Kirjaston käyttösäännöt

Suomen Sukututkimusseuran kirjaston asiakkaita koskevat seuraavat säännöt:

 

Kirjaston käyttö 

Kirjasto on kaikille avoin julkinen kirjasto, jonka kokoelma on pääosin saatavissa kotilainoiksi. Osa kirjaston aineistosta on käytettävissä ainoastaan lukusalissa eikä sitä lainata. Asiakaspäätteen voi varata etukäteen enintään kolmeksi tunniksi. Kirjastossa on langaton verkko, jonka tunnuksen saa kirjastonhoitajalta. Kirjastossa saa käyttää kannettavaa tietokonetta ja digikameraa.

 

Kirjastokortti ja lainaajarekisteri

Kirjaston omaa kirjastokorttia voi hakea kuka tahansa, mutta Suomen Sukututkimusseura varaa yksinoikeuden päättää sen myöntämisestä. Kirjastokorttia haettaessa asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan. Lainaajarekisteriin kirjataan asiakkaan nimi, yhteystiedot ja syntymäaika. Kirjastokortin myöntämisestä suoritetaan kirjaston voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. Kirjasto ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuoliseen käyttöön. Kirjastokortti on henkilökohtainen.

 

Kotilainat

Kotilainoja annetaan ainoastaan kirjaston oman kirjastokortin haltijoille. Laina-aika on neljä viikkoa. Laina on palautettava Seuran aukioloaikoina eikä kirjoja saa pudottaa postiluukusta alas. Lainan voi uusia eräpäivään mennessä, mikäli siitä ei ole varauksia. Uusimisen voi tehdä sähköpostitse enintään viisi kertaa peräkkäin. Sen jälkeen kirja on tuotava kirjastoon uudelleen lainattavaksi. Mikäli lainasta on lähetetty myöhästymishuomautus, se voidaan uusia vain kirjastossa.

 

Aineiston varaaminen

Lainassa olevaa aineistoa voi varata kirjastossa. Varatun aineiston saapumisesta ilmoitetaan asiakkaalle postitse ja sähköpostitse. Varauksesta suoritetaan kirjaston voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. Hyllyssä tai varastossa olevan aineiston voi varata käyttöönsä maksutta. Varastosta tilatut julkaisut ovat asiakkaan käytettävissä seuraavana aukiolopäivänä tilauksesta. Mikäli julkaisu ei poikkeuksellisesti ole seuraavana aukiolopäivänä käytettävissä, siitä ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostitse tai puhelimitse. Aineistoa pidetään varattuna asiakkaalle kaksi viikkoa.

 

Lainan myöhästyminen sekä aineiston katoaminen tai vaurioituminen

Myöhästyneestä kotilainasta lähetetään myöhästymishuomautus, josta asiakkaan on suoritettava kirjaston voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. Jos lainaa ei palauteta toisen huomautuksen jälkeen, se siirtyy oikeudelliseen perintään, jonka kustannukset Suomen Sukututkimusseura perii asiakkaalta. Lainan palauttamatta jättämisestä asiakkaalle määrätään lainauskielto. Palauttamatta jätetystä, kadonneesta tai vaurioituneesta aineistosta peritään korvaus, joka kattaa uuden niteen hankintahinnan tai vaurioituneen niteen konservoinnin hinnan sekä Suomen Sukututkimusseuralle aiheutuneet työvoimakustannukset.

 

Käyttäytyminen kirjastossa

Kirjastoon ei saa viedä minkäänlaisia laukkuja eikä salkkuja, vaan ne on jätettävä toimiston lukollisiin kaappeihin. Hyllyjärjestyksen säilyttämiseksi asiakkaan tulee jättää käyttämänsä aineisto lukusalin kirjavaunuihin. Matkapuhelimen käyttö lukusalissa on kielletty. Kirjastonhoitajalla on oikeus kehottaa asiakasta poistumaan kirjastosta, mikäli tämän käytös häiritsee kirjaston toimintaa tai muita asiakkaita.

 

Sääntöjen rikkominen

Näiden käyttösääntöjen ja kirjastonhoitajan antamien ohjeiden rikkomisesta Suomen Sukututkimusseura voi asettaa asiakkaan kirjaston määräaikaiseen käyttökieltoon.

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)