Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana


Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon. Siihen on koottu tiedot karkotetuista vankiloiden, senaatin oikeusosaston, kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin arkistoista. Jokaisesta karkotetusta on tehty oma korttinsa, johon on kirjattu häntä koskevat tiedot. Luetteloon on tallennettu kaikki korteissa esiintyvät tiedot. Kortisto on vuonna 2003 sijoitettu Turun maakunta-arkistoon.

Taustatietoa karkotuksesta ja karkotettujen elämästä Siperiassa löytyy fil. tri Alpo Juntusen julkaistusta väitöskirjasta Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Suomen vankeinhoidon historiaa, osa 3. 1983, 210 s. ISBN 951-46-6712-3. Myös julkaistu sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 10. 1983, 210 s. ISBN: 951-9266-22-4.

Käytetyt lyhenteet: AD = anomusdiaari; Da = päätöstaltio; EE = senaatin kirkollisasiaintoimituskunta; KKK = kenraalikuvernöörin kanslia; Mvs = ministerivaltiosihteeri; VSV = valtiosihteerinvirasto.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]

Mahlberg Karl Johan Viipuri
Sen. oik.os. 1882 Da 111; Maalarinoppipoika; Tuom. kuol. soutaja Yrjö Adolf Väänäsen taposta 26.9.1881; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 45/1881, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84.

Mahlfors Sigfrid Helsinki. Ikä: 27
Sen. oik.os. 1962 Da 70; Tuomittu siveettömyydestä palveluksessa määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslait.; VSV 1861/273 (2278, 885): KKK 9/1862, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 26.3./7.4.62; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.11.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19./31.12.1861, Sen. plenum ptk. 15.4.1880: Luettiin Itä-Sip. olevan siirtolaisen S. M. omasta ja muiden puolesta lähettämä kirje, jossa toivottiin H. Roschierin avoimeksi jättämän viran täyttämistä, sen. ei ottanut kantaa kirjeeseen.

Maijala eli Gerttula Maria Sofia Oulun lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu irtolaisuudesta L:rannan kehruuhuon.; VSV 1874/174 (164, 123); KKK 9/1862, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 20.1.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.2./10.3.1874.

Majala Herman Isakinp. Lapua. Ikä: 24
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Hämeenlinnan ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.9.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 19./31.1.1856; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 8.3.57-; VSV vuosi 1855 akti 203 (2227, 785).

Majanen Adam Mikonp. Lappvesi, Mustola Vrt. E. E. Tiipo
Sen. oik.os. 1849 Da 47; Tuomittu kuolem. yhdessä E. E. Tiipon kanssa murhapoltosta 10.9.1848; Rang. muut. pakkotyö Sip.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 8./20.2.50; 1850 AD pag 396; Tob. 1850 I, 29; Viip. 8./20.2.50; Pietari 27.2.50; 1851 AD pag 383; Tob. 1850 II; Tob. 25.9.50; Edelleen Irk. 29.9.50; 1852 AD pag 402; Tob. 1851 II; Ei tietoa Irkutskista.

Makkonen Antti Mikkelin lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. vark. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.7.68.

Makkonen Elias Kitee, Niinikumpu
Sen. oik.os. 1888 Da 122; Tal.; Tuom. kuol. vaimonsa Anna Immosen taposta myrkyllä 30.7.1886; Rang. muut. p.työ Sip.

Makkonen Filip
Vl 1837.

Makkonen Juha Rääkkylä, Oravisalo
Sen. oik.os. 1872 Da 91; Loinen; Tuom. kuol. tal.tr. Kristiina Antintr. Ikosen taposta 28.12.1870; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.4.73.

Makkonen Juha Saloinen. Ikä: 49
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 22.1.1834; Rauhallinen; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; VSV ilmoitti keis. hyväk. 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 18.11.50 alkaen R.

Makkonen Juhan Paavonp. Ikä: 31
Tuomittu varkauksista elink. Viaporiin; VSV 1848/188 (361); Sen. oik.os. 1848; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 17./29.5.1848; J. Granö s.33: Tullessani 1885 Ryžkovaan oli vielä elossa. Ensimmäisiä sinne tulleita suomalaisia.

Makkonen Mokej Andrejev Salmi, Miinala vl Vrt. Östring J.
Sen. oik.os. 1837 Da 28; Loinen, kreik.kat.; Tuomittu Petter Korolevin taposta ja ryöstöstä 1835 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu.

Makkonen Pekka. Ikä: 25 Mikkelin lääni, Sääminki
Sen. oik.os. 1867 Da 80; Renki; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.4.67.

Makkonen Susanna Kuopion lääni. Ikä: 40
Irtolainen; Vangittu ja tuomittu Viipurin läänissä kolmaskertaisesta irtolaisuudesta 2 vuodeksi Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; Jättänyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 31.3.1859; Keis. päät. 30.5./11.6.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; KKK 7/1858; Viip. lähtö 21.11.1859; 1861 AD pag 180; Jenisei 1860 II; Krasnojarskin alueen Ladeiskin kunnassa 21.10.60-; Ortodoksi Olga Pavlovna; 1867 AD pag 165; Jenisei 66 II; Kuollut 1866; VSV vuosi 1859 akti 307 (730, 485).

