C. Karelska Dragonregemente - Karjalan Rakuunarykmentti


Anm.: Uti de i kolumnen för augmenter upptagna tal ingår äfven den i sista kolumnen upptagna ersättning, som kronan betalar för förmedlade augmenter.

Muist.: Aputalojen sarjan luvut sisältävät myöskin sen vimeiseen sarjaan otetun korvauksen, jonka kruunu maksaa huojennetuista aputaloista.

Paluu-Tillbaka

Län
Lääni

Socken
Pitäjä

Kompani N:r
Komppanian N:o

Rusthållens namn
Rusthollein nimet

Mantal
Manttaali

Rubeltal för
Ruplanvero

Stadga o. qvarnränta
Vahvistettu ja myllyvero

Ersättn. af kronan för augmenters förmedling
Korvaus ruunult. aputal. ver. huoj.

säteri
säteri

skatte
perintö

krono
ruunun

rusthållen
rustholleista

augmenterna
aputaloista

in natura
luonnossa
Spannmål
Jyviä

kontant
rahassa

R.

k.

R.

k.

t:r

kpp.

M.

p.

R.

k.

Kymmenegårds kompani
Kymenkartanon komppania

Nylands
Uudenmaan
Lappträsk
Laptreski

1

Pokkar, Takajärvi

-

1/3

-

19

30

66

20

-

-

-

-

-

-

2

Pokkar, Gammelgård

-

1/2

-

19

30

66

40

-

-

-

-

-

-

3

Pokkar, Backas

-

5/12

-

31

70

55

20

-

-

-

-

-

-

4

Pokkar, Jontas

-

1/2

-

25

50

70

80

-

-

-

-

-

-

5

Pokkar, Slätis

-

1

-

25

50

55

50

-

-

-

-

-

-

6

Lindkoski, Gammals

-

7/12

-

41

30

38

43 1/3

-

-

-

-

-

-

7

Lindkoski, Markusas

-

3/8

-

26

80

58

40

-

-

-

-

-

-

8

Lindkoski, Lassas

-

1/4

1/12

23

90

58

40

-

-

-

-

-

-

9

Lindkoski, Simosas

-

1/3

-

23

90

58

20

-

-

-

-

-

-

10

Lindkoski, Jordas

-

7/12

-

35

20

49

70

-

-

-

-

-

-

11

Lindkoski, Hannusas

-

7/12

-

41

30

41

80

-

-

-

-

-

-

12

Hindersby, Klinckas

-

2/3

-

47

-

43

10

-

-

-

-

-

-

13

Hindersby, Fjersmans

-

2/3

-

47

-

37

50

-

-

-

-

-

-

14

Hindersby, Jofs

-

5/12

-

29

70

49

20

-

-

-

-

-

-

15

Hindersby, Ollas

-

1/3

-

23

90

58

60

-

-

-

-

-

-

16

Hindersby, Storkolfus

-

1/3

-

23

90

54

70

-

-

-

-

-

-

17

Hindersby, Lillkolfus

-

1/3

-

23

90

51

40

-

-

-

-

-

-

18

Hindersby, Mickos

-

1/3

-

23

90

53

80

-

-

-

-

-

-

19

Hindersby, Mattas

-

1/4

1/12

23

90

50

70

-

-

-

-

-

-

20

Hindersby, Nissas & Erikkas

-

3/4

-

44

-

34

60

-

-

-

-

-

-

21

Hindersby, Bosas

-

3/8

1/8

35

50

37

30

-

-

-

-

-

-

22

Hindersby, Husmans

-

5/12

-

29

70

46

90

-

-

-

-

-

-

23

Labby, Svennas

-

5/32

15/32

44

10

41

80

-

-

-

-

-

-

24

Labby, Jordas

-

3/4

-

52

80

30

80

-

-

-

-

-

-

25

Labby, Smedes

-

7/12

-

41

30

32

40

-

-

-

-

-

-

26

Labby, Petas

-

9/16

3/16

52

80

32

80

-

-

-

-

-

-

27

Harsböle, Storgårds

-

1

-

70

20

20

10

-

-

-

-

-

-

28

Harsböle, Nybondas

-

5/6

-

58

60

28

30

-

-

-

-

-

-

Pyttis
Pyhtää

29

Tessjö, Skogby

-

1/2

-

35

50

46

30

-

-

-

66

-

-

30
31

Tessjö, Storby

2 1/8

-

-

148

30

124

-

-

-

-

-

-

-

32

Kulla

1

-

-

99

70

44

-

-

-

-

-

-

-

33

Tessjö, Qvarnby

-

1 1/3

-

93

30

37

50

-

-

-

-

-

-

34
35
36

Pettjärvi

1 1/12

-

-

76

-

222

-

-

-

127

98

-

-

37

Virböle, Skarins

-

7/8

-

61

50

27

-

-

-

-

-

-

-

38

Virböle, Skräddars

-

5/6

-

58

60

27

81 2/3

-

-

-

-

-

-

39

Ånäs, Virginiæ Gård

-

1 1/4

-

87

60

7

-

-

-

-

-

-

-

40

Svenskby, Lassas

-

5/12

-

29

70

59

20

-

-

-

-

-

-

41

Svenskby, Pappila

-

1/2

-

35

50

51

30

-

-

-

-

-

-

42

Näsby, Kullbergs

-

11/48

11/48

32

60

55

90

-

-

-

-

-

-

43

Näsby, Budde

-

11/24

-

32

60

54

50

-

-

-

-

-

-

44

Haavisto, Yrjälä

-

3/16

1/16

18

10

64

65

-

-

-

-

-

-

45

Haavisto, Heikilä

-

1/2

-

35

50

43

85

-

-

-

-

-

-

46

Vester-Hirvikoski, Hannula

-

3/8

1/8

35

50

47

90

-

-

-

-

-

-

47

Vester-Hirvikoski, Sihvola

-

1/4

-

18

10

57

25

-

-

-

-

-

-

48

Vester-Hirvikoski, Koskmattila

-

1/2

-

35

50

51

-

-

-

-

-

-

-

49

Ahvis, Fogdila

-

1

-

25

40

20

40

-

-

-

-

-

-

Elimä
Elimäki

50

Philpula, Suurtalo

-

1/12

5/12

25

70

51

40

-

-

-

-

-

-

Paluu-Tillbaka