A. F. d. Lifdragoneregementet - Ent. Henkirakunainrykmentti


Anm.: Uti de i kolumnen för augmenter upptagna tal ingår äfven den i sista kolumnen upptagna ersättning, som kronan betalar för förmedlade augmenter.

Muist.: Aputalojen sarjan luvut sisältävät myöskin sen vimeiseen sarjaan otetun korvauksen, jonka kruunu maksaa huojennetuista aputaloista.

Paluu-Tillbaka

Län
Lääni

Socken
Pitäjä

Kompani N:r
Komppanian N:o

Rusthållens namn
Rusthollein nimet

Mantal
Mantaali

Rubeltal för
Ruplanvero

Stadga o. qvarnränta
Vahvistettu ja myllyvero

Ersättn. af kronan för augmenters förmedling
Korvaus ruunult. aputal. ver. huoj.

säteri
säteri

skatte
perintö

krono
ruunun

rusthållen
rustholleista

augmenterna
aputaloista

in natura
luonnossa

kontant
rahassa

R.

k.

R.

k.

M.

p.

R.

k.

Majorens kompani
Majurin komppania

Åbo och Björneborgs
Turun ja Porin

Kimito
Kemiö

1

Söderlångvik Vestergård

-

1 1/8

-

60

30

68

-

-

-

-

-

-

2

Ytterölmos

-

1 1/4

-

66

90

61

-

-

-

-

-

-

3

Söglö

-

1 1/4

-

66

90

56

60

-

-

-

3

60

4

Herstböle

-

1

-

37

70

80

20

-

-

-

-

-

5

Pörtsnäs, Vestergård

-

1 1/3

-

71

30

53

-

 

-

-

-

90

6

Pörtsnäs, Östergård

-

1 1/3

-

71

30

50

-

-

-

-

-

-

7

Vestanfjärd, Vestergård

-

3/4

1/4

53

60

76

10

Spannmål
Jyviä
kkp.10
Smör
Voita 5

-

24

1

10

8

Sunnanå

-

1

-

53

60

72

50

-

-

-

3

10

9

Skinnnarvik

-

1

-

53

60

90

40

-

-

-

-

-

10

Skogsböle &

-

3/4

-

47

10

76

10

-

-

-

1

10

Mattkärr, Storgård

-

1/8

-

11

Tolfnäs &

-

3/4

-

58

80

72

-

-

-

-

-

-

Mattkärr, Lillgård

-

1/3

-

12

Vestankärr

-

3 2/3

-

195

40

61

80

-

19

20

-

-

13

 

Sagu
Savo

14

Sandö &

-

1 1/6

-

75

10

67

40

-

-

-

-

-

Mattkärr, Lillgård i Kimito Kemiössä

-

-

1/6

 

Kimito
Kemiö

15

Tjuda, Storgård

-

1

-

53

60

68

40

-

-

-

-

-

16

Gästerby, Augustberg

2 1/12

-

-

114

40

28

30

-

-

-

1

-

17

Dalkarby, Fredriksfors

-

5/8

5/8

67

60

49

60

-

-

-

3

60

18

Skarpböle

-

5/6

-

44

80

70

50

-

-

-

11

80

19

Gundby, Östergård

-

1 5/16

-

70

10

47

10

-

-

-

-

-

20

Gundby, Vestergård

-

1 5/16

-

70

10

62

50

-

-

-

2

90

21

Trotby Nedergård

-

1

-

53

60

65

30

-

-

-

-

-

22

Trotby Östergård

-

1

-

53

60

68

90

-

-

-

7

80

23

Kalkkila

-

1

-

53

60

56

-

-

-

-

-

-

24

Kuggböle

-

 

-

77

50

54

40

-

-

-

3

60

25

Smedaböle

-

1 1/2

-

80

10

29

40

-

-

-

-

-

 

Halikko

26

Päärnäspää

-

1 1/4

-

73

80

65

20

-

-

-

-

-

27

Peksala

-

2/3

-

39

70

84

30

-

-

-

-

-

28

Bondtykö, Östergård

-

1 1/2

-

80

10

43

40

Spannmål
Jyviä
tnr.2
Smör
Voita 18

1

44

-

-

  Bjerno
Perniö

29

Bondtykö, Vestergård & Lassinböle

-

2

-

107

20

30

-

Spannmål
Jyviä
tnr.1
kkp.10
Smör
Voita 8

-

66

-

-

30

Strömma, Strömsberg &

-

1

-

67

-

61

60

-

-

-

-

-

Mattkärr, Storgård i Kimito Kemiössä

-

1/4

-

  Kimito
Kemiö

31

Gammelby

-

1 1/4

-

66

90

54

-

-

-

-

-

-

32

Viksvidja, Öster- & Södergård

-

1 1/2

-

80

80

33

60

-

-

-

1

50

 