Malin Erik Johan Helsinki, vankil.
Sen. oik.os. 1866 Da 79; Tuom. 3 kert. vark. Kakolaan; Siirt. Sip.

Malin Henrik Vilhelm Uudenmaan lääni, Helsinki
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 21.3./2.4.68.

Malin Josef. Ikä: 40 Marttila
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm.Viip. lähdöstä 21.11./3.12.1855; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Malinen Kaarlo Liperi Vrt. Väänänen, Antti
Sen. oik.os. 1842 Da 33; Tuomittu vaimonsa Elisabet Papusen murhasta 12.11.1835 yhdessä Antti Väänäsen kanssa ensin tunnustusvank. ja sitten kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1843 armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 19.4./1.5.43; Oik.os. 1847 AD pag 225; Irkutsk 1846 II: Selengin suolakeittimö, josta karannut 28.6.1845, saatiin välittömästi kiinni, rangaistu 15 ruoskan iskulla ja polttomerkitty; 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I: edelleen Selengin suolakeit, kääntynyt ortodoksiseen uskoon, nimi muutettu Kiviliksi Popov; 1850 AD pag 468; Irkutsk 1850 I: edelleen suolakeit.; 1852 AD pag 402; Irkutsk 1851 I: edelleen suolakeit.; 1853: edelleen suolakeit.; 1855 AD pag 24; Nertšinskin tehtaalle 1.12. 53.

Malm Helena Sofia Inkoo, Vestersolberg Vrt. H. Nygren
Sen. oik.os. 1859 Da 65; Räätälinvaimo; Tuom. kuolemaan miehensä räätäli K. G. Malmin murhasta yhdessä H. Nygrenin kanssa; Rang. muut. p.työ Sip. 1860; Anoi armoa - ei suotu.

Malm Matts Jakobsson Ilmajoki. Ikä: 25
Sen. oik.os. 1866 Da 79; Tuom. irt. H:linnaan, Siirt. Sip.; 1867 AD pag 360; Jenisei 67 I, 25; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 5.2.67-.

Malmberg eli Mäenpää Matts Vilhelm Hämeenkyrö
Sen. oik.os. 1869 Da 84; Tuom. 4-kert. vark. elink. Viaporiin 1862; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 47; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.69.

Malmberg Henrika. Ikä: 23 Luopioinen
Sen. oik.os. 1879 Da 104; Tuomittu 3-kert. varkaudesta 3 v L:rannan kuritushuon.; VSV 1879/184 (206, 175); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1879; Mvs esitti asian keisarille, joka ilmoitti hyväk. 2/14.3.1879.

Malmberg Johan Edvard Helsinki. Ikä: 33
Sen. Oik.os. 1861 Da 68; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslait.; VSV 1861/273 (260, 183); KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 3./15.7.61; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 5.2.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 18./30.3.1861; 1863 AD pag 207; Jenisei 62 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 30.5.62-.

Malmberg Karl Wilhelm Helsinki. Ikä: 51
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 27.6.1860; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 10./22.8.1860; VSV 1860 akt 278 (1293, 582); Sen. oik.os. 1860 Da 67; KKK 7/1868; Viip. lähtö 12./24.9.1860; 1862 AD pag 449; Jenisei 61 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 17.11.61-.

Malmgren Frans Fredrik Helsinki
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.5.66.

Malmström Johan Viktor Humppila
Sen. oik.os. 1870 Da 86; Loinen; Tuom. kuol. torp. Matti Hiirimäen ja hänen vaimonsa Justiinan taposta, ryöstöstä 9.5.1869 ja vark.; Rang. muut. p-työ Sip.; KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 3./15.10.70; Wiborgs Tidning 14.11.1874 n:o 134: Saatu kiinni Permin kuv. Ilmoittanut väärän nimen, lähetetty irtolaisena Suomeen. Täällä tunnettu karkuriksi ja lähetetty takaisin.

Malström Olga
1852 AD pag 462; Tob. 1851 II; 27.8.51- Išhimskin alueen Sokolovin kunnassa.

Mamrelund Matts Mattsson Petolahti
Sen. oik.os. Da 17/1826; Uudisasukas; Tuomittu isänsä pahoinpitelystä ja talollinen Karl Lalaxin taposta kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; VSV 1826/177; KKK 127/1825; Lähetetty Pietariin 22.7./3.8.26.

Mann eli Kalli Juha Simonpoika Asikkala
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Tuomittu 3-kertaisesta murtovarkaudesta elinkaudeksi Kuopion vank. 1.7.1861; VSV 1875/174 (2050, 39); KKK 9/1862, 64; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä vapaaksi tai päästä siirtolais. Sip. ja sen. suostui jälkim. vaihtoehtoon, H:ki 7.12.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 16/28.1.1875.

