Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana


Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon. Siihen on koottu tiedot karkotetuista vankiloiden, senaatin oikeusosaston, kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin arkistoista. Jokaisesta karkotetusta on tehty oma korttinsa, johon on kirjattu häntä koskevat tiedot. Luetteloon on tallennettu kaikki korteissa esiintyvät tiedot. Kortisto on vuonna 2003 sijoitettu Turun maakunta-arkistoon.

Taustatietoa karkotuksesta ja karkotettujen elämästä Siperiassa löytyy fil. tri Alpo Juntusen julkaistusta väitöskirjasta Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Suomen vankeinhoidon historiaa, osa 3. 1983, 210 s. ISBN 951-46-6712-3. Myös julkaistu sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 10. 1983, 210 s. ISBN: 951-9266-22-4.

Käytetyt lyhenteet: AD = anomusdiaari; Da = päätöstaltio; EE = senaatin kirkollisasiaintoimituskunta; KKK = kenraalikuvernöörin kanslia; Mvs = ministerivaltiosihteeri; VSV = valtiosihteerinvirasto.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]

Gabriel Jaakonpoika Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Tuom. vark. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 38; Ilm. Viip. lähdöstä 25.9./7.10.67.

Gadding Maria Karoliina. Ikä: 26 Mikkelin lääni
Tuomittu irtolaisuudesta 2 v L:rannan kuritush.; VSV 1848/189 (259); Sen. oik.os. 1848; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 5/17.4.1848.

Gall Emanuel Helsinki
Sen. oik.os. 1855 Da 58; Tarkk'ampuja; Tuomittu karkuruudesta sota-aikana kuolemaan; Rang. muut. kujanjuoksu ja pakkotyö Sip.; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 31.3./12.4.55.

Galt Johan Isakinp. Vaasan lääni. Ikä: 44
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta 1.1.1856 eliniäksi Viaporiin; VSV 1861/273 (1278, 561); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.6.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 24.7./5.8.1861; KKK 7/1858; Ilm. Viip. läh. 18./30.11.61; 1863 AD pag 432; Jenisei 63 I; Minusinskin alueen Šušenskin kuntaan 8.4.63-.

Gestilä Johan Petter Oulun lääni
Vangittu ja tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta 1851 eliniäksi Viaporiin pakkotyöhön; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 6.8.1856; Ministerivaltiosiht. esitti asian Moskovassa keisarille, joka hyväksyis en 6./18.9.1856; Anomus hylätty 1854; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 6./18.12.1856; 1859 AD pag 451; Jenisei 58 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 8.7.58-; VSV vuosi 1856 akti 351 (2262, 866).

Gestilä Karolina. Ikä: 24 Tornio
Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja k.kuv. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne; Sen. oik.os 1851 Da 51; Keis. päät. 18/30.8.1851; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 16/28.10.1851; VSV vuosi 1851 akti 165 (336, 609).

Gimberg, myös kutsutaan Borgman tai Barman Johan Sippola vl
Sen. oik.os. 1838 Da 29; Renki; Tuomittu isäntä Anders Gustaf Nybergin taposta ja ryöstöstä 12.9.1834 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.6.1838; Oik.os. 1847 AD pag 225; Irkutsk 1846 II, 31: Nertšinskin kaivoksessa; 1849 AD pag 202, Irkutsk 1848 I: edelleen kaivoksessa, Irkutsk 1850 I: edelleen kaivoksessa, Irkutsk 1851 I: edelleen kaivoksessa, Irkutsk 1852 I: edelleen kaivoksissa 2.4.40 alkaen, Irkutsk 1853: edelleen kaivoksessa; Irkutsk 1855: edelleen kaivoksessa.

Girs eli Nors Erik Johan
Sen. oik.os. 1843 Da 35; Irtolainen; Tuomittu vouti Johan Kaskaksen taposta ja ryöstöstä 28.7.1841 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1844 armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 21.2./4.3.44.

Girs Anders Josefinp. Lappajärvi, Evijärvi Vert. Kankaanpää, M. ja Nopola, E.
Sen. oik.os. 1839 Da 30; Talollinen; Tuomittu varapastori Aleksander Aspin taposta ja ryöstöstä kuolemaan; Rangaistus muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta, ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 9./21.2.1840; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tobolsk 1847 I, 34: ei tietoa Irkutskista; Oik.os. 1848 AD pag 366; Tob. 1847 II: ei tietoa; 1848 AD pag 12; Tob. 1848 I: ei tietoa; 1849 AD pag 212: ei tietoa; 1850 AD pag 396: ei tietoa.

