Ajankohtaista

20.06.2018

Alustava linjaus sukupuupalvelujen tietosuojasta

...

Suomen Sukututkimusseura on osana sukututkimustoimialan käytännesääntötyötä julkaissut tänään alustavan linjauksen koskien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista verkon sukupuupalveluihin. Sukututkimusseura toivoo saavansa linjauksesta palautetta sukututkijoilta, sukututkimusyhdistyksiltä ja sukuseuroilta osoitteeseen pt.kuusiluoma(a)genealogia.fi 6.8.2018 mennessä. 

05.06.2018

Kaksi alustavaa linjausta lisää käytännesääntöihin

...
Suomen Sukututkimusseura on osana sukututkimustoimialan käytännesääntötyötä laatinut kaksi alustavaa linjausta koskien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista sukututkimuksessa. Toinen alustava linjaus koskee rekisteröidyn oikeuksia ja rekisterinpitäjän velvollisuuksia, toinen informointivelvoitteen toteuttamista. Sukututkimusseura toivoo saavansa linjauksista palautetta sukututkijoilta ja sukuseuroilta osoitteeseen pt.kuusiluoma(a)genealogia.fi 29.6.2018 mennessä.

28.05.2018

Genos 2/2018 on ilmestynyt!

...

Genos 2/2018 on ilmestynyt digitaalisena tänään. Digi-Genoksen tilaajilla on myös mahdollisuus ladata numerot omalle laitteelle pdf-tiedostoina ja näin nauttia Genoksesta missä vain, myös ilman nettiyhteyttä, ja arkistoida numero sähköisesti. Tässä numerossa: Kari-Matti Piilahden artikkeli "Eräs tapa rakentaa yhteiskuntaa"  - Sukututkimuksen vaiheita Suomessa 1900-luvulla, Tapio Vähäkankaan artikkeli Lammin Vanhankartanon omistajat ja Mervi Lammen katsaus Suku 2018 -tapahtuma Tampereella.

 Mukavia lukuhetkiä!

22.05.2018

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista Seurassa

...
Suomen Sukututkimusseura on julkaissut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukaisen henkilötietojen käsittelytoimia koskevan selosteen. Siinä tiedotetaan Seuran varsinaiseen toimintaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä. Kunkin käsittelytoimen osalta kerrotaan oikeudellinen peruste, rekisteröityjen ryhmät, käsiteltävät henkilötiedot ja säilytysajat. Lisäksi selosteessa ilmoitetaan käsittelyn turvatoimet ja rekisteröityjen oikeudet. Lue seloste tästä. 

15.05.2018

Sukutarinat 2017

...

Suku 2018 -tapahtumassa 10.3.2018 Tampereella julkistettiin Maria Vasenkarin ja P. T. Kuusiluoman toimittama teos Sukutarinat 2017. Tähän antologiaan on koottu Sukutarinakilpailun satoa ja tarinat on ryhmitelty viiteen temaattiseen osaan: naiskohtaloita, mieskohtaloita, perheen ja suvun vaiheita, siirtoja ja siirtymiä sekä vuosi 1918. Jokaisessa tarinassa kirjoittaja antaa omalla persoonallisella tavallaan äänen menneiden polvien ihmisille. Sanoittamalla heidän elämäänsä kirjoittaja osoittaa, että jokaisella on tarina.

Sukutarinat 2017 -antologiaa voi ostaa 10 € hintaan Tiedekirjasta sekä Seuran kirjastosta.

07.05.2018

Sukututkimuksen käytännesääntötyö on käynnistynyt

...

Suomen Sukututkimusseura on ilmoittanut tietosuojavaltuutetulle käynnistäneensä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 40 artiklan mukaisten käytännesääntöjen laatimisen sukututkimustoimialalle. Tehtävässä Seura noudattaa tietosuoja-asetuksen johdantolausekkeessa 99 esitettyä periaatetta, jonka mukaan laatimisessa on kuultava sidosryhmiä.

Käytännesääntöjen toteutus tapahtuu siten, että Seura laatii alustavia linjauksia tietosuoja-asetuksen soveltamisesta sukututkimuksessa. Niitä julkaistaan Jäsenviesti Jalmarissa huhti-, touko- ja kesäkuussa. Sukututkijoilla on mahdollisuus kommentoida alustavia linjauksia lähettämällä niitä koskevat lausunnot toiminnanjohtajalle osoitteella pt.kuusiluoma(a)genealogia.fi. Lausunnot huomioidaan käytännesääntöjen luonnosta laadittaessa. Se lähetetään kesällä tietosuojavaltuutetun hyväksyttäväksi. Lue tästä Milloin henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa on laillista?

