Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana


Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon. Siihen on koottu tiedot karkotetuista vankiloiden, senaatin oikeusosaston, kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin arkistoista. Jokaisesta karkotetusta on tehty oma korttinsa, johon on kirjattu häntä koskevat tiedot. Luetteloon on tallennettu kaikki korteissa esiintyvät tiedot. Kortisto on vuonna 2003 sijoitettu Turun maakunta-arkistoon.

Taustatietoa karkotuksesta ja karkotettujen elämästä Siperiassa löytyy fil. tri Alpo Juntusen julkaistusta väitöskirjasta Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Suomen vankeinhoidon historiaa, osa 3. 1983, 210 s. ISBN 951-46-6712-3. Myös julkaistu sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 10. 1983, 210 s. ISBN: 951-9266-22-4.

Käytetyt lyhenteet: AD = anomusdiaari; Da = päätöstaltio; EE = senaatin kirkollisasiaintoimituskunta; KKK = kenraalikuvernöörin kanslia; Mvs = ministerivaltiosihteeri; VSV = valtiosihteerinvirasto.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]

Ihaksi Erkki Tuomaanpoika Säkkijärvi, Ihakselan kylä
Sen. oik.os. Da 19/1828; Talollisenpoika; Tuomittu kuolemaan veljensä, Henrik Tuomaanp. Ihaksin taposta; Rang. muutettu pakkotyöksi Sip.; Veli Benjamin Tuomaanp. anoi armoa, mutta anomukseen ei suostuttu 31.10.1828; VSV 1828/54; KKK 152/1827; Nižnenovgorodin kuv. ilmoittaa 4.2.1830, että I. kuljetettu alueen läpi ja pyytää korvausta.

Ihaksi Israel Matinpoika Säkkijärvi, Ihaksela
Sen. oik.os. 1840 Da 31; Loinen; Tuomittu talollinen Matti Tuomaanp. Ihaksin taposta 8.2.1840 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1841 armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 25.2./9.3.1841.

Ihl Fredrik Lempäälä
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1879/184 (759, 519); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.3.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 22.6./4.7.1879.

Ihlberg Anders Mattsson Oulu. Ikä: 27
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta eliniäksi Viaporiin; VSV 1861/273 (2277, 885); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.11.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19./31.12.1861; 1863 AD pag 432; Jenisei 63 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 6.6.63-.

Ihlberg Johan Turun ja Porin lääni
Tuomittu p-työhön; Ilm. Viip. lähdöstä 6/19.1.1857; KKK76.

Iisak Herman Iisakinpoika Mouhijärvi, vankil.
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Iisak Juhanpoika Ulvila, vankil.
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 41; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Iisak Kustaanpoika. Ikä: 23 Lappi TL
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asian ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm.Viip. lähdöstä syysk. 1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Iisak Paavonpoika Kuopion lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Iisakki Antinpoika. Ikä: 36
Tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Iisakki Eenokki Pekanpoika Turku
Sen. oik.os. 1866 Da 79; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.4.67.

Iivanainen Matti Yrjönp. (Fredrik) Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1872 Da 91; Tuomittu varkauksista Hämeenlinnan vank.; VSV 1872/150 (1103, 558); KKK 9/1862, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 28.5.1872; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 18./30.9.1872, EE 31/187 1889 kert. 1888: Toimi alkeiskoulun opettajana Budenessa.

Ijäs Heikki Antinp. Pyhäjärvi VL, Konnitsa. Ikä: 38
Sen. oik.os. 1863 Da 72; Tal.; Tuom. kuol. Mikko Ijäksen taposta 19.5.1862; Rang. muut. p-työ Sip.; 1864 AD pag 396; Jenisei 64 I; Troitskin suolakeit. 11.4.62-; Paennut huhtik. 1864.

Ikkonen Mikko Matinpoika Liperi, Risti
Sen. oik.os. Da 20/1829; Talollinen; Tuomittu veljensä Pekka Matinp. taposta 9.2.1829 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 152/1827; Nižgorin kuv. ilm. 21.2.31, että I. kuljetettu alueen läpi ja pyysi korvausta.

Ikola eli Svedjebom Antti Kustaa Kaarlonpoika Ylihärmä, Kosola
Sen. oik.os. 1858 Da 63; Renki; Tuom. kuol. torp. Matti Tuomaanp. Koiviston taposta 1.4.1857; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi 1859 armoa - ei suotu.

Ikola eli Svedjebom Kaarle Kustaa Kaarlonpoika. Ikä: 26 Lapua, Ylihärmän kpli, Kosolan kylä
Renki; Ryöstöstä 28 p vesileipävankeutta, kirkkorang. ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 30.11.1858 ja 14.6.1859; Lut., suutari ja puuseppä, vaimo ja lapset ei seuraa, Vaasassa 8.8.1859.

Ilander Karl Ignatius Hämeen lääni
Sen. oik.os. 1873 Da 92; Tuomittu varkauksista elinikäiseen pakkotyöhön ja on Käkisalmen vank.; VSV 1873/203 (95, 105); KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.12.1872; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.2.1873.

Ilenius Adolf. Ikä: 30 Turku
Tuom. siirt. Sip.; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.7.68.

Iljuschka Petter Andrejeff Impilahti, Kitee vl
Sen. oik.os. 1836 Da 27; Talollinen, kreik.kat.; Tuomittu vaimonsa Tatjana Vasiljevan taposta 20.8.1835 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 16.2./28.2.1837.