Girs Erik Josefsson Lappajärvi, Evijärvi
Sen. oik.os. 1835/ Da 26; Talollisenp.; Tuomittu talollisenp. Erik Gustafsson Norrknivilän taposta ja tapperlusta 20.11.1834 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1836 armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 35/34; Ilm. Viip. lähdöstä 16./28.6.1836; Sen. oik.os. 1847 AD pag 225; Irkutsk 1846 II, 31; Paennut Bogoltskin viinanpolttimosta, muuttanut nimensä Johan Andrejeviksi. Saatu kiiinni ja tuomittu 10 raipaniskuun ja 4 kk jalkakahleisiin. Paennut Nertšinskista maalisk. 1846. Saatu kiinni ja tuotu Irkutskin suolakeittimölle, josta paennut 26.8.1846.

Glans Frans-Emil
Sen. oik.os. 1882 Da 111; Tuomittu H:gin rangaistusvank.; VSV 1882/248 (1065, 708); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.4.1882; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 18/30.9.1882.

Glasila Heikki Matinp. Ii
Sen. oik.os. 1848 Da 45; Irtolainen; Tuomittu kuolemaan veljen taposta ja ryöstöstä 6.10.1847; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa 1849 - ei suostuttu: KKK 42/1848; Ilm. Viip. lähdöstä 18./20.4.49; Oik.os. 1849 AD pag 406; Tob. 1849 I 33; Viip. 18./30.4.49; Pietari 16.5.49; Ei saap. Tob.; 1850 AD pag 396; Tob. 1850 I: ei ilm. Irkutskista, mihin viety; 1852 AD 402; Tob. 1851 II: ei ilm. Irkutskista, mihin viety.

Glasila Juha Heikinpoika Oulun lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 95; Tuomittu 4.4.1870 neljäskertaisesta varkaudesta elinkaudeksi pakkotyöhön ja on Kuopion vankilassa; VSV 1874/174 (1392, 710); KKK 9/1862, 31; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 27.6.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19/31.10.1874.

Glava Erik
1852 pag 402, Tob. 1851 II; siirt. Ryškova 25.11.50-.

Granat Kristian
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu elinkaudeksi Mikkelin vank.; VSV 1877/164 (569, 239); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.3.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.4.1877.

Granberg Johan Erik Gabrielinpoika Petolahti
Sen. oik.os. 1857 Da 61; Tal.; Tuomittu kuol. tervanpolt. Johan Petter Nordmanin taposta 3.10.1856; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 7/1858, 31; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858.

Granberg Johan Erik Gabrielsson. Ikä: 32 Maalahti
Talonp.; Taposta raippoihin, kirkkorang. ja loppuiäksi pakkotöihin Sip. kaiv. keisarillisella päätöksellä 17.6. ja 5.10.1857; Lut., maanviljelijä, ei vaimo ja lapset seuraa, Vaasassa 2.11.1857.

Granberg Karl Fredrik. Ikä: 25 Helsinki
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu sot.karkuruudesta ja varkauksista Turun kuritushuon. 2 v.; VSV 1871/145 (1693, 781); KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.10.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 11/23.12.1871.

Granberg Karl Johan Helsinki. Ikä: 18
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.3.1860; Mvs. esitti anomuksen keisarille, joka hyväksyi sen 4./16.4.1860; VSV 1860 akt 278 (538, 272); Sen. oik.os. 1860 Da 66; KKK 7/1858; Viip. lähtö 17./29.5.60; 1862 AD pag 449; Jenisei 61 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 17.11.61-.

Granberg Reinhold Robert Maaria, Raunistula Vrt. J. F. Grönros ja F. A. Selin
Sen. oik.os. 1884 Da 115; Tarkampuja; Tuom. kuol. lääninsairaalan toimitsijan Samuel Forsbergin murhasta ja ryöstöstä 2.6.1883; Rang. muut. p-työ Sip.; KKK 45/1881, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 15./27.1.85; Åbo Tidning 12.11.1884 n:o 308.

Grandell Johan Alfred Turku
Sen. oik.os. 1866 Da 79; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; 1867 AD pag 360; Jenisei 67 I, 24; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 5.2.67-; EE 17/153 1884; Naimisissa eestiläisen Annan kanssa; Anna * 14.6.76.

