Kerimäki

Kerimäen henkikirjat

Tällä sivulla on listattuna viitteet Kerimäeltä tehtyihin henkikirjoihin. Ensimmäisten vuosien osalta Kerimäki kuului osana Sääminkiin (Kerimäen ja Haapalan neljännes). Vuosittain on lueteltu henkikirjojen niteen numero ja mikrofilmirullan numero sekä kihlakunnan ja Kerimäen tietojen alkusivu. Lisäksi on mahdollisia kommentteja tietojen laadusta tai sijainnista. Erityisesti vanhimpien vuosien osalta tulee huomioida se, että kruununtilat olivat usein eri kohdassa kuin perintötilat. Tietojen välissä voi olla jopa useampia kymmeniä sivuja.

Henkikirjojen mikrofilmijäljenteet ovat käytettävissä Kansallisarkistossa. Siellä olevassa henkikirjojen luettelossa on Kerimäen osalta muutamia virheitä, jotka on pyritty tässä korjaamaan. Luettelon tietojen lisäksi on etsitty Kerimäen alkusivu auttamaan oikean kohdan löytymistä ja Kerimäen tiedot on koottu samalla yhteen.

Tiedoista puuttuu vielä sivunumeroita ja mukaan on voinut joutua virheitä. Kaikki täydennykset ja virhehavainnot voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen jouni.malinen@genealogia.fi.

Lisää tietoa henkikirjoista saa esimerkiksi Eljas Orrmanin artikkelista Henkikirjat henkilöhistoriallisena lähteenä (Genos 51(1980), s. 1-21).

Sisältökoodit (läänintilit)
A = autiotilaluettelo - längd över ödeshemman
Av = autioveroluettelo - skattlängd över ödeshemman
B = karjaluettelo - boskapslängd
C = sotilasluettelo - utskrivningsrulla m.m.
D = tuomarinveroluettelo - längd över domarepenningar
F = rälssiluettelo - frälselängd
Fö = veronvähennysluettelo - förmedlingslängd
H = luettelo viljelykseen otetuista tiloista - längd över upptagne hemman
Hj = apuveroluettelo - längd över hjälpeskatt
J = maakirja - jordebok
K = köyhien luettelo - längd över fattige
L = pääkirja - landsbok
M = mantaaliluettelo - mantalslängd
    Q = myllytulliluettelo - kvarntullslängd
Ra = tutkintaluettelo/tarkastusluettelo - rannsakningslängd
Ro = ruotujakuluettelo - roteringslängd
Rä = rästiluettelo - restlängd
Rö = savuluettelo - röklängd
S = sakkoluettelo - saköreslängd
T = kymmenysluettelo - tiondelängd
Ta = suostuntaveroluettelo - taxeringslängd över brännevins accisen
Tab = viinan kotitarvepolttoluettelo - taxeringslängd över brännevins accisen
Tac = kulutusveroluettelo - taxeringslängd över konsumtions accisen
Tb = luettelo tupakankäyttäjistä - anteckningslista över tobaksrökare
U = kylvöluettelo - utsädeslängd
V = tilitositekirja - verificationsbok

Sääminki

Pien-Savon kihlakunta
vuosi nide filmi khlk (s.) Sääminki (s.) sisältö kommentteja
1635 8549 ES 2619 77 BJMQRaV ei kylien nimiä, tiedot kymmenyskunnittain
1638 8556 LT 1513 1 BKMU sekava sivunumerointi; ei kylien nimiä, tiedot kymmenyskunnittain
1639 8560 LT 1047 348 BM ei kylien nimiä, tiedot kymmenyskunnittain

Pien-Savon alinen kihlakunta
vuosi nide filmi khlk (s.) Sääminki (s.) sisältö kommentteja
1644 8576 LT 1053 84 126 HjKMS ei kylien nimiä, tiedot kymmenyskunnittain

