Vaalitoimikunta

Seuran johtosäännön mukaan hallitus nimeään enintään kolmen kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan vaalitoimikunnan tekemään syyskokoukselle esityksen hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta koostuu puheenjohtajasta ja kolmesta muusta jäsenestä, jotka ovat hallitukseen kuulumattomia Seuran aktiivisia jäseniä eri puolilta maata. Toiminnanjohtaja on vaalitoimikunnan sihteeri läsnäolo- ja puheoikeudella. 

Toimikaudella 2018–2020 vaalitoimikuntaan kuuluvat varatuomari Johan Ståhl (puheenjohtaja),  diplomiurkuri Irma-Liisa Juuti, FT Anssi Mäkinen ja merkonomi Karin Nissinen.

Seuran jäsenet voivat tehdä vaalitoimikunnalle ehdotuksia Seuran puheenjohtajasta ja uusista hallituksen jäsenistä osoitteella vaalitoimikunta(a)genealogia.fi.

 

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)