Yhdysvaltojen suomalaisia koskevaa arkistoaineistoa


Yhdysvaltoihin muuttaneista suomalaisista on runsaasti arkistoaineistoa. Aineistoa on sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Ongelmana on, että aineistosta ei toistaiseksi ole uudenaikaista arkistoluetteloa ja että varsinkin Yhdysvalloissa aineisto on hajaantuneena lukemattomiin eri paikkoihin ympäri maata.

Suomessa oleva arkistoaineisto

Åbo Akademin kirjaston käsikirjoitusosasto

Åbo Akademin kirjaston käsikirjoitusosastolla on suomenruotsalaisen siirtolaishistorioitsijan Anders Myhrmanin laajat kokoelmat. Maininnan arvoisia ovat mm. hänen pohja-aineistonsa Amerikan suomenruotsalaisten historiikkia varten, suomenruotsalaisten sanomalehtien tilauslistat Yhdysvalloissa ja siirtolaisten kirjeet ja elämäkerrat. Elämäkerrat on julkaistu osittain kirjaston monistesarjassa, mutta ilman henkilöluetteloa, joka on täällä nähtävissä.

Täällä on myös mikrofilmejä joistakin suomenruotsalaisista seurakunnista ja yhdistyksistä Yhdysvalloissa. Mikrofilmejä on vaikea käyttää, koska niitä ei ole kuvattu vakiomuotoon.

Käsikirjoitusosastolla on Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön matkustajaluetteloiden alkuperäiskappaleet. Niihin on kirjattu kolmannen luokan matkustajat, jotka matkustivat Hangosta Hulliin Englantiin jatkaakseen sieltä edelleen Amerikkaan. Siirtolaisuusinstituutti tallentaa matkustajaluetteloita tietokoneelle.

Folkkultursarkivet

Folkmålskommissionen'in kanssa vuonna 1971 matkan Amerikkaan, n.k. Amerikaexpeditionen 1971, kerätäkseen Amerikkaan muuttaneiden suomenruotsalaisten kieli- ja muita perinteitä. Kenttätyön aikana haastateltiin n. 600 henkilöä. Aineistoa säilytetään Folkkultursarkivet'issa (osoite: Ritarikatu 5, 00170 Helsinki, puh. (09) 618 777, faksi (09) 6187 7277). Kokoelma käsittää 382 ääninauhaa ja n. 4300 sivua puhtaaksikirjoitettuja haastatteluja, 179 valokuvaa sekä kirjeenvaihtoa ja muuta aineistoa. Haastatellut henkilöt on järjestetty nimen ja suomalaisen kotipaikan mukaan.

Siirtolaisuusinstituutti, Turku

Siirtolaisuusinstituutilla on arkistoaineistoa, joka valaisee siirtolaisuutta Yhdysvaltoihin. Yhteenveto tiedoista on Siirtolaisuusinstituutin kotisivulla.

Ruotsalaisten satamien matkustajaluettelot

Matkustajaluetteloiden henkilörekisteri niistä, jotka matkustivat Amerikkaan ruotsalaisten satamien kautta, on kerätty Göteborgin maakunta-arkistoon. Aineistossa on myös kymmeniä tuhansia suomalaisia. Osa tästä aineistosta on julkaistu CD-ROM-levyllä Emigranten. CD on myös Suomen Sukututkimusseuran kirjastossa. Tutkijat voivat itse etsiä tietoja kirjaston aukioloaikoina.

Suomen merimieslähetys

Suomen merimieslähetyksen arkisto (1887-1931) Brooklyn, New York, löytyy mikrofilmattuna.

Yhdysvalloissa oleva arkistoaineisto

Finnish-American Historical Archives

Finnish-American Historical Archives ja Finnish-American Heritage Center toimivat Finlandia Universityn (entisen Suomi Collegen) yhteydessä Hancockissa, Michiganissa, ja tarjoavat suuren määrän arkistoaineistoa tutkijoille jotka ovat kiinnostuneita suomalaisista Yhdysvalloissa. Arkisto on vanhin Yhdysvalloissa jossa säilytetään suomalaisia koskevaa aineistoa. Sieltä löytyy amerikansuomalaisia kirkonarkistoja, raittiusseurojen arkistoja, sanoma- ja aikakauslehtiä, yksityisarkistoja ym. aineistoa Näitä voidaan käyttää Heritage Centerissä. Aineistoluetteloita.

Immigration History Research Center

Noin 160 käsikirjoituskokoelman joukossa, joka kuuluu Finnish American Collection -aineistoon (Immigration History Research Center, University of Minnesota, St. Paul), on mm. työntekijäyhdistysten ja osuuskuntien arkistoja sekä yksityishenkilöiden kokoelmia.

Iron Range Research Center

Iron Range Research Centerissä (Chisholm, Minnesota) on paljon nauhoituksia, elämäkertoja, käsikirjoituksia jne. koskien suomalaisten toimia Minnesotan kaivosalueilla. Yhteenvetoluettelo käsittää pääosan kokoelmista.

Marquette County Historical Society

Suomalaisen arkistokokoelman luettelo.