Ortodoxa begravningsplatsen i Gamla Vasa


Minnesmärkenas texter på ryska, svenska eller finska har upptecknats på svenska av överstelöjtnant C-B. J. Petander. Upptecknade år 1978.1
 
Karta ritad av C-B. J. Petander år 1978.
(Förstora bilden genom att klicka på den)

Norr om mittgången

 1. 1857-VI-1882.
 2. Nikolai Konstantinoff * 11.11.1903 + 24.2.1936.
 3. Gaius Seljänne * 2.10.1952 + 15.3.1956 (ingen text).
 4. Antero Savola * 21.4.1975 + 22.4.1975.
 5. Fältväbelns dotter Katja Pivik 1 år, 9 mån. 11 dag. + 7.9.1902 (rysk text).
 6. Peter Danielsson Kandika * 1806 + 25.5.1867, dottern Elena och sonen Feodor * 1852 + 14.3.1911.
 7. Toivo Gromov * 5.11.1930 + 29.8.1975.
 8. Alexander Lukka * 15.4.1884 + 7.3.1958.
 9. Ludmila Lukka * 28.9.1885 + 10.4.1967, Maria (Karmasin) * 3.4.1858 + 8.2.1932, Anna * 18.10.1891 +   .  .19  .
 10. Nikolai Huovinen * 3.6.1916 + 8.2.1935.
 11. Afanasij Lukka * 16.6.1858 + 15.10.1945.
 12. Andrej Saamenikoff, 71 år.
 13. Nikolaj Andrejeff * 29.10.1883 + 6.6.1951, Edokia * 12.3.1831 + 7.8.1894. Bataljonsskrivaren Nikolaj Andrejeff * 22.3.1858 + 27.1.1903, hans maka Elisabeth 31.3.1861 + 10.11.1937. Simeon Andrejeff * 16.2.1899 + 3.8.1945, Nikolai * 27.7.1916 + 26.8.1916. Georg Andrejeff * 21.3.1887 + 1.12.1946. Anna Andrejeff * 8.8.1899 + 3.1.1965.
 14. Anna Kavola 15.6.1886 + 15.6.1951.
 15. Maria Semenoff (Pimenoff) * 26.7.1879 + 17.4.1960.
 16. Klaudia Lahti K 26.12.1898 + 11.5.1941.
 17. Bonden Ihatsu * 12.8.1899 + 4.4.1950.
 18. Olga Lukka (Prohosow) * 5.7.1907 + 25.1.1945.
 19. Feodor Jerohin * 18.9.1894 + 2.12.1958.
 20. Maria Hoovin (Gusov) * 7.4.1888 + 6.9.1959, Vera * 6.9.1926 + 21.4.1949.
 21. Saharova, Ivan Gerasimoff * 29.8.1887 + 2.11.1956. Natalie Simenovna * 17.8.1871 + 16.8.1953.
 22. Simo Saarenheimo * 25.7.1888 + 22.5.1965. Matrona (Bolodin) * 8.11.1887 + 13.8.1963.
 23. Pjotr Wladimirovitsch Maroschkin, kapten 4:de Skarpskyttereg. * 20.10.1862 + 22.8.1902 (rysk text).
 24. Väinö Ratilainen * 22.9.1909 + 14.10.1955.
 25. Telegrafchefen John Fedosejeff * 8.2.1840 + 8.11.1900.
 26. Anna Maksimainen * 19.9.1909 + 5.8.1944.
 27. Maria Hellén * 5.6.1908 + 4.5.1977.
 28. Vasiili Pöppönen * 7.3.1884 + 15.7.1969, Irja (Makkonen) * 5.5.1892 + 6.7.1966.
 29. Johannes Anttola * 23.6.1907 + 5.2.1975, Maria (Leppänen) * 2.7.1912 + 20.5.1967.
 30. Prosten Jevgenij Borotinskij * 1.1.1883 + 12.1.1955, Anna (Tschernischova) * 15.11.1886 + 14.4.1959, reservkornett Johannes * 8.1.1916 + 17.1.1940 (stupade), Alexei * 27.12.1926 + 14.3.1937, Helena (Lola) Forsberg (Borotinskij) * 20.10.1914 + 10.1.1972.
 31. Vera Massenko * 10.10.1928 + 11.10.1928.
 32. Maria Somi * 15.8.1874 + 5.11.1957.
 33. Karonen + 20.5.1959.
 34. Heikki Hassinen * 14.2.1864 + 8.7.1956.
 35. Pavel Karjavin * 2.1.1874 + 24.4.1933.
 36. Anna Kandika * 1.1.1879 + 24.5.1894.
 37. Nikolai Kandika * 11.12.1879 + ?.
 38. Alexander Kandika * 24.6.1893 + 1897.
 39. Alexander Kandika * 19.4.1899 + 2.6.1899.
 40. Nikolai Kandika * 1.10.1845 + 19.8.1906.
 41. Marita Hannele Rajaniemi * 13.8.1957 + 25.8.1961, Anne Maria * 7.9.1960 + 23.6.1962.
 42. Telegrafteknikern Santeri Kurujoki * 15.10.1934 + 19.2.1967.
 43. Juhana Iivonen * 13.3.1899 + 3.7.1971, Martta * 21.11.1900 + 9.7.1968.
 44. Aleksi Klimchin * 12.4.1903 + 26.12.1972.

