Koulutukset

Suomen Sukututkimusseuran koulutustoiminnan tehtävä on järjestää suku- ja henkilöhistoriaa käsitteleviä seminaareja ja muita alan tutkijoille suunnattuja korkeatasoisia koulutustilaisuuksia aihepiireistä, jotka edesauttavat tutkimustyötä. Seura tuottaa esitelmäohjelmaa suku- ja henkilöhistorian tutkimukseen ja lähdeaineistoihin liittyvistä aiheista sekä koulutusta sukukirjojen kirjoittamisesta ja julkaisemisesta. Juhlavuotensa kunniaksi Seuran koulutuspäivät ovat vuonna 2017 aihepiireiltään aiempaa monipuolisempia ja niitä on tarjolla eri puolilla Suomea.

Kaikkien koulutusten osallistumismaksu on Seuran jäsenille 35 euroa ja muille kuin jäsenille 49 euroa.

Kurssitarjonta KEVÄT 2017

Kirkonkirjat sukututkimuksen lähdeaineistonaUutiskuva kirkonkirjat (Uutiskuva kirkonkirjat.png)

Kurssilla perehdytään kirkonkirjojen käyttöön ja saatavuuteen. Tutuksi tulevat Seuran oma HisKi-tietokanta sekä lisäksi mm. Karjala-tietokanta, Digiarkisto, Digitaaliarkisto ja Kansallisarkiston käyttölupamenettely. Koulutus antaa hyvät valmiudet omatoimiseen sukututkimukseen, vaikka kotisohvalta käsin.

Suku- ja henkilöhistorian digitaaliset lähdeaineistot

Ovatko digitaaliset kirkonkirjat käyneet sinulle jo hyvin tutuiksi? Tällä kurssilla Uutiskuva pad (Uutiskuva pad.png)perehdytään muihin suku- ja henkilöhistorian kannalta keskeisiin digitaalisiin lähteisiin sekä niiden käyttöön ja saatavuuteen. Sisällössä on mukana mm. henkikirjat, maakirjat, sotilasrullat, tuomiokirjat ja useat tietokannat. Kurssi sopii erityisen hyvin kaikille niille, jotka haluavat kehittää harrastustaan tutustumalla muihinkin lähdeaineistoihin kuin ainoastaan kirkonkirjoihin.

Henkikirjat, SAY ja maakirjat suku- ja talohistorian lähteinä

Kurssilla perehdytään syvällisesti henkikirjojen, Suomen Asutuksen Yleisluettelon (SAY) ja maakirjojen käyttöön suku- ja talohistorian lähdeaineistoina. Kurssi sopii erityisen hyvin kaikille suku- ja talohistorian harrastajille, jotka haluavat laajentaa aiempaa lähdeaineisto-osaamistaan.

Ilmoittautumispainike KYLLÄ (Ilmoittautumispainike.png)

 

Tuomiokirjat, lainhuudot ja perukirjat suku- ja henkilöhistorian lähteinä

Kurssilla perehdytään syvällisesti tuomiokirjojen, lainhuutojen ja perukirjojen käyttöön suku- ja talohistorian lähdeaineistoina. Kurssi sopii erityisen hyvin kaikille suku- ja talohistorian harrastajille, jotka haluavat laajentaa aiempaa lähdeaineisto-osaamistaan.


Ilmoittautumispainike KYLLÄ (Ilmoittautumispainike.png)

Sotilasaineistot suku- ja henkilöhistorian lähteinä

Tämän kurssin avulla voit saada sukusi sotilaista enemmän tietoa. Kurssin aikana tutustutaan esimerkiksi Kansallisarkiston Militaria-kokoelmaan ja opitaan lukemaan ns. sotilasrullia, joihin koottiin katselmuksista tietoja esimerkiksi sotilaiden taistelukelpoisuudesta.

 

Siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä jäljittäminen

Yli miljoona suomalaista on muuttanut aikojen saatossa Suomesta ulkomaille, joten jokaisella meistä on suvussamme siirtolaisia. Tällä kurssilla perehdytään siirtolaisuuteen liittyviin lähdeaineistoihin sekä siirtolaiseksi lähteneiden sukulaisten myöhempään jäljittämiseen. Kurssi sopii kaikille suku- ja henkilöhistorian tutkijoille lähtötasosta riippumatta.

 

Ilmoittautumispainike KYLLÄ (Ilmoittautumispainike.png)

Kartat ja maanmittausasiakirjat suku- ja maatilahistorian lähteinä

Vanhat kartat voivat toimia sukututkijalle arvokkaan tiedonlähteenä. Vanhojen karttojen avulla on mahdollista selvittää, missä omien esivanhempien kotitalot aikoinaan sijaitsivat sekä se, miten niiden paikat sijoittuvat nykyiseen maastoon. Tämä kurssi antaa karttojen ja maanmittausasiakirjojen tutkimiseen erinomaiset eväät.


