Esipuhe

Poistaakseni kauvan tunnettua opastuksen puutetta niiden postilähetysten ohjaamiseksi, joiden osoitteet ovat siinä suhteessa puutteellisia, että esimerkiksi ainoastaan talon tahi kylän nimi on mainittu, on allekirjoittanut Postihallituksen kehoituksesta toimittanut tämän luettelon paikkojen nimistä ynnä niiden postiosoitteista, ja on tätä tarkoitusta varten tarvittavat tiedot hankittu kaikista maamme lääneistä asianomaisten Kuvernörien kautta.

Tilan säästämiseksi on paikkojen laatu (kylä, maatila, tehdas y.m.) jätetty mainitsematta.

Kunkin paikan suomalaisen ja ruotsalaisen nimen jälkeen, milloin kaksikielinen nimi löytyy, on ensiksi merkitty lääni yhdellä tahi kahdella kirjaimella, sitten pitäjä sekä viimeksi osoitepostitoimiston virallinen nimi kursiivikirjaimilla.

Allekirjoittanut, joka ilman palkkiota pelkästä asian harrastuksesta Suomen postilaitoksen hyväksi, on tehnyt tämän luettelon, hyvin tuntee sen monet puutteellisuudet, jotka annettanee anteeksi huomioon ottamalla, että postivirkamiehen aika muutenkin kyllä kuluu alinomaisessa kiireellisessä virantoimituksessa.

Luettelon jälkeen seuraa postitoimistojen viralliset nimet. Sulkumerkkien sisällä ovat nimitykset mainitut toisella virallisella kielellä, missä kaksikielisiä nimityksiä on olemassa.

Maarianhaminassa Joulukuussa 1897

Uno Godenhjelm


Luettelo paikkojen nimistä Suomessa ynnä niiden postiosoitteet Suomen Postihallituksen toimesta tehnyt Uno Godenhjelm. Maarianhamina 1897, 140 s.