Saltviks gamla kyrkogård


Några gravstenar och kors var så söndervittrade att det inte gick att läsa texten. Enstaka bokstäver som inte gick att läsa har jag markerat med ? och i osäkra fall med (?). Om det varit flera personer på samma gravinskription har jag skrivit ihop texten.

Some thombstones and crosses were so withered that they were unreadable. Single letters that were unreadable, I have marked with ? and where I was not sure about the letter with (?). In cases of more than one person in the text I have combined the text in the transcription.

Uppteckning 10.5.2001 av Ulrika Lindfors-Davis.
 


 
Ida Emilia Johansson, f. Mansén
f. 11.06.1885
d. 04.05.1924
Carl Johan Johansson
f. 06.01. 1884
d. 17.12.1967
från Nääs

Kontraktsprosten
Olof Petter August Sjögren
f. 04.08.1855
d. 17.05.1928
och hans maka
Aina Maria f. Sonck
f. 19.12.1881
d. 21.06.1945

Bondehustrun
Serafia Karlsson
Från Daglösa
f. 08.04.1829
d. 14.12.1875

Kyrkoherden i Saltviks pastorat
Prosten Magnus Forsström
f. 04.07.1796
d. 22.05.1873

Fredrika Elisabet Stadius
f. 06.04.1802
d. 07.12.1869

Bondesonen
M. A. Mattsson
f. 09.01.1847
d. 03.05.1874
Psalm 399 v.5

Gästgifvarehustrun
Margaretha Sofia Jöransdotter
Från Haraldsby
f. 24.12.1796
d. 01.07.1874
Ps. 27 v.13
Och dess man Anders Jansson
f. 10.12.1810
d.13.11.1886
Ps. ?Kp 18 v.3

Johan Emil Jansson
Från Haraldsby
f. 09.02.1857
d. 17.08.1873

Bonden
F. Mattsson från Daglösa
f. ? ? 1807
d. ? ? 18??

Erika Sofia Eriksson
Från Haga
f. 06.01.1858
d. 12.02.1923

G.L SV
Här vilar Bonden Johan Jöransson
Från Toböle
f. 20.10.1804
d. 31.12.1874

Boman Sven Adolf, Bonde, Ryssö
f. 17.05.1875
d. 12.01.1941
Aina Olivia
f. 02.12.1886
d. 12.04.1952

Kronolänsmannen
Pehr August Lignell
f. 1813. 10.09
d. 1879. 09.26

Fredrika Lignell f. Bomansson
f. 24.08.1816
d. 24.01.1876
?s 44:22

Utter (?) Åke
f. 1871
d. 1881

Fältkamreraren och Riddaren
J. F. Bomansson 1781-1870
Och dess maka
J. Gylling 1798-1857
Ps. 390 v.12

Handlanden
F (G?) Montells Maka
Hilda Signell
f. 1845.07.23
d. 1879.09.26
Joh. 11:25

Kronofogdskan Selma Signell
f. 1822
d. 1890
Kronofogden uti Åland Härad
?? Signell
f. 04.03.1815
d. 17.12.1880
Rom 14:16

Skepparhustrun
Johanna Eufemia Karlsson
Från Nääsby
f. 28.04.1859
d. 06.02.1889
och dess son Erik Alfred
f. 28.01.1889
d. 05.02.1889

Johan Karlsson från Hagaby
f. 29.10.1810
d. 05.09.1885

Maria Kristina Andersdotter
f. 09.05.1814
d. 19.11.1882

Bonden Johan Boman från Ryssö
f. 23.08.1822
d. 01.11.1886

Bonden Sager Boman
f. 10.11.1884
d. 09.02.1926
från Ryssö
Hustrun Julia
f. 02.05.1886
d. 08.06.1983

Bondeenkan Helene Serafia Boman
Från Ryssö
f. 20.12.1841
d. 06.12.1906

Bonden Anders Karlsson från Haga
d. 11.04.1868
och dess dotter
Anna Elisabeth Boman
Från Ryssö
d. 16.11.1867

Elin (Boman?)
f. 03.12.1879
d. 17.08.1884

Assessorskan
Charlotte Konitrin
f. 16.04.1796
d. 30.10.1880

Direktörskan
Elisabeth Signell
d. 09.01.1861

Hemmets Solstråle
Svea Söderlund från Åsgårda
f. 02.01.1921
d. 04(?).02.1923

Mats Emil Matsson
Lafsböle
f. 29.03.1863
d. 09.08.1884

Bondeenkan
Eva Sofia Lindblom från Saggö
f. 09.03.1833
d. 17.04.1875
Ps. 16 v. 6
Bonden och Kronolotsen
Johan Erik Lindblom från Saggö
f. 03.04.1828
d. 30.08.1864

Kronolotsen
Axel Fällman från Saggö
f. 29.08(?)1816
d. 01.09.1876
Ps. 872(?)v. 11

Äldre Kronolotsen
J. E. Fellman
f. 08.11.1834
d. 26.08.1889

Eric Gustaf
f. ??.1870
d. 1873
Född Lindström
Från Bertby

Fanny Söderlund
f. 01.02.1885
d. 23.03.1885

Här hvilar Jemte tvenne dess barn
Blace Majoren uppå Åland
Öfverste Lieutennanten
Wälborne Gustaf Tavast
f. 08.04.1792
d. 11.11.1882

Gustaf Rosenblad
Åsgårda
f. 22.10.1820
d. 04.03.1890
Sonen
Otto Robert Rosenblad
f. 10.10.1866
d. 10.07.1941