Genealogiska Samfundet

Nästan 100 år för släktforskningens bästa

Genealogiska Samfundet i Finland är släktforskarnas riksomfattande organisation, vars syfte är att på alla sätt främja den släkt- och personhistoriska forskningen i Finland. Genom sin verksamhet strävar föreningen till att göra släktforskandet känt för allmänheten samt att sprida information om släktforskningens resultat.