Vuosikirja - Årsskrift

[ Artikkelin loppu ]

Släkten Tihleman i Åbo

René Ahrenberg.

Tab. 1.

Emanuel Tihleman d. ä., f. 1734 på okänd ort och av okända föräldrar. »Bodgosse» år 1758 hos handelsmannen Peter Heimrath Werner i Åbo å tomten Brenner i Kyrkokvarteret. Kallas 1760 »bodbetjänt» och fortfarande anställd hos nyssnämnde Werner. År 1764 kallas Emanuel T. handlande och är då bosatt i samma gård. Död i Åbo 5 maj 1777, efterlämnande en betydande förmögenhet. - Gift 1:o i Åbo 24 maj 1763 med Margareta Kristina Haveman, f. i Åbo 9 jan. 1738, d. där i barnsäng 3 april 1773 (tidigare gift med ovannämnde Peter Heimrath Werner, d. i Åbo 10 apr. 1762), dotter till handelsmannen i Åbo Georg Haveman och Anna Fleege; 2:o i Åbo 3 nov. 1774 med Hedvig Ulrika Pipping, f. i Stockholm 23 aug. 1743, d. i Åbo 28 febr. 1823, dotter till handelsmannen i Åbo Niklas Pipping och Ulrika Corssar, från Stockholm. Hedvig Ulrika Pipping gifte sig 2:o 17 nov. 1785 med aktuarien, titulärassessorn Algot Björkbom, i Åbo.

Barn:

1. Katarina, f. i Åbo 7 jan. 1765, d. där 31 jan. 1844. - Gift i Åbo 5 april 1785 med dåvarande stabskornetten vid Nylands dragoner, sedermera kronofogden i Borgå härad, tituläröverjägarmästaren Samuel Smalén, f. 1754, d. på Numlaks i Nurmijärvi 22 apr. 1811.

1. Emanuel, f. 26 mars 1766, hovrättsråd, d. 16 juni 1820. Tab. 2.

1. Ulrika Charlotta, f. i Åbo 26 aug. 1767, d. på Gustavelund i Tusby 15 sept. 1849. - Gift i Åbo 4 okt. 1787 med dåvarande kornetten vid livdragonerna, sedermera kaptenen i armén, titulärkrigsrådet Henric Robert Spåre, f. på Haikka i Birkkala 6 dec. 1757, d. på Gustavelund 28 nov. 1829.

1. Georg Frans, f. i Åbo 10 (11) aug. 1770. Student (bor.) 18 juni 1785. Respondens 30 maj 1789. Magister 14 juli 1789. Docent i estetik vid Åbo akademi 1790; (avförd 20 sept. 1793). E. o. kanslist i utrikesexpeditionen 1792. 2:a sekreterare vid kungl. museum 7 dec. 1793. Riksantikvarie, »garde des medailles» och sekreterare i historie - och antikvitetsakademin i Stockholm 1795. Död i Stockholm 30 dec. 1802. Ogift.

1. Gustaf Johan, f. 26 okt. 1771, jordbrukare, d. 4 juni 1815. Tab. 7.

1. Margareta Kristina, f. i Åbo 23 mars 1773, d. i Helsingfors 13 mars 1845. - Gift i Åbo 26 jan. 1794 med dåvarande vicehäradshövdingen, tullfiskalen i Åbo, sedermera advokatfiskalen i tulldirektionen, titulärassessorn Jakob Ahrenberg, f. i Lemo 18 nov. 1760, d. i Åbo 26 juli 1819. Margareta Kristina Tihleman var den av F. M. Franzén besjungna Selma.

2. Jobst Niclas, f. i Åbo 18 sept. 1775, d. 27 nov. s.å.

2. Hedvig Magdalena, f. i Åbo 14 okt. 1776, d. där 2 okt. 1817. - Gift i Åbo 30 sept. 1794 med professorn i kemi vid Åbo akademi, magistern, med. o. kir. doktorn Johan Gadolin, f. i Åbo 5 juni 1760, d. i Virmo 15 aug. 1852.

Tab. 2.

