Suomalaisia nimenmuutoksia - Finländska namnförändringar


Paluu edelliselle sivulle

Viite
Referens

Selitys
Förklaring

Ehdotuksia
(tietueita)
Förslag
(notiser)

Muutoksia
(tietueita)
Förändringar
(notiser)

aks1927 Sukunimiopas suomalaisen sukunimen tarvitsijoiden avuksi julkaissut Akateeminen Karjala-Seura. 1927, 24 s. 3.915  
fat1875:[nro] Finlands allmänna tidning 1875   7
fat1876:[nro] Finlands allmänna tidning 1876   38
fat1877:[nro] Finlands allmänna tidning 1877   26
fat1878:[nro] Finlands allmänna tidning 1878   17
fat1879:[nro] Finlands allmänna tidning 1879   30
fat1880:[nro] Finlands allmänna tidning 1880   31
fat1881:[nro] Finlands allmänna tidning 1881   39
fat1882:[nro] Finlands allmänna tidning 1882 [toistaiseksi tallentamatta - t.v. oinmatad]   0
fat1883:[nro] Finlands allmänna tidning 1883 [toistaiseksi tallentamatta - t.v. oinmatad]   0
fat1884:[nro] Finlands allmänna tidning 1884 [toistaiseksi tallentamatta - t.v. oinmatad]   0
fat1885:[nro] Finlands allmänna tidning 1885   94
fat1886:[nro] Finlands allmänna tidning 1886   103
fat1887:[nro] Finlands allmänna tidning 1887   106
fat1888:[nro] Finlands allmänna tidning 1888   13
fat1889:[nro] Finlands allmänna tidning 1889   6
fat1890:[nro] Finlands allmänna tidning 1890   12
fat1891:[nro] Finlands allmänna tidning 1891   15
fat1892:[nro] Finlands allmänna tidning 1892   14
fat1893:[nro] Finlands allmänna tidning 1893   15
fat1894:[nro] Finlands allmänna tidning 1894   4
fat1895:[nro] Finlands allmänna tidning 1895   125
fat1896:[nro] Finlands allmänna tidning 1896   116
fat1897:[nro] Finlands allmänna tidning 1897   168
fat1898:[nro] Finlands allmänna tidning 1898   179
fat1899:[nro] Finlands allmänna tidning 1899   83
fat1900:[nro] Finlands allmänna tidning 1900   104
fat1901:[nro] Finlands allmänna tidning 1901   182
fat1902:[nro] Finlands allmänna tidning 1902   22
fat1903:[nro] Finlands allmänna tidning 1903   13
fat1904:[nro] Finlands allmänna tidning 1904 [toistaiseksi tallentamatta - t.v. oinmatad]   0
fat1905:[nro] Finlands allmänna tidning 1905   72
fat1906:[nro] Finlands allmänna tidning 1906   109
fat1907:[nro] Finlands allmänna tidning 1907   185
fat1908:[nro] Finlands allmänna tidning 1908   153
fat1909:[nro] Finlands allmänna tidning 1909   96
fat1910:[nro] Finlands allmänna tidning 1910   333
fat1911:[nro] Finlands allmänna tidning 1911   56
fat1912:[nro] Finlands allmänna tidning 1912   70
fat1913:[nro] Finlands allmänna tidning 1913   48
fat1914:[nro] Finlands allmänna tidning 1914   43
fat1915:[nro] Finlands allmänna tidning 1915   67
fat1916:[nro] Finlands allmänna tidning 1916   7
fat1917-1931 Finlands allmänna tidning 1917-1931 [toistaiseksi tallentamatta - t.v. oinmatade]   0
itäkarjala1942 Itäkarjalaisten nimiopas. Toim. Hannes Teppo. 1942, 72 s. (Suomalaisuuden liiton nimiopas 6) 3.545  
karj1931 Karjalan ääni 1931:46 (28.4.1931)    2.042
karjala1930 Karjalaisten nimiopas Karjalan sivistysseuran julkaisema opasvihkonen karjalaisten uusien kansallisten suku- ja ristimänimien valintaa varten, Iivo Härkönen. 1930, 61 s. (Karjalan sivistysseuran julkaisuja 45) 1.343   
komitea1919 Uusien nimien luettelo toimittanut Nimien suomalaistuttamiskomitea. 1919, 20 s. 4.844   
kvartia1919:1 Karjalan vartia 1919:1.    24
kvartia1920:[nro] Karjalan vartia 1920:2-23    626
nuija1906 Kokoelma suomalaisia nimiä toim. Suomalaisen Nuijan nimensuomalaistuttamistoimikunta, 1906, 27 s. 5.231  
om1935a-ahv Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1 päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä...
Ahvenanmaa
  2
om1935a-häm Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1 päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä...
Hämeen lääni
  6.299
