Ulkomaiset jatkuvat julkaisut

Suomen Sukututkimusseuran kirjastossa on ulkomaisia aikakauslehtiä ja muita jatkuvia julkaisuja 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Kokoelmassa on sukututkimusjulkaisuja ja henkilöhistoriaan ja yleiseen ja paikallishistoriaan liittyviä sarjoja. Suurin osa näistä on kokoelmassa tieteellisten seurojen välisen vaihtotoiminnan ansiosta. Eniten sarjoja on Ruotsista ja Saksasta. Ruotsalainen kokoelma onkin lähes täydellinen vanhemman sukututkimuksen ja henkilöhistorian osalta.

Jatkuvat julkaisut on aakkostettu maittain alla olevaan luetteloon, josta ilmenee numeron tarkkuudella, mitä kokoelmassa on ja mitä sieltä puuttuu. Luettelossa ovat mukana vuoden 1994 loppuun mennessä ilmestyneet aikakauslehdet ja kausijulkaisut. Leif Metherin laatima luettelo Ulkomaiset sarjajulkaisut vuodesta 1995 sisältää vuosituhannen vaihteeseen asti saapuneiden jatkuvien julkaisujen nimekkeet. 

Myös kirjastotietokannasta voi hakea ulkomaisia jatkuvia julkaisuja, sillä niitä luetteloidaan sinne takautuvasti. Puutteita on varsinkin lakanneiden sarjojen osalta. Vuodesta 2006 lähtien kirjastotietokantaan on luetteloitu kirjastoon edelleen saapuvat ulkomaiset sarjajulkaisut saapumistietoineen. 

Kirjasto ottaa mielellään vastaan kokoelmasta puuttuvia numeroita ja sarjoja.

 

Ulkomaiset jatkuvat julkaisut vuoteen 1994

 

ALANKOMAAT - NEDERLÄNDERNA - THE NETHERLANDS

Bijblad van de Nederlandsche Leeuw

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

1(1950) - 5(1976)

 

Gens Nostra. "Ons Geslacht". Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (ISSN 0016-6936)

[Gens Nostra. Maandblad van de Nederlandsche Genealogische Vereeniging (1946-1955)]

1(1946) - 48(1993)

49(1994):2, 9-12

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau (ISSN 0922-6702)

[Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie Waarin Opgenomen Jaarverslag en Bijdragen van het Iconographisch Bureau (1964-1971)]

18(1964) - 48(1994)

 

Mededelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie (ISSN 0165-6473)

24(1970) - 27(1973)

31(1977) - 48(1994)

Puuttuu/Saknas: 40(1986):3, 46(1992):3

 

Mededelingen. Nederlandse Genealogische Vereniging

1973:1 - 1994:196

Puuttuu/Saknas: 1993:184 - 1994:188, 1994:190-193

 

Mededelingenblad van het Koninklijk Nedelandsch Genootschap voor Geslacht - en Wapenkunde

1992:juni

1992:oktober

 

De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (ISSN 0028-226X)

 

[Maandblaad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap de Nederlandsche Leeuw (1917-1932)]

35(1917) - 111(1994)

Puuttuu/Saknas: 107(1990):4, 108(1991):1-3

 

AUSTRALIA - AUSTRALIEN - AUSTRALIA

 The Australian Genealogist

Society of Australian Genealogists

1(1933):1 - 9(1959):3

 

Society of Australian Genealogists : News Bulletin

Society of Australian Genealogists

1947:1 - 1950:13

 

BALTIA - BALTIKUM - THE BALTIC STATES

Acta Wrangeliana

Familienverbandes des Geschlechtes von Wrangel

1928:1

1955:25 - 1965:29

 

Ajalooline Ajakiri

4(1925) - 19(1940):2

 

Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Curlands

[Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands]

5(1846-47):1-3

6(1850-51):1-2

8(1861):2-3

NF 4(1864) - 11(1885)

3. Folge 1(1888) - 4(1895)

 

Baltische Briefe

[Baltische Briefe. Mitteilungen für die Flüchtlinge aus Estland und Lettland (1949); Baltische Briefe. Heimatblatt der Deutschbalten (1949-1954); Baltische Briefe. Das Heimatblatt der Deutschbalten (1954-1964); Baltische Briefe (1964-1983)]

1(1948):1 - 2(1949):14

4(1951):4-5 - 36(1983):12

Puuttuu/Saknas: 4(1951):6, 26(1973):5-6, 29(1976):6, 32(1979):7-10, 33(1980):5-12, 34(1981):1-11

 

Baltische Familiengeschichtliche Mitteilungen

1(1931) - 9(1939)

 

Baltische Familiengescichtliche Mitteilungen. Sonderheft

1938:1

Sidottu yhteen/Inbunden med: Baltische Familiengeschichtliche Mitteilungen.

 

Baltische Wappenkalender

Verlag E. Bruhns

1902

 

Beiträge zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands

[Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands (1898-1900)]

Estländischen Literärischen Gesellschaft

5(1898):2

5(1900):4

7(1910):1-2

 

Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat

1990:38 - 1994:40

 

Eesti Riigi Keskarhiivi Toimetised. Acta Archivi Centralis Estoniæ

[Eesti Riigi Keskarhiivi Toimetised. Publikationen des Estnischen Staatlichen Zentralarchivs (1931-1936]

1931:1 - 1937:5

Sijoitus/Placering: gS Baltia.

 

Etnograafiamuuseumi Aastaraamat

Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum

1989:37

 

Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik

Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst

1895

1897-1903

1905-1906

1909-1914

 

Mitteilungen aus der livländischen Geschichte

Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga

21(1911) - 25(1933)

 

Nachrichtenblatt für die evangelisch-lutherischen Deutschbalten im Ausland

Sidottu yhteen/Inbunden med: Baltische Briefe.

 

Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesellschaft zu Pernau

[Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesellschaft zu Pernau (1904-1929); Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesellschaft zu Pärnu (Pernau) (1934); Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesellschaft (1936-1938)]

1904:3 - 1938:12

 

Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands

1913-1914

1930-1934

 

Valsts Archiva Raksti

1924:1 - 9(1930)

 

Vana Tallinn

Tallinna Ajaloo Selts

2(1937) - 4(1939)

 

Vana Tallinn

Tallinna Linnavalitsus

1(1991) - 4(1994)

Puuttuu/Saknas: 2(1992)

 

BELGIA - BELGIEN - BELGIUM

Le Blason. Revue Mensuelle Belge de Genealogie d'Heraldique et de Sigillographie

1(1946) - 3(1949)

5(1951)

 

De Brabantse Leeuw

Sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapenkunde van het Prov. Gen. van Kunsten en Wetenshappen in Noord-Brabant

17(1968) - 22(1973)

 

Genealogie & Computer (ISSN 0771-713X)

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

3(1986) - 5(1988):4

8(1991) - 11(1994)

Puuttuu/Saknas: 10(1993):1 & 3

 

l'Intermédiaire

Service de Centralisation des Etudes Généalogiques et Démographiques de Belgique

1951:36

 

Le Parchemin

Office Genealogique et Heraldique Belgique

5(1958):38

17(1970):147-148

18(1971):155 - 22(1975):180

1976:181 - 1978:198 Puuttuu/Saknas: 1977:191

19. N° spécial Novembre 1972

20. N° spécial Novembre 1973

22. N° spécial Novembre 1974

23. N° spécial Novembre 1975

Vlaamse Stam

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

9(1973):1 - 30(1994):12

Puuttuu/Saknas: 10(1974):10, 24(1988):10

 

BRASILIA - BRASILIEN - BRASIL

 

 Revista do Instituto de Estudos Genealogicos

1(1937):2

 

Revista Genealógica Latina

Federação dos Institutos Genealógicos Latinos & Instituto Genealógico Brasileiro

4(1952):4

 

ESPANJA - SPANIEN - SPAIN

Hoja Informativa

Instituto Internacional de Genealogia y Heráldica

2(1955):26

7(1960):140-143

8(1961):162-163

8(1961):174 - 10(1963):205 Puuttuu/Saknas: 9(1962):178 & 180-181

10(1963):211 - 10(1963):221 Puuttuu/Saknas: 10(1963):212, 217

11(1964):224 - 26(1981):297

Puuttuu/Saknas: 11(1964):227 & 231, 24(1978):293

 

ETELÄ-AFRIKKA - SYDAFRIKA - SOUTH AFRICA

Familia. Quarterly Journal of the Genealogical Society of South Africa. Kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (ISSN 0014-7117)

1(1964):1
6(1969) - 31(1994)

Puuttuu/Saknas: 22(1985):3 & 31(1994):1

Genealogical Society of South Africa. Genealogiese Genootskaap van Suid Afrika. From the Presidents Desk
1994:oct - 1994:dec

Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika. Nuusbrief. Genealogical Society of South Africa. Newsletter
1976:1 - 1978:6
1979:9 - 1989:35
1990:41 - 1993:49

Puuttuu/Saknas: 1992:48

Rekenaars en Genealogie. Inligtingsbrosjure - Computers and Genealogy. Information Bulletin
Computer Interest Group of the Genealogical Society of South Africa
1990:3 & 5-6

 

ISO-BRITANNIA - STORBRITANNIEN - GREAT BRITAIN

The Coat of Arms (ISSN 0010-003X)
The Heraldry Society
10(1968):73 - 12(1971):88
NS 1(1974):89 - 6(1986):137

Computers in Genealogy (ISSN 0263-3248)
Society of Genealogists
1(1982):1 - 2(1988):12 Puuttuu/Saknas: 2(1985):3-2(1987):9
3(1989):5 - 5(1994):3

Puuttuu/Saknas: 4(1993):12

Family History (ISSN 0014-7265)
The Institute of Heraldic and Genealogical Studies
1(1962):1 - 4(1966):22-23
1967:supplement
5(1967):25 = NS 1 - 9(1975):56 = NS 30
9(1976):60 = NS 36 - 17(1994):141 = NS 117

Puuttuu/Saknas: 14(1989):120 = NS 97

The Genealogical Quarterly
15(1948) - 16(1949-50)

The Genealogist
NS 1(1884) - 4(1887)
NS 25(1908) - 28(1912):3
NS 30(1913):1

The Genealogists' Magazine (ISSN 0016-6391)
The Society of Genealogists
1(1925):1
3(1927) - 24(1994)

Puuttuu/Saknas: 15(1965-68):15, 20(1980-82):7

Miscellanea Genealogica et Heraldica
Third series 2(1896):3 - 2(1897):6
Fifth series 2(1916):4

Notes and Queries
159(1930) - 176(1939):15

Quarterly Queries
The Society of Genealogists
1924:29

The Scottish Genealogist
Scottish Genealogy Society
15(1968):1
16(1969):2
19(1972):3
41(1994):4

Kopio/Kopia

Scottish Notes and Queries
7(1929) - 8(1930):1-2 & 4-10

The Society of Genealogists. Report
13(1924)

 

ITALIA - ITALIEN - ITALY

Nobiltà. Rivista di Araldica, Genealogia Ordini Cavallereschi (ISSN 1122-6412)

Asociacion de Hidalgos a Fuero de España. Junta de Italia & Istituto Araldico Genealogico Italiano
1(1993) - 2(1994):5

Orientalia Christiana
Pontificio Istituto per gli Studi Orientali
35(1934):1
Sijoitus/Placering: gS Venäjä.
Rivista del Collegio Araldico (Rivista Araldica)
23(1925) - 40(1942):10

 

ITÄVALTA - ÖSTERRIKE - AUSTRIA

Adler. Monatsblatt der Vereine für Sippenforschung in der Ostmark

Aikaisempi sarja/Tidigare serie: Monatsblatt der Heraldischen Gesellschaft "Adler".
1(1939) - 6(1944)
Jatko/Fortsättning: Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik.

Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik (ISSN 0001-8260)
Aikaisempi sarja/Tidigare serie: Adler. Monatsblatt der Vereine für Sippenforschung in der Ostmark.
1(1947) - 17(1994):8 = 15(1947) - 27(1984)

Blätter für Österreichische Familienkunde
Arbeitskund für Österreichische Familienkunde
4(1930) - 11(1937)

Genealogische Forschungshilfe in Österreich
Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler"
1(1947):1 - 1(1949):18

Heraldisch Genealogische Zeitschrift. Organ des Heraldisch Genealogischen Vereines Adler in Wien
Rinnakkainen sarja/Parallell serie: Jahrbuch des Heraldisch-Genealogischen Vereines Adler in Wien & Jahrbuch der K. K. Heraldischen Gesellschaft Adler in Wien.
5(1875) - 6(1876)
18(1888) - 20(1890)

Jahrbuch der K. K. Heraldischen Gesellschaft "Adler"
15(1888) - 17(1890) = [Heraldisch Genealogische Zeitschrift.] Organ des K. K. Heraldischen Gesellschaft "Adler"
18(1888) - 20(1890)
NF 1(1891) - 32(1932)

Puuttuu/Saknas: 9(1899), 23(1913) - 24(1914)

Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler"
[Neues Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler" (1945-1963)]
3. Folge 1(1945) - 8(1973)

Jahrbuch des Heraldisch-Genealogischen Vereines Adler in Wien
2(1875) - 3(1876) = Heraldisch Genealogische Zeitschrift. Organ des Heraldisch Genealogischen Vereines Adler in Wien
5(1875) - 6(1876)

Mitteilungen des Vereines für Sippenforschung für den Gau Niederdonau
1(1939):1 - (1941):7

Monatsblatt der Heraldischen Gesellschaft "Adler"
8(1917):433 - 12(1938):690
Jatko/Fortsättning: Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik.

Neues Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler"
Katso/Se: Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler".

Senftenegger Monatsblatt für Genealogie und Heraldik
1(1951):1, 4
4(1957):4 - 4(1958):7

Unsere Ahnen. Mitteilungen der Gesellschaft für Ahnenkunde
1935 - 1937

Der Wegweiser. Monatsschrift für Sippenforschung und Heimatkunde in Österreich und dem Deutschen Südosten
2(1935):1 - 2(1936):12

Puuttuu/Saknas: 2(1935):2

Österreichische Ahnenlisten
Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler"
1(1953) - 38(1973)

28-29(1968), Katso/Se: Adler 8(1968); 36(1972), Katso/Se: Adler 9(1972)
Jatko/Fortsättning: Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik.

Österreichischer Wappenalmanach
Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler"
1966 - 1970

Österreichischer Wappenkalender
Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler"
1957 - 1961

 

KANADA - CANADA - CANADA

The British Columbia Genealogist (ISSN 0315-3835)

The British Columbia Genealogical Society
1(1971):1 - 23(1994) Puuttuu/Saknas: 1(1972):2, 4(1975):1

Journal of Finnish Studies (ISSN 1206-6516
The Finnish Studies Program. University of Toronto
1(1997):1
1(1997):3
2(1998):2
Newsletter (ISSN 0229-527X)

British Columbia Genealogical Society
13(1988):2 - 19(1994):4

Puuttuu/Saknas: 14(1989):2 & 5

 

NORJA - NORGE - NORWAY

Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift

1(1940) - 7(1976) & Tillegg

Puuttuu/Saknas: 1(1942):6

Lagnaden. Rogaland Ættesogelag. Årshefte
Katso/Se: Ætt og Heim. Rogaland Historie- og Ættesogelag.

Medlemsblad for DIS Møre og Romsdal (ISSN 0805-3863)
1(1994):1

Medlemsblad. Norsk Slektshistorisk Forening (ISSN 0801-7514)
1(1987) - 8(1994)

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (ISSN 0029-2141)
Norsk Slektshistorisk Forening
1(1928) - 34(1994):3

Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, biografi og literærhistorie
1(1910) - 3(1926)

Nytt frå Rogaland Historie- og Ættesogelag
1976:2
1978:4
5(1979):2
6(1980):1-4
7(1981):3 - 10(1984):2

Næverkonten. Tidsskrift for Åsnes Finnskog Historielag
3(1993):4

Romerike Ættehistorielags Årbok
1[1939] - 4(1971):4

Rota. Medlemsblad for DIS Sør-Trøndelag (ISSN 0804-7189)
1(1994)

Runar. Slektshistorisk Tidsskrift for Østfold (ISSN 0333-1954)
Østfold Historielag
1(1981) - 14(1994)

Samiske Samlinger
Norsk Folkemuseum
1952:1
1971:10
Sijoitus/Placering: gR1 Norja.

Slekt og Data. Medlemsblad for DIS-Norge (ISSN 0803-0510)
1(1990):1-2
2(1991):3 - 5(1994):4

Puuttuu/Saknas: 3(1992):2

Slækt & Slekt. Meldingsblad for Solør Slektshistorielag
1(1988) - 7(1994)

Årbok for Trysil
5(1983)

Ætt og Heim. Rogaland Historie- og Ættesogelag
[Lagnaden. Rogaland Ættesogelag. Årshefte (1941-1947)]
1(1941) - 1982

Puuttuu/Saknas: 1957-1958, 1976-1977

 

PUOLA - POLEN - POLAND

Gens (ISSN 0867-7123)
Towarzystwo Genealogczno-Heraldyczne
[1](1990) - 1998

Herold. Organ Kolegjum Heraldycznego
1(1930) - 3(1932)

Miesi_cznik Heraldyczny
Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie (1908-1929); Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1930-1939)
1(1908) - 18(1939):8

Rocznik
Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie (1908-1926); Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1928-1930)
1(1908) - 10(1930)

 

RANSKA - FRANKRIKE - FRANCE

La Noblesse
16(1968):2-12 Puuttuu/Saknas: 16(1968):9 & 11
17(1969):3 & 5

Nouvelle Revue Héraldique
Conseil des Héraldistes de France (1928-1944)
12(1928) - 28(1944)
Nouvelle Série 29(1946) - 30(1947)

Revue Française d'Héraldique et de Sigillographie
Société Française d'Héraldique et de Sigillographie
1(1938) - 3(1947):1

 

RUOTSI - SVERIGE - SWEDEN

Acta Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis = Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala Handlingar
1974:16


Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis
Kungliga Biblioteket
1977:29
1985:42


Acta Bibliothecæ R. Universitatis Upsaliensis
1988:27


Acta Universitatis Stockholmiensis. Études de Philologie Slave
1964:10
Sijoitus/Placering: gA2.


Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Economic History
1980:5
Sijoitus/Placering: gR1 Ruotsi.


Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in Humanities
1975:3
1976:11


Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia
18(1968):1 - 18(1977):22


Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia (ISSN 0081-6531)
1977:93
1977:97
1985:140


Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Multiethnica Upsaliensia (ISSN 0282-6623)
1988:4
1991:9


Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala universitets årsskrift
1960:7
Sijoitus/Placering: gR1 Ruotsi.


Alingsås släktforskare. Medlemsblad för Alingsås Släktforskarförening
5(1993):2-3


Alir Anor
Forskarföreningen Alir
1(1984):2-4 - 3(1986):1
4(1987):2-4
10(1993):2 - 11(1994)


