Land Records - kiinteistörekisteri


Osatakseen käyttää hyväksi kiinteistörekisteriä, ns. Land Records, tulee tuntea kyseisen lainsäädännön (Homestead Act) lisäksi kuinka maan jakaminen tapahtui.

Maan jakaminen

Yhdysvaltoihin kuuluu, kuten tunnettua, 50 osavaltiota. Ne jakautuvat piirikuntiin (county), joita on 3071. Poikkeuksena on Alaska, jonka hallintoa ei ole jaettu pienempiin osiin. Piirikuntien luettelo löytyy internetistä, sieltä voi myös etsiä, mihin osavaltioon tietty piirikunta kuuluu. Osavaltiot voi myös etsiä kartalta, ja sitä kautta saada tiedot piirikunnista. Seuraavien linkkien avulla pääset suomalaisten osavaltioihin: Michigan, Minnesota, Massachusetts, New York, Washington, Kalifornia, Wisconsin ja Oregon.


Jokainen piirikunta jaetaan neliömäisiin osiin, "townships", jotka puolestaan jaetaan 36 osaan.


Itä-länsisuuntainen perusviiva, base line, leikataan yhdellä tai useammalla pohjois-eteläsuuntaisella pääviivalla, principal meridians. Ruudukossa township on sivuiltaan 6 mailia ja sen sisältämät 36 pikkuruutua, sections, yhden mailin ja alaltaan 640 eekkeriä, acres.


Ruudut on numeroitu 1-36, ja ne jaetaan vielä neljään osaan ilmansuuntien mukaan, esim. NW 1/4.


Nämä neliöt voidaan vielä jakaa neljään vastaavaan osaan. Koillisin nurkka merkitään siis NW 1/4 of NW 1/4. Periaatteessa tämä jako voi jatkua loputtomasti. Township saa koordinaattinsa riippuen suhteestaan perusviivoihin, Base line ja Principle meridians, esim. T2S R3E.

Township

- kuusi kertaa kuusi mailia = 36 neliömailia
- jaettu 36 osaan (section), jotka on numeroitu 1-36

Section

- neliö, jonka sivut ovat yksi maili
- pinta-ala on 640 eekkeriä

Eekkeri (acre)

1 eekkeri = 43.560 neliöjalka = 0,4047 hehtaaria

Ohiosta länteen olevat osavaltiot (poikkeuksina Kentucky, Tennessee ja Texas) on jaettu tällä ruutujärjestelmällä. Tarkempi kuvaus township-jaosta, Land Recordsista sekä kirjallisuusviitteitä löytyy täältä.

Homestead Act - laki ilmaisesta viljelymaasta

Vuodelta 1862 peräisin olevan lain, ns. Homestead Actin, perusteella maata voitiin antaa ilmaiseksi keskilännen uudisasukkaille. Ne, jotka eivät olleet Yhdysvaltojen kansalaisia, sitoutuivat hakemaan kansalaisuutta ja viljelemään maata. Viiden vuoden kuluttua uudisasukas sai täydet omistusoikeudet, jos hän oli täyttänyt kaikki ehdot.

Jokainen uudisasukas voi saada ilmaiseksi neljäsosan sektiosta eli 160 eekkeriä (64,75 hehtaaria), ja tästä tuli uudisasukkaan "homestead". Suuria alueita annettiin myös rautatieyhtiöille, jotka möivät osuutensa rahoittaakseen rautateiden rakentamisen. Myöhemmin alueita voitiin jakaa pienempiin osiin tai ostoin yhdistää suuremmiksi alueiksi. Suorakulmaisuus on kuitenkin säilynyt ja näkyy edelleen maisemassa, jossa tiet ja rajat noudattavat ruutukuviota.

Suomalaisten tilojen määrä

Vuonna 1925 noin 25 % Yhdysvalloissa asuvista suomalaisista sai toimeentulonsa maataloudesta. He omistivat noin 15.000 tilaa, joista noin 75 % oli Minnesotassa, Michiganissa ja Wisconsinissa ja noin 17 % Tyynen Valtameren viereisissä osavaltioissa. Suhteessa saksalaisten (140.000), ruotsalaisten (60.000) ja norjalaisten (50.000) tiloihin oli suomalaistilojen määrä vaatimaton.

