Romanisukujen nimiä - Namn på zigenarsläkter


Alla olevat luettelot on julkaistu Arthur Thesleffin teoksessa Wörterbuch des Dialekts der finnländischen Zigeuner (Acta Societatis Scientiarum Fennicæ. Tom. XXIX, No 6) vuodelta 1901. Luetteloiden yhteydessä ei ole selittävää tekstiä, eikä niitä kommentoida julkaisun esipuheessa.

Förteckningarna nedan har publicerats i Arthur Thesleffs publikation Wörterbuch des Dialekts der finnländischen Zigeuner (Acta Societatis Scientiarum Fennicæ. Tom. XXIX, No 6) utkommen år 1901. I samband med förteckningarna finns ingen förklarande text och de är ej heller kommenterade i publikationens förord.


Familiennamen:

Ahlgrén Hagert-Nyman Palmroth
Asp Hedman Peltomäki
Axelsson Heribert Reinholm
Baltzar Häger Roos
Berg Högman Rosenvall
Berglund Hörman Roth
Bergman Isberg Ruuth
Blimerus Klarin Santalakso
Blomberg = Lundberg Korp Schröder
Blomerus Kärkkänen Schwartz = Svarts
Bellström Lind = Lindh Sederholm
Berg Lindberg Sjöberg
Cydenius Lindeman Stenroth
Dahlgrén Lindgren Sundberg
Ek Lindqvist (Klok) Svart
Enroth = Ehnroth Lindroos Tobin
Erlink = Ä(h)rling Lindström Wahlström
Faltin Lojander Walander = Wallander
Flink Lundan Walerius
Florin Lundvall Wall
Frantzen Långström Wallentin
Friman Moderus Wennström
Frisk Nikkinen Wilenius
Grek Nordling Zitron
Grönfors Nulva Åkerblom (= Åkerlund?)
Grönstrand Nyman Åkerlund
Gustafsson Palm  
Hagert Palmroos  

Nicht mehr vorkommende Familiennamen:

Bergström Lagerin Storsvart
Ehrström Lilja Strömfelt
Färdig Lintu (Frisk) Tallgren
Fröberg Muren Tingberg
Hammonen Murman Tranström
Hartman Nygren Tudin
Hoffren Palmén Törnros
Hommonen Pettersson Wänberg
Huumonen Skarman (Kaarman)  
Hultin Solström