Mikrofilmer vid Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek

Sommaren 1973 företog Holger Wester tillsammans med sin hustru Ulla Wester en resa till Förenta Staterna och Kanada, för att på uppdrag av arbetsgruppen för finlandssvensk emigrationsforskning inventera och filma finlandssvenska församlings- och föreningsarkiv.

Rapport över mikrofilmning i USA av Holger Wester.

Sammanlagt filmades 17 församlingsarkiv och 12 föreningsarkiv, totalt ca 25.000 sidor. Dessutom inventerades några arkiv utan att filmning skedde. Filmerna finns på Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek. I förteckningen nedan upptages församlingarna och föreningarna, deras underavdelningar, samt ett företag på alla de olika namn som paret Wester använder i sina filmnings- och inventeringslistor. Förteckningen fungerar som en innehållsförteckning till de 29 listorna, som återges i ursprunglig form med endast några mindre korrigeringar.

Obs! Då det finns en förkortning F i kolumnen Comm i filmnings- och inventeringslistorna är arkivet mikrofilmat. Saknas förkortningen F är arkivet endast inventerat.

Församlingar och andra religiösa sammanslutningar

Lista

Andra Finska Baptistförsamlingen, Worcester, MA

14

Baptist Missionsföreningen, Woonsocket, RI

15

Belmont Baptist Church, Worcester, MA

17

Belmont Street Baptist Church, Worcester, MA

14, 15, 16

Bethany Lutheran Church, Jersey City, NJ

6, 7, 8

Bethel Baptist Church, Worcester, MA

14

Bethel Evangelical Lutheran Church, Woonsocket, RI

26

Bethlehem Covenant Church, Bronx, NY

1

Bethlehem Lutheran Church, Georgetown, CT

13

Bethlehem Memorial Fund, Bronx, NY

1

Bethlehem Young People Society, Bronx, NY

1

Covenant Congregation, Georgetown, CT

11

Excelsior Men's Club, Georgetown, CT

12

Finland-Swedish Evangelical Lutheran Church Bethel Congregation, Jersey City, NJ

7

Finska Baptistungdomsföreningen Enighet, Woonsocket, RI

15

Finska Missionsföreningen, Worcester, MA

14

Finska Sjömansmissionsföreningen, Georgetown, CT

9

First Swedish Baptist Church, Worcester, MA

17

Första Finska Baptistförsamlingen i Worcester, MA

14

Golden Link Society, Branford, CT

2

Grace Baptist Church, Worcester, MA

18

Harlem Street Baptist Church, Worcester, MA

18

Kvinnoföreningen Dorkas, Georgetown, CT

12

Lutherska Brödraföreningen, Georgetown, CT

9

Martha Society, Bronx, NY

1

Saint Mark Evangelical Lutheran Church, Woonsocket, RI

25, 26, 27

Swedish Evangelical Lutheran Church, Danbury, CT

12

Swedish Evangelical Lutheran Ebenezer Church, Jersey City, NJ

6

Swedish Evangelical Lutheran Gustavus Adolphus Church, Millville, MA

25

Swedish Finnish Evangelical Lutheran Betlehem Church, Georgetown, CT

9, 12

Swedish Finnish Evangelical Lutheran Church, Woonsocket, RI

26

Svensk Finska Baptistförsamlingen, Gardner, MA

16

Svensk Finska Evangeliska Betlehemsförsamlingen, Bronx, NY

1

Svenska Evangelisk Lutherska Taborförsamlingen, Branford, CT

2

Svenska Lutheranska Getsemaneförsamlingen, Stony Creek, CT

2

Svensk-Finska Missionsföreningen, New York, NY

1

Syföreningen Naomi Society, Georgetown, CT

9

Systerföreningen Trohet, Worcester, MA

18

Tabor Lutheran Church Brotherhood, Branford, CT

2

Tabor Lutheran Church, Branford, CT

2

Women's Mission Circle, Worcester, MA

18

Women's Missionary Society, Branford, CT

2

Young People's Society, Georgetown, CT

9

Young Women's Missionary Society, Georgetown, CT

9

Order of Runeberg, Lodge 29, Detroit, MI

28

Order of Runeberg, Lodge 201, Brooklyn, NY

4

Order of Runeberg, Lodge 207, Quincy, MA

22

Order of Runeberg, Lodge 208, Jersey City, NJ

5

Order of Runeberg, Lodge 211, Norwood, MA

23, 24

Order of Runeberg, Lodge 214, Gardner, MA

19

Order of Runeberg, Lodge 216, North Chelmsford, MA

20

Order of Vasa, Vasa Star Lodge, Branford, CT

3

Runeberg Choir

4

Vasa Order of America, District Lodge Connecticut No 1

3

   
Nykterhetsföreningar
Nykterhetsföreningen Neptun, Norwood, MA

24

   
Idrottsföreningar
Gymnastikklubben Olympic vid Uppsala College, NJ

13

   
Sjukhjälpsföreningar
Sjukhjälpsföreningen Länken 49, Detroit, MI

28

Sjukhjälpsföreningen Topelius, Boston, MA

21

   
Företag
Gilbert & Bennett Manufacturing Co, Georgetown, CT

10

   
Canada
Agricola Finnish Lutheran Congregation, Willowdale (Toronto), Ontario, Canada

29

Luther-liitto, Willowdale (Toronto), Ontario, Canada

29