Bjerno
Perniö

33

Pettu

-

3/4

-

42

90

77

90

-

-

-

-

-

34

Tessvärr

-

3/4

-

42

90

101

70

-

-

-

-

-

35

Förby, Öfvergård

-

2/3

-

51

20

47

50

-

-

-

6

80

36

Kota

-

1

-

60

80

51

50

-

-

-

-

-

37

Kolsjö, Vestergård

-

1

-

56

90

50

60

-

-

-

-

-

38

Verkstrand

-

1

-

67

60

48

30

-

-

-

-

-

39

Aisböle

-

2/3

-

46

40

60

70

-

-

-

5

-

40

Träskböle

-

1

-

29

20

60

50

-

-

-

6

70

41

Skoila

-

1 1/3

-

71

30

35

70

-

-

-

1

10

42

Kirakböle

-

3/4

-

42

90

67

-

-

-

-

3

60

43

Öfverby, Östergård

-

1

-

56

90

58

40

-

-

-

3

60

44

Öfverby, Mellangård

-

1

-

56

90

57

60

-

-

-

-

-

45

Heikberg

-

1 1/2

-

84

90

27

20

-

-

-

-

-

46

Hirvlaks

2

-

-

131

10

-

-

Spannmål
Jyviä
tnr.1
Hafra
Kauraa
kkp.10
Smör
Voita 7 1/2

-

96

-

-

47

Domarby

-

-

1 3/8

77

90

47

-

-

-

-

3

60

48

Laukka

-

1 3/4

-

99

-

27

20

-

-

-

-

-

49

Hästö, Nedergård

-

3/4

-

42

90

66

40

-

-

-

-

-

50

Heikkilä

-

1

-

56

90

81

10

-

-

-

-

-

51

Aitlaks &

1

-

-

67

80

76

40

-

-

-

-

-

Kynämäki, Högbacka

-

1/6

 

52

53

Näsegård

4

-

-

-

-

21

80

-

288

-

-

-

54

Laiterla, Johannesberg &

-

1

-

68

40

37

70

-

-

-

-

-

Kynämäki, Högbacka

-

1/6

 

55

Haarla, Nepsi

-

1 1/4

-

70

90

49

40

-

-

-

-

-

56

Hämeenkylä, Johannelund

1 3/4

-

-

101

20

42

60

-

-

-

-

-

57

Metsäoja, Yrjöntalo

-

1

-

51

70

59

90

-

1

92

-

80

58

Metsäoja, Paukku

-

1

-

51

70

67

-

-

-

-

-

-

59

Anjala

-

1 1/4

-

74

80

33

70

-

-

-

3

80

60

Mäkisauru Isoperhe & Juvela

-

1

1/3

76

40

47

70

-

-

-

-

-

61

Mäkisauru Pyyntalo &

-

1

-

76

-

48

70

-

-

-

-

-

Kynämäki, Högbacka

-

-

1/3

62

Pääris

5/6

5/6

-

94

30

47

50

-

-

-

-

-

63

Kuhmis, Anttila

-

1 1/4

-

71

70

42

20

Spannmål
Jyviä
tnr.2

1

92

2

50

64

Yliskylä

2 1/2

-

-

145

90

-

-

-

-

-

-

-

65

Pojogård

-

1 1/2

-

84

90

60

-

-

-

-

-

-

66

Kieronperä

-

1

-

56

65

65

30

-

-

-

-

-

 

Uskela

67

Kavila

-

1

-

53

63

63

60

-

-

-

1

-

68

Äijälä, Kanturi

-

5/6

-

49

74

74

10

-

-

-

-

-

69

Äijälä, Jäppis

-

5/6

-

49

58

58

60

-

-

-

-

-

70

Pukkila, Maunu

-

2/3

-

39

76

76

60

-

-

-

-

80

71

Villilä, Ylistalo

-

1

-

59

20

45

10

-

-

-

9

90

72

Villilä, Tomma

-

1

-

59

20

42

90

-

-

-

9

90

 