Anbladet (ISSN 0280-0993)
Norrtälje Släktforskarförening
1993:44 - 1994:48


Angeläget
Sveriges Släktforskarförbund
1990:4-5 - 1992:4
1994:1-3 & 5
AnGripen
Malmö Släktforskarförening
1993:3 - 1994:3
AnKnytningen
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarklubb
10(1993):2 - 11(1994)
Anletsbladet
Botvidsbygdens Släktforskarförening
1991:1 & 3
1993:1
AnRopet
[An-Ropet]
StorStockholms Genealogiska Förening
1(1984):1
3(1986):2 - 11(1994) Puuttuu/Saknas: 5(1988):3 - 6(1989):3
An-Siktet
Folkare Släktforskarförening
5(1992) - 7(1994)
Anthroponymica Suecana
1957:3
1965:6
1974:7
1982:9
1984:10
1985:11
Arkiv i Norrland (ISSN 0280-6142)
Landsarkivet i Härnösand
1(1976) - 12(1993)
14(1994)
Arkivnämndens verksamhetsberättelse
[Stockholms Stads Arkivnämnd och Stadsarkiv. Årsberättelse (1930-1975); Berättelse över Arkivnämndens Förvaltning och Verksamhet (1976-1980); Berättelse över Arkivnämndens verksamhet (1981-1982)]
Stockholms Stadsarkiv
1930 - 1982
1986 - 1988 Puuttuu/Saknas: 1983-1985, 1987
1994
Armborstet : Årsskrift
Kungl. Dalregementets Kamratförening
1957
1959
Arosiana
Västerås Släktforskarklubb
1993:hösten - 1994:hösten
Arte et Marte. Svenska Adelsförbundets årsskrift
[Arte et Marte. Årsskrift Utgiven af Adelsklubben (A.D.K.) (1909-1913); Arte et Marte. Årsskrift för Ridderskapet och Adeln (1915-1947)]
Adelsklubben (A.D.K.) (1909-1913); Svenska Adelsförbundet (1914-1957)
5(1909) - 53(1957)
Jatko/Fortsättning: Arte et Marte. Meddelanden från Riddarhuset.
Arte et Marte. Meddelanden från Riddarhuset
[Arte et Marte. Svenska Adelsförbundets Årsskrift]
Riddarhuset & Svenska Adelsförbundet
13(1959) - 48(1994) Puuttuu/Saknas: 22(1968)
Bergslagsarkiv. Årsbok för historia och kulturhistoria i Bergslagen
Föreningen Bergslagsarkiv
1989:1 - 1994:6
Bibliotheca Historica Lundensis
1962:10
1967:19
Bidrag till Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Historia
10(1971)
Borås Släktblad
Borås Släktforskarförening
5(1993):16 - 6(1994):21
Bryggan (ISSN 0345-178X)
Samfundet Emigrantforskningens Främjande
25(1993) - 26(1994)
C4-häradsBladet (ISSN 1102-0881)
Kristianstadsbygdens Släktforskarförening
5(1992):1
6(1993) - 7(1994):2
Dalia. Bidrag till Dalslands Kulturhistoria och Naturbeskrivning
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
1933:5
Det Gamla Medelpad
Medelpads Fornminnesförening & Njurunda Hembygdsförening
1983:13
Disketten (ISSN 1100-5637)
[Medlemsblad för Släktforskare med dator i Västsverige (1990-1993)]
Släktforskare med dator i Västsverige
1990:2 - 1994:4 Puuttuu/Saknas: 1991:3, 1992:1
Diskulogen med Släktforskarnytt (ISSN 1101-3826)
Katso myös/Se även: Släkt-Forskar-Nytt.
[Diskulogen (1985-1990)]
Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen (DIS)
1985:6 - 1986:7
1988:13 - 1994:34
DIS-Mitt-Nytt
DIS-Mitt
1993:1 - 1994:2
DIS-Play
DIS-Öst
1(1991) - 3(1993) Huomio/Obs: Ei ilmestynyt/Utkom ej 1994.
Dödslista för Sverige
Svenska Autografsällskapet
1899-1901
Emigranten (ISSN 1103-0941)
Svenska Emigrantinstitutet & Emigrantinstitutets Vänner
17(1993):1 - 18(1994):2
Falbygdsanor
Falbygdens Släktforskarförening
1991 - 1994
Fataburen. Nordiska Museets och Skansens Årsbok
1970 - 1975
Finnbygden. Tidning för norra Värmlands finnbygder
1924 - 1929 Täydellinen, 11 nroa, Faksimilepainos 1998./Komplett, 11 nr. Faksimilutgåva 1998.
Finnkultur (ISSN 0800-4242)
Solør-Värmland Finnkulturförening
7(1977):2
7(1983) - 15(1991)
17(1993) - 18(1994)
Finnmarken Förr och Nu
2(1989) - 7(1994)
Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen Skrifter
1981:1
Föreningen Gamla Halmstads Årsbok
61(1984)
Gamla Hvitfeldtares Årsbok
Gamla Hvitfeldtare - Hvitfeldtska Gymnasiets Kamratförening
1987-1988
Gamla Latinares Årsbok
Hvitfeldtska Gymnasiets Kamratförening
1967
1971
Genealogisk Tidskrift
Föreningen för Släktforskning
1(1946) - 6(1961)
Genealogisk Tidskrifts Rättelse och Kompletteringsblad
Föreningen för Släktforskning
1(1946) - 2(1947):1
Genealogisk Ungdoms Tidskrift (ISSN 0347-9862)
1(1977) - 4(1981)
Jatko/Fortsättning: Släkthistoriskt Forum.
Genealogiska Föreningens Släktböcker (ISSN 0489-1090)
1937:1 - 1987:15
GF-aktuellt
Genealogiska Föreningen
1974:2 - 1994:117 Puuttuu/Saknas: 1975:3 & 7, 1979:32
Glimten (ISSN 1100-3316)
Katso/Se: Tidningen Släktdata.
Gotländskt arkiv
Gotlands Fornvänner
1(1929) - 5(1933)
GU-nytt
Genealogisk ungdom
1977:4
1979:13 - 1987:53 Puuttuu/Saknas: 1979:17, 1980:19, 1980:22, 1981:29, 1982:32, 1985:45
Gällivarebygdens Forskarförening
3(1994):1-3
Hallandsfarares Information
Hallands Genealogiska Förening
1993:22 - 1994:26
HSBF-nytt
Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening
7(1993):2 - 8(1994):2
Historisk Tidskrift
Svenska Historiska Föreningen
43(1923)
46(1926):2
47(1927) - 57(1937)
58(1938) - 73(1953) = Andra följden 1(1938) - 16(1953)
17(1954):2 - 18(1955):3 Puuttuu/Saknas: 18(1955):2
1973:4
1982:2 - 1983:2 Puuttuu/Saknas: 1983:1
1989:4
HUR (ISSN 0283-7706)
Landsarkivet i Östersund & Föreningsarkivet i Jämtlands län
1994:5
Hälsingerunor (ISSN 0440-0585)
Hälsingekretsen av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund 1990; Hälsinglands Hembygdskrets 1992
1990
1992
JLS-nytt
Jämtlands Läns Släktforskareförening
1987:30 - 1994:59 Puuttuu/Saknas: 36, 1992:50
Jämten
Heimbygda. Hembygdsförening för Jämtland och Härjedalen
1955
KalixForskarNytt
Kalixbygdens Forskarförening
1992:2 - 1994:4
Karolinska Förbundets Årsbok (ISSN 0348-9833)
1910-1994 Puuttuu/Saknas: 1932-1933
KGF-nytt
Kronobergs Genealogiska Förening
1993:40 - 1994:47
KLGF-bladet
Kalmar Läns Genealogiska Förening
1993:6 - 1994:12
Kungl. Biblioteket : Rapport (ISSN 0349-8131)
Kungliga Biblioteket
1992:19
1994:21
Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar = Acta Regiæ Societatis Skytteanæ
1980:22
Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar
25(1867) = NF 5(1867)
31(1893) = NF 11(1893)
Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Årsbok
1940 - 1968
Kyrkohistorisk Årsskrift
Kyrkohistoriska Föreningen
1(1900) - 47(1947) Puuttuu/Saknas: 18(1917)-20(1919)
Landskronas Släktskrift
Katso/Se: Medlemsblad för Släktforskare.
Landstinget i Sörmland. Skriftserie (ISSN 0284-3862)
1988:2
1991:7
Levnadsteckningar över Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Ledamöter
[Lefnadsteckningar öfver Kungl. Svenska Vetenskaps Akademiens efter År 1854 Aflidna Ledamöter (1869-1915)]
1(1869) - 10(1974)
1975:179 - 1992:190
Lundagenealogen
Lundabygdens Genealogiska Förening
1993:2
Mark-rötter
Marks Härads Släktforskarförening
8(1992):2 - 10(1994)
Med Hammare och Fackla. Årsbok
Sancte Örjens Gille
1(1928) - 18(1950)
Meddelande
Västerbottens Norra Fornminnesförening & Skellefteå Museum
1977:40
1983:45
Meddelanden från Ekonomisk-Historiska institutionen vid Göteborgs universitet (ISSN 0072-5080)
1968:13
1984:54
Meddelanden från Historiska institutionen vid Stockholms universitet (ISSN 1104-2362)
1994:1
Meddelanden från Krigsarkivet (ISSN 0562-8547)
[Meddelanden från Kungl. Krigsarkivet (1923-1926)]
Generalstabens Krigshistoriska Avdelning
3(1923) - 15(1994):5
Meddelanden från Kyrkohistoriska Arkivet i Lund
1950:8-9
Meddelanden från Riddarhuset
12(1958)
Jatko/Fortsättning: Arte et Marte. Meddelanden från Riddarhuset.
Meddelanden från Riksheraldikerämbetet
1(1933) - 10(1945)
Meddelanden från Svenska Riksarkivet (ISSN 0282-762X)
[Meddelanden från Svenska Riks-Archivet (1875-1885)]
1(1875) - 5(1900)
NF I(1906-27)
NF II(1907):2 - II(1927):7
1926 - 1986
Meddelanden från Västra Sveriges Genealogiska Förening
1966:1 - 1969:3
Medlemsblad
Databasbyggarklubb
1989:1-2
Medlemsblad för Boden Överluleå Forskarförening
2(1993):2 - 3(1994):3
Medlemsblad för Genealogiska Föreningen
1934:1 - 1949:50

Medlemsblad för Hembygds och Släktforskare Nolaskogs
1992:35 - 1994:44 Puuttuu/Saknas: 36

Medlemsblad för Lulebygdens Forskarförening
1994:2

Medlemsblad för släktforskare
[Landskronas Släktskrift (1992)]
Landskronabygdens Släktforskare
1992:5
1994:1