Söder om mittgången

 1. Soldatgravar från den tid ryska trupper var förlagda i Vasa.
 2. Dimitri Skobeleff * 10.5.1901 + 14.5.1955, Maria Josefina (Riikonen) * 2.8.1904 + 4.11.1969.
 3. Handelsresanden Otto Torvinen * 5.3.1895 + 18.6.1929.
 4. K. J. Scheweleffs barn Nikolai * 29.4.1889 + 28.8.1889, Ville * 1.1.1888 + 10.11.1891, Maria * 30.5.1890 + 12.12.1891, Konstantin * 1.3.1897 + 23.7.1897, Petter * 27.9.1902 + 2.4.1908.
 5. Anna Luoto * 9.12.1870 + 5.5.1939.
 6. Juho Ylinen * 1887 + 25.10.1927.
 7. Aleksi Hartikainen * 27.7.1886 + 21.12.1944, Eemeli * 25.2.1924 + 7.1.1945.
 8. Darja Tentke * 10.3.1860 + 1.6.1945.
 9. Otto Mattinen * 5.2.1860 + ?.6.1913, Lydia * 25.1.1890 + 6.1.1891.
 10. Under åren 1941-1944 i krigsfångenskap avlidna 75 ryska soldaters grav.
 11. Raija Lehto (Semenow) * 6.9.1906 + 20.6.1931.
 12. Lugas Lehto 18.?.1900 + 19.7.1937.
 13. Svetsoff.
 14. Anna Buhajeva.
 15. Handlanden Viktor Fomin * 15.5.1846 + 17.5.1872.
 16. Överstelöjtnanten och Riddaren Peter Wegge * 23.6.1802 + 16.9.1866, dotter Nadjeschda * 12.9.1849 + 12.8.1863, maka Annette * 28.1.1821 + 5.6.1900.
 17. Leoniide Pelmola * 12.2.1885 + 19.1.1968.
 18. Nikolai Schokoff * 6.12.1843 + 10.4.1913, Verenia * 4.11.1890 + 31.11.1914.
 19. Klockaren Dimitri Ivanowitsch Laskejeff * 5.10.1857 + 6.10.1910, Maria * 31.1.1888 + 5.12.1966, Katarina * 22.11.1863 + 25.1.1950, Gregori * 3.8.1908 + 25.4.1942 (rysk text).
 20. Matrona Bartseff * 10.10.1887 + 23.12.1970.
 21. Aleks Allinen * 28.5.1894 + 10.10.1968.
 22. Aleksanteri Kapralov * 29.5.1912 + 23.7.1972.
 23. Militärpastorns maka Paraschkeva Ivanovna Lektorova * 11.10.1823 + 1.4.1852 (rysk text).
 24. Heikki Peltonen * 5.6.1903 + 7.5.1969.
 25. I Fadrens, Sonens och den Helige Andes namn vilar under denna sten - - Nadjeschda Grigorevna Smirnova + 3/15.10.1830 i en ålder av 54 år, 26 dagar. Barnbarnet Alexia m. 4/16.2.1837 + samma dag. Handlanden Alexei Alexandrovitsch Smirnoff + 9.2.1847 i en ålder av 34 år, 11 mån., 21 dagar. Handlanden Alexander Andrejevitsch Smirnoff + 9/21.2.1830 i en ålder av 52 år, 5 mån. Nikolai Smirnoff + 24.4.1847 i en ålder av 3 år 7 mån. - -. (rysk text med bibelspråk).
 26. Tekla Tsutsunen * 3.6.1906 + 16.6.1972.
 27. Tarja Vanhala * 1.4.1881 + 13.5.1959.
 28. Aleksanteri Vanhala * 15.3.1878 + 8.1.1931.
 29. Anastasia Jokio * 16.12.1909 + 4.3.1965.
 30. Olga Kaugin 25.12.1895 + 7.3.1965.
 31. Marffa Koukka * 6.9.1897 + 3.12.1965.
 32. Aleksi Lipponen * 21.3.1871 + 13.2.1932.

