Evenemangskalender

I evenemangskalendern hittar du alla evenemang, utbildningar och rådgivningar av Genealogiska Samfundet i Finland samt andra evenemang som Samfundet deltar i. Mer information och deltagarinstruktioner för evenemangen finns på utbildnings och släktrådgivningens egna sidor. Du kan också enkelt hämta intressanta evenemang från kalendern till din egen Google kalender.

Lokala släktforskningsföreningar kan också meddela sina egna evenemang till evenemangskalendern. Evenemangen rapporteras till kalendern via nätformuläret. Formuläret måste fyllas i noggrant enligt instruktionerna i det.