Medlemsblad. Släktforskare i Uppland (ISSN 1101-1955)
1988:1-4
1990:1 - 1994:4 Puuttuu/Saknas: 1990:3, 1991:4
Medlemsblad. Sällskapet ANE Finnveden
1994:62-66
Medlemsblad. Ådalens Släktforskarförening
Katso/Se: Ådalingen.
Medlemstidning. Korpilombolo Bygdens Släktforskarförening
1(1994):1
MGF-nytt
Midälva Genealogiska Förening
1993:4 - 1994:4
NORNA-rapporter
Nordiska Samarbetskommittén för Namnforskning
1975:8
1983:23
1983:25
1985:28
1985:29
1987:34-35
1989:40
1990:43
1991:45
1993:51-52
1994:56
Norrbotten. Norrbottens Museums Årsbok
Norrbottens Museum
1982-83
Nytt från Värmlands Släktforskarförening
Katso/Se: VärmlandsAnor.
Orä Fållk
Gotlands Genealogiska Förening
1992 - 1994
Pedagogiska Källskrifter
Katso/Se: Årsböcker i Svensk Undervisningshistoria.
Personhistorisk Tidskrift (ISSN 0031-5699)
Svenska Autografsällskapet
1(1898) - 61(1963):3
61(1963):4
Sijoitus/Placering: Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet
62(1964) - 90(1994)
PLF-nytt
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
1990:12 - 1994:31 Puuttuu/Saknas: 1990:14
RA-nytt
Riksarkivet
1969 - 1991:1 Epätäydellinen/Med luckor
Ridderskapet och Adelns Handlingar vid Lagtima Adelsmötet
[Ridderskapet och Adelns Handlingar och Protokolle vid Lagtima Adelsmötet (1959-1965)]
Riddarhusdirektionen
1959 - 1989
ROJS
Ramsele/Junsele Släktforskarförening
1992:1 - 1994:3
Roten
Skelleftebygdens Släktforskare
1984:7 - 1989:28 Puuttuu/Saknas: 1988:22
Rotposten
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening
9(1993):2 - 10(1994):3
Sancte Christophers Gilles Chroenica (ISSN 0283-8184)
13(1984)
15(1987)
Scriptum. Rapportserie Utg. av Forskningsarkivet vid Umeå Universitet (ISSN 0284-3161))
1989:9
1989:12
1989:14
1989:17 - 1989:19
1990:21 - 1990:22
1990:24 - 1990:25
1991:30 - 1992:33
Skrifter och Handlingar Utgifna Genom Svenska Autograf Sällskapet
[Handlingar utgifna genom Svenska Autograf Sällskapet (1894-1897)]
1(1894) - 7(1905)
Skrifter Utgivna av Bennetska Släktgillet
Bennetska Släktgillet
1957-63:1
Skrifter Utgivna av Dialekt-, Ortnamns- och Folkminnesarkivet i Umeå. Serie D. Meddelanden (ISSN 0282-0226)
[ Skrifter Utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Umeå. Serie D. Meddelanden (1979)]
1979:1
1994:5
Skrifter Utgivna av Genealogiska Föreningen (ISSN 0346-7473)
1(1938) - 16(1992) Puuttuu/Saknas: 14
Skrifter Utgivna av Johan Nordlander-sällskapet (ISSN 0348-6664)
1989:12
Skrifter Utgifna af Kyrkohistoriska Föreningen
2(1903):3
3(1900):1
4(1901):1 - 4(1903):2
Skrifter Utgivna av Personhistoriska Samfundet
1(1907) - 4(1910)
5(1911) Myös/Även: Personhistorisk Tidskrift 13(1911):2-3
6(1912) Myös/Även: Personhistorisk Tidskrift 14(1912):2-3
7(1914) - 8(1914)
9(1916) Katso/Se: Personhistorisk Tidskrift 18(1916)
10(1918)
11(1946) Katso/Se: Personhistorisk Tidskrift 44(1946)
12(1949)
13(1961) = Personhistorisk Tidskrift 59(1961):3-4
14(1962) = Personhistorisk Tidskrift 60(1962):3-4
15(1963)
16(1966) Katso/Se: Personhistorisk Tidskrift 63(1965):1-2
17(1976) Katso/Se: Personhistorisk Tidskrift 72(1976):1-2
18(1980) Katso/Se: Personhistorisk Tidskrift 76(1980):1-2
19(1983) Katso/Se: Personhistorisk Tidskrift 78(1982):1-2
20(1985) Katso/Se: Personhistorisk Tidskrift 81(1985):1-2
21(1988) Katso/Se: Personhistorisk Tidskrift 84(1988):1-2
Skrifter Utgivna av Svenska Riksarkivet (ISSN 0346-8488)
1(1931) - 7(1991) Puuttuu/Saknas: 4(1976)
8(1993):3
9(1994) - 10(1994)
Skrifter Utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund
1976:72
Skrifter Utgivna genom Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala. Serie B (ISSN 0348-4483)
185
Skrifter Utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Serice C. Källskrifter (ISSN 1104-571X)
1994:2
SkåneGenealogen (ISSN 1102-0873)
Skånes Genealogiska Förbund
1991:2 - 1994:1
Släkt och Bygd
Svalövsbygdens Släkt- och Folklivsforskarförening
1(1991):1 - 4(1994):2
Släkt och Bygd
Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening
1994:1 = 1994:26
Släkt och Hembygd
Åsens Släkt och Hembygdsförening
1994:11
Släkt och Hävd (ISSN 0489-1090)
Genealogiska Föreningen
1950 - 1994
1977:4: Katso/Se: Skrifter Utgivna av Genealogiska Föreningen
1979:4 & 1985:5: Katso/Se: Svenska Släkter
Släktbiten
Forskarföreningen Släkt och Bygd
1992:1
1993:2-3
1994:1-2
Släktbron
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare
8(1992) - 9(1992)
Släktcirkeln. Forum för Cirkelledare
[Information för Cirkelledare (1991-1994)]
Sveriges Släktforskarförbund
1990:1 - 1994:9
Släkt-Eken
Blekinge Släktforskarförening
10(1992):2 - 11(1994):3 Puuttuu/Saknas: 11(1993):4 & 1994:4
Huomio/Obs: Både 1993 och 1994 numrerade som årgång 11.
Släkten
Södra Västerbottens Släktforskare
1992:29 - 1994:41 Puuttuu/Saknas: 1992:31
Släkten... (ISSN 1102-3945)
Sveriges Släktforskarförbund
1992:1
Släkt-Forskar-Nytt (ISSN 0349-4721)
Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen (DIS)
1980:1 - 1987:26
Jatko/Fortsättning: Diskulogen med Släktforskarnytt
Släkthistorisk Tidskrift
Sveriges Släkthistoriska och Heraldiska Samfund
2(1950):1
Släkthistoriskt Forum (ISSN 0280-3984)
[Genealogisk Ungdoms Tidskrift (1982-1986)]
Genealogisk Ungdom (1982-1986); Sveriges Släktforskarförbund (1987-)
1(1982) - 13(1984) Puuttuu/Saknas: 1985:1
Huomio/Obs: Släkthistoriskt Forum 1988:5, 1989:5, 1990:7, 1991:7, 1992:6, 1993:6 & 1994:6 = Sveriges Släktforskarförbund. Årsbok.
Släktposten
Nässjöbygdens Genealogiska Förening
16(1993) - 17(1994):3
Slättforskaren
Söderslätts Släkt & Hembygdsforskarförening
1992 - 1994
Stamträdet
Sällskapet Släktforskarna [Sandviken]
1 (1988):4 - 7(1994) Puuttuu/Saknas: 2(1989):1 & 3, 3(1990):1 & 3, 4(1991):1 & 3
Stockholms Tänkeböcker från år 1592
[Stockholms Stads Tänkeböcker (1939-1968)]
Stockholms Stadsarkiv
1(1939) - 16(1994)
Stockholms Äldre Stadsböcker
[Stockholms Stadsböcker från Äldre Tid 1(1921-1944)]
Kungl. Samfundet för Utgifvande af Handskrifter Rörande Skandinaviens Historia
1(1921-1944)
2(1930):3 - 2(1933):5
3(1926):1
3(1935):3
4(1927):1
NF 2(1936-1948):1-8
Stockholmsmonografier
1-2
5
8
10-11
14-20
22:II
22:IV:3
22:V:1
23-38
47-92 Puuttuu/Saknas: 48, 52-53, 55, 76-78 & 91
97-99 Puuttuu/Saknas: 98
100 Sijoitus/Placering: gA2
103-118 Puuttuu/Saknas: 106 & 113-115
StorStockholms Genealogiska Förenings Skriftserie
1989:1
1991:2
Strödda Annotationer
Askersunds Släktforskarklubb, Hallsbergs Släktforskarklubb, Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb, Kumla Släktforskarklubb & Örebro Släktforskare
1993:10 - 1994:12
Studier och Handlingar Rörande Stockholms Historia
Stockholms Stadsarkiv
1(1938) - 7(1944)
SVAR Informerar
Svensk Arkivinformation
1992:juni - 1993:november
Svea. Folk-kalender
Albert Bonniers Förlag
1881:37
1906:62
Svenska Antavlor (ISSN 0349-1714)
Sveriges Släktforskarförbund
1(1980) - 3(1994)
Svenska Antavlor i Listform
Föreningen för Släktforskning
1947:1
Svenska Arkivsamfundets Skriftserie
1988:31
Svenska Autograf Sällskapets Tiskrift
1(1888) - 2(1897)
Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv (ISSN 0347-1837)
Dialekt och Folkminnesarkivet i Uppsala
111(1988):B68
Svenska Släkter (ISSN 0489-1090)
Genealogiska Föreningen
1(1979):1 = Släkt och Hävd 1979:4
1(1985):2 = Släkt och Hävd 1985:5
Svenska Släkter. Tidskrift för Släktkunskap
Svenska Släkter
1(1948):1
Sveriges Släktforskarförbund. Årsbok (ISSN 0280-3984)
1988 = Släkthistoriskt Forum 1988:5
1989 = Släkthistoriskt Forum 1989:5
1990 = Släkthistoriskt Forum 1990:7
1991 = Släkthistoriskt Forum 1991:7
1992 = Släkthistoriskt Forum 1992:6
1993 = Släkthistoriskt Forum 1993:6
1994 = Släkthistoriskt Forum 1994:6
Sveriges Äldre Stadsböcker
Kongl. Samfundet för Utgifvande af Handskrifter Rörande Skandinaviens Historia
1(1876) - 3(1915)
Sällskapet Släktforskarne
Fagersta Släktforskare
1(1993) - 2(1994):7
Södermanlands-Nerikes Nation. Majhälsning till Landsmännen
[Södermanlands-Nerikes Nation. Majhälsning till Äldre Landsmän (1928-1933)]
1(1933) - 21(1948) Puuttuu/Saknas: 17(1944)
Söderslättsanor
Söderslätts Släkt & Hembygdsforskarförening
5(1993):6 - 6(1994):7
Södertälje-Probanden
Södertälje Släktforskarförening
16(1994):110-113
Tidningen Släktdata (ISSN 1102-7894)
[Glimten (1989-1992)]
Släktdata
1989:2-3
1990:2 - 1994:4
Tornedalica
1970:9
1971:12 [faksimil]
1973:15 - 1973:16 [faksimil]
1973:17 - 1974:18 [faksimil]
1978:25
1981:32 - 1981:33
1982:39 - 1986:42
1988:45
1991:49
Trollhättebygdens Släktforskare
1994:2-3
Vallonättlingen (ISSN 0281-7977)
Sällskapet Vallonättlingar
1977:1-3
1978:1-4
1979:4
1980:1-4
1981:1-3
1982:1-3
1983:1-3
1994:4
Wermlandica (ISSN 0348-8454)
Föreningen för Värmlandslitteratur, Emigrantregistret i Karlstad, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Värmlandsarkiv & Värmlands Hembygdsförbund
1994
VSGF-bladet
Katso/Se: Västanbladet.
VSGF:s Publikationer
Västra Sveriges Genealogiska Förening
1989:4
Wåra Rötter
Tjust Släktforskar Förening
6(1992):1
8(1994):1-4
Värmland Förr och Nu (ISSN 0349-036X)
Stiftelsen Värmlands Museum och Värmlands fornminnes- och museiförening
72(1974)
83(1985) - 92(1994)
VärmlandsAnor (ISSN 1400-1047)
[Nytt från Värmlands Släktforskarförening (1992)]
Värmlands Släktforskarförening
9(1992) - 11(1994)
Västanbladet (ISSN 1102-4453)
[VSGF-bladet (1984-1991)]
Västra Sveriges Genealogiska Förening
1(1984) - 11(1994) Puuttuu/Saknas: 7(1990):3
Västgöta Genealogiska Förenings Skriftserie (ISSN 0283-5800)
Västgöta Genealogiska Förening
1985:1 - 1992:2
Västgötagenealogen (ISSN 0284-110X)
Västgöta Genealogiska Förening
1(1982) - 13(1994) Puuttuu/Saknas: 12(1993):1
Ådalingen
[Medlemsblad (1986)]
Ådalens Släktforskarförening
1986:1
1987:2
1989:4 - 1994 Puuttuu/Saknas: 1990:1, 1991:2, 1992:4
Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven (ISSN 1103-8233)
1993:1 - 1994:2
Årsböcker i Svensk Undervisningshistoria
Föreningen för Svensk Undervisningshistoria
19(1939):2 = 1940:58 = Pedagogiska Källskrifter 5(1939):A3
20(1940):2 = 1940:60 = Pedagogiska Källskrifter 11(1940):A3
31(1951) = 1951:83-84
Åsbo Släktblad
Åsbo Släkt och Folklivsforskare
5(1992):1-2
7(1994):1-2
Åtabak
Bygdeå-Nysätra Släktforskare
[1](1993):1 - 1994:1-2-3 Huomio/Obs: Numero 1994:2 käytetty kahdesti!/2 st med nummer 1994:2!
Ätt & Bygd
Pitebygdens Forskarförening
11(1993):39-42
Ättlingen
Skövde Genealogiska Förening
7(1993) - 8(1994):2

 

SAKSA - TYSKLAND - GERMANY

Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse
Akademie der Wissenschaften und der Literatur
1953:7
Sijoitettu/Palcering: gA2.