Grandell Johan Henrik Turku
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslait.; VSV 1874/174 (347, 219); KKK 9/1862, 55; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 13.2.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 25.3./6.4.1874.

Grandell Karl Gustaf. Ikä: 37 Mynämäki
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslait.; VSV 1861/273 (2278, 885); KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 26.3./7.4.62; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.11.1861; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19/31.12.1861.

Grandell Karl Gustaf Piikkiö
Sen. oik.os. 1836 Da 27; Renki; Tuomittu setelien valmistamisesta ja levittämisestä 1833-1835 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta 1837 - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.3.1837.

Granebrg Karl Otto Pietarsaari
Sen. oik.os. 1846 Da 41; Kaupungin rummunlyöjä; Tuomittu murhapoltosta 5.-6.10.1844 välisenä yönä kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tob. 1847 I 31; Lähtö Viip. 27.12.46; Ei vielä Tob.; Oik.os. 1848 AD pag 366; Tob. pri 1847 II; Tullut Tob. 5.9.1847; Edelleen Irkutskiin 12.9.47; 1848 AD pag 12; Tob. 1848 I: ei tietoa; 1849 AD pag 202: ei tietoa.

Granfors Maria Elisabet. Ikä: 37 Tampere
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu irtolaisuudesta 2 v Turun kehruuhuon.; VSV 1879/184 (995, 549); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 28.4.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 6/18.7.1879.

Granholm Aron Halikko, Halonperä
Sen. oik.os. 1831 Da 32; Tuomittu murhasta, ryöstöstä ja varkauksista kuolemaan 24.3.1829; Rang. muutettu pakkotyö Sip.

Granholm Karl Salomoninp. Perniö
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1875/174 (281, 223); KKK 9/1862, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 19.1.1875; Mvs. esitti asian keisarille joka hyväksyi sen 26.3./7.4.1875; EE 25/223 1895 kert. 1894: Turusta, kuollut om-siirtolassa 1894.

Granlund August Korppoo
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu Turun kuritushuon.; VSV 1871/145 (1693, 781); KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.10.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 11/23.12.1871.

Granroth eli Piirilä Karl Pedersö
Sen. oik.os. 1860 Da 67; Tal.; Tuom. lapsipuolensa murhasta kuol.; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa 1861 - ei suotu; J. Granö 1893 s. 117-118: Kuollut matkalla Sip.

Granroth Carl. Ikä: 42 Pietarsaaren pitäjä
Talonpoika; Lapsipuolen murhasta 28 päiväksi vesileipävank., kirkkorang. ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 21.12.1860 ja 20.2.1861; Lut., laivanrakentaja, vaimo ja lapset ei seuraa, Vaasassa 22.4.1861; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.7.61.

Gren Karolina Mikkelin lääni, Sysmä
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista elinkaudeksi H:linnan rangaistusvank.; VSV 1883/202 (3271, 38); KKK 45/1881, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 6.12.1882; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 22.1./3.2.1883; 202-1883.

Grundström Karl Anton Uudenmaan lääni, Helsinki
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 33; Ilm. Viip. lähdöstä 21.3./2.4.68.

Grym Jaakko Jaakonp. Laihia, Kupparla
Sen. oik.os. 1848 Da 44; Loinen; Tuomittu kuolemaan loinen Mikko Simonp. Grönholmin taposta 26.4.47; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa, ei suostuttu; KKK 42/1848; Ilm. Viip. luov. 23.8./4.9.48; Oik.os. 1849 AD pag 202; Tob. 1848 II; Viip. 4.9.48; Pietari 15.9.48; Ei vielä Tob.; 1849 AD pag 406; Tob. 9.5.49; Irkutskiin 15.5.49; 1851 AD pag 382; Tob. 1851 II: ei tietoa Irkutskista; 1852 AD pag 402, Tob. 1851 II Nertšinskissä.

Grå Erik Albert
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1880/227 (364, 192); KKK 45/1881, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 13./25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 4.2.1880; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 28.3./9.4.1880; US 18.11.08: Tehnyt anomuksen päästä Tomskin kuv. takaisin Suomeen ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla suostumatta anomukseen.

Grön Gustaf Adaminp. Sysmä
Sen. oik.os. 1822/Da 24; Torpparinvävy; Tuomittu appensa Mikko Arvinp. Pölkojan taposta kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; Sen. oik.os. 1834/ AD pag 120; Vi 2.10.1833; Ei vielä Tob.

Grön Katariina Turku
Tuomittu irtolaisuudesta 1 vuodeksi Turun kehruuh.; Anoi päästä siirtolaiseksi Sip., suostuttiin; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 8/20.10.53.

