! !

Wuori, K.

verhoilija

Tampere

 

Willinge, Josef

tehtaanmestari

Tampere

 

Wilén, Robert

konttoristi

Tampere

 

Wilén,

sähkötyömies

Tampere

 

Wellenius, R.

raut.virkamies

Turku

† † & ! ?

Wellander, C.

v.tuomari

Turku

! ! & =

Westerlund, Sven

kauppias

Turku

! † & † † † † & =

Widbom, W.

ent. renki

Turku

† † † †

Wigren, Emil

raut.kirjuri

Turku

† † † †

Woutilainen, T.

talollinen

Sortavala

 

Wigren, Hj.

asemapäällikkö

Tampere

!

Zeipell, Uno

literatööri

Helsinki

† † † † †

Åhlander,

viinuri

Helsinki

! ?

Åkerman, G.W.

kelloseppä

Helsinki

! !

Åkerman, V.

kelloseppä

Kokkola

† † † †

Åkeson, A.

v.tuomari

Tampere

!

Åhman, A.

hammaslääkäri

Tampere

! !

Östberg, J.

tullikirjuri

Turku

 

Österdahl, A.

insinööri

Helsinki

Öhman, Emil

ent. kaup.apulainen

Helsinki

! !

Öller, G.

asemapäällikkö

Tampere

! !

Öhman, A.

rautat.virkamies

Helsinki

! !