Saapuminen Yhdysvaltoihin - matkustajaluettelot


Suomalaiset siirtolaiset saapuivat Atlantin yli höyrylaivoilla lähinnä New Yorkiin (New York), Bostoniin (Massachusetts), Quebeciin (Kanada), Portlandiin (Maine) tai Philadelphiaan (Pennsylvania). Pohjois-Euroopasta tuli laivoja myös muihin Pohjois-Amerikan satamiin, esimerkiksi Baltimoreen (Maryland), Galvestoniin (Texas), Halifaxiin (Kanada) tai Montrealiin (Kanada). Yhdysvaltojen satamissa matkustajat kirjattiin erityyppisiin matkustajaluetteloihin.

1820-1890-luvut (Customs Passenger Lists)

Vuodesta 1820 lähtien oli jokaisen Yhdysvaltoihin saapuvan laivan kapteenin annettava kaikkien matkustajien luettelo, Ship's Manifest. Luettelossa tuli olla matkustajan nimi, ikä, sukupuoli, ammatti, matkustusluokka ja kotimaa sekä tieto mihin maahan matkustaja aikoi asettua asumaan. Matkan aikana kuolleet tuli myös ilmoittaa. Nämä luettelot on mikrofilmattu ja arkistoitu (National Archives). Luettelot on järjestetty sataman, päivämäärän ja laivan mukaan. Osaan luetteloista liittyy henkilöhakemisto, mutta tärkeimmän sataman eli New Yorkin osalta vain vuosilta 1820-1846.

Löytääkseen tietyn henkilön täytyy tietää mihin satamaan, milloin ja millä laivalla hän on tullut. Silloin voi tilata kyseisen mikrofilmin suoraan arkistosta (National Archives) tai mormoonien sukututkimuskeskuksesta. Jos kyseessä on New York ja laivan nimi ja summittainen päivämäärä on tiedossa, voi kirjasta Passenger Ships Arriving in New York Harbor 1820-1850 etsiä tarkan saapumispäivän. Tämän perusteella voi sitten tilata kyseisen mikrofilmin tai kopion tietystä sivusta. New Yorkiin saapuneista laivoista löytyy tietoja tietokannasta joka sisältää runsaasti aineistoa siirtolaislaivoista.

1890-1950-luvut (Immigration and Naturalization Service Passenger Lists)

Maahanmuuttolakeja tiukennettiin 1880-luvulla, ja 1890-luvulla otettiin käyttöön tarkempi maahanmuuttajien kirjaus. Muutosaika vaihtelee eri satamissa.

Luetteloihin on otettu mukaan Yhdysvaltain kansalaiset, jotka palasivat ulkomaan matkalta, vierailijat sekä siirtolaiset. Jokaisesta matkustajasta on täydellinen nimi, ikä, sukupuoli, siviilisääty, ammatti, viimeisin asuinpaikka, saapumissatama, matkan päämäärä Yhdysvalloissa, tieto oliko matkustaja ollut aikaisemmin maassa, milloin ja missä, aikooko matkustaja mennä jonkun sukulaisen luo, sukulaisen nimi, osoite ja sukulaisuussuhde. Vuodesta 1903 lähtien merkittiin rotu, vuodesta 1906 henkilökohtainen kuvaus ja syntymäpaikka ja vuodesta 1907 matkustajan kotimaassa asuvan lähiomaisen nimi ja osoite.

Myös nämä matkustajaluettelot on järjestetty sataman, saapumispäivän ja laivan mukaan. Osaan näistä liittyy henkilöhakemisto alkaen vuosista 1902-1903, New Yorkin kohdalla vuodesta 1897. Matkustajaluettelot on mikrofilmattu, ja filmit ovat valtionarkistossa (National Archives).

Yhteenveto luetteloista

Seuraavassa on lista matkustajaluetteloista ja henkilöhakemistoista suomalaisten kannalta tärkeimmistä satamista. Osa henkilöluetteloista voi olla soundex-luetteloita, ks. tämän järjestelmän kuvaus. Lisätietoja matkustajaluetteloista löytyy Michael Tepperin kirjasta American Passenger Arrival Records.

Yhdysvalloissa on käynnissä useita suuria projekteja matkustajaluetteloiden saamiseksi tietokoneille ja monien satamien osalta on saatavissa painettuja luetteloita. Millään näistä ei kuitenkaan liene suurta merkitystä suomalaisille.

New York (New York)

Matkustajaluettelot 1820-1957

Henkilöhakemistot 1820-1846, 1897-1948

Saapuneiden laivojen luettelo 1789-1919

Boston (Massachusetts)

Matkustajaluettelot 1820-1943

Henkilöhakemistot 1848-1940

Baltimore (Maryland)

Matkustajaluettelot (liittovaltion)1820-1909 (suuria aukkoja), 1954-1957

Matkustajaluettelot (paikalliset) 1833-1866

Henkilöhakemistot (liittovaltion) 1820-1952

Henkilöhakemistot (paikalliset) 1833-1866

Portland (Maine)

Matkustajaluettelot 1893-1943

Henkilöhakemistot 1893-1954

Philadelphia (Pennsylvania)

Matkustajaluettelot 1800-1945

Henkilöhakemistot 1800-1948