Bjerno
Perniö

73

Asteljoki

-

1 1/6

-

66

20

53

-

-

-

-

-

-

74

Lapparla, Alastalo & Hannuntalo

-

1 1/2

-

88

60

29

80

-

-

-

-

-

75

Lindilä & Koivisto Keskitalo

-

1 1/2

-

78

70

43

60

-

-

-

-

-

76

Kyynärä

-

1 1/2

-

86

50

18

70

-

-

-

4

-

77

Saaris, Isotalo

-

1

-

58

90

56

70

-

-

-

-

-

78

Koskis & Kollarla

-

2 1/8

-

112

20

7

-

-

-

-

2

90

79

Väärlä

-

1

-

74

80

38

10

-

-

-

-

-

80

Kortila

-

1 1/3

-

79

80

42

50

-

-

-

-

-

81

Lemogård

1 3/4

-

-

101

80

36

80

-

-

-

-

-

82

Lehtiniittu

-

1 1/2

-

50

20

64

80

-

-

-

-

-

83

Tikkala

-

1/2

1/2

50

80

55

20

-

-

-

-

-

84

Huhtis

1

-

-

58

30

85

20

-

-

-

-

-

85

Suomenkylä, Protta

-

5/6

-

47

50

67

-

-

-

-

-

-

86

Knaappila, Isotalo

-

1 1/2

-

71

90

57

70

-

-

-

-

-

87

Haarois

-

1 1/6

-

67

40

55

80

-

-

-

-

-

88

Aimontapo

-

2

-

115

80

8

20

-

-

-

2

70

89

Kumionpää, Ylistalo

-

7/12

-

34

10

84

-

-

-

-

-

-

 

Kisko

90

Hongisto, Mattila

-

1 1/3

-

67

10

44

70

-

-

-

-

-

91

Hongisto, Kylä

-

1 1/3

-

67

10

46

90

-

-

-

-

-

92

Tieksmäki, Heikkilä

-

1

-

51

60

69

80

-

-

-

-

-

93

Metola, Sonni & Eerola

-

1 1/3

-

74

20

53

50

-

-

-

-

-

94

Honkaböle

-

3/4

-

47

80

74

20

-

-

-

-

-

95

Kaukuri, Uotila

-

3/4

-

42

90

78

10

-

-

-

-

-

96

Toija, Mommola

-

1

-

59

20

59

-

-

-

-

3

-

97

Toija, Skeppars

-

1

-

59

20

54

10

-

-

-

-

-

98

Toija, Melleri

-

1

-

59

20

52

80

-

-

-

-

-

99

Viiari, Seppä

-

3/4

-

39

40

74

-

-

-

-

-

-

100

Liuhto

-

1

-

57

90

47

10

Spannmål
Jyviä
tnr.1
Smör
Voita 4

-

72

-

-

101

Kurkela, Pipo

-

1 5/12

-

72

80

40

10

-

-

24

-

-

102

Kurkela, Arkkila

-

1 5/12

-

72

80

40

20

-

-

-

-

-

103

Kurkela, Heikola

-

1 5/12

-

72

80

42

30

Spannmål
Jyviä
kkp.10
Smör
Voita 4

-

24

-

-

104

Lemula, Yrjälä &

-

1/2

-

53

70

53

50

-

-

-

-

-

Koorla, Hannu

-

1/2

-

105

Arpalaks

-

1

-

65

20

42

80

-

-

-

-

-

106

Sallittu, Uusi- & Vanhatalo

-

1 1/4

1/6

72

80

38

30

-

-

-

-

-

107

Taipale, Paavola & Piekkala

-

1 1/12

-

63

40

48

60

-

-

-

-

-

108

Laidike, Sipilä

-

1

-

51

60

63

20

-

-

-

-

-

 

Lojo

109

Leppäkorpi, Lintu

-

7/8

-

46

90

73

20

-

-

-

-

-

110

Leppäkorpi, Pellukka

-

3/4

-

46

10

74

70

-

-

-

-

-

 

Kisko

111

Kettula, Härkälä

-

1

-

51

60

51

60

Spannmål
Jyviä
tnr.2
Smör
Voita
L 1

1

92

-

-

112

Suomusjärvi, Ylhäis & Alhais

-

1 1/2

-

87

20

28

80

Spannmål
Jyviä
kkp.1 1/2

-

-

-

-

113

Hinttala, Hintta

-

1

-

51

30

62

10

-

-

-

-

-

114

Kitula, Paavala

-

1

-

51

30

60

50

-

-

-

2

90

115

Kitula, Mikkeli

-

1

-

51

30

64

60

-

-

-

-

-

116

Kitula, Kynsi

-

3/4

-

38

70

76

20

-

-

-

-

-

117

Laperla, Jaakola

-

1

-

49

50

60

40

Spannmål
Jyviä
tnr.1
Smör
Voita 10

-

96

-

-

118

Laperla, Isoperhe

-

1

-

52

30

52

30

Spannmål
Jyviä
tnr.1
Smör
Voita 10

-

96

-

-

 

Kiikala

119

Komisuo, Nalkki

-

7/8

-

46

50

77

70

-

-

-

-

-

120

Komisuo, Isoperhe

-

1 1/4

-

66

60

44

80

-

-

-

11

40

121

Kiikala, Simola

-

1

-

52

30

61

80

-

-

-

-

-

122

Rekijoki, Lempa

-

1

-

56

50

65

50

-

-

-

3

85

123

Hirvelä, Marttila

-

3/4

-

43

60

82

20

-

-

-

-

-

 

Somero

124

Lautela, Röyhä

-

3/4

-

39

40

77

40

-

-

-

3

60

125

Suojoki

-

1

-

52

30

65

40

-

-

-

-

-

Paluu-Tillbaka