I gravkapellet

Handlanden Ivan Lisitzin * 1784 + 21.6.1847 och hans maka Maria Feodorovna + 7.11.1880 i en ålder av 93 år.

Gravar, antecknade på en 1908 uppgjord konceptartad skiss, vilka inte mera kan identifieras:
Pastor Lebedev2, Scheletschedov, Stepanov, Luklai, Petrov, Garjatschev, Logiorov, Nikolajev, Karpov, Gubert, Schtschinerjanev, Ivanov, Kordit.

På ortodoxa gravgården i Gamla Vasa begravna i fångenskap avlidna ryska soldater

Enligt texten på gravgården skulle här ligga 75 soldater begravda. Nedanstående förteckning upptar endast 63 namn på soldater, som avlidit under åren 1941-1944. Förteckningen är uppgjord vid Staben för Vasa militärdistrikt den 6 juli 1945 och någon senare uppgjord förteckning har inte påträffats.3

Abramov, Favel Alexandrovitsch * 24.7.1914 + 13.8.1943
Alexejev, Nikolai Andrejevitsch * 6.2.1913 18.12.1943
Anikin, Jeftefij Porfilovitsch * 24.1.1915 + 10.3.1942
Apanasenko, Ivan Ivanovitsch * 8.5.1915 + 3.5.1942
Apanasenko, Klementij * 1921 + 13.5.1943
Babanov, Vasilij Ivanovitsch * 1.1.1910 + 27.5.1942
Badurov, Eugenij Nikolajevitsch * 1913 + 2.7.1942
Bagrev, Vladimir Mihalovitsch * 15.7.1914 + 16.12.1941
Beljakov, Sergei Terentjevitsch * 1918 + 8.10.1943
Berzin, Jakov Ivanovitsch * 24.3.1919 + 16.7.1942
Bondikov, Fjodor Prohorovitsch * 20.8.1908 + 9.5.1942
Buzankov, Vasilij Ivanovitsch * 1900 + 5.12.1941
Fedotov, Timofei Dmitrijevitsch 4.3.1917 + 20.4.1943
Gorbavyi, Pjotr Fjodorovitsch * 31.1.1914 + 14.5.1942
Groschkov, Leontij Ivanovitsch * ?.?.1912 + 17.3.1942
Grigorjev, Valentin Petrovitsch * 12.1.1903 + 31.1.1943
Guts, Alexandr Dimitrijevitsch * 20.10.1912 + 5.1.1944
Ishkaldin, Filip Maksimovitsch * 3.11.1911 + 2.4.1942
Ivanov, Ivan Ivanovitsch * ?.?.1917 + 11.2.1943
Ivanov, Mihail Nikolajevitsch * 25.12.1924 + 24.2.1943
Jemeljantsov, Alexej Petrovitsch * 12.3.1904 + 9.5.1942
Jeskov, Iosif Tarasovitsch * ?.?.1909 + 2.1.1942
Jugin, Dimitrij Ignatjevitsch * 25.10.1918 + 30.11.1941
Jukov, Vasilij Vasiljevitsch * 3.7.1910 + 15.3.1942
Karasjev, Pjotr * 5.10.1908 + 17.8.1942
Krivonog, Grigorij Andrejevitsch * 23.11.1914 + 18.4.1942
Krivov, Mihail * 1919 + 20.3.1943
Kolesov, Jakov * 25.1.1915 + 10.3.1942
Kolosov, Feodor Vasiljevitsch * 10.4.1913 + 25.7.1942
Kosulin, Pavel Safronovitsch * 15.2.1908 + 2.6.1942