Emanuel Tihleman d. y. (son till Emanuel T . d. ä., tab. 1), f. I Åbo 21 mars (26 mars enl. längden över födda) 1766. Student (tavastl.) vid Åbo akademi 18 okt. 1782. Erhöll betyg till rättegångsverken 7 juni 1785. Auskultant i Åbo hovrätt 13 juni s.å. Extra kanslist 11 maj 1786. Vicenotarie 2 juli 1787. Kanslist 22 mars 1791. Notarie 4 juni 1794. Sekreterare 26 febr. 1799. Assessor 12 okt. 1801. Hovrättsråd 13 dec. 1810, allt i Åbo hovrätt. Död i Åbo 16 juni 1820. - Gift i Åbo 7 febr. 1794 med Johanna Elisabeth Collin, f. i Åbo 21 jan. 1758, d. på Linnunpää i Piikkis (dagen ej utsatt i kyrkoboken), dotter till handelsmannen i Åbo Jakob Collin och Anna Elisabet Lydeman. Johanna Elisabet Collin var tidigare gift med borgmästaren i Nystad Erik Wilhelm Fagerström, vilket äktenskap upplöstes genom skiljsmässa.

Barn:

Georg Adolf, f. 28 febr. 1797, vicepresident d. 10 apr. 1871. Tab. 3.

 

Tab. 3.

Georg Adolf Tihleman (son till Emanuel T., tab. 2), f. i Åbo 28 (26 i längden över födda) febr. 1797. Student (tavastl.) 20 juni 1812. Avlade examen till rättegångsverken 10 juni 1815. Auskultant i Åbo hovrätt 19 juni s.å. Extra notarie 20 Juni 1817. Hade domarförordnande i Masku domsaga. Kanslist i hovrätten 24 okt. 1818. Extra fiskal 13 nov. 1822. Notarie 20 mars 1827. Viceadvokatfiskal 26 juli 1832. Assessor 19 dec. s.å. Hovrättsråd 21 jan. 1847. Vicepresident 29 apr. 1858, allt i Åbo hovrätt. - Ordförande i fattigvårdsdirektionen i Åbo. Inspektor för Finska lantbruksinstitutet i sept. 1856. Ordförande i Finska hushållningssällskapet 1 nov. 1856 - 1 nov. 1857, viceordförande 1861-62 o. 3 aug. 1863 - 31 dec. s.å. Död i Åbo 10 apr. 1871. - Gift i Åbo nov. 1820 med Margareta Elisabet Mæxmontan, f. i Åbo 24 juni 1800, d. där 16 sept. 1875, dotter till handlanden i Åbo, kommerserådet Jakob Mæxmontan och Margareta Elisabet Roos.

Barn:

Johan Emil Teodor, f. 28 aug. 1821, stabskapten d. 27 jan. 1895. Tab. 4.

Emma (Emmy) Elisabet, f. 7 apr. 1824, bodde i Åbo, d. där ogift 21 nov. 1893.

Georg Wilhelm Viktor, f. 27 apr. 1836, generalmajor, d. 28 febr. 1904. Tab. 6.

 

Tab. 4.

Johan Emil Teodor Tihleman (son till Georg Adolf T., tab. 3), f. i Åbo 28 aug. 1821. Ingick år 1840 i tjänst vid 7:e finländska linjebataljonen. Underofficer där s.å. Underfänrik vid 9:e finska linjebataljonen 1843. Fänrik 31 okt. s.å. Transporterad 10 mars 1847 till finska skarpskyttebataljonen. Underlöjtnant 25 aug. 1847. Löjtnant 4 jan. 1851. Stabskapten 19 juni 1855. Deltog i orientaliska kriget i hemlandet. Transporterad till reservgrenadiärskarpskyttehalfbataljonen 24 maj 1856. Transporterad till finska undervisningsskarpskyttebataljonen 13 okt. 1856. Kommenderad till den under benämning av skarpskytteskolan ombildade bataljonen 1859. Kommenderad till 9:e finska indelta skarpskyttebataljonen. Överförd till 1:a, Åbo, finska indelta skarpskyttebataljon 1862. Tog avsked som stabskapten 2 jan. 1864. Ägde och brukade Kauhais gård i Pemar socken. Död i Pöytis 27 jan. 1895. - Gift i Åbo 14 maj 1857 med Linda Lindholm, f. i Åbo 7 april 1837, d. i St. Marie 22 juni 1903, dotter till kapellanen i Åbo finsk-svenska domkyrkoförsamling Johan Per Lindholm och Gustava Sundgren.