Grönberg Johan Fredrik. Ikä: 19 Helsingin pitäjä
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 5.9.1857; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 30.11/12.12.1857; VSV 1857 akti 331 (2272, 1020); Sen. oik.os. 1857 Da 61; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858.

Grönberg Karl Fredrik Turku. Ikä: 22
Tuomittu irtolaisuudesta vähintään ½ vuodeksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 9.10.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.12.1858; VSV 1858/386 (2192, 1053); Sen. oik.os. 1859 Da 64; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 20.7./1.8.1859; 1862 AD pag 449; Jenisei 61 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 9.7.61-.

Gröndahl eli Helenius Anders Gustaf Mäntsälä. Ikä: 25
Irtolainen; Vangittu ja tuomittu irtolaisuudesta Kronoborgin linnaan määräämättömäksi ajaksi eli vähintään ½ vuodeksi; Tehnyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 3.5.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; KKK 7/1858; Viip. lähtö 6.8.1859; Keis. päät. 30.5./11.6.1859; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 21.9.60-; Naimisiin marraskuussa 60 siirt. kanssa; VSV vuosi 1859 akti 307 (966, 485).

Gröndahl Gustaf Wilhelm Adamsson. Ikä: 26 Heinola
Tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.2.1856; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Gröndahl Johan Gustaf. Ikä: 32
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 6/18.9.1856, VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Gröndahl Michel Orivesi. Ikä: 41
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Tuomittu murtovarkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 17.9.1837; Rauhallinen; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; VSV ilmoitti keis. hyväk. 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 18.11.50 alkaen R.

Grönfors Johanna Katariina Sortavala. Ikä: 27
Tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt k.kuv. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja k.kuv. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne; Sen. oik.os. 1851 Da 50; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 23.6./5.7.51; Keis. päät. 20.3./1.4.1851; 1854 AD pag 123, Tob. 1852 I; Omskin alueen Karasutskin kunnassa 12.1.52-; VSV vuosi 1851 akti 185 (116, 224).

Grönholm Anders. Ikä: 25 Hämeen lääni
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi yleisiin töihin ja on parhaillaan Jussarön kaivoksessa; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.3.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12/24.4.1858; VSV 1858/386 (688, 376); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.9.1858.

Grönholm Anna Lovisa Hattula, Pelkola. Ikä: 26
Sen. oik.os. 1861 Da 68; Piika; Tuom. kuol. lapsenmurhasta; Rang. muut. p-työ Sip.; KKK 7/1858, 25; Ilm. Viip. läh. 3./15.7.61; Sen. oik.os. 1865 AD pag 213; Irkutsk 1864 I; Tullut Nikolajevskin rautatehtaalle 26.4.1863; Tuomittu 15v. pakkotyöhön.

Grönlund Berndt Tampere
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 17./29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 4./16.5.1883; EE 71/260 1892 kert. 91-92: Paleltunut kuoliaaksi Tomskin kuv. 1890.

Grönlund Frans Fredrik Ulvila
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuomittu rikoksista elinkaudeksi pakkotyöhön; VSV 1878/169 (63, 167); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.12.1877; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 10/22.3.1878.

Grönlund Gustaf Adolf Uudenmaan lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Mikkelin vankilaan; VSV 1874/174 (652, 364); KKK 9/1862, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 1.4.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 11/23.5.1874.

Grönlund Johan August Uudenmaan lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Mikkelin vankilaan; VSV 1874/174 (652, 364); KKK 9/1862, 37; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 1.4.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 11./23.5.1874.

Grönlund Josef Zakarias
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu varkauksista H:linnan vank.; VSV 1877/164 (439, 204); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 16.2.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.3./7.4.1877.

Grönlund Josefina Hämeen lääni
Sen. oik.os. 1881 Da 108; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta 3 v L:rannan kuritushuon.; VSV 1881/245 (457, 174); KKK 45/1881, 32; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.1.82; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 22.2.1881; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 27.3./3.4.1881.

Grönlund Karl Wiktor Helsinki
Sen. oik.os. 1871 Da 89; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1871/145 (1249, 513); KKK 9/1862, 17; Ilm. Viip. lähdöstä 1.4.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen, suostui, H:ki 20.7.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19/31.8.1871.