Kulesh, Jakov Stepanovitsch * 17.3.1917 + 6.6.1942
Kuntin Dmitrij * 23.8.1921 + 21.5.1942
Kurkin, Alexej Jemeljanovitsch * 16.4.190 + 12.1.1942
Kurs, Vasilij * 1910 + 1.4.1943
Kutsherenko, Ilja Fomitsch * 15.7.1921 + 18.5.1942
Levtshenko, Vasilij Arkadjevitsch * ?.?.1910 + 28.12.1941
Ljalikov, Nikolai Grigorjevitsch * 20.11.1908 + 11.5.1942
Mihailov, Ivan * - + 16.1.1942
Mitrofanov, Stepan Petrovitsch * 1914 + 13.5.1942
Nikoljskij, Nikolai Nikolajevitsch * 23.2.1910 + 5.5.1943
Orlov, Alexej Vasiljevitsch * 23.5.1905 + 1.7.1942
Patsko, Konstantin Petrovitsch * ?.8.1915 + 9.4.1942
Pershin, Feodor * 15.2.1908 + 27.12.1941
Petajev, Dmitrij Prohorovitsch * 1904 + 27.7.1942
Petkevitsch, Gavriil Makarovitsch * 4.1902 + 3.3.1942
Rydevskij, Fadei Stanislavovitsch * ?.6.1917 + 19.5.1942
Sharin, Vasilij Andrejevitsch * 24.4.1907 + 28.12.1941
Sidorenko, Mihail Potapovitsch * 24.9.1903 + 1.8.1942
Sirko, Petr. * 30.6.1911 + 22.5.1942
Suharjov, Konstantin Trofimovitsch * 15.10.1911 + 19.5.1942
Tsvetov, Anatolij * 14.3.1904 + 22.4.1942
Tanitshev, Alexandr Vasiljevitsch * 17.3.1921 + 3.2.1943
Titov, Vasilij Timofejevitsch * 26.3.1909 + 13.3.1943
Trush, Trofim * 31.11.1919 + 24.5.1944
Tshaplygin, Dimitrij Ivanovitsch * 23.2.1917 + 14.6.1943
Tshepurin, Fjodor Ivanovitsch * 15.2.1914 + 22.4.1942
Tshernuk, Ivan Andrejevitsch * 1909 + 19.4.1942
Udovitshenko, Josif Akimovitsch * 1921 + 2.9.1942
Vanin, Ivan Sergejevitsch * 5.9.1914 + 7.2.1943
Vasiljev, Alexandr Vasiljevitsch * 1915 + 2.9.1944
Vostrikov, Konstantin * 21.5.1910 + 8.6.1943
Zasxnolin, Nikolai Ivanovitsch * 1909 + 3.4.1942
Zintshenko, Andrei * 25.8 1913 + 18.7.1942

[1] Upptecknade och meddelade av C-B. J. Petander per brev till Genealogiska Samfundet i Finland 20.11.1978. Även publicerade i C-B. J. Petander: Vasa ortodoxa kyrka. En kort historik. -Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet 39(1981-1982), s. 58-63.
[2] Alexei Andrejewitsch Lebedev tjänstgjorde som församlingens pastor 1875-1876 och ligger begraven enligt ovannämnda skiss invid gravkapellets södra vägg, men inte ens en kulle utmärker graven.
[3] C-B. J. Petander: Vasa ortodoxa kyrka. En kort historik. -Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet 39(1981-1982), s. 63-66.