16.04.2018

Seura on antanut eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta

...
Suomen Sukututkimusseura on antanut eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (ns. tietosuojalaki https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+9/2018). Lausunnossaan Seura mm. esitti toiveen, että sukututkimus määriteltäisiin myös tietosuojalain yksityiskohtaisissa perusteluissa yhdeksi historiallisen tutkimuksen osa-alueeksi kuten tietosuoja-asetuksen johdantolausekkeissa on tehty. Lue lausunto tästä.

26.03.2018

Seuran kirjaston aukioloajat

...

Seuran kirjasto (Liisankatu 16 A, Helsinki) on avoinna joka keskiviikko klo 13.00-18.00. Kirjasto on kesätauolla 21.6.-14.8.2018. Kirjasto asioissa voit olla meihin yhteydessä osoitteella kirjasto(a)genealogia.fi. Tervetuloa!

19.03.2018

Syksyn Teemalauantain luennot nyt katsottavissa videokirjastossa

Uutiskuva Seuran lippu (Uutiskuva Seuran lippu.png)Syksyn 2017 Teemalauantain, Suomi 1917 - kohti kahtiajakoa, luennot ovat nyt katsottavissa Seuran videokirjastossa. Teemalauantaina pidettiin seuraavat luennot: FT Samu Nyström: Suomi 1917 – toivon, toiseuden ja vihan aika, FT Jouko Kokkonen: Kenellä oli valta Suomessa 1917?, FM Terhi Nallinmaa-Luoto: Politikointia, elintarvikepulaa ja lakkoilua ja FT Jukka Partanen: Järjestysvalta horjuu. Videokirjaston käyttäminen vaatii kirjautumista jäsensivuille. Kirjautumiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka löytyvät viimeisimmän Genoksen takakannen osoitetarrasta. Mukavia katseluhetkiä!

10.03.2018

Rovaniemeläissuvun kirja voitti sukukirjakilpailun

...

Vuoden sukukirja 2017 on Kustaa Hulkon, Sirkka Uskin ja Matti Hakavuoren toimittama teos ”Pöykkölästä maailmalle”, jonka kustansi Pöykön sukuseura ry. Raati arvioi kirjan sisällöltään ansiokkaaksi ja ulkoasultaan ammattimaisesti toteutetuksi. Kirjan lehdiltä löytyy mm. suomalaisen rock-musiikin merkkihenkilöihin kuuluva Andy McCoy alias Antti Hulkko. Suomen Sukututkimusseura on on järjestänyt Vuoden sukukirja -kilpailun vuodesta 1991 lähtien. Lue tiedote tästä. 

10.03.2018

Kultainen ansiomitali Veijo Saloheimolle

...

Suomen Sukututkimusseuran hallitus on myöntänyt Suomalaisen sukututkimuksen kultaisen ansiomitalin professori Veijo Saloheimolle huomionosoituksena hänen mittavasta itäistä Suomea koskevasta paikallis- ja asutushistoriallisesta tutkimustyöstään, joka on ollut suureksi hyödyksi myös sukututkijoille.

Lisäksi hallitus myönsi Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitalin sukututkimuksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä Eeva Häkkiselle (Mikkeli), Leena Immoselle (Joensuu), Anneli Koskelalle (Rovaniemi), Timo Koskiselle (Rovaniemi) Tytti Mäkipäälle (Ikaalinen) ja Martti Skytälle (Lohja) sekä  suku- ja henkilöhistorian tutkimuksessa osoitetuista ansioista Jouni Kakkoselle (Turku), Eino Niskaselle (Laukaa), Aimo Patrikaiselle (Outokumpu), Raimo Vasaralle (Tampere), Kyösti Väänäselle (Mikkeli) ja Ilkka Väätille (Rovaniemi). Lue tiedote tästä.

26.02.2018

Sukutarinakilpailu 2018

...

Suomen Sukututkimusseura julistaa kirjoituskilpailun Sukutarinakilpailu 2018. Kilpailulla etsitään asiakirja-aineistoon, muistitietoon tai omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia tarinoita, jotka kertovat henkilöiden ja perheiden vaiheista.