Grönlund Maria Kristina. Ikä: 30 Uudenmaan lääni
Tuomittu irtolaisuudesta 1 ½ v. Turun kehruuh.; VSV 1850/138; Sen. oik.os. 1850 Da 49; Anoi pääsyä Sip. ja sen. suostui; Ilm. keis. hyväk. 27.9./9.10.1850.

Grönlund Viktor Samuelinpoika. Ikä: 24 Honkilahti
Renki; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asian ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm.Viip. lähdöstä 15/27.9.1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Grönman Samuel Johan Rauma, Vanhalahti, Säteri, Aikon torppa
Sen. oik.os. 1837 Da 28; Renki; Tuomittu renki Tuomas Kustaanp. Appelgrenin taposta pyssyllä 4.4.1836 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 25.5./6.6.1837.

Grönmark Henrik Johan. Ikä: 30 Helsinki
Sotamies; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyvaksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Grönqvist Henrik Samuelsson Turun ja Porin lääni, Maaria
Sen. oik.os. 1870 Da 87; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1962, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.1.71.

Grönroos Adolf Fredrik. Ikä: 28 Helsinki
Entinen aliupseeri; Vangittu irtolaisuudesta ja tuomittu 22.9.1858 irtolaisuudesta Uudenmaan lääninhallituksen päätöksellä yleiseen työhön Kronoborgin työ- ja rankaisulaitokseen; Jättänyt senaatille anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja senaatti katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, Helsingfors 2.11.1858; Keisarillinen päätös asiasta 4.12.1858, kenraaliadjutantin allekirjoitus; Sen. oik.os. 1859 Da 64 mukaan häntä ei päästetty Sip.; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 20.7./1.8.1859; VSV vuosi 1858 akti 307/2339, 6 (1859).

Grönroos Frans Wilhelm Porin msk.
Sen. oik.os. 1884 Da 114; Tuomittu rikoksista elink. Turun rang.vank.; VSV 1884/227 (227, 151); KKK 45/1881, 35; Ilm. Viip. lähdöstä 15./27.1.85; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 4.2.1884; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 29.2./12.3.1884; EE 71/260 1892 kert. 91-92: Lyöty kuoliaaksi Tomskin kuv. 1890 hevosvarkaudesta.

Grönroos Gustaf Adolf Parainen
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324) KKK 45/1881, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Grönroos Gustaf Henrik
Vangittu ja tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta 1854 eliniäksi Viaporiin pakkotyöhön; tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 6.8.1856; Ministerivaltiosiht. esitti asian Moskovassa keisarille, joka hyväksyi sen 6./18.9.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm.Viip. lähdöstä 6./19.1.1857; 1859 AD pag 451, Jenisei 58 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 8.7.58-; 1862 AD 449; Jenisei 61 II, 35; Kuollut 8.7.1861; VSV vuosi 1856 akti 351 (2262, 866).

Grönroos Gustaf Porin mlk
Sen. oik.os. 1886 Da 118; Tuomittu rikoksista Turun rang.vank. VSV 1886/220 (441, 445); Anonut päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.2.1886; Mvs ilm. keis. hyväk. 31.5./12.6.1886; 220-1886.

Grönroos Isak Isakinp. Eura kk. Vrt. J. E. Enbom
Sen. oik.os. 1854 Da 56; Renki; Tuomittu vänrikinp. Nils Viktor Ljungbergin murhasta 6.12.1853 yhdessä J. E. Enbomin kanssa kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 3/15.4.54; 1859 AD pag 501; Transbaik. 58; 23; Nertšinskissä 22.12.55.-.

Grönroos Johan Fredrik. Ikä: 19 Kaarina
Sotamies; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.3.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12/24.4.1858; VSV 1858/386 (689, 376); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.9.1858.

Grönroos Johan Pori
Sen. oik.os. 1867 Da 80; Tuom. 3-kert. vark. elink. Kuopioon; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 27.6./9.7.67.

Grönroos Johan Turku
Sen. oik.os. 1870 Da 86; Tuom. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.10.70.

Grönroos Karl Gustaf Kaarina/Masku. Ikä: 20
KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 5.9.1857; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 30.11./12.12.1857; VSV 1857 akti 331 (2272, 1020); Sen. oik.os. 1857 Da 61; 1859 AD pag 543; Jenisei 59 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 27.4.59; EE 17/153 1884: naimisissa eestiläisen Marian kanssa; * Maria 1.8.1869 * Johannes 14.9.76 * Elias 20.8.79.

