Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana


Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon. Siihen on koottu tiedot karkotetuista vankiloiden, senaatin oikeusosaston, kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin arkistoista. Jokaisesta karkotetusta on tehty oma korttinsa, johon on kirjattu häntä koskevat tiedot. Luetteloon on tallennettu kaikki korteissa esiintyvät tiedot. Kortisto on vuonna 2003 sijoitettu Turun maakunta-arkistoon.

Taustatietoa karkotuksesta ja karkotettujen elämästä Siperiassa löytyy fil. tri Alpo Juntusen julkaistusta väitöskirjasta Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Suomen vankeinhoidon historiaa, osa 3. 1983, 210 s. ISBN 951-46-6712-3. Myös julkaistu sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 10. 1983, 210 s. ISBN: 951-9266-22-4.

Käytetyt lyhenteet: AD = anomusdiaari; Da = päätöstaltio; EE = senaatin kirkollisasiaintoimituskunta; KKK = kenraalikuvernöörin kanslia; Mvs = ministerivaltiosihteeri; VSV = valtiosihteerinvirasto.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]

Äriväinen Esa Juhanp. Ylistaro, Kaukola. Ikä: 24
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Renki; Tuomittu stm. Jakob Profvarinin taposta ja ryöstöstä 28.5.1849 yhdessä M. Haapojan ja J. Vilposen kanssa kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 1./13.5.50; 1850 AD pag 396; Tob. 1850 I; Viip. 1./13.5.1850; 1851 AD pag 382; Tob. 1850 II; Tob. 10.12.50; 1852 AD pag 402; Tob. 1851 II: ei tietoa Irkutskista; 1862 AD pag 81; Transbaik. 60; Nertšinskin Aleksandrovskissa 22.11.51-.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]