Kirjoittajaohjeet

Aikakauskirja Genoksessa ja Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirjassa julkaistaan laadukkaita sukututkimusta ja sen lähitieteenaloja käsitteleviä artikkeleita ja lyhyempiä tekstejä. Artikkelitarjoukset lähetetään Word-tekstitiedostoina sähköpostitse toimituskunnalle. Julkaistava aineisto jakaantuu eri kategorioihin, joihin kaikkiin voi tarjota omaa tekstiään julkaistavaksi: vertaisarvioidut artikkelit, vertaisarvioimattomat artikkelit, tiedonannot ja kirja-arvostelut. Genos on luokiteltu Julkaisufoorumin tasoluokkaan JUFO 1 ja se noudattaa vertaisarvioitujen artikkelien osalta Tieteellisten seurain valtuuskunnan määrittelemiä edellytyksiä vertaisarviointitunnuksen käyttämiselle.

Lataa kirjoittajaohjeet tästä.

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)