Barn:

Georg Johan, f. å Fougdila boställe i Vånå 14 juli 1858, d. i Åbo 30 mars 1865.

Teodor, f. å Piispala boställe i Hattula 14 sept. 1859, d. 18 sept. s. å.

Fanny Gustava Elisabet, f. i Hattula 16 maj 1861. Bosatt i Åbo. Ogift.

Berta Teodolinda, f. å Piispala i Hattula 13 aug. 1863, d. å Kauhais gård i Pemar 11 juli 1867.

Per Rudolf, f. 8 juni 1869, apotekare. Tab. 5.


Tab. 5.

Per Rudolf Tihleman (son till Johan Emil Teodor T., tab. 4), f. i Pemar 8 juni 1869. Besökt 6 klasser av svenska lyceum i Åbo 1879-1887. Elev hos apotekaren Lindeberg i Åbo 1 juni 1888. Farm. stud. 1 juni 1892. Provisor 7 apr. 1898. Förestod apoteksfilialen i Strömsdal till juni 1901. Köpte apoteket i Pielavesi och erhöll därå privilegium 7 apr. 1902. Apotekare 25 apr. 1902. Sålde apoteket 1908. Köpte apoteket i Saarijärvi och erhöll privilegium därå 8 maj 1909; sålde det 8 mars 1913. Ledare för Apotekarnes i Finland Andelsaffär 1 nov. 1913 - 1 aug. 1922. Förestår apoteket i S:t Mårtens sedan 1 okt. 1922. - Gift 1:o i Åbo 25 maj 1898 med Elin Amalia Myrberg, f. i Kuopio 30 jan. 1871, dotter till ingeniören Johan Myrberg och Charlotta Fors; äktenskapet upplöst; 2:o i Åbo 10 mars 1917 med Ester Ingeborg Matsson, f. i Åbo 8 jan. 1890, dotter till affärsmannen Alexander Matsson och Matilda Häggblom.

Barn:

1. Jarl Johan, f. å Strömsdals bruk 9 okt. 1900. Elev vid Åbo svenska klassiska lyceum

1911 - 1916, därefter vid svenska normallyceum i Helsingfors. Deltog i Frihetskriget och stupade vid Savitaipale kyrkoby 25 mars 1918.

2. Rita Maria Elisabet, f. i Abo 22 sept. 1921.

Tab. 6.

Georg Wilhelm Viktor Tihleman (son till Georg Adolf T., tab. 3), f. i Åbo 27 april 1836. Portepéfänrik vid finska grenadiärskarpskyttebataljonen. Fänrik vid reservskarpskyttebataljonen 5 sept. 1854. Transporterad till 2:a reservskarpskyttebataljonen, sedermera 12:e skarpskyttebataljonen 16 febr. 1855. Underlöjtnant 26 juli 1856. Löjtnant 17 maj 1858. Transporterad till 2:a grenadiärskarpskyttebataljonen 3 dec. 1859. Stabskapten 30 maj 1861. Kapten 12 mars 1863. Major med transport till 2:a skarpskyttebataljonen 6 apr. 1868. Transporterad till 94:e Jeniseiska infanteriregementet 26 okt. 1872. Transporterad till 96:e Omska infanteriregementet 20 jan. 1873. Överstelöjtnant 12 maj 1874. Kommendör för 96:e infanteridepotbataljonen 1 sept. 1877. Tillföljd av bataljonens upplösning återtransporterad till 96:e Omska infanteriregementet 18 apr. 1879. Transporterad till 148:e Kaspiska infanteriregementet 20 febr. 1881. Överste med avsked från tjänsten 30 sept. 1883. Placerad på ständiga kadern av finska militärens reserv 14 nov. 1883. Tf. chef för 20:e reservkompaniet 19 nov. 1883. Stadfäst i denna befattning 6 dec. 1886. Generalmajor med avsked från tjänsten 7 apr. 1890. - Bevistat orientaliska kriget 1854 - 1855 och polska upprorets kuvande 1863 - 1864. Död i Åbo 28 febr. 1904. - Gift i Reval 23 okt. 1882 med Hilda Nathalia Charlotta Hagström, f. i Reval 16 sept. 1860, dotter till affärsmannen i Reval Frans Oskar Hagström och Johanna Charlotta Eklund, bägge från Sverige.

