Tietosuojaohjeistus

Suomen Sukututkimusseuralla on käynnissä tietosuojaohjeistus-hanke, jossa tuotetaan ohjeita siitä, miten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan erilaisissa sukututkimukseen liittyvissä tilanteissa. Tietosuojaohjeistuksen laatimista varten Suomen Sukututkimusseuran hallitus hyväksyi keväällä 2018 seuraavat viisi alustavaa linjausta: 

Milloin henkilötietojen käsittely sukututukimuksessa on laillista? 
Rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet
Informointivelvoite sukututkimuksessa 
Henkilötiedot suostumuksella sukupuupalveluun
Genomitiedon käsittely sukututkimuksessa

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)