Ilmoittautumispainike KYLLÄ (Ilmoittautumispainike.png)

Perinnearkistot ja muistiaineistot suku- ja henkilöhistorian lähteinä

Kirjalliset arkistolähteet muodostavat laadukkaan sukututkimuksen perustan, mutta muistitiedolla ja oman suvun henkilöihin liittyvillä tarinoilla ja muistoilla voi tutkimukseen saada lihaa luitten ympärille. Tällä kurssilla tutustaan perinnearkistoihin sekä muistiaineiston hyödyntämiseen suku- ja henkilöhistorian lähteenä. Kurssi sopii kaikille suku- ja henkilöhistorian tutkijoille lähtötasosta riippumatta.

 

Ilmoittautumispainike KYLLÄ (Ilmoittautumispainike.png)

Kaupunkien käsityöläisten ja porvarien tutkiminen

Suomen varhaisimmat käsityöläisarkistot alkavat 1620-luvulta. Niistä löytyy tietoja mm. käsityöläisten syntyperästä, kotipitäjästä sekä sukulaisuussuhteista. Tällä kurssilla käydään läpi, miten oman suvun käsityöläisiä ja porvareita voi tutkia ja millaisia arkistolähteitä heidän ammatteihinsa liittyen Suomessa on mahdollista hyödyntää.


Ilmoittautumispainike KYLLÄ (Ilmoittautumispainike.png)

Suvusta kirjaksi

Oletko harkinnut kirjoittavasi tai jo kenties kirjoittamassa sukukirjaa, henkilöhistoriaa, talohistoriaa tai kylähistoriaa? Tällä kurssilla käydään läpi kirjan kirjoittaminen vaihe vaiheelta: miten kirjahanke kannattaa suunnitella, miten toteutetaan haastattelut ja huomioidaan tekijänoikeudet? Kurssilla vastataan näihin ja moniin muihin kysymyksiin kirjan tekemiseen liittyen.


Ilmoittautumispainike KYLLÄ (Ilmoittautumispainike.png)

Geneettisen sukututkimuksen kurssit

Geneettisessä sukututkimuksessa DNA-testejä hyödyntäen voidaan selvittää sukulaisuussuhteita ja suvun vaiheita kauemmas, kuin mihin arkistoaineistolla päästäisiin. Kurssitasoja on kolme.

TASO 1

Geneettisen sukututkimuksen perusteet -kurssilla käydään läpi geneettisen sukututkimuksen perusasioita sekä tutustutaan tarkemmin Family Tree DNA:n testivalikoimaan. Kurssin jälkeen sinun on helppo lähteä liikkeelle geneettisessä sukututkimuksessa ja tiedot mitä tietoa kullakin testillä voit saada.Ilmoittautumispainike KYLLÄ (Ilmoittautumispainike.png)

TASO 2

Testitulosten tulkitseminen geneettisessä sukututkimuksessa -kurssille on hyvä tulla sen jälkeen, kun omat testitulokset ovat saapuneet. Kurssilla perehdytään tarkemmin siihen, miten saapuneita testituloksia voi hyödyntää ja miten niistä saa eniten tietoa irti.

TASO 3

Geneettistä sukututkimusta pitemmälle ehtineille on kurssi, joka on suunnattu geneettisen sukututkimuksen harrastajille. Kurssilla perehdytään tarkemmin etäesivanhempien ja esimerkiksi haploryhmien tutkimukseen.

 

Maksullisten koulutustilaisuuksien ehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on lähtökohtaisesti sitova ja se on tehtävä viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. Tarkista tarkka päivämäärä Seuran verkkosivuilta tai tapahtuman mainoksesta. Ilmoittautumalla sitoudut ilmoittaumis-, osallistumismaksu- ja peruutusehtoihin.

Osallistumismaksu

Jokainen ilmoittautunut saa henkilökohtaisen laskun koulutuksen jälkeen postitse tai sähköpostiin. Maksuaikaa osallistumismaksulle on kaksi (2) viikkoa.

Peruutusehdot

Osallistuminen pitää perua viimeistään viisi (5) päivää ennen tapahtumaa. Peruutukset lähetetään osoitteella seura@genealogia.fi. Puhelimitse peruutuksen voi tehdä Seuran aukioloaikoina. Mikäli peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin viisi (5) päivää ennen tapahtumaa, peritään koko osallistumismaksu lähettämällä osallistumismaksulasku sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Myös tapahtumaan ilman peruutusta tulematta jättäneiltä peritään koko osallistumismaksu. Osallistumismaksua ei peritä, mikäli peruutuksen syy on sairaus, josta ilmoittautunut esittää lääkärintodistuksen, tai ylivoimainen ennalta-arvaamaton este (esimerkiksi julkisen liikenteen lakko, luonnonmullistus etc.). Suomen Sukututkimusseura pidättää myös oikeuden perua tapahtuma, jolloin osallistumismaksut palautetaan maksaneille. Peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan henkilökohtaisesti ilmoittautuneille.

 

Oliko koulutustilaisuus erityisen hyvä? Vai jäikö jotain uupumaaan? Oliko kouluttaja selkeä ja innostava? Toivoisitko muita koulutustilaisuuksia kotikaupunkiisi? Vastasiko koulutus ennakkotietoja? Miten ilmoittautuminen ja koulutuksen maksaminen sujuivat?  

Anna palautetta koulutuksista!

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)