Ajankohtaista

06.08.2018

Ansiomitaleita ansioituneille sukututkijoille

...

Suomen Sukututkimusseuran hallitus on päättänyt myöntää Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitalin suomalaisen sukututkimuksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä seuraaville henkilöille: Mervi Lampi (esittäjä Hämeenlinnan sukututkimusseura ry), Aimo Laukkanen (esittäjä Laukkasten sukuseura ry), Alli Rahko (esittäjä Antti Suutaran Sukuseura ry), Markku Ruuskanen (esittäjä Sihvosten sukuseura ry), Vappu Sipilä (esittäjä Kuhmoisten Tervalan sukuseura), Ilkka Teerijoki (esittäjä Hämeenlinnan sukututkimusseura ry) ja Elina Ylä-Närvä (esittäjä Kuhmoisten Tervalan sukuseura). Lue tiedote ja tarkemmat perustelut tästä. Seura onnittelee lämpimästi kaikkia mitalisteja!

20.06.2018

Alustava linjaus sukupuupalvelujen tietosuojasta

...

Suomen Sukututkimusseura on osana sukututkimustoimialan käytännesääntötyötä julkaissut tänään alustavan linjauksen koskien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista verkon sukupuupalveluihin. Sukututkimusseura toivoo saavansa linjauksesta palautetta sukututkijoilta, sukututkimusyhdistyksiltä ja sukuseuroilta osoitteeseen pt.kuusiluoma(a)genealogia.fi 6.8.2018 mennessä. 

05.06.2018

Kaksi alustavaa linjausta lisää käytännesääntöihin

...
Suomen Sukututkimusseura on osana sukututkimustoimialan käytännesääntötyötä laatinut kaksi alustavaa linjausta koskien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista sukututkimuksessa. Toinen alustava linjaus koskee rekisteröidyn oikeuksia ja rekisterinpitäjän velvollisuuksia, toinen informointivelvoitteen toteuttamista. Sukututkimusseura toivoo saavansa linjauksista palautetta sukututkijoilta ja sukuseuroilta osoitteeseen pt.kuusiluoma(a)genealogia.fi 29.6.2018 mennessä.

28.05.2018

Genos 2/2018 on ilmestynyt!

...

Genos 2/2018 on ilmestynyt digitaalisena tänään. Digi-Genoksen tilaajilla on myös mahdollisuus ladata numerot omalle laitteelle pdf-tiedostoina ja näin nauttia Genoksesta missä vain, myös ilman nettiyhteyttä, ja arkistoida numero sähköisesti. Tässä numerossa: Kari-Matti Piilahden artikkeli "Eräs tapa rakentaa yhteiskuntaa"  - Sukututkimuksen vaiheita Suomessa 1900-luvulla, Tapio Vähäkankaan artikkeli Lammin Vanhankartanon omistajat ja Mervi Lammen katsaus Suku 2018 -tapahtuma Tampereella.

 Mukavia lukuhetkiä!

22.05.2018

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista Seurassa

...
Suomen Sukututkimusseura on julkaissut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukaisen henkilötietojen käsittelytoimia koskevan selosteen. Siinä tiedotetaan Seuran varsinaiseen toimintaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä. Kunkin käsittelytoimen osalta kerrotaan oikeudellinen peruste, rekisteröityjen ryhmät, käsiteltävät henkilötiedot ja säilytysajat. Lisäksi selosteessa ilmoitetaan käsittelyn turvatoimet ja rekisteröityjen oikeudet. Lue seloste tästä. 

15.05.2018

Sukutarinat 2017

...

Suku 2018 -tapahtumassa 10.3.2018 Tampereella julkistettiin Maria Vasenkarin ja P. T. Kuusiluoman toimittama teos Sukutarinat 2017. Tähän antologiaan on koottu Sukutarinakilpailun satoa ja tarinat on ryhmitelty viiteen temaattiseen osaan: naiskohtaloita, mieskohtaloita, perheen ja suvun vaiheita, siirtoja ja siirtymiä sekä vuosi 1918. Jokaisessa tarinassa kirjoittaja antaa omalla persoonallisella tavallaan äänen menneiden polvien ihmisille. Sanoittamalla heidän elämäänsä kirjoittaja osoittaa, että jokaisella on tarina.

Sukutarinat 2017 -antologiaa voi ostaa 10 € hintaan Tiedekirjasta sekä Seuran kirjastosta.

07.05.2018

Sukututkimuksen käytännesääntötyö on käynnistynyt

...

Suomen Sukututkimusseura on ilmoittanut tietosuojavaltuutetulle käynnistäneensä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 40 artiklan mukaisten käytännesääntöjen laatimisen sukututkimustoimialalle. Tehtävässä Seura noudattaa tietosuoja-asetuksen johdantolausekkeessa 99 esitettyä periaatetta, jonka mukaan laatimisessa on kuultava sidosryhmiä.

Käytännesääntöjen toteutus tapahtuu siten, että Seura laatii alustavia linjauksia tietosuoja-asetuksen soveltamisesta sukututkimuksessa. Niitä julkaistaan Jäsenviesti Jalmarissa huhti-, touko- ja kesäkuussa. Sukututkijoilla on mahdollisuus kommentoida alustavia linjauksia lähettämällä niitä koskevat lausunnot toiminnanjohtajalle osoitteella pt.kuusiluoma(a)genealogia.fi. Lausunnot huomioidaan käytännesääntöjen luonnosta laadittaessa. Se lähetetään kesällä tietosuojavaltuutetun hyväksyttäväksi. Lue tästä Milloin henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa on laillista?

16.04.2018

Seura on antanut eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta

...
Suomen Sukututkimusseura on antanut eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (ns. tietosuojalaki https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+9/2018). Lausunnossaan Seura mm. esitti toiveen, että sukututkimus määriteltäisiin myös tietosuojalain yksityiskohtaisissa perusteluissa yhdeksi historiallisen tutkimuksen osa-alueeksi kuten tietosuoja-asetuksen johdantolausekkeissa on tehty. Lue lausunto tästä.

26.03.2018

Seuran kirjaston aukioloajat

...

Seuran kirjasto (Liisankatu 16 A, Helsinki) on avoinna joka keskiviikko klo 13.00-18.00. Kirjasto on kesätauolla 21.6.-14.8.2018. Kirjasto asioissa voit olla meihin yhteydessä osoitteella kirjasto(a)genealogia.fi. Tervetuloa!

29.01.2018

Seuran vuoden 1918 sodan koko vuoden teemaohjelma

...

Suomen Sukututkimusseura järjestää vuoden 1918 -teemaan liittyen ohjelmaa koko vuoden. Vuoden aloittaa Suku 2018 -tapahtuma 10.–11.3.2018 teemalla Vuoden 1918 sota ja sen lähteet. Teemalauantaita vietetään 7.4.2018 aiheella Taistelujen jälkeen 1918 – kostoa, rangaistuksia ja katkeria muistoja ja vuoden lopuksi järjestetään koulutuspäivä Vuoden 1918 sodan ja heimosotien keskeiset henkilöhistorian lähdeaineistot 17.11.2018. Teemalauantaihin ja koulutuspäivään voi ilmoittautua Sukututkijan verkkokaupan kautta. Suku 2018 -tapahtumaan on vapaa pääsy. Lue lisää tapahtumista tästä esitteestä.

Tervetuloa mukaan!

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)