Ahnenreihen aus Allen Deutschen Gauen
1(1928) - 3(1940)
Liite julkaisuun/Som bilaga till: Archiv für Sippenforschung und alle Verwandten Gebiete.

Ahnenreihen aus Allen Deutschen Gauen
1925:1
5-10
Liite julkaisuun/Som bilaga till: Kultur und Leben.

Allgemeines Suchblatt für Sippenforscher
Volksbund der Deutschen Sippenkundlichen Vereine (VSV) e. V.
1(1937) - 8(1944):4

Altpreußische Geschlechterkunde
Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e. V.
1(1927) - 17(1943)

Anzeigen-Beilage zum "Deutschen Herold"
Katso/Se: Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde.

Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher e. V. Sitz Herne
4(1975):11 - 7(1994):9 Puuttuu/Saknas: 6(1986):8 - 6(1989):11, 7(1992):5

Arbeitsgemeinschaft Kurpfälzischer Sippenforscher. Mitteilungsblatt für Familien-, Stammes- und Wappenkunde des Kurpfälzischen Gebietes
1(1927) - 2(1928):1-6

Archiv für Sippenforschung mit Praktischer Forschungshilfe
[Archiv für Sippenforschung und alle Verwandten Gebiete (1928-1943); Archiv für Sippenforschung und alle Verwandten Gebiete mit Praktische Forschungshilfe (1961-1962)]
5(1928) - 20(1943)
27(1961) - 56(1990):119

Puuttuu/Saknas: 48(1982):87-88

Archiv für Stamm- und Wappenkunst
11(1910-11):10-11
12(1911-12):1
Sidottu yhteen/Inbunden med: St. Michael. Vereins-Mitteilungen.

Archiv Ostdeutscher Familienforscher (ISSN 0003-9470)
Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher e. V.
6(1974) - 12(1994)

Baltische Ahnen- und Stammtafeln
Isabella v. Pantzer
1991:16

Baltische Hefte
Verlag Harro v. Hirschheydt
18(1972) - 19(1973)

Baltische Studien
Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde
NF 29(1927) - NF 42(1940)

Beiblatt des Deutschen Herold
Katso/Se: Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Geschlechter-, Wappen- und Siegelkunde.

Beiträge zur Geschichte der Familie Friedrich Schilling †
[Quellen zur Geschichte der Familie Friedrich Schilling † (1917-1946, 1957)]
Verband des Hauses Schilling e. V. Dresden
1917:1
1946:3, 5 & 7
1948:5
1957:8

Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock
Verein für Rostocks Altertümer
2(1899) - 21(1939)

Beiträge zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes
Museumsgesellschaft Aussig
18(1938):4

Beiträge zur Westfälischen Familienforschung
Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung
4(1942) - 15(1957)
18(1960) - 48(1990)

Blätter der Maus
Gesellschaft für Familienforschung Bremen e. V.
1925:1 - 1935:10

Blätter für Fränkische Familienkunde
Gesellschaft für Familienforschung in Franken e. V. Sitz Nürnberg
2(1927) - 15(1940)

Blätter für Württembergische Familienkunde
Verein für Württembergische Familienkunde
1(1922):2 - 9(1944):8

Bremisches Jahrbuch
Historischen Gesellscaft Bremen & Staatsarchiv Bremen
1985:63 - 1987:65

Computergenealogie
1(1985):1-2
2(1986):3

Danziger Familiengeschichtliche Beiträge
Gesellschaft für Familienforschung, Wappen- und Siegelkunde in Danzig-Westpreußen
1929:1 - 1943:7

Deutsche Ahnenreihen
Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e. V.
1(1925):1 - 6(1934):296

Deutsche Familienforschung. Monatsschrift des Bundes für Praktische Forschungshilfe de Familien- Heimat- und Wappenkunde
1928:1-7

Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Geschlechter-, Wappen- und Siegelkunde
[Deutscher Herold. Monatsschrift für Heraldik, Sphragistik und Henealogie (1871); Neuer Deutscher Herold. Zeitschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde (1872); Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie (1873-1890); Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde (1891-1934)]
Verein Herold
2(1871):2-12
4(1873):10-11
5(1874):1-12
10(1879):4 & 10
11(1880):1 & 3 - 12(1881):11
13(1882) - 14(1883:11 Puuttuu/Saknas: 14(1883):1
15(1884):9
16(1885):6-8 & 10-11
17(1886) - 18(1887) Puuttuu/Saknas: 17(1886):2, 18(1887):1
19(1888):1-11
20(1889) - 23(1892):11 Puuttuu/Saknas: 20(1889):3 & 5, 23(1892):2-4, 7 & 9
25(1894) - 42(1911)
43(1912):1-11
44(1913):2-11
45(1914) - 65(1934)

Puuttuu/Saknas: 45(1914):10

Der Deutsche Roland. Mitteilungsblatt des Deutschen Rolands, Vereins für Deutsch-völkische Sippenkunde zu Berlin e. V.
[Mitteilungen des "Deutschen Rolands", Vereins für Deutsch-völkische Sippenkunde zu Berlin (1913-1927)]
1(1913):1 - 12(1924):20 Puuttuu/Saknas: 2(1914):2, 9(1921):16, 11(1923):18-19
13(1925):26-29 Puuttuu/Saknas: 13(1925):27
14(1926):32 - 30(1942)

Deutsches Adelsblatt. Zeitschrift der Deutschen Adelsgenossenschaft für die Aufgaben des Christlichen Adels
55(1937):36

Einzelschriften des Stader Geschichts- und Heimatvereins
28(1981)

Ekkehard. Mitteilungsblatt Deutscher Genealogischer Abende
3(1927) - 17(1941):1

Elbinger Jahrbuch
Stadt Elbing & Elbinger Altertumsgesellschaft
1919:1 - 1941:16

Erfurter Genealogischer Abend. Jahresbericht
1925 - 1930

Erfurter Genealogischer Abend. Wissenschaftliche Abhandlungen
1928:1 - 1941:13

Erfurter Genealogische Arbeiten
Erfurter Genealogischer Abend
1942:2

Erfurter Neudrucke
Erfurter Genealogischer Abend
1927:1
1928:3

Familie, Sippe, Volk. Monatsschrift für Sippenkunde und Sippenpflege
[Familie, Sippe, Volk (1937-1938)]
3(1937) - 10(1944):2

Familie und Volk. Zeitschrift für Genealogie und Bevölkerungskunde
Arbeitsgemeinschaft der Verlage Degener & Co. & Heinz Reise-Verlag
1(1952) - 10(1961)

Familien- und Heimatkalender. Die Sippen Wilms an Rehn und Ruhr
1(1950)
Sijoitus/Placering: gS Saksa.

Familienforschung in Mitteldeutschland
Deutschen Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände und der Abteilung Genealogie und Heraldik im Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine
34(1993) - 35(1994)

Familiengeschichte in Norddeutschland in Verbindung mit der Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde
Aikaisempi sarja/Tidigare serie: Norddeutsche Familienkunde in Verbindung mit der Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde.
Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde e. V., Genealogische Gesellschaft, Sitz Hamburg, e. V., Die Maus, Gesellschaft mit dem Sitz in Göttingen, e. V., Genealogisch-Heraldische Gesellschaft mit dem Sitz in Göttingen, e. V. & Familienkundliche Gebiete e. V., Hannover
41(1992) - 42(1993)
Jatko/Fortsättning: Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde.

Familiengeschichtliche Blätter
[Familiengeschichtliche Blätter. Zeitschrift zur Förderung der Familiengeschichtsforschung für Adel und Bürgerstand (1903-1905); Familiengeschichtliche Blätter. Monatsschrift zur Förderung der Familiengeschichtsforschung (1911-1919); Familiengeschichtliche Blätter. Monatsschrift für die Gesamte Deutsche Wissenschaftliche Genealogie (1920-1929); Familiengeschichtliche Blätter. Monatsschrift für Wissenschaftliche Genealogie (1930-1934); Familiengeschichtliche Blätter. Deutscher Herold. Monatsschrift für Wissenschaftliche Genealogie (1935-1939)]
Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte
1(1903) - 3(1905)
9(1911) - 12(1914)
17(1919):2 - 42(1944):8

Puuttuu/Saknas: 18(1920):3 & 5-7

Familiengeschichtliche Blätter
Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte und des Vereins zu ihrer Förderung
NF 1(1962) - 1(1964):7

Familiengeschichtliche Mitteilungen und Vereinsnachrichten der Pommerschen Vereinigung für Stamm- und Wappenkunde in Stettin
Katso/Se: Pommersche Sippenforschung. Familiengeschichtliche Mitteilungen und Vereinsnachrichten der Pommerschen Vereinigung für Stamm- und Wappenkunde in Stettin.

Familiengeschichtliche Quellen. Zeitschrift Familiengeschichtlicher Quellennachweise (ISSN 0177-0952)
1(1926) - 19(1994)

Familiengeschichtliche Schriften
Gesellschaft für Familienforschung in Franken e. V.
1935:4 - 1941:7

Familiengeschichtliches Nachrichten- und Anzeigenblatt
Aikaisempi sarja/Tidigare serie: Familiengeschichtliches Such- und Anzeigenblatt.
Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte e. V.
15(1936) - 22(1943)

Puuttuu/Saknas: 18(1939):10-11

Familiengeschichtliches Such- und Anzeigenblatt
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Familien- und Wappenkundlichen Vereine
1(1925) - 11(1935) = 4(1925) - 15(1935)
Jatko/Fortsättning: Familiengeschichtliches Nachrichten- und Anzeigenblatt.

