Personnamn


Basuppgifter om personnamn

Andra artiklar om personnamn

Enskilda namn

Kiuruvetisiä nimiä ja sukuja (artiklar i tidningen Kiuruvesi 1985-1987)

Namndatabaser

Släktnamnsförteckningar

Förnamnsförteckningar

Lagar och förordningar

Mera om personnamn