Kerimäki

Pien-Savon alinen kihlakunta
vuosi nide filmi khlk (s.) Kerimäki (s.) sisältö kommentteja
1645 8582 LT 782 61 105 JMS ei kylien nimiä, tiedot kymmenyskunnittain
1646 8587 LT 783 52 96 CM ei kylien nimiä, tiedot kymmenyskunnittain
1647 8592 LT 784 127 223 CKM
1648 8594 LT 1061 260 260 AHjMS
1649 8596 LT 1063 913 929 AMS
1650 8598 LT 1065 763 777 JMRoS

Savon alinen kihlakunta
vuosi nide filmi khlk (s.) Kerimäki (s.) sisältö kommentteja
1651 8604 LT 1066 112 157 MS
1652 8607 LT 1068 1203 1209 FMS vain perheenpäät ja verotettavien lukumäärät
1654 8613 LT 1079 1417 1291 M
1655 8618 LT 1080 628 628 CJMS
1656 8622 LT 732 1008 1012 MS kaikkien kylien nimiä ei ole mainittu
1657 8626 LT 811 1735 1735 FMS ei kylien nimiä
1658 8630 LT 928 1387 1387 MS
1659 8633 LT 1082 855 863 MS
1660 8636 LT 1201 864 872 JMS
1662 8640 LT 1203 899 899 KMS
1663 8643 LT 1205 1241 1241 M
1665 8650 LT 1207 1588 1588 MS
1666 8654 LT 1085 1359 1364 MS s. 1415 alkaen Crono förlähningar och Tilldelnings Hemman
1667 8656 LT 1086 1180 1180 MS
1668 8659 LT 1088 849 856 CMS s. 866 alkaen Tilldel: Crono och förlähningar
1669 8663 LT 1090 855 856 CKMS
1673 8671 LT 1092 787 787 MS
1675 8678 LT 1560 704 704 FJMS
1676 8680 LT 1371 963 963 CMST
1677 8683 LT 1562 358 358:c MS
1678 8684 LT 1606 944 944 MS
1679 8687 LT 1094 1049 1049 MS
1680 8689 LT 1096 933 936 CMS
1682 8693 LT 1316 1114 1118 CMS
1688 8698 LT 1097 1343 1349 MS
1690 8703 LT 930 1121 1121:e MS
1693 8709f LT 934 2264 2268 MS
1694 8712a LT 1401 2072 2123 MS
1697 8717 LT 937 2533 2542 MS
1699 8724 LT 1142 2994 3001 AMST
1700 8727 LT 74 2530 2537 AMST
1701 8730 LT 78 3257 3265 MRoS
1702 8733 LT 107 2900 2912 DMS
1703 8736b LT 939 3903 3923 AMSTRä
1704 8739 LT 941 6430 6463 CMST
1705 8743 LT 945 5839 5862 AJMST
1706 8748 LT 947 4600 4611 MST
1707 8750 LT 949 5029 5052 AKMST
1708 8753 LT 955 3792 3815 AMS
1709 8756 LT 1509 1909 1921 DMST
1710 8759 LT 1272-1273 1325 1335 (LT 1273) ACMST
1711 8762 LT 1209 2577 2613 ACMST
1712 8765 ES 2640 2224 2224 JLV
1722 8768 ES 2643 2053 2074 JLV
1723 8771a LT 1708 3261 3283 AHJMT
1724 8774 LT 958 3276 3295 ADHMT
1725 8777 LT 960 3097 3142 AFöMT
1726 8780 LT 963 3199 3249 AHMRöT
1727 8783 LT 81 1992 1992 AMT
1728 8787 LT 1316 2450 2450 AHFöMRäST
1730 8790 LT 120-121 4790 4807 (LT 120) ADHjMRäST
1731 8794 LT 1346 2339 2350 AHMRaRäST
1732 8798 LT 1274 1934 1945 ADHHjMTTab
1733 8801 LT 1347-1348 2280 2287 (LT 1348) ADHjMRäSTTab
1734 8806 LT 1374 2232 2253 ADJMRäSTTab
1735 8809 LT 735 2542 2549 ADMRäST
1736 8813 LT 1375 1926 1932 ABDHjMT
1737 8816 LT 1349 1912 1918 AHjMRäST
1738 8819 LT 1377-1378 3365 3393 (LT 1378) ABCDHjMST
1739 8823 LT 1004 4439 4452 AJMRäST
1742 9940 ES 2696 61 vain Savon keskinen, ei löytynyt Kerimäkeä
1743 9953 LT 1537 509 1092 ADJS

