Finska prestmän vid de evangeliskt-lutherska konsistorium i S:t Petersburg underlydande församlingar i Ryssland


Källa: Finlands allmänna tidning 28.1.1861, nr 23.

Artikeln insänd av Kimmo Vainio, kimmo.vainio@pp1.inet.fi, augusti 2004.


Utur en i S:t Petersburg utkommen redogörelse: Personal-Bestand des Erlauchten Evangelisch-Lutherischen General-Consistoriums, des S:t Petersburgischen Evangelisch-Lutherischen Consistoriums und der Prediger des S:t Petersburgischen Consistorial-Bezirks, 1860, meddela vi följande:

Svenska S:t Catharinækyrkoförsamlingen, med 6,622 medlemmar, hvaraf 2,802 mankön och 3,820 qvinkön. Kyrkoherde, Fredrik Gust. Zandt, phil.dokt. et art. lib. mag., assessor i petersb. konsistorium, ledam. af S:t Annæ ord. 2 kl. och S:t Stanislai ord. 2 kl. med kejs. krona, samt kungl. svenska Nordstjerneorden. Född i Hattuta socken af Tavastehus län den 21 okt. 1801. Sedan den 23 maj 1835 församlingens herde.

Finska S:t Mariækyrkoförsamling, med 13,480 medlemmar, hvaraf 7,143 mankön och 6,287 qvinkön. Kyrkoherde, Carl Wilhelm Sirén, ledamot af S:t Stanislai ord. 2 kl. och S:t Anne ord. 3 kl. Född i Jämsä socken af Tavastehus län den 10 juni 1793. Sedan den 30 maj 1838 församlingens herde.

Kolonien Ny-Saratowka, med 2,672 innevånare, hvaraf 1,333 mank. och 1,339 qvink. Pastor Gustaf Westenius, född i Ruokolax socken af Wiborgs län den 11 juli 1805. Pastor i Ny-Saratowka sedan den 30 april 1838.

Kolonien Strelna och Kipenje, med 817 innevånare, hvaraf 408 mank. och 409 qvink. Pastor Erik Finnéer, född den 26 januari 1793. Pastor i Strelna sedan den 25 maj 1823.

Svensk-finsk-estnisk div.pred.befattningen i Kronstadt, med 284 svenskar, 367 finnar, 3,824 ester. Svensk-finsk-estnisk divisionspredikant sedan den 20 oktober 1860, Carl Fredr. Stegmann, vicepastor, född i Perno socken den 31 mars 1822.

Svensk-finsk-estniska S:t Michaelis församling i Narva samt finska kyrkan i Kosemkina, med 1,847 medlemmar, hvaraf 881 mank. och 966 qvink. Pastor sedan den 10 juni 1845, Anders Schening, född den 25 januari 1810 i Kerimäki socken.

Ny-Archangelsk på ön Sitka och de evangelisk-lutherska bekännarene i de rysk-amerikanska kolonierna, med 96 invånare, hvaraf 82 manl. och 14 qvinl. Predikant på Sitka sedan den 19 jan. 1852, Georg Gustaf Winter, född den 28 jan. 1817 i Jockas socken.

Walkiasaari och Systerbeck, med 2,482 invånare, hvaraf 1,086 manl. och 1,396 qvinl. Pastor sedan den 30 okt. 1837, Constantin Schröder, ledamot af S:t Anne ord. 3 klass. Född den 29 juni 1808.

Lembala, med 5,612 invånare, hvaraf 2,022 manl. och 2,990 qvinl. Pastor sedan den 19 september 1841, Fredrik Ephraim Peronius, född i Kexholm den 13 juni 1808.

Wuohles, med 3,472 personer, af hvilka 1,630 manl. och 1,843 qvinl. Pastor sedan den 3 april 1855, Wilhelm Victor Peronius, född i Kaukola den 7 nov. 1822.

Toxowa, med 6,650 personer, af hvilka 3,181 manl. och 3,469 qvinl. Pastor sedan den 29 juni 1857, Johan Erik Ahlström, född i Raumo den 20 juli 1811.

Keltos och Rabowa, med 5,349 pers., af hvilka 2,524 manl. och 2,825 qvinl. Pastor sedan den 3 oktober 1837, Israel Sonny, prost i Schlüsselburgska prosteriet, född i Parikkala socken af Wiborgs län den 4 april 1806.

Markowa och Järvisaari, med 2,184 pers, hvaraf 1,007 manl. och 1,177 qvinl. Pastor sedan den 28 November 1856, Joh. Ludv. Nic. Groundström, född i Kattila den 30 decemher 1827.

