Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana


Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon. Siihen on koottu tiedot karkotetuista vankiloiden, senaatin oikeusosaston, kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin arkistoista. Jokaisesta karkotetusta on tehty oma korttinsa, johon on kirjattu häntä koskevat tiedot. Luetteloon on tallennettu kaikki korteissa esiintyvät tiedot. Kortisto on vuonna 2003 sijoitettu Turun maakunta-arkistoon.

Taustatietoa karkotuksesta ja karkotettujen elämästä Siperiassa löytyy fil. tri Alpo Juntusen julkaistusta väitöskirjasta Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Suomen vankeinhoidon historiaa, osa 3. 1983, 210 s. ISBN 951-46-6712-3. Myös julkaistu sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 10. 1983, 210 s. ISBN: 951-9266-22-4.

Käytetyt lyhenteet: AD = anomusdiaari; Da = päätöstaltio; EE = senaatin kirkollisasiaintoimituskunta; KKK = kenraalikuvernöörin kanslia; Mvs = ministerivaltiosihteeri; VSV = valtiosihteerinvirasto.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]

Åberg eli Mamrelund Johan Erik Johanss. Ikä: 35
Sen. oik.os. 1870 Da 87; Tuom. p-työ Sip 1862, sieltä paennut ja saatu kiinni Suomessa, haluaa nyt ottaa vaimon ja 2 alaikäistä lasta - ei suostuttu.

Åberg eli Mamrelund Johan Erik Johansson Petolahti
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tal.; Tuom. kuol. tal.p. Erik Eriksson Sebban taposta 29.9.1861; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 9/1866, 31; Ilm. Viip. lähdöstä 8/20.9.66, 2/14.1.71.

Åberg Erik Johan Johansson. Ikä: 26 Maalahti
Talollinen; Taposta raip., kirkkorang. ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 24.5. ja 19.7.1862; Lut., räätäli ja suutari, vaimo ja lapset ei seuraa, Vaasassa 18.8.1862; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 5/20.11.1862.

Åberg Jakob Aleksander Helsinki
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 32; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1889; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Åberg Karoliina Vilhelmiina. Ikä: 19 Espoo
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu irtolaisuudesta 2 v Turun kehruuhuon.; VSV 1879/184 (995, 549); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 28.4.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 6/18.7.1879.

Åfelt Aron Petter. Ikä: 17 Helsinki
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 5.9.1857; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 30.11./12.12.1857; VSV 1857 akti 331 (2272, 1020); Sen. oik.os. 1857 Da 61; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858.

Ågren Fredrik Wilhelm Jöransson Vaasa
Matruusi; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta eliniäksi 21.7.1855 pakkotyöhön linnoitukseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.9.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 14./26.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II, 29; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 8.3.57-; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Mennyt naimisiin siirtolainen Trisk Pessin kanssa 1859; VSV 46/1866; Allekirjoittanut 10.2.63 anomuksen saada suom. pappi V. S.; VSV vuosi 1855 akti 203 (2361, 799).

Åhl Adam Jonasson Kuhmoinen. Ikä: 32
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Hämeenlinnan ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.9.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 19./31.1.1856; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Krasnojarskin alueen Pogorelskin kunnassa 11.1.57-; VSV vuosi 1855 akti 203 (2227, 785).

Åhlgren Gustaf Fredrik Helsinki
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 45; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Åhman Johan Jakob Helsinki
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Matruusi; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt.Sip.; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II, 33; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 6.11.63-.

Åkerblom Johan Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1873 Da 92; Tuomittu varkauksista elinikäiseen pakkotyöhön ja on Käkisalmen vank.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.12.1872; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8./20.2.1873; VSV 1873/203 (95, 105); KKK 9/1862, 46; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73.

Åkerman Anders Johan Helsinki
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslait,; VSV 1871/145 (30, 67); KKK 9/1862, 50; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.71; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.12.1870; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 1/13.1.1871.

Åkers Michel Simonsson Oravainen
Sen. oik.os. 1867 Da 80; Loinen; Tuom. kuol. renki Abraham Heikinp. Siipolan taposta; Rang. muut. p.työ Sip.

Åman Johan Erik Uudenmaan lääni
Tuomittu 2-kertaisesta murrosta ja varkaudesta eliniäksi linnavankeuteen Viap.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 15.1.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 22.2./5.3.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 26.4./8.5.1856; 1859 AD pag 388; Jenisei 59 II, 29; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 17.5.57-, 1860 AD pag 406; Jenisei 60 I; Kuollut 20.1.1860; VSV vuosi 1856 akti 351 (135, 185).

Åman Karl Henrik Heinola, vankila
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Åman Mathilda Vilhelmina Loviisa. Ikä: 40
Sen. oik.os. 1855 Da 59; Tuomittu kuolemaan lapsenmurhasta; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa - ei suostuttu; KKK 76; Ilm. Viip. läh.6./18.2.1856; Sen. oik.os. 18665 AD pag 213; Irkutsk 1864 I; Tullut Nikolajevskin rautatehtaalle 22.4.1858.

Åsbacka Hans Karlsson Kronoby, Teerijärvi
Sen. oik.os. Da 21/1830; Talollisenp.; Tuomittu talollisenp. Antti Matinp. Kivijärven taposta 15.8.1829 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi rang. muuttamista pakkotyöksi Suomeen - ei suostuttu.

Åström Albert Vilhelm Tuusula, Ylikerva
Sen. oik.os. 1862 Da 71; Renki; Tuom. kuol. isänsä, muonamies Gustaf Adolf Åströmin taposta 16.12.1861; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 23.1./4.2.63.

Åström Karl Magnus Uudenmaan lääni
Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta eliniäksi Viaporiin; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 10.9.1860; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 31.10./12.11.1860; VSV 1860 akt 278 (1684, 703); Sen. oik.os. 1860 Da 67; KKK 7/1858; Viip. lähtö 27.12.60/8.1.61; 1863 AD pag 172; Jenisei 62 I, 49; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 29.3.62-.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]