Merkitys sukututkijalle

Sukututkijalle on kiinteistörekisterillä (Land Records) suuri merkitys. Oli hyvin tavallista, että tietylle alueelle tuli samanmaalaisia uudisasukkaista. Seuraamalla maa-alueiden omistusmuutoksia, kenelle niitä myytiin ja ketkä niitä perivät, voi usein edetä sukupolven verran tutkimuksissa. Rekistereissä olevien tietojen avulla voi myös seurata nimen muutoksia ja jopa selvittää avioliittoja, jos maa-alueet vaihtoivat omistajaa perinnön kautta. Tiedoista voi myös saada "lihaa luiden ympärille" muuten varsin niukkaan sukuselvitykseen.

Register of Deed's Office - kiinteistörekisterivirasto

Homesteadien jaosta vastaavaa viranomaista kutsuttiin nimellä Register of Deeds. Nykyään tämä kansalaisten valitsema virkailija hoitaa mm. omistusmuutosten kirjauksen (Register of Deed's Office). Kiinteistörekisteristä, Land Records, voi seurata, kuinka maata perittiin ja jaettiin, ja siten selvittää perillisten nimiä.

Register of Deed's Office piti yllä jaettujen ja myytyjen alueiden luetteloa, ns. tract book, sekä karttaa, ns. township plat, johon oli merkitty alueiden omistajien nimet. Kun omistaja vaihtui, kirjoitettiin uuden omistajan nimi kartalle. Kartat voivat siksi sisältää paljon tietoa eri ajoilta.

General Land Office (GLO)

Kun uudisasukas oli täyttänyt velvoitteensa, paikallisviranomainen lähetti paperit keskusvirastoon, General Land Office (GLO), Washingtoniin. GLO vahvisti, että kaikki oli kunnossa, ja antoi patentin, joka siirsi maa-alueen uudisasukkaan omistukseen. GLO arkistoi tiedot osavaltio- ja aluekohtaisesti aikajärjestyksessä. Lopullinen homestead-alueen rekisteröintiasiakirja sisältää hakemuksen, viljelysitoumuksen, todistuksen viljelyn toteutumisesta (sisältää hakijan nimen, iän, osoitteen, viljelmien ja rakennusten kuvauksen, perheenjäsenten lukumäärän ja sukulaisuussuhteet, kansalaisuuden, sadot, viljelyalueen ja todistajien vakuutukset), kopion kansalaisuushakemuksesta ja itse patentin.

Vain noin 40 % homestead-hakemuksista johti siihen, että uudisasukas sai omistusoikeuden maahan. Jos uudisasukas ei viljellyt sovittua määrää viiden vuoden kuluessa tai suorittanut maksujaan, hakemus hylättiin. Hylättyjen homestead-hakemusten asiakirjat on pääosin arkistoitu keskitetysti (Washington National Records Center, Suitland, Maryland.

General Land Office (GLO) yhdistettiin vuonna 1946 toisen viraston, Bureau of Land Management (BLM), kanssa. Suurin osa GLO:n papereista on BLM:ssä tai arkistoituna BLM:n arkistoon valtionarkistossa (National Archives). Useimmat tract books, plat books ja patentit on mikrofilmattu. BLM:n toimisto Alexandriassa (Virginia) säilyttää itäisten osavaltioiden mikrofilmejä, kun taas läntisten osavaltioiden filmit ovat kunkin osavaltion toimistossa. Mikrofilmejä on myös osavaltioiden ja alueellisissa arkistoissa sekä kirjastoissa. Tract book on paras lähde oikean asiakirjan löytämiseksi.

Patent Records -tietokannasta voi etsiä itäisten osavaltioiden (Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Ohio ja Wisconsin) tietoja (kirjoita 00000 "postal code" kohtaan).

Linkkejä yleistietoihin Land Recordsista.