Kerimäki vapautettu kaikista veroista vuosina 1744-1746
vuosi nide filmi khlk (s.) Kerimäki (s.) sisältö kommentteja
1744 8826 LT 1563 905 ACJMRäST ei Kerimäkeä (ylinen/keskinen/alinen)
1745 8828 LT 1512 1097 ACMRäST ei Kerimäkeä (ylinen/keskinen/alinen)
1746 8829 LT 812 1059 ei Kerimäkeä (ylinen/keskinen/alinen)

Savon keskinen kihlakunta
vuosi nide filmi khlk (s.) Kerimäki (s.) sisältö kommentteja
1747 8831 LT 1434 1251 ei Kerimäkeä, ks. 1749
1748 8833 LT 738 2767 ei Kerimäkeä, ks. 1749
1749 8836 LT 785 2427 2550 verotiedot vuosilta 1747-49
1750 8838 LT 1380 1712 1816 MSTTaTac
1751 8841 LT 786 296 450
1752 8845 LT 787 302 454
1753 8849 LT 787-788 338 510 (LT 788)
1754 8852 LT 786 294 468
1755 8856 ES 2651 320 482 JMRäSTaTac
1756 8860 LT 788 314 500
1757 8864 LT 789 294 454
1758 8868 LT 789-790 283 468 (LT 790)
1759 8872 LT 790 309 562
1760 8875 LT 883 2765 n. 510 2 sivua ed. filmillä
1761 8879 ES 2652 305 MRäS
1762 8883 LT 1448 355
1763 8887 LT 1449 355 632
1764 8891 LT 791 385
1765 8895 ES 2653 325n. 604 DJMRäS
1766 8900 LT 792 365 652
1767 8904 LT 793 399
1768 8907 LT 793-794 369
1769 8910 LT 794 413
1770 8912 LT 126 2909/409 702
1771 8917 ES 2653 393n. 690 MQRäSTaTb
1772 8921 LT 1460 391
1773 8925 LT 795 416
1774 8929 LT 796 419
1775 8934 ES 2654 440 434 JMQRäSTaTb

Savon alinen kihlakunta
vuosi nide filmi khlk (s.) Kerimäki (s.) sisältö kommentteja
1776/77 8938 LT 1468 1920
1779 8942 LT 1469 1045
1780 8946 LT 1607 1400 M
1781 8947 LT 1470-71 974
1782 8949 LT 1472 704
1783 8951 LT 1474 725
1784 8953 LT 1475 388
1785/86 8956 ES 2655 403 JM
1787/88 8960 LT 1478 404
1789 8964 LT 1483 695
1790 8968 LT 1564 409 M
1791 8970 LT 1479 411
1792 8972 LT 1481 401
1793 8974 LT 1482 698
1794 8978 LT 1484 702
1795 8989 ES 2657 470 JMRäSTa
1796 8993 LT 797 232
1797 9001 LT 799 234
1798 9009 LT 1100 295
1799 9022 LT 1101 492
1800 9030 ES 2658 492 AMQRäTTa
1801 9034 LT 1493 410 RäTa
1802 9040 LT 1494 562 Ta
1803 9053 LT 1503 472 Ta
1804 9062 LT 1102-1103 478
1805 9071 ES 2661 509 JM
1806/07 9081 LT 1497-1498 685
1808 9088 ES 2665-2666 906 LMV
1809 9093 ES 2668 1299 LMV