Sammandrag af rusthållsförteckningen - Yhteenveto rustholliluettelosta


Paluu-Tillbaka

 

Rubeltal för
Ruplanvero

Stadga o. qvarnränta
Vahvistettu ja myllyvero

Ersättn. af kronan för augmenters förmedling
Korvaus ruunult. aputal. ver. huoj.

rusthållen
rustholleista

augmenterna
aputaloista

Spanmål
Jyviä

Hafra
Kauroissa

Smör
Voissa

Kontant
Rahassa

Rubeltal
Ruplanverassa

Spanmål
Jyviässä

 

R.

k.

R.

k.

t:r

kpp.

t:r

kp    

M.

p.

R.

k.

t:r. kpp.

Lifdragonregementet
Henkirakuunarykmentti

                               
Lifkompaniet, Henkikomppania 7,260 30 7,513 20 2 22 - 10 1 17 1/8 130 27 313 75 - -
Majorens kompani, Majurin komppania 7,983 60 6,811 20 13 1 1/2 - 10 4 14 1/2 319 38 135 35 - -
Halikko kompani, Halikon komppania 6,977 80 7,590 - 3 26 - - 2 5 21 64 419 75 - -
Masku kompani, Maskun komppania 7,008 90 7,181 90 2 15 - - 3 10 1/2 73 80 242 45 - -
Vehmo kompani, Vehmaan komppania 7,627 30 7,646 70 - - - - - - 52 20 121 10 - -
Nedre Satakunta kompani, Ala Satakunnan komppania 8,437 60 7,520 90 - 20 - - - - 25 60 - - - -
Öfverstelöjtnantens kompani, Everstiluutn. komppania 7,083 50 7,121 90 7 19 - - - - 10 24 - - - -
Öfredels kompani, Yläpuolen komppania 6,761 50 6,368 - 72 22 2/3 - - - - 51 84 - - 56 15
Till Hatanpää och Otavalta anslagna räntor, Hatanpäähän ja Otavaltaan määrätyt verot - - 92 90 - - - - - - 23 4 - - - -

Summa

59,140 50 57,846 70 103 6 1/6 - 20 12 7 1/8 708 1 1232 40 56 15

Nylands Dragonregemente
Uudenmaan Rakuunarykmentti

                               
Lifkompaniet, Henkikomppania 7,812 30 6,323 63 1/3 30 1 3/4 - - - - - - - - - -
Raseborgs kompani, Raseporin komppania 6,485 80 6,090 26 2/3 28 19 5/24 - - - - - - - - - -
Helsinge kompani, Helsingin komppania 7,278 30 6,898 76 2/3 20 29 5/6 - - - - 30 72 - - - -
Borgå kompani, Porvoon komppania 7,209 - 7,407 68 1/3 27 8 263/546 - - - - - - - - - -
Sääksmäki kompani, Sääksmäen komppania 7,790 80 5,656 75 57 26 1 - - - 98 88 - - - -
Nedre Hollola kompani, Ala Hollolan komppania 7,848 70 5,625 20 19 26 317/462 - - - - 193 38 - - - -
Öfverstelöjtnantens kompani, Everstiluutn. komppania 7,777 80 5,940 05 26 17 9/26 - - - - - - - - - -
Öfre Hollola kompani, Ylä Hollolan komppania 6,984 50 5,966 50 34 6 37/56 - - - - 81 36 5 60 - -

Summa

59,187 20 49,908 85 245 15 2902/3003 1 - - - 404 34 5 60 - -

Karelska Dragonregementet
Karjalan Rakuunarykmentti

                               
Savolaks Nedredels kompani, Savon Alapuolen komppania 3,164 70 2,734 10 - - - - - - - - 513 10 - -
Savolaks Öfredels kompani, Savon Yläpuolen komppania 2,984 20 2,098 40 - - - - - - 14 40 732 73 1/3 - -
Kymmenegårds kompani, Kymenkartanon komppania 1,970 60 2,416 - - - - - - - 128 64 - - - -

Summa

8,119 50 7,248 50 - - - - - - 143 4 1245 83 1/3 - -

Sammandrag
Yhteenveto

                               
Lifdragonregementet, Henkirakuunarykmentti 59,140 50 57,846 70 103 6 1/6 - 20 12 7 1/8 708 1 1232 40 56 15
Nylands Dragonregemente, Uudenmaan Rakuunarykmentti 59,187 20 49,908 85 245 15 2902/3003 1 - - - 404 34 5 60 - -
Karelska Dragonregementet, Karjalan Rakuunarykmentti 8,119 50 7,248 50 - - - - - - 143 4 1245 83 1/3 - -
Härtill kommer ersättningar af kronan för förmedlade augmenter i S:t Michels län, hvilka ersättningar icke ingå uti summorna för augmenter derstädes
Tähän tulevat lisäksi ruunun antamat korvaukset huojennetuista aputaloista Mikkelin läänissä, jotka korvaukset eivät sisälly siellä olevien aputulojen summiin
- - 1,245 83 1/3 - - - - - - - - - - - -

Summa

126,447 20 116,249 88 1/3 348 22 799/6006 1 20 12 7 1/8 1255 39 2483 83 1/3 56 15

Paluu-Tillbaka