Familienkundliche Nachrichten
1(1956) - 9(1994)

Puuttuu/Saknas: 7(1988):12

Familienkundlichen Abends Halberstadt
[Halberstädter Genealogischen Abends (1928-1930)]
2(1928) - 13(1939)

Puuttuu/Saknas: 9(1935)

Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein
Schleswig-Holsteinische Gesellschaft für Familienforschung und Wappenkund e. V. Kiel
1(1962) - 33(1994)

Puuttuu/Saknas: 2(1963)

Familienverband Avenarius. Familienzeitung
1961:1 - 1972:6

Familienzeitschrift der Geschlechter Friederichs'
3(1938):2

Fränkische Ahnen
Gesellschaft für Familienforschung in Franken e. V.
1(1933) - 2(1943)

Fundgruben-Nachrichten
1969:26

Genealogie. Deutsche Zeitschrift für Familienkunde (ISSN 1381-6985)
Deutschen Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände
11(1962) - 43(1994)

Puuttuu/Saknas: 20(1971), 41(1992):3-4

Genealogie und Heraldik. Zeitschrift für Familiengeschichtsforschung und Wappenwesen
Verlag Degener & Co
1(1948) - 3(1951)

Genealogie und Landesgeschichte
Zentralstelle für Personen- und Familiengeschichte
1962:3
1964:7 - 1965:9
1966:12
1967:16
1967:18
1967:20
1969:23
1977:29-30

Genealogisches Jahrbuch
Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte zu Berlin
1961:1 - 1973:13
1977:16 - 1992:32

Puuttuu/Saknas: 1980:20

Genealogisches Merkbuch
Verlag Heinz Reise
1(1951)
Sijoitus/Placering: gS Saksa.

Genealogisch-Heraldisches Such- und Anzeigenblatt
Fachbuchhandlung Degener & Co
1(1948) - 3(1951):2

Geschichtsblätter der von Hoff
1(1922):1 - 1(1940):19

Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des Europäischen Ostens
Zentrum für Kontinentale Agrar- und Wirtschaftsforschung der Justus Liebig-Universität
1973:59
Sijoitus/Placering: gS Saksa.

Hamburgische Geschichts- und Heimatblätter (ISSN 0931-0185)
Der Verein für Hamburgische Geschichte
1(1928) - 13(1994):5

Hansische Geschichtsblätter (ISSN 0073-0327)
Hansischen Geschichtsverein
41(1915) - 94(1976)
103(1985) - 112(1994)

Harburger Jahrbuch
Helms-Museum & Museums- und Heimatverein Harburg Stadt und Land e. V.
1(1938-39)
3(1948) - 16(1985)

Harz-Zeitschrift (ISSN 0073-0882)
Aikaisempi sarja/Tidigare serie: Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde.
Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde
1948 - 45(1993):1

Heimat-Blätter
Geraer Museums- und Geschichts-Vereins e. V., Familengeschichtlichen Vereinigung & Geraer Kunstverein
16(1929) - 22(1935)

Puuttuu/Saknas: 19(1932)

Der Heimatfreund. Wochenbeilage zum Stader Tageblatt
1932:10
1933:4, 8, 11 & 15
1934:5 & 11

Heraldische Mittheilungen. Monatsschrift für Wappenkunst, unter Beachtung damit Verwandter Gebiete
Verein "Zum Kleeblatt"
13(1902):2 - 18(1907)

Heraldisch-Genealogische Blätter für Adelige und Bürgerliche Geschlechter. Monatsschrift zur Pflege der Heraldik, Genealogie, Sphragistik, Epitaphik, Diplomatik, Numismatik und Kulturgeschichte
3(1906) - 7(1910)

Der Herold. Vierteljahrsschrift für Heraldik, Genealogie und Verwandte Wissenschaften (ISSN 0018-0793)
[Der Herold für Geschlechter-, Wappen- und Siegelkunde (1940-43)]
Verein "Herold"
NF 1(1940) - 3(1943)
NF 4(1959) - 14(1994)

Herold-Jahrbuch
Verein für Heraldik-, Genealogie und Verwandte Wissenschaften zu Berlin
1(1972) - 3(1974)

Hessische Ahnenlisten
Arbeitsgemeinschaft der Familienkundlichen Gesellschaften in Hessen
2(1968) - 4(1993):3

Puuttuu/Saknas: 3(1977):3

Der Hessische Familienforscher
Arbeitsgemeinschaft der Familienkundlichen Gesellschaften in Hessen
1(1948-1952)

Hessische Familienkunde (ISSN 0018-1064)
Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck & Familienkundlichen Gesellschaft für Nassau und Frankfurt
1(1948) - 8(1967)
12(1975) - 22(1994):4

Hessische Familienkunde. Beihefte
1960:1 - 1967:8

Informationen der Arbeitsgemeinschaft für Mitteldeutsche Familienforschung e. V. - Marburg
Sekalaisia/Diverse

Ei täydellinen/Ej fullständig

Inserat-Beilage zum "Deutschen Herold"
Katso/Se: Der Deutsche Herold.

Jahrbuch der Bremischen Wissenschaft
1(1955)

Jahrbuch des Geraer Museums und Geschichtsvereins
1(1928)

Jahrbuch des Nordfriesischen Instituts
4(1955-56)
Sijoitus/Placering: gA2.

Jahrbuch Deutschen Universitäten
1842:1
Sijoitus/Placering: gS Saksa.

Jahrbuch für auslandsdeutsche Sippenkunde
Deutschen Ausland-Institut
2(1937)

Jahrheft Federle-Feederle
Siegfred Federle
1928:2-3
Sijoitus/Placering: gS Saksa.

Kultur und Leben. Monatsschrift für Kulturgeschichtliche und Biologische Familienkunde
[Zeitschrift für Kulturgeschichtliche und Biologische Familienkunde (1924)]
1(1924):5 - 4(1927)

Lexikon Deutscher Familien
2(1925) - 5(1928):18

Literatur- u. Intelligenzblatt des Deutschen Herold
Katso/Se: Der Deutsche Herold.

Lübecker Beiträge zur Familien- und Wappenkunde
Arbeitskreis für Familienforschung e. V. Lübeck
1972:1 - 1994:35

Mecklenburgische Jahrbücher
[Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Gescichte und Altertumskunde (1907-1930)]
Verein für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde
72(1907) - 101(1937)

Mecklenburg-Strelitzer Geschichtsblätter
Mecklenburg-Strelitzer Vereins für Geschichte und Heimatkunde
1(1925) - 8(1932)

Mecklenburg-Strelitzer Heimatblätter
Mecklenburg-Strelitzer Vereins für Geschichte und Heimatkunde
1(1925) - 10(1934)

Mein Heimatland
17(1939) - 20(1933)

Merkblatt
Niederschlesische Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung zu Breslau
1, 3-4 (Neudruck)

Mitteilungen
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte
1978:1 - 1993:44

Mitteilungen des Bergedorfer Ortsgruppe der Zentralstelle für Niedersächsische Familienkunde e. V., Sitz Hamburg
1936:1 - 1939:8

Mitteilungen des Herold
[Rundschreiben (1950-1952)]
Verein für Heraldik, Genealogie und Verwandte Wissenschaften zu Berlin
1950:1 - 1958:58
NF 1(1972) - 3(1974)

Mitteilungen der Hessischen Familiengeschichtlichen Vereinigung
1(1927):4 - 4(1935)

Mitteilungen der Niederländischen Ahnengemeinschaft e. V
1(1938) - 2(1953)
2(1960):6 - 2(1965):2

Mitteilungen des Roland
Sächs. Landesvereins für Familienforschung u. Wappenkunde e. V.
8(1923):2-12
9(1924) - 27(1942)

Mitteilungen der Schleswig-Holsteinischen Gesellschaft für Familienforschung und Wappenkunde e. V. Kiel
1994:111

Mitteilungen des Stader Geschichtes- und Heimatvereins
[Stader Geschichts- und Heimatverein. Vierteljahrsblätter für die Mitglieder des Vereins (1930-1944); Stader Geschichts- und Heimatverein im Niedersächsischen Heimatbund. Mitteilungen an die Mitglieder des Vereins (1946-1950); Stader Geschichts- und Heimatverein. Mitteilungen (1951-1958)]
7(1930) - 8(1931):1
10(1936):4 - 69(1994):3

Puuttuu/Saknas: 12(1937):1-2 & 4, 15(1940):1-2, 23(1948):3

Mitteilungen zur Wanderungsgeschichte der Pfälzer
Heimatstelle Pfalz
1958:1-2

Mitteilungen der Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher
1(1983):4 - 1(1984):5
1(1989):10
2(1990):1-2
2(1991):3
2(1992):5

Mitteilungen des Vereins für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung e. V.
1930

Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
8(1897) - 15(1940):12

Mitteilungen des Vereins St. Michael
Katso/Se: St. Michael. Vereins-Mitteilungen.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde (ISSN 0172-1879)
3(1921) - 36(1994)

Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins
20(1921) - 35(1936)

Puuttuu/Saknas: 21(1922):1-2, 25(1926):2, 26(1927):2

Mitteilungen der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte
1914:12-14
1920:24-26
1925:29-31 Puuttuu/Saknas: 1925:30
1926:33
1927:35
1927-28:38-40
1929:42-43
1931:49 - 1932:51
1934:54

Mitteilungsblatt des Hallischen Genealogischen Abends e. V.
1943:1 - 1944:5

Mitteldeutsche Familienkunde
Arbeitsgemeinschaft für Mitteldeutsche Familienforschung e. V.
1(1960) - 4(1975)
5(1978) - 10(1992)

Monumenta Historiae Warmiensis
Historischen Vereins Ermland
9(1928):4 - 9(1935):6
10(1931):4
12(1932):1-3
13(1936):1 - 13(1937):2

Münchener Kalender
1890 - 1922

Puuttuu/Saknas: 1892, 1894, 1897, 1921

Nachrichten der Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck
1(1925) - 16(1941)

Nachrichten der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte e. V.
[1]1923:1 - 5(1927):3

Puuttuu/Saknas: 1924:9

Nachrichten des Herold
Verein für Geschlechter-, Wappen- und Siegelkunde, Berlin
69(1938)

Nachrichtenblatt der Arbeitsgemeinschaft für Sippenkunde im Gau Schlesien
1(1940):2-3

Nachrichtenblatt der Freiherren und Herren von Ditfurth
Geschlechtsverbande von Ditfurth (e. V.)
1925:1
1926:2

Nachweis von Ahnenvorkommen
Genealogischen Gesellschaft, Sitz Hamburg e. V.
1(1949):1 - 3(1965):3

Niedersächsische Ahnenstämme
Zentralställe für Niedersächsische Familiengeschichte, Hamburg
1930:1 - 1941:7

Norddeutsche Familienkunde in Verbindung mit der Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde
[Norddeutsche Familienkunde. Zeitschrift der Arbeitsgemeischaft Genealogischer Verbände in Niedersachsen (1954-1987)]
Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde e. V, Hannover, Genealogische Gesellschaft, Sitz Hamburg e. V., Die Maus, Gesellschaft für Familienforschung e. V., Bremen, Genealogisch-Heraldische Gesellschaft mit dem Sitz in Göttingen e. V. & Familienkundliche Komission für Niedersachsen und Bremen sowie Angrenzende Ostfälische Gebiete E. V., Hannover/Garbsen
3(1954) - 40(1991)
Jatko/Fortsättning: Familiengeschichte in Norddeutschland in Verbindung mit der Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde.