om1935a-kuo Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1 päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä...
Kuopion lääni
  1.570
om1935a-mik Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1 päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä...
Mikkelin lääni
  1.560
om1935a-oul Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1 päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä...
Oulun lääni
  2.127
om1935a-tur Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1 päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä...
Turun ja Porin lääni
  7.546
om1935a-uud Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1 päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä...
Uudenmaan lääni
  6.771
om1935a-vaa Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1 päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä...
Vaasan lääni
  2.723
om1935a-vii Luettelo henkilöistä, jotka ennen 1 päivää heinäkuuta 1935 ovat muuttaneet sukunimensä...
Viipurin lääni
  4.499
om1935b-häm Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella 1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin 5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa säätää.
Hämeen lääni
  1.833
om1935b-kuo Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella 1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin 5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa säätää.
Kuopion lääni
  536
om1935b-mik Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella 1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin 5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa säätää.
Mikkelin lääni
  534
om1935b-oul Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella 1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin 5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa säätää.
Oulun lääni
  665
om1935b-tur Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella 1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin 5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa säätää.
Turun ja Porin lääni
  2.133
om1935b-uud Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella 1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin 5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa säätää.
Uudenmaan lääni
  2.273
om1935b-vaa Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella 1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin 5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa säätää.
Vaasan lääni
  1.317
om1935b-vii Luettelo henkilöistä, jotka ovat puolivuotiskaudella 1.7.1935-31.12.1935 muuttaneet nimensä siinä järjestyksessä kuin 5.7.1931 annettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa säätää.
Viipurin lääni
  1.909
om1935d Luettelo niistä nimenmuutoksista, joita koskevat merkinnät puuttuvat sukunimiluetteloista henkilöistä, jotka ennen 1. päivää heinäkuuta 1935 sekä puolivuotiskaudella 1.7.1935-31.12.1935 ovat muuttaneet sukunimensä.   1.112
om1936a Luettelo nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa 5 päivänä heinäkuuta 1934 annetun lain nojalla vuoden 1936 aikana sukunimensä muuttaneista henkilöistä...   12.294
om1936b Oikaisuja vanhojen sukunimien mukaan laadittuun luetteloon henkilöistä, jotka vuoden 1936 aikana ovat muuttaneet sukunimensä.   -
om1936c Seuraavia nimenmuutoksia ei olisi pitänyt ottaa vuoden 1936 aikana sukunimensä muuttaneista henkilöistä luetteloihin.   -
om1937 Vanhojen sukunimien mukainen aakkosellinen nimiluettelo vuoden 1937 aikana päätetyistä nimenmuutoista sekä lisäyksiä vanhojen sukunimien mukaan laadittuun luetteloon henkilöistä, jotka vuoden 1936 aikana ovat muuttaneet sukunimensä.   434
opas1907 Suomalaisuuden liiton nimiopas. Toim. Yrjö Weilin. 1907, 74 s. 6.603  
