Suomalaisten siirtolaisuus - lyhyt katsaus


Sukututkija törmää usein henkilöihin, jotka ovat muuttaneet Suomesta lähinnä Ruotsiin tai Amerikkaan. Amerikan sukulaisten selvittämisestä on monelle tullut melkein "urheilu". Tällä sivulla on lyhyt katsaus maastamuutosta, kirjallisuusluettelo sekä linkkejä kotisivuihin, joista voi olla hyötyä siirtolaisten etsimisessä.

Suomi on perinteisesti ollut maa, josta on muutettu pois. Viimeisen sadan vuoden aikana on yli miljoona suomalaista muuttanut muihin maihin. Palanneita on 20-40 % riippuen ajankohdasta ja kohdemaasta. On arvioitu, että ilman siirtolaisuutta Suomessa olisi nykyään 6-7 miljoonaa asukasta.

Suomen historiassa voidaan erottaa useita jaksoja, jolloin siirtolaisuudesta on tullut kansanvaellus. Ensimmäinen jakso oli 1500- ja 1600-luvuilla, jolloin suomalaiset asettuivat asumaan uudisasukkaina Keski-Ruotsin asumattomille metsäalueille, osa jopa Norjan puolelle.

Merkittävin muuttoaalto alkoi 1860-luvulla ja jatkui 1930-luvulle. Tällöin suomalaiset muuttivat lähinnä Pohjois-Amerikkaan. Seuraava vastaavan suuruinen aalto oli Ruotsiin muutto 1950-luvulta 1970-luvun puoleen väliin. Se oli niin voimakas, että Suomen väkiluku jopa pieneni.

Seuraavassa taulukossa on esitetty maastamuuton suuruus vuosina 1860-1945.

Siirtolaisuus Suomesta 1860-1945 (henkilöiden lukumäärä)
Maanosa tai maa

1860-99

1900-23

1924-29

1930-39

1940-45

Pohjois-Amerikka

81.000

259.000

28.000

5.500

350

Muu Amerikka

..

..

500

350

20

Australia ja Uusi Seelanti

200

1.000

250

-

Aasia ja Afrikka

..

300

100

200

100

Ruotsi

(35.000)

(5.000)

1.000

3.300

1.200

Venäjä / Neuvostoliitto

(40.000)

..

450

1.500

10

Muu Eurooppa

..

..

700

1.000

120

Yhteensä

..

..

31.750

12.100

1.800

(Korkiasaari 1989, s. 8)

Kirjallisuutta siirtolaisuudesta