Lissilä (Ostingermanländska prosteriet) med 1,244 pers., hvaraf 612 manl. och 632 qvinl. Pastor sedan den 2 juli 1857, Johan Petter Boström, född i Björneborg den 2 juli 1819.

Ingeris (Ostingermanl. prost.), med 2,369 pers., af hvilka 1,202 manl. och 1,194 qvinl. Pastor sedan den 25 maj 1858, Petter August Aschan, född den 27 april 1825.

Duderhoff och Hyätamäki (Ostingermanl. prost.), med 6,674 pers, af hvilka 3,217 manl. och 3,457 qvinl. Pastor sedan den 4 juni 1829, Zacharias Finnander, prost och ledamot af S:t Stanislai ordens 2 samt S:t Anne ord. 3 kl.; född den 10 febr. 1793.

Skworitz och Ropscha (Ostingermanl. prost.), med 6,490 pers., hvaraf 3,089 manl. och 3,411 qvinl. Pastor sedan den 1 maj 1832, Henrik August Schwindt, född den 28 december 1798.

Tyris (Ostingermanl. prost.), med 5,736 pers., hvaraf 2,751 manl. och 2,985 qvinl. Pastor sedan den 11 maj 1856, Constantin Modén, född i Tyris den 10 sept 1823.

Serebetta (Ostingermanl. prost.), med 1,124 pers., af hvilka 534 manl. och 590 qvinl. Pastor sedan den 1 mars 1859, Aron Lundström, född i Kuopio den 9 dec. 1820.

Koprins (Westingermanl. prost.), med 3,192 pers., hvaraf 1,538 manl. och 1,654 qvinl. Pastor sedan den 10 januari 1848, Fredrik Gustaf Berg, född i Salmis den 23 jan. 1809.

Spanko och Kolpina (Westingermanl. prost.), med 2,975 pers., hvaraf 1,386 manl. och 1,589 qvinl. Pastor sedan den 19 nov. 1857, Paul Theodor Schwindt, född den 1 dec. 1813.

Gubanitz (Westingermanl. prost.), med 4,202 pers. hvaraf 1,952 manl. och 2,225 qvinl. Pastor sedan den 3 juli 1855, Daniel August Sælan, född i S:t Andreæ socken den 31 aug. 1829.

Moloskowitz (Westingermanl. prost.), med 2,469 pers., hvaraf 1,167 manl. och 1,302 qvinl. Pastor sedan den 24 jan. 1846, Carl Edvard Palander, prost, född den 22 dec. 1811 i Hattula socken.

Kattila, Soikina och Nowasolka (Westingermanl. prost.), med 1,793 pers., hvaraf 812 manl. och 981 qvinl. Pastor sedan den 25 juni 1857, Reinhold Woldemar Zilliacus, född i Kexholm den 23 sept. 1839.

Caporien (Westingermanl. prost.), med 1,384 pers. af hvilka 656 manl. och 728 qvinl. Pastor sedan den 6 mars 1810, Johan Wirén, innehafvare af 1812 års bronskors, född i Ruovesi den 15 maj 1778.

Dessutom finnas följande adjunkter:

Vid svenska S:t Catharinækyrkoförsamlingen: Adjunkt sedan den 2 jan. 1837, Lars Petter Reinhold Hoffrén, född i Borgå den 10 maj 1814.

Vid finska S:t Mariækyrkoförsamling: Adjunkt sedan den 22 juni 1860, Alfred Abdon Fredrik Lindberg, född den 23 juli 1833 i Nykyrka. Inspektor för finska kyrkan i S:t Petersburg och religionslärare för instituternas svenska elever sedan den l5 juli 1858, August Wilhelm Lucander, född den 9 dec. 1829. För finnarne i Olonetz, div.pred.adjunkt i Nowgorod, David Sirelius, adjunkt i Olonets sedan den 24 okt. 1858. Född i Kuopio den 18 dec. 1810.

Zarskoe Slowanka: Adjunkt sedan den 1 juli 1856, Johan Kristoffer Öqvist, född i Kuopio den 24 juni 1831.

Duderhoff: Adjunkt sedan 1860, Jonas Caven, född den 9 sept. 1808.

Skworitz: Adjunkt sedan 1860, Fredrik Gottlieb Slöör, född i Wiborg den 26 jan. 1835.

Gubanitz: Pastorsadjunkt sedan den 1 dec. 1860, Victor Wilhelm Lindqvist, född i Tenala den 20 dec. 1837.

Enligt senast ingångna uppgifter befanns antalet af evangeliskt-lutherska under generalkonsistorium i S:t Petersburg hörande trosbekännare utgöra 240,751.