Lahjoita kirjastolle

Suomen Sukututkimusseuran kirjaston kokoelmat rakentuvat suurimmaksi osaksi lahjoituksina ja vaihtoina saaduista julkaisuista. Sukututkimusten osalta tavoitteena on, että kirjastossa olisi mahdollisimman täydellinen kokoelma suomalaisia ja Suomeen liittyviä sukukirjoja ja pienimuotoisempiakin sukuselvityksiä. Sukukirjan julkaisijoiden kannattaa lahjoittaessaan huomioida Vuoden Sukukirja -kilpailu ja sen kilpailuajat.

Kirjasto ottaa sukukirjojen lisäksi mielellään vastaan lahjoituksena myös muita kokoelmaansa sopivia julkaisuja.

Kirjastoa voi tukea myös liittymällä Seuran jäseneksi tai lahjoittamalla rahaa kirjojen sidontaan tai konservointiin kirjastorahaston tilille FI1820011800135405. Mainitse lahjoituksen yhteydessä ”Kirjastorahasto” sekä nimesi. Jos haluat lahjoittaa kirjansidontoja tai konservointia, ota yhteys kirjastonhoitajaan.

 

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)