Rintamamiesyhdistysten jäsenluettelo 1939


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Östra Nylands Frontmannaförening

Alm, Guido, guldsmed
Alm, Guy, guldsmed
Alm, Odo, handelsbitr.
Alm, Åke, handelsbitr.
Andersson, Edvin, jordbrukare
Bergman, Magnus, arbetare
Blomqvist, Emil, arbetare
Blomqvist, Edvin, artist
Biaudet, Leon, överläkare
Carling, Gunnar, järnv.tj.
Dunderfelt, Bernhard, kontorist
Ek, Artur, kamrerare
Fontell, Johan, restauratör
Fontell, Lars, restauratör
Forssell, Anton, lotsålderman
Forssell, Ernst, agent
Forssell, Viktor, jordbrukare
Gustafsson, Kurt, fil. mag.
Gustafsson, Sune, hand. bitr.
Hellmich, Fritz, handlande
Holmström, Hjalmar, affärsman
Hansson, Osvald, portier
Hansson, Karl Fredr., jordbrukare
Honkamies, Ilmari, bankdir.
Hansson, Rikhard, arbetare
Harling, Sven, vicehäradsh.
Jarding, Karl, värkmästare
Johansson, Ragnar, kanslist
Jakobsson, John, montör
Jordas, Lars, jordbrukare
Kiiskilä, J., arbetare
Kähärä, Aarne, prokurist
Karlsson, Viljam, fiskare
Malm, C., stadsläkare
Mathelin, W., major
Matsson, Hugo, affärsman
Mether, Saladin, asessor
Modig, Oskar, lots
Lassas, Nestor, jordbrukare
Lehto, Oiva, förman
Lindh, Arvo Armas, advokat
Lindholm, Anders, vicehäradsh.
Lindman, Gunnar, utm.bitr.
Lund, Johan Emil, montör
Lund, Åke, borgmästare
Nilsson, August, överkonstapel
Nybondas, Erik E., jordbukare
Nybondas, Oskar, jordbrukare
Nybondas, Janne, förman
Nylander, G., kretschef
Nordström, Ragnar, jägarmajor
Mäki, Matti, gårdskarl
Pelin, Joel, kontorschef
Petas, Ernfrid, jordbrukare
Roos, Adi, djurläkare
Rosas, Karl, jordbrukare
Rosas, Ivar, jordbrukare
Rantanen, Martin, arbetare
Rehula, Oskari, arbetare
Sandell, Valdemar, tullvakt
Sirén, Johan Viktor, skogskassör
Schmeisser, Wilh., montör
Smith, John, byggmästare
Svennas, Arvid, jordbrukare
Svennas, Martin, jordbrukare
Tamminen, Matti, bagare
Tallberg, Hans, jordbrukare
Törnblom, Artur, arbetare
Törnqvist, Georg, lokalchef
Tuominen, Ilmari, prokurist
Udd, Valdemar, jordbrukare
Wallenius, Leander, stat. inspekt.
Virtanen, F. O., trädgårdsmästare
Åkerlund, Arne, konsul
Österman, Holger, jordbrukare
Österman, Rudolf, handlande