Grönroos Tobias Vesilahti
Sen. oik.os. 1870 Da 86; Tuom. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; alle viivattu taltiossa; KKK 9/1862, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 3./15.10.70; EE 25/223 1895 kert. 1894: Vesilahdelta, kuollut Ryškovassa 1894.

Grönroos Wilhelm Pori
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuomittu varkaudesta Kronoborgin vankilaan; VSV 1871/145 (188, 106); KKK 9/1862, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.71; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 27.1.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 22.2./6.3.1871.

Grönros Johan Fredrik Turku Vrt. R. R. Franberg ja F. A. Selin
Sen. oik.os. 1884 Da 115; Konetyöläinen; Tuom. kuol. lääninsairaalan toimitsijan Samuel Forsbergin urhasta ja ryöstöstä 2.6.12883; Rang. muut. p-työ Sip.; KKK 45/1881, 33; Ilm. Viip. lähdöstä 15./27.1.85; Åbo Tidning 12.11.1884 n:o 308.

Grönwall Maria Wilhelmina Turku. Ikä: 24
Piika; Vangittu ja tuomittu toiskertaisesta palvelussopimuksen rikkomisesta 1.7.1859 Turun kehruuhuoneeseen 1 vuodeksi eli siihen saakka kunnes asia on käsitelty; Tehnyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 10.9.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; KKK 7/1858; Viip. lähtö 15./27.1.1860; Keis. päät. 24.10./5.11.1859; 1861 AD pag 437; Jenisei 61 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 15.3.61-; 1862 AD pag 449; Jenisei 61 II; Naimisiin heinäk. 1861 Antti Matinp. kanssa; VSV vuosi 1859 akti 307 (1987, 854).

Gröönroos eli Rosenlöf Jakob Johan Turku
Seb. oik. Da 20/1829; Sotamies; Tuomittu renki Henrik Wäckmanin taposta kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi rang. muuttamista pakkotyöksi Suomessa, ei suostuttu; KKK 152/1827; Nižgorin kuv. ilm. 4.2.30, että G. kuljetettu alueen läpi 1829 ja pyytää korvausta; Oik.os. 1848 AD pag 237; Irkutsk 1847 II, 56; Petrovksin rautatehtaalla alaken 1832 (1854 AD pag 123, Irkutsk 1852 I); 1949 AD pag 202; Irkutsk 1848 I: edelleen rautatehtaalla; 1850 AD pag 468: edelleen rautatehtaalla; 1852 AD pag 402; Irkutsk 1851 I: vapautettu työstä 20.7.49; 1854 AD pag 266; Transb. 1853; Kuollut 29.8.53 56-vuotiaana.

Gustaf Adolf Thomasson. Ikä: 19 Nurmijärvi
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.4.1857; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 3/15.6.1857; VSV 1857 akti 331 (1041, 637); Sen. oik.os. 1857 Da 61; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.8.1857.

Gustafsson Evert Wilhelm Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista H:gin vank.; VSV 1883/202 (453, 325); KKK 45/1881, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 1.3.1883; Mvs ilmoitti hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Gutschkin Gabriel Hermansson Vaasan lääni. Ikä: 25
Sen. oik.os. 1865 AD pag 213; Irkutsk 1864 I; Tuom. taposta kuol.; Rang. muut. p-työ Sip.; Tullut Nikolajevskin rautatehtaalle 25.5.1864.

Gök Vilhelm Viipurin lääni. Ikä: 61
Sen. oik.os. 1865 pag 176; Tomski I; Tuom. kuol. taposta; Rang. muut. p-työ Sip.; Oik.os. 1850 AD pag 55; Tomski 1849 I: kärsinyt loppuun p-työn ja vapautettu 20.1.1849, siirt. Bogorodskin kunnassa; Kärsinyt loppuun p-työn ja asettunut siirtolaiseksi Bogorodskin alueelle.

Göök Gustaf Wilhelm Pori. Ikä: 21 * 1836
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta 2 vuodeksi Turun ojennuslaitokseen; VSV 1861/273 (409, 485); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 20.2.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.6./8.7.1861; 1863 AD pag 432; Jenisei 63 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 8.4.63-; EE 17/153 1884: vaimo Katariina Pietiläinen, poika Jaakko 17.2.68; EE 23/221 1894; P. E. Lindholmin paluukertomus: Porissa syntynyt 1836, ollut Sip. 30 v, siitä 27 v. Verhne-Suetukissa ja nyt 3 v. Minusinskin vankilassa, josta pian pääsee pois ja tulee siirtolaan vaimonsa luo.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]