opas1930 Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä. 1930, 133 s. 19.342  
opas1934 Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä. 2. tarkistettu ja lisätty p. 1934, 132 s. 24.842  
opas1935 Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä. 3. tarkistettu ja lisätty p. 1935, 128 s. 25.714  
opas1936 Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä. 4. tarkistettu ja lisätty p. 1936, 65 s. 13.276  
opas1942 Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä, toim. Hannes Teppo. 1942, 92 s. (Suomalaisuuden liiton sukunimiopas 7) 11.120  
opas1952 Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä. Toim. Niilo Väätäinen. 1952, 77 s. (Suomalaisuuden liiton sukunimiopas 8) 12.536  
opas1963 Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä. Toim. Ulpu Riola. 1963, 27 s. (Suomalaisuuden liiton sukunimiopas 9) 3.174  
opas1974 Sukunimiopas uusia suomalaisia sukunimiä 10. Toim. Kari Tarasti & Leila Envalds. 1974, 31 s. (Sukunimiopas 10) 3.756  
opas1980 Sukunimiopas. Suojatut sukunimet. Toim. Riitta Muotiala. 1980, 145 s. ISBN 951-99281-7-0. 7.122  
opas1984 Sukunimiopas. Suojatut sukunimet. Toim. Riitta Muotiala et al. 1984, 148 s. ISBN 951-99543-4-1. 7.125  
Rauman lehti 1890:14 Nimiä. Rauman lehti 1890:14 (19.2.1890) 176  
Suometar 1859:10 Suometar 1859:10 (11.3.1859)  120  
svl1906a Lisälehti Suomen viralliseen lehteen-Bihang till Finlands allmänna tidning
1906:109 / 12.5.1906, 51 s. = 1906:110 / 14.5.1906, 51 s. = 1906:111 / 15.5.1906, 51 s. [ Lisätietoa - Tilläggsinformation ]
  18.948
svl1906b Lisälehti Suomen viralliseen lehteen-Bihang till Finlands allmänna tidning
1906:109 / 12.5.1906, 13 s. = 1906:110 / 14.5.1906, 13 s. = 1906:111 / 15.5.1906, 13 s. [ Lisätietoa - Tilläggsinformation ]
  5.793
svl1906c Lisälehti Suomen viralliseen lehteen-Bihang till Finlands allmänna tidning
1906:143 / 23.6.1906, 12 s. = 1906:144 / 25.6.1906, 12 s. = 1906:145 / 26.6.1906, 12 s. [ Lisätietoa - Tilläggsinformation ]
  4.153
svl1907 Lisälehti Suomen viralliseen lehteen-Bihang till Finlands allmänna tidning
1906:106 / 11.5.1907, 9 s. = 1906:107 / 13.5.1907, 9 s. = 1906:108 / 14.5.1907, 9 s. [ Lisätietoa - Tilläggsinformation ]
  2.000
svl1888:[nro] Suomen virallinen lehti 1888   134
svl1889:[nro] Suomen virallinen lehti 1889   151
svl1890:[nro] Suomen virallinen lehti 1890   204
svl1891:[nro] Suomen virallinen lehti 1891   231
svl1892:[nro] Suomen virallinen lehti 1892   203
svl1893:[nro] Suomen virallinen lehti 1893   155
svl1894:[nro] Suomen virallinen lehti 1894   180
svl1895:[nro] Suomen virallinen lehti 1895   210
svl1896:[nro] Suomen virallinen lehti 1896   231
svl1897:[nro] Suomen virallinen lehti 1897   365
svl1898:[nro] Suomen virallinen lehti 1898   398
svl1899:[nro] Suomen virallinen lehti 1899   295
svl1900:[nro] Suomen virallinen lehti 1900   327
svl1901:[nro] Suomen virallinen lehti 1901   487
svl1902:[nro] Suomen virallinen lehti 1902   487
svl1903:[nro] Suomen virallinen lehti 1903   594
svl1904:[nro] Suomen virallinen lehti 1904   525
svl1905:[nro] Suomen virallinen lehti 1905   835
svl1906:[nro] Suomen virallinen lehti 1906   4.921
svl1907:[nro] Suomen virallinen lehti 1907   2.301
svl1908:[nro] Suomen virallinen lehti 1908   1.797
svl1909:[nro] Suomen virallinen lehti 1909   1.253
svl1910:[nro] Suomen virallinen lehti 1910   1.766
svl1911:[nro] Suomen virallinen lehti 1911   1.120
svl1912:[nro] Suomen virallinen lehti 1912   1.635
svl1913:[nro] Suomen virallinen lehti 1913   1.075
svl1914:[nro] Suomen virallinen lehti 1914   1.359
svl1915:[nro] Suomen virallinen lehti 1915   1.094
svl1916:[nro] Suomen virallinen lehti 1916   167
svl1917:[nro] Suomen virallinen lehti 1917   120