Tarinat voivat kertovat omassa tai jonkun toisen suvussa tapahtuneista merkittävistä hetkistä tai mielenkiintoisista tapahtumista. Niiden lähdeaineistona voi käyttää esimerkiksi kirkonkirjoja, tuomiokirjoja tai sotilaspäiväkirjoja tai yksityisarkistojen aineistoja, kuten kirjeitä tai päiväkirjoja. Tarinat voivat pohjautua suvussa kerrottuun, haastattelemalla kerättyyn tai muuten kuultuun kertomusperinteeseen. Kilpailuun voi lähettää myös omiin kokemuksiin perustuvia tarinoita. 

Sukutarinoissa voi olla myös fiktiivisiä piirteitä, vaikka ne kertovat historiallisista henkilöistä ja todellisista tapahtumista. Kirjoittaja voi itse valita tarinansa näkökulman, tyylin ja luonteen. Tarinat voi kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Osallistuminen

Sukutarinakilpailu 2018 on avoin kaikille kirjoittajille. Kirjoittaja voi lähettää kilpailuun useamman kuin yhden tarinan, mutta jokaisella tarinalla on oltava eri nimimerkki. Kirjoittaja ei saa olla tunnistettavissa nimimerkistä. Sukututkijoiden keskustelufoorumeilla käytettyä nimimerkkiä tai käyttäjänimeä on vältettävä.

Kilpailuun tarkoitetut tarinat lähetetään 1.3.–31.7.2018 sähköpostitse osoitteeseen sukutarinakilpailu@genealogia.fi. Sähköpostiviestissä ilmoitetaan kirjoittajan nimi, yhteystiedot ja nimimerkki. Sukutarina lähetetään viestin liitteenä doc-, docx- tai rtf-muotoisena tekstitiedostona.

Sukutarinat voivat olla pituudeltaan korkeintaan 15 000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoittaja voi halutessaan lähettää tarinan yhteydessä enintään kolme siihen liittyvää valokuvaa tai piirrosta. Kirjoittajalla on oltava kuvien ja piirrosten käyttöoikeus.

Kilpailuun lähetetyt sukutarinat arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon, missä ne ovat käytettävissä arkiston käyttösääntöjen mukaisesti. Sähköpostiviestiin, jolla tarina lähetetään, on kirjoitettava suostumus siihen, että tarina voidaan arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon.

Voittajan valinta

Sukutarinakilpailun esiraati valitsee loppukilpailuun kaikista lähetetyistä teksteistä 7–10 tarinaa, jotka julkaistaan Suomen Sukututkimusseuran verkkosivustolla. Yleisö valitsee äänestämällä voittajan raadin asettamista ehdokkaista. Äänestysaika on 1.–31.10.2018.

Kolme eniten ääniä saanutta sukutarinaa ja niiden kirjoittajat julkistetaan marraskuussa 2018. Voittajat palkitaan Tiedekirjan lahjakorteilla.

Suomen Sukututkimusseura julkaisee maaliskuussa 2019 Sukutarinakilpailuun lähetetyistä teksteistä kokoelman Sukutarinat 2018. Lähettämällä tarinan kilpailuun kirjoittajat antavat luvan mahdolliselle julkaisemiselle verkkosivustolla ja julkaisuna.

29.01.2018

Seuran vuoden 1918 sodan koko vuoden teemaohjelma

...

Suomen Sukututkimusseura järjestää vuoden 1918 -teemaan liittyen ohjelmaa koko vuoden. Vuoden aloittaa Suku 2018 -tapahtuma 10.–11.3.2018 teemalla Vuoden 1918 sota ja sen lähteet. Teemalauantaita vietetään 7.4.2018 aiheella Taistelujen jälkeen 1918 – kostoa, rangaistuksia ja katkeria muistoja ja vuoden lopuksi järjestetään koulutuspäivä Vuoden 1918 sodan ja heimosotien keskeiset henkilöhistorian lähdeaineistot 17.11.2018. Teemalauantaihin ja koulutuspäivään voi ilmoittautua Sukututkijan verkkokaupan kautta. Suku 2018 -tapahtumaan on vapaa pääsy. Lue lisää tapahtumista tästä esitteestä.

Tervetuloa mukaan!

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)