Oldenburgische Familienkunde
2(1960) - 36(1994)

Puuttuu/Saknas: 5(1963):1

Ostdeutsche Familienkunde
Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher e. V., Sitz Herne
1(1953) - 42(1994)

Puuttuu/Saknas: 40(1992):1

Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins
1922:13
1928:15 - 1952:27

Pommersche Jahrbücher
Rügisch-Pommerschen Geschichtsverein
1(1900) - 34(1940) Puuttuu/Saknas: 12(1911)
Ergänzungsband 1(1901) - 3(1919)

Pommersche Sippenforschung. Familiengeschichtliche Mitteilungen und Vereinsnachrichten der Pommerschen Vereinigung für Stamm- und Wappenkunde in Stettin
[Familiengeschichtliche Mitteilungen und Vereinsnachrichten der Pommerschen Vereinigung für Stamm- und Wappenkunde in Stettin (1933-1939)]
1(1933) - 9(1941):1

Praktische Forschungshilfe
13(1936) - 26(1960):8

Quellen und Forschungen zur Familiengeschichte Schleswig-Holsteins
1926: - 1937:3
Jatko/Fortsättning: Archiv für Sippenforschung mit Praktischer Forschungshilfe.

Quellen- und Namennachweis für die Sudetendeutsche Familiengeschichtsforschung
Sudetendeutsches Genealogisches Archiv (SGA)
5-6 (Kreis Eger)
1 (Kreis Kaaden)
1 (Kreis Komotau)
5-9 (Kreis Luditz)
1 (Kreis Sankt Joachimsthal)
1 (Böhmerwald)
1989:1 (Kuhländchen)
1992:1 (Neudek)

Quellen. 1000 Familiengeschichtliche Nachweise aus Genealogischem Schrifttum
Verlag Erich Selbmann
1926:1-3

Roland. Zeitschrift der Genealogisch-Heraldischen Arbeitsgemeinschaft Roland zu Dortmund e. V.
[Roland zu Dortmund. Zeitschrift der Genealogisch-Heraldischen Arbeitsgemeinschaft Roland zu Dortmund e. V. (1968-1988)]
2(1968) - 28(1994)

Puuttuu/Saknas: 24(1990):7

Rundschreiben
Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck e. V.
1954:9
1969:66
1992:130
1994:135

Rundschreiben
Katso/Se: Mitteilungen des Herold.

Schlesische Ahnenlisten
Arbeitsgemeinschaft für Schlesische Sippenkunde
1(1932) - 12(1941)

Der Schlesische Familienforscher
Arbeitsgemeinschaft für Schlesische Sippenkunde
1(1930) - 3(1943):2

Schleswig-Holsteinische Gesellschaft für Familienforschung und Wappenkunde e. V., Kiel. Sonderheft
1966:1 - 1993:5

Schriftenreihe der AMF
Arbeitsgemeinschaft für Mitteldeutsche Familienforschung e. V. Marburg
1994:1-2

Schriftenreihe der Stiftung Stoye der Arbeitsgemeinschaft für Mitteldeutsche Familienforschung e. V.
1972:3

Schriftensammlung des Familienarchivs Hornschuch
Familienarchiv Hornschuch in Schorndorf (Württ.)
1938:7
Sijoitus/Placering: gS Saksa.

Schrifttumsberichte zur Genealogie und zu ihren Nachbargebieten
Deutschen Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände
1(1951) - 2(1972)

Die Sippe der Nordmark
Schleswig-Holsteinischen Arbeitsgemeinschaft für Sippenforschung und Sippenpflege
1937:1 - 1942:6

Puuttuu/Saknas: 1937:1, vihko 1

Das Sippenkundliche Schrifttum Schlesiens
1935 - 1939

Sonderhefte der Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde
1932:1
1937:2

Sonderöffentlichung. Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde e. V., Hannover
1960:10
Sijoitus/Placering: gS Saksa.

St. Michael. Vereins-Mitteilungen
[Mitteilungen des Vereins St. Michael (1906-1908)]
1(1906) - 9(1914)

Stader Jahrbuch (ISSN 0930-8946)
[Stader Archiv (1914-1942)]
Stader Geschicht- und Heimatvereins
NF 1914:4
NF 1923:13 - 1994:84

Stader Geschichts- und Heimatverein. Mitteilungen
Katso/Se: Mitteilungen des Stader Geschichts- und Heimatvereins.

Stader Geschichts- und Heimatverein im Niedersächsischen Heimatbund. Mitteilungen an die Mitglieder des Vereins
Katso/Se: Mitteilungen des Stader Geschichts- und Heimatvereins.

Stader Geschichts- und Heimatverein. Vierteljahrsblätter für die Mitglieder des Vereins
Katso/Se: Mitteilungen des Stader Geschichts- und Heimatvereins.

Suchblatt für Familiengeschichtsforscher
1(1924):4-5
2(1925)

Sudetendeutsche Familienforschung
Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher
1(1928) - 29(1987) Puuttuu/Saknas: 22(1980) - 23(1981)
36(1994) = NF 8(1994):4


Der Tappert (ISSN 0082-1705)
Wappen-Herold Deutsche Heraldische Gesellscahft e. V.
1965 - 1979

Die Thüringer Sippe. Mitteilungsblatt der Thüringischen Gesellschaft für Sippenkunde
Sisältää myös/Innehåller även: Die Thüringer Sippe. Jahresgabe.
1(1935):3
2(1936) - 8(1943) Puuttuu/Saknas: 2(1936):12, 3(1937):2, 4-5; 1936:1, 1937:1-2 (Jahresgabe)
Der Uhrturm
Nassauischen Familiengeschichtlichen Vereinigung
1929:1 - 1941:29

Waldeckische Familiengeschichtliche Blätter
Abteilung für Familienkunde des Geschichtsvereins für Waldeck und Pyrmont
1(1925-26):1-2

Weckens Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung : Kalenderteil
Degener & Co.
1930 - 1932

Der Wegweiser. Monatsschrift für Sippenforschung und Heimatkunde in Österreich und dem Deutschen Südosten
Katso/Se: Itävalta - Österrike.

Weichselland. Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins
36(1937) - 42(1943):2

Vereinsmittailungen der Zentralstelle für Niedersächsische Familienkunde e. V. Sitz Hamburg
1937:1 - 1944:41

Puuttuu/Saknas: 1940:27, 1943:38

Vereinsmitteilungen
Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. Marburg
1974:45
1993:106 - 1994:113

Verzeichnis der Leser des Ekkehard. Mitteilungsblatt Deutscher Genealogischer Abende
1933:2
1936:3

Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen
49(1983) - 58(1993)

Westfälisches Adelsblatt. Monatsblatt der Vereinigten Westfälischen Adelsarchive
1(1924) - 9(1937)

Puuttuu/Saknas: 2(1925):1

Westfälisches Familien-Archiv
Westfälischen Gesellschaft für Familienkunde
1(1920) - 1927:12

Puuttuu/Saknas: 1924:5

Vierteljahrsschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie
Verein "Herold" zu Berlin
1(1872):2
4(1876):4
8(1880) - 9(1881):2-3 Puuttuu/Saknas: 9(1881):1
14(1886) - 17(1889)

Puuttuu/Saknas: 16(1888):1, 17(1889):1-3

Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- u. Familienkunde
Verein "Herold" in Berlin
19(1891):2
22(1894) - 38(1910) Puuttuu/Saknas: 30(1902):1, 31(1903):2, 32(1904):1, 34(1906):1, 35(1907):1, 37(1909):3
41(1913) - 57(1931)

Puuttuu/Saknas: 41(1913):3-4, 42(1914):2, 49(1921):1-2, 50(1922):1-2 & 4

Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas
Johann Gottfried Herder-Institut
1956:23
1959:41
1960:48
Sijoitus/Placering: gS Saksa.

Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands
Historischen Vereins für Ermland
22(1926) - 47(1994)

Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. Beiheft
Historischen Vereins für Ermland
1975:1 - 1993:11

Zeitschrift des Geschlechts Stück
6(1925):40-45

Puuttuu/Saknas: 6(1925):42

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte (ISSN 0072-4254)
41(1911) - 119(1994)

Puuttuu/Saknas: 48(1918)-49(1920), 82(1958), 95(1970)-96(1971)

Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde
47(1914):2 & 4
49(1916):1
59(1926):2
61(1928):2
62(1930):1
66(1933):2 - 67(1934):2
68(1935):Schlußheft
70(1937):1 - 71(1938):1
Jatko/Fortsättning: Harz-Zeitschrift.

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde (ISSN 0044-3190)
Genealogischen Gesellschaft, Sitz Hamburg, e. V.
40(1965) - 61(1986)
Jatko/Fortsättning: Norddeutschen Familienkunde.

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde (ISSN 0945-7461)
Aikaisempi sarja/Tidigare serie: Familiengeschichte in Norddeutschland in Verbindung mit der Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde.
Die Maus, Gesellschaft für Familienforschung e. V., Bremen, Genealogisch-Heraldische Gesellschaft mit dem Stz in Göttingen e. V., Genealogische Gesellschaft, Sitz Hamburg, e. V. & Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde e. V., Hannover
69(1994)

Zeitschrift für Niedersächsische Familienkunde
[Zeitschrift der Zentralstelle für Niedersächsische Familienkunde (1921-1932)]
Zentralstelle für Niedersächsische Familienkunde e. V., Sitz Hamburg
3(1921) - 39(1964)

Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte (ISSN 0083-5587)
Verein für Hamburgische Geschichte
14(1909) - 80(1994)

Puuttuu/Saknas: 19(1915)

Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
19(1917) - 33(1952)
61(1981) - 74(1994)

Puuttuu/Saknas: 63(1983)

Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins
1913:55 - 1939:76

 

SVEITSI - SCHWEIZ - SWITZERLAND

Archives Héraldiques Suisses - Schweizer. Archiv für Heraldik - Archivio Araldico Svizzero
[Archives Héraldiques Suisses - Schweizer Archiv für Heraldik (1925-1952); Schweizer Archiv für Heraldik mit Internationalem Bulletin - Archives Héraldiques Suisses avec Bulletin International - Archivio Araldico Svizzero con Bolletino Internazionale (1953)]
Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft
39(1925) - 83(1969)

Puuttuu/Saknas: 73(1959), 75(1961)