svl1918:[nro] Suomen virallinen lehti 1918   850
svl1919:[nro] Suomen virallinen lehti 1919   1.878
svl1920:[nro] Suomen virallinen lehti 1920   1.625
svl1921:[nro] Suomen virallinen lehti 1921   423
svl1922:[nro] Suomen virallinen lehti 1922   533
svl1923:[nro] Suomen virallinen lehti 1923   573
svl1924:[nro] Suomen virallinen lehti 1924   688
svl1925:[nro] Suomen virallinen lehti 1925   678
svl1926:[nro] Suomen virallinen lehti 1926   1.084
svl1927:[nro] Suomen virallinen lehti 1927   967
svl1928:[nro] Suomen virallinen lehti 1928   1.324
svl1929:[nro] Suomen virallinen lehti 1929   1.681
svl1930:[nro] Suomen virallinen lehti 1930   1.309
svl1931:[nro] Suomen virallinen lehti 1931   3.371
svl1932:[nro] Suomen virallinen lehti 1932   1.364
svl1933:[nro] Suomen virallinen lehti 1933   1.705
svl1934:[nro] Suomen virallinen lehti 1934   1.388
svl1935:[nro] Suomen virallinen lehti 1935 [tallentamatta nro 166-vuoden loppu - oinmatat från nr 166-årets slut]   1147
svl1936:[nro] Suomen virallinen lehti 1936   1.124
svl1937:[nro] Suomen virallinen lehti 1937   1.769
svl1938:[nro] Suomen virallinen lehti 1938   1.913
svl1939:[nro] Suomen virallinen lehti 1939   1.961
svl1940:[nro] Suomen virallinen lehti 1940   1.286
svl1941:[nro] Suomen virallinen lehti 1941   2.087
svl1942:[nro] Suomen virallinen lehti 1942   3.833
svl1943:[nro] Suomen virallinen lehti 1943   6.812
svl1944:[nro] Suomen virallinen lehti 1944   6.192
svl1945:[nro] Suomen virallinen lehti 1945   6.493
svl1946:[nro] Suomen virallinen lehti 1946   6.688
svl1947:[nro] Suomen virallinen lehti 1947   7.119
svl1948:[nro] Suomen virallinen lehti 1948   5.796
svl1949:[nro] Suomen virallinen lehti 1949   4.285
svl1950:[nro] Suomen virallinen lehti 1950 [tallennettava uudelleen - bör inmatas på nytt]   0
svl1951:[nro] Suomen virallinen lehti 1951   1.727
svl1952:[nro] Suomen virallinen lehti 1952   1.437
svl1953:[nro] Suomen virallinen lehti 1953   1.507
svl1954:[nro] Suomen virallinen lehti 1954   1.417
svl1955:[nro] Suomen virallinen lehti 1955   1.511
svl1956:[nro] Suomen virallinen lehti 1956   1.228
svl1957:[nro] Suomen virallinen lehti 1957   1.232
svl1958:[nro] Suomen virallinen lehti 1958   1.205
svl1959:[nro] Suomen virallinen lehti 1959   2.677
svl1960:[nro] Suomen virallinen lehti 1960   2.047
svl1961:[nro] Suomen virallinen lehti 1961 [tallentamatta nrot 80-113 - nr 80-113 oinmatade]   2454
svl1962:[nro] Suomen virallinen lehti 1962   1.805
svl1963:[nro] Suomen virallinen lehti 1963   2.337
svl1964:[nro] Suomen virallinen lehti 1964   2.687
svl1965:[nro] Suomen virallinen lehti 1965   2.381
svl1966:[nro] Suomen virallinen lehti 1966   2.408
svl1967:[nro] Suomen virallinen lehti 1967   2.524
svl1968:[nro] Suomen virallinen lehti 1968   2.695
svl1969:[nro] Suomen virallinen lehti 1969   2.883
svl1970:[nro] Suomen virallinen lehti 1970   2.994
svl1971:[nro] Suomen virallinen lehti 1971   1.371
svl1972:[nro] Suomen virallinen lehti 1972   1.342
svl1973:[nro] Suomen virallinen lehti 1973   1.453
svl1974:[nro] Suomen virallinen lehti 1974   1.685
svl1975:[nro] Suomen virallinen lehti 1975   1.600
svl1976:[nro] Suomen virallinen lehti 1976   1.620
svl1977:[nro] Suomen virallinen lehti 1977   1.689
svl1978:[nro] Suomen virallinen lehti 1978   1.697
svl1979:[nro] Suomen virallinen lehti 1979   1.716
svl1980:[nro] Suomen virallinen lehti 1980   1.935
svl1981:[nro] Suomen virallinen lehti 1981   3.937
svl1982:[nro] Suomen virallinen lehti 1982   4.223
svl1983:[nro] Suomen virallinen lehti 1983   4.429
svl1984:[nro] Suomen virallinen lehti 1984   4.627
svl1985:[nro] Suomen virallinen lehti 1985   4.651
Uusimaa 1898:6 Uusimaa 1898:6 (21.1.1898)  494  
 

Yhteensä - Sammanlagt  

154.278 278.595