Barn:

Gerda Charlotta Elisabet, f. i Reval 13 okt. 1883, d. i Åbo 23 febr. 1891.

Gertrud Hilda Ingrid, f. i Joensuu 7 maj 1887. - Gift i Åbo 31 jan. 1918 med verkställande direktören i Ab. Magasin Elegant Oy. i Helsingfors Gösta Henry Wilhelm Gustafson, f. i Kristinestad 17 juni 1880.

Helmer Göran, f. i Åbo 24 dec. 1900, d. där 20 juni 1910.


Tab. 7.

Gustaf Johan Tihleman (son till Emanuel T. d. ä., tab. 1), f. i Åbo 25 okt. 1771. Student (sat.) 4 okt. 1788. Flyttade från Åbo 1809 till Halikko socken, där han arrenderade och brukade Vartsala boställe. Död i Halikko 4 juni 1815. - Gift i Halikko 29 dec. 1812 med Katarina Eriksdotter, f. i Angelniemi 14 nov. 1784, d. i Halikko 13 aug. 1835, dotter till bonden Erik Andersson i Angela och Maria Hansdotter.

Barn (födda i Halikko):

Karolina Lovisa, f. a.n. 5 jan. 1806, d. i Halikko 10 jan. s.å.

Optatus Axel, f. a.n. 13 febr. 1807. Försvinner ur kyrkböckerna utan anteckning vart han flyttat. Event. död 1835.

Gustava Karolina, f. a. n. 5 juni 1809, d. på Villiais i Rimito 6 sept. 1834. - Gift i Halikko 2 okt. 1827 med bruksinspektorn, sedermera sysslomannen och kassören vid fattigvården i Åbo Carl Örnhjelm, f. på Gottland 6 sept. 1794, d. i Åbo 4 sept. 1862.

Ebba Johanna Wilhelmina, f. a.n. 6 okt. 1810, d. i Åbo 29 febr. 1876. -.Gift i Halikko 28 jan. 1834 med nådårspredikanten i Esbo, sedermera kapellanen i Angelniemi Gustaf Henrik Hildén, f. i Halikko 25 dec. 1806, d. i Angelniemi 8 apr. 1838.

Ulrika Charlotta, f. a.n. 4 juli 1812, d. i Vichtis 23 nov. 1875. - Gift i Halikko 24 sept. 1833 med underlöjtnanten, häradsskrivaren i Kajana härad, sedermera i Helsinge härad Carl Erik Örnhjelm, f. i Mouhijärvi 20 maj 1803, d. i Vichtis 20 juli 1879.

Aurora Sofia, f. 7 nov. 1814, d. i Åbo 24 dec. 1880. - Gift i Halikko 6 nov. 1835 med sin svåger Carl Örnhjelm, tidigare gift med Gustava Karolina Tihleman (jfr ovan).


KÄLLOR.

Angelniemi, Halikko, Mouhijärvi, Vichtis, Åbo kyrkoarkiv och mantalslängder. - A n r e p, Ättartavlor. B e r g h o l m, Sukukirja. C a r p e l a n, Åbo i genealogiskt hänseende. K a r s t e n, Finlands Apotekare II. L a g u s, Porthans brev till Calonius. L a g u s, Kellgrens finska minnen.

L a g u s, Åbo akademis studentmatrikel. S a m z e l i u s, Jägeristaten. W a s a s t j e r n a, Ättartavlor. W a s a s t j e r n a, Biografiska anteckningar om generaler etc. W e s t e r l u n d, Åbo hovrätts ledamöter och tjänstemän. W i l s k m a n Släktbok. - Handlingar förvarade hos och upplysningar lämnade av fröken Fanny Tihleman, Åbo, apotekaren R. Tihleman, S:t Mårtens, och generalskan Hilda Tihleman, Åbo.


SSV 9(1925), s. 81-86

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Hakemisto Vuosikirjaan 9 | Vuosikertahakemisto