Archivum Heraldiqum. Internationales Bulletin. Bulletin International. Bollettino Internazionale
De la Société Suisse d'Héraldique; De l'Académie Internationale d'Héraldique; De la Société Française d'Héraldique et de Sigillographie; De la Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; De l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique; Du Herold, Verein für Heraldik, Genealogie und Verwandte Wissenschaften zu Berlin; De l'Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adler", Wien; Du Conseil Héraldique du Luxembourg; De l'Instituto Portugués de Heraldica; Du Collegio Araldico, Italie: De l'Istituto Italiano di Genealogia e Araldica; De l'Instituto Peruano de Investigaciones Genealogicas; Du Colegio Brasileiro de Genealogia; De l'Heraldry Society, Grande-Bretagne; De la Suomen Heraldinen Seura, Finlande.
68(1954) - 84(1970)

Puuttuu/Saknas: 73(1959):1, 75(1961):1, 74(1960):1-3

Bibliographische Schriften zur Schweizerischen Familienforschung
Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung
1:7 - 1(1985):16

Der Schweizer Familienforscher - Le Généalogiste Suisse
Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung
5(1938) - 33(1966)
36(1969) - 40(1973):3

Der Schweizer Sammler und Familienforscher - Le Collectionneur et Généalogiste Suisse
Schweizer Bibliophilen Gesellschaft; Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung; Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare
8(1934) - 11(1937)

Puuttuu/Saknas: 9(1935):1-3

Jahrbuch - Annuaire
Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung
1974 - 1994

Puuttuu/Saknas: 1978-1979, 1989

Schriftenreihe der ETH-Bibliothek
ETH-Bibliothek
1996:37 - 1996:38

Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung. Mitteilungen - Société Suisse d'Etudes Généalogiques
1974:1 - 1994:46

Puuttuu/Saknas: 1978:9-10, 1979:12-1980:14, 1990:37

Veröffentlichungen der Schweiz. Gesellschaft für Familienforschung - Publications de la Société Suisse d'Etudes Généalogiques
1934:1 - 1957:22

Puuttuu/Saknas: 21


TANSKA - DANMARK - DENMARK

Askov Lærlinge. Aarsskrift
Foreningen Askov Lærlinge
1912

DDA Nyt (ISSN 0105-3272)
Dansk Data Arkiv
1993:65

Heraldica
1961:4

Heraldisk Tidsskrift (ISSN 0440-6966)
Societas Heraldica Scandinavica
1(1960) - 7(1994):70

Puuttuu/Saknas: 5(1981):43

Historisk Tidsskrift (ISSN 0106-4991)
Den Danske Historiske Forening
9(1918) - 1982:82, h.1

Puuttuu/Saknas: 1981:81, h.2

Hvem Forsker Hvad (ISSN 0901-4780)
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie; Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger & DIS-Danmark
1972
1978:forår & efterår
1988 - 1994

Meddelelser fra Genealogisk Institut
1894:1

Meddelelser fra Personalhistorisk Institut
1928:1 - 1929:12

Personalhistorisk Tidsskrift (ISSN 0300-3655)
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie
1(1883):4 - 2(1891)
3(1893):2, h. 3 - 5(1906):3 = 27(1906) Puuttuu/Saknas: 3(1895)4, h. 3, 4(1898):1
27(1906) - 114(1994)

Puuttuu/Saknas: 6(1913):4 = 34(1913), h. 1 & 4, 7(1919):4 = 40(1919), 7(1920):5 = 41(1920), h. 1

Slægt & Data (ISSN 0903-6172)
[Informationsblad (1987)]
DIS-Danmark
1(1987) - 8(1994)

Puuttuu/Saknas: 5(1991):2

Slægten. Forum for Slægtshistorie (ISSN 0905-7064)
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
1990:1
1993:8 - 1994:10

Århus Stifts Årbøger
[Aarbøger Udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift (1924-1957)]
Historisk Samfund for Århus Stift
17(1924) - 72(1986) Puuttuu/Saknas: 71
78(1994)

 

TSEKKI - TJECKIEN - CZECH REPUBLIC

_asopis Rodopisné Spole_nosti _eskoslovenské v Praze
1(1929) - 8(1936)

Puuttuu/Saknas: 7-8(1935-36):1-2

Heraldika. Bulletin pro Základní Historické Vedy
1968:1a-4

Uusintapainos/Nytryck
Heraldika a Genealogie
Klub pro _eskou Heraldiku a Genealogii
20(1987) - 24(1991) Puuttuu/Saknas: 22(1989):2
27(1994):1

Jahrbuch des Deutschen Vereines für Familienkunde für die Tschechoslowakische Republik
1(1930)

Rodokmen. _asopis pro Rodopis, Znakosloví a Ostatní Pomocné V_dy Historické. ______ ___ __________ _ _________. Gazeta dla Genealogii i Heraldiki. Magazin of the Genealogy and Heraldry. Revue pour Généalogie et Héraldique. Scripta de Genealogia et Heraldica
1(1946) - 2(1947):3

Sbornik. Jednoty Potomk_ Pob_lohorských Exulant_-Pokutník_ a P_átel Rodopisu v Praze
1(1930) - 10(1939):1

Volk und Familie. Sudetendeutsche Wochenschrift für Familienkunde, Erblehre u. Eugenik
3(1935):1-19

Zpravodaj. Genealogické a Heraldické Spole_nosti v Praze. Acta Genealogica ac Heraldica
[Listy Genealogické a Heraldické Spole_nosti v Praze. Acta Genealogica ac Heraldica (1969-1979)]
1969:1 - 1973:25
1974:1 - 1976:12
4(1976) - 7(1979)
1980:3 - 1980:3

Zpravodaj. _eské Heraldické a Genealogické Spole_nosti prí Okresním Muzeu Praha - Západ v Jílovém u Prahu
1981:1-2

 

UNKARI - UNGERN - HUNGARY

Turul. A Magyar Heraldikai _s Genealogiai Társaság Közlönye
36(1918) - 57(1943)


UUSI SEELANTI - NYA ZEELAND - NEW ZEALAND

Gencom News
New Zealand Society of Genealogists Inc., Genealogical Computing Group
1985:5 - 1989:12

Puuttuu/Saknas: 1986:8

 

YHDYSVALLAT - FÖRENTA STATERNA - UNITED STATES

The American Genealogist
17(1940):1 = 1940:65 - 17(1941):4 = 1941:68
37(1961):1 & 4 = 1961:145 & 148
38(1962):2 - 43(1967) = 1962:150 - 1967:172 Puuttuu/Saknas: 38(1962):4 = 1962:152, 40(1964):1 = 1964:157
Austin Genealogical Society. Quarterly
7(1966) - 8(1967):1

Collections of the New York Genealogical and Biographical Society
1969:10
Sijoitus/Placering: gS USA.

Cumtux : Clatsop County Historical Society Quarterly
2(1982):3
3(1983):2
4(1984):4
5(1984):1
6(1985):1
6(1986):3
8(1988):2
10(1989):1
12(1991):1
13(1993):2
14(1994):1

Everton's Genealogical Helper (ISSN 0016-6359)
The Everton Publishers
1987:Nov-Dec
1994

Family Tree
The Ellen Payne Odom Genealogy Library
5(1994-1995):5-6

Finnish-American Historical Society of the West : Pioneer Series
The Finnish-American Historical Society of the West
5(1970):5
6(1971):1-4 Puuttuu/Saknas: 6(1971):3
7(1972):1-4
8(1973):2
9(1974):1 - 9(1986):2
10(1977):1
11(1979):1
12(1980):1
13(1982):1-2
14(1986):1
15(1987):1
16(1988):1
17(1989:1
18(1990):1
19(1991):1
20(1992):1
21(1993):1

The Genealogical Computer Pioneer
Posey International
4(1986):10 - 6(1988):3

Genealogical Computing (ISSN 0277-5913)
Ancestry Incorporated
= The Beginning
3(1984):4 - 7(1987):1
8(1989)1 & 3
12(1992):1-3
13(1994):4 - 14(1994):2

Genealogical Forum of Portland, Oregon
5(1956):6-10

The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Inc. Research Papers. Series A
1966:1 - 1967:3
1967:6 - 1969:52

The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Inc. Research Papers. Series B
1967:1
3

The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Inc. Research Papers. Series C
1967:1-2
1971:5-6, 9 & 11

The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Inc. Research Papers. Series C
1967:1 - 1978:16
Huomio/Obs: Useasta numerosta myös uudistettu laitos./Av många nummer finns även uppdaterad version.

The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Inc. Research Papers. Series F
1967:1

The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Inc. Research Papers. Series F
1968:1
1970:3

The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Inc. Research Papers. Series H
1970:1-2

Gencap. Genealogical Computing Association of Pennsylvania Newsletter
6(1992):2 - 7(1993):4

Lutheran Quarterly
2(1988):1

The Magazine of American Genealogy
The Institute of American Genealogy
1929:1 - 1934:27

National Genealogical Society Quarterly
81(1993):2

The Nebraska and Midwest Genealogical Record
The Nebraska Genealogical Society
1(1923) - 19(1941):1

Puuttuu/Saknas: 17(1939):3 - 18(1940):2

The New England Historical and Genealogical Register
New England Historic Genealogical Society
121(1967):October = 1967:484

New Haven Genealogical Magazine
2(1923):1 - 3(1926):4

The New York Genealogical and Biographical Record (ISSN 0028-7237)
The New York Genealogical and Biographical Society
100(1969):4 - 125(1994)

Puuttuu/Saknas: 114(1983):3

The New York Genealogical and Biographical Society Year Book
1991

NGS Newsletter
National Genealogical Society
20(1994):4-5

NGS/CIG Digest
National Genealogical Society
11(1982):2
13(1994):4-5

The NYG&B Newsletter
The New York Genealogical and Biographical Society
1(1990) - 5(1994)

Publications of the Genealogical Society of Pennsylvania
1(1895):1
2(1902):2
3(1907):2
4(1910):2 - 7(1920)
9(1925):2 - 10(1929)
1930:special number

Scandi-Roots Newsletter
The Scandinavian Genealogical Society
4(1994):1

Scandi-Roots Quarterly
The Scandinavian Genealogical Society
1(1994):1-2

The Sons of the American Revolution Magazine
National Society of the Sons of the American Revolution
25(1930) - 35(1941)

Swedish-American Genealogist (ISSN 0275-9314)
Swenson Swedish Immigration Research Center
1(1981) - 14(1994)

Puuttuu/Saknas: 9(1989):1 & 3

The Swedish Finn Historical Society Newsletter
1(1992) - 3(1994):3

Swenson Center News
The Swenson Swedish Immigration Research Center
1986:1 - 1994:8

The Utah Genealogical and Historical Magazine
The Genealogical Society of Utah
1(1910) - 31(1940)

The Virginia Magazine of History and Biography
Virginia Historical Society
37(1929) - 39(1931):1

 

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)