Immonen Anna. Ikä: 25 Kuopion lääni
Tuomittu irtolaisuudesta 2 v L:rannan kuritush.; VSV 1848/189 (259); Sen. oik.os. 1848; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 5/17.4.1848.

Impola Kustaa Paulinpoika. Ikä: 32 Siikajoki
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 21.11./3.12.1855; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Ingman Karl Henrik Helsingin pitäjä, Staffarsin kylä
Sen. oik.os. Da 21/1830; Torppari; Tuomittu torppari Johan Strömin taposta pyhäinpäivänä 1828 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi Sip. rang. korvaamista pakkotyöllä Suomessa, ei suostuttu; Viip. lään.kanslia KD 1831: Tobolskin kan. konttori ilmoitti, että Ingmannille saapui 6 ruplaa 28.11.30; Sen. oik.os. 1847 AD pag 225; Irkutsk 1846 II, 37: Aleksandrovskin viinapolttimossa; Irkutsk 1848 I: edelleen Aleksandrovskissa; Irkutsk 1849: edelleen Aleksandrovskissa; Irkutsk 1850 I: edelleen Aleksandrovskissa; 1851 AD pag 383; Irkutsk 1850 II: palveltuaan 16 v 8 kk vapautettu ethdastyöstä ja siirtolainen Irkutskin alueen Idenskin kunnassa.

Is August Matinp. Saarijärvi
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; 3-kert. vark. 3 v; KKK 9/1862, 20; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Isak Mikonpoika Eurajoki
Sen. oik.os. 1876 Da 99; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1876/228 (1696, 810); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.8.1876; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12/24.10.1876.

Iskanius Vilhelm
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu varkauksista H:linnan vank.; VSV 1877/164 (439, 204); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 16.2.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.3./7.4.1877.

Isojärvi Isak Efraim Kaarlonp.. Ikä: 29 Mouhijärvi, Suodenniemen kpli, Märkitaipaleen kylä
Vangittu ja tuomittu irtolaisuudesta Turun ja Porin läänissä Kronoborgin linnaan määräämättömäksi ajaksi; Tehnyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.7.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 65; Keis. päät. 1/13.8.1859; VSV vuosi 1859 akti 307 (1576, 681).

Isokivi Henrika Lovisantytär Eurajoki, Irjanteen kylä
Tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi Turun kehruuuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 29.1.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 3/15.3.1858; VSV 1858 akt 386 (268, 203); Sen. oik.os. 1858 Da 62.

Iso-Manni Erkki Juhanpoika Iitti, Niinimäki eli Tillola vl
Sen. oik.os. 1838 Da 29; Talollinen; Tuomittu talollisenp. Erkki Erkinp. Iso-Mannin taposta tappelussa 29.7.1837 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.6.1838.

Isosalo eli Ryöskö Juha Ylistaro
Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta pakkotyöhön eliniäksi Kuopion vankilaan; Surmannut 9.4.1870 vartija-aliupseeri Benjamin Muonan; Tuomittu siitä H:linnan vankilaan 6 vuodeksi valoisaan selliin ja elinkaudeksi vank.; VSV 1875/174 (207, 112); Sen. oik.os. 1875 Da 96; KKK 9/1862, 40; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1875; Mvs esitti asian keisarile, joka hyväksyi sen 14/26.2.1875.

Isotalo Joonas Juhanp. Helenius liiga
Sen. oik.os. 1845 Da 39; Vanki; Tuomittu paon yhteydessä 7.8.1843 tapahtuneesta stm. Jevdokim Savnjukin pahoinpit., kiväärin varastamisesta ja muista rikoksista kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 19./31.1.46; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tob. 1847 I, 32: ei tietoa Irkutskista; Oik.os. 1848 AD pag 366; Tob. 1847 II: Irkutskin kuv. ilmoittaa olevan työssä Nertšinskissä 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I: Paennut Nertšinskistä 9.6.1848; 1854 AD pag 266; Transb. 1853: edelleen karkumatkalla.

Israel Benjaminpoika Korpilahti, Juolahti vl
Sen. oik.os. Da 27/1836; Loinen; Tuomittu torpparinvaimon Eeva Juhantyt. taposta, torppari Elias Niukolan pahoinpitelystä ja murhapoltosta kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 11/23.3.1836.

Itkonen Erkki Rautalampi. Ikä: 23
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Tuomittu 3-kertaisesta murtovarkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 19.3.1849; Rauhallinen; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 18.11.50 alkaen R.

Itkonen Matti Leppävirta
Sen. oik.os. 1880 Da 107; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta elinkaudeksi kurit.; VSV 1880/227 (1312, 710); KKK 45/1881, 31; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.1.82; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 1.6.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 19/31.10.1880; Alleviivattu taltiossa.

Itkonen Pekka August Kuopion ptjä
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuomittu rikoksista elinkaudeksi pakkotyöhön; VSV 1878/169 (63, 167); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.12.1877; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 10./22.3.1878; EE 18/219 1894 kert. 92-93: Sanotaan joutuneen murhatuksi 1892 Tomskissa 45-vuotiaana.

Ivanov Mihail. Ikä: 25
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip,. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 6.3.1860; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 4./16.4.1860; VSV 1860 akt 278 (468, 272); Sen. oik.os. 1860 Da 66.

Ivasev Nikolai Gerasimov Helsinki Vrt. T. K. Nyqvist
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Vanki; Tuom. kuol. yhdessä T. K. Nyqvistin kanssa renki Pekka Elinanp. Inkisen taposta vanginkuljetuksen aikana 24.9.1866; Rang. muutettu p-työ Sip.; KKK 9/1862, 30; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.7.68.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]