Rintamamiesyhdistysten jäsenluettelo 1939


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Västra Nylands Frontmannaförening

Appelgren, Waldemar, butiksförest.
Aminoff, Johan Fredrik, greve, jordbr.
Wikström, Arne, jordbrukare
Lindroos, Ragnar, montör
Jakobsson, Andreas, handlande
Lindroos, John, agronom
Öblom, Emil, jordbrukare
Takolander, Sven, handlande
Sandell, Ernst, godsägare
Calonius, Harald, hamnkapten
Sourander, Karl, ingeniör
Wallén, Ragnar, bokförare
Granström, Uno, arbetare
Nordensvan, Johan, forstmästare
Eck, Hakon, kronofogde
Tupsunen, Ferdinand, provisor
Lindström, Leonard, inspektör
Bussman, Elis, jordbrukare
Berglund, Ruben, jordbrukare
Broman, Mikael, jordbrukare
Rehnström, Uno, jordbrukare
Fagerström, Ernst, jordbrukare
Nyberg, Werner, jordbrukare
Nyberg, Gunnar, jordbrukare
Lindholm, Axel, jordbrukare
Bäcklund, Waldemar, jordbrukare
Rönnblad, Algot, jordbrukare
Nyberg, Knut, jordbrukare
Rehnström, Algot, jordbrukare
Haaparinne, Risto, handlande
Lindström, William, jordbrukare
Andersson, Erik, kontorschef
Collan, Hannes, disponent
Siggberg, Hjalmar, kontorist
Sandberg, Martin, kronolänsman
Springert, Henning, prokurist
Weckström, John, jordbrukare
Wikman, Vilhelm, jordbrukare
Jansson, Karl, redaktör
Koskinen, Werner, järnvägsman
Linder, Constantin, godsegare
Siberg, Bernhard, inspektor
Wegelius, Karl, mekaniker
Wikman, Ragnar, jordbrukare
Wulff, Werner, jordbrukare
Timm, Runar, mekaniker
Bengström, Bengt, handlande
Linderman, Anton, guldsmed
Homén, Birger, överstelöjtn. i.a.
Henriksson, Valter, affärsman
Hayen, Georg, affärsförest.