Mann eli Mandellöf August Helenius liiga
Sen. oik.os. 1845 Da 39; Vanki; Tuomittu paon yhteydessä 7.8.1843 tapahtuneesta stm. Jevdokim Savnjukin pahoinpit., kiväärin varastamisesta ja muista rikoksista kuolemaan; Rang. muut. pakkotyö Sip.; Raipparangaistus korvattiin lääkärin suosituksesta 28 päivän vesileipävank.; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 20.3./7.4.46; Sen. oik.os. 1847 AD pag 407; Tob. 1847 I, 30: ei tietoa Irkutskiskta; Oik.os. 1848 AD pag 366; Tob. 1847 II: Irkutsk kuv. ilm. työssä Nertšinskissä.

Mann Karl
Sen. oik.os. 1865 Da 76; Tarkk'ampuja; Tuom. kuol. ajurinrenki Nils Nyströmin taposta 7.5.1864; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.7.1865.

Mannas Israel Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuomittu Hämeenlinnan lääninvank.; VSV 1871/145 (859, 367); KKK 9/1862, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.71; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 6.5.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 2/14.6.1871.

Mannelin Frans Henkikaartin tark'ampujapat.
Stm; Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu varkauksista ja tottelemattom. Turun kuritushuon. 11 v; VSV 1873/203 (1018, 524); KKK 9/1862, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.5.1873; Mvs esitti keisarille, joka hyväksyi sen 2/14.8.1873.

Manni Anna Viipurin pitäjä. Ikä: 32
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Tuomittu 2-kertaisesta irtolaisuudesta 1 ½ vuodeksi L:rannan kehruuhuon.; Käytös moitteeton; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 7.10.50 alkaen Tobolskin alueen Abalanskin kunnassa.

Manninen eli Pönkkä Paavo Joosepinpoika Mikkelin lääni
Tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen 29.3.1860; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, 13.6.1860; Mvs esitti anomuksen keisarille, joka hyväksyi sen 25.6./7.7.1860; VSV 1860 akt 278 (1185, 525); Sen. oik.os. 1860 Da 67.

Manninen Alarik Jaakonp. Kiiminki. Ikä: 24
Sen. oik.os. 1861 Da 68; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta eliniäksi Viaporiin 25.8.1856; VSV 1861/273 (35, 183); KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 3./15.7.61; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 20.12.1860; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 18./30.3.1861; 1863 AD pag 207; Jenisei 62 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 27.6.62-.

Manninen Eeva Elisabet Eevantytär Kangasniemi, Honkaniemi, Suorannan talo
Sen. oik.os. 1853 Da 54; Piika; Tuomittu lapsenmurhasta kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 39/1852; Ilm. Viip. läh. 16/28.2.53.

Manninen Filip Filipinpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1870 Da 87; Tuom. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 42; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.10.70.

Manninen Jaakko Eliaanpoika Viipurin lääni
Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 8.12.1857; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 25.1./6.2.1858; VSV 1858 akt 386 (2852, 84); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858.

Mannström Anders Pielisjärvi, Romppala, Kontiolahti
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Loinen; Tuomittu loinen Juha Henrikinp. Romppasen taposta 30.7.1849 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 13./25.9.50; 1851 AD pag 382; Tob. 1850 II; Viip. 13./25.9.50; Pietari 2.10.50; 1852 AD pag 402; Tob. 1851 II: ei tietoa Irkutskista; 1860 AD pag 219; Transbai. 59; Kultsinskin kullanhuuhtomolla 1852-.

Mantila Matti Matinp. Peräseinäjoki
Sen. oik.os. 1849 Da 46; Tal.; Tuomittu appensa Matti Jaakonp. Mantilan taposta 7.5.1848 kuolemaan; Rang. muut. pakkotyö Sip.; Anoi armoa - ei suost.; KKK 42/1848; Ilm. Viip. luov. lokak. 1849; 1850 AD pag 396; Tob. 1850 I, 29; Viip. 29.9./11.10.49; Pietari 24.10.49; Tob. 5.6.49; Edelleen Irkutskiin 9.6.49; 1851 AD pag 382; Tob. 1850 II: ei tietoa Irkutskista, mihin viety.

Mara Isak Simonp. Mustasaari, Helsinginkylä Vrt. Kalfholm, A.
Sen. oik.os. 1840 Da 31; Renki; Tuomittu lukkari Michel Reinin taposta Vaasassa 15.12.1839 yhdessä Kalfholmin kanssa kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 16./28.5.1841; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tob. 1847 I, 26; Lähtö Viip. 16./28.5.1841; Tjumenista ilm. 30.4.1842 jääneen työhön Uspenskin viinapolttimolle; Oik.os. 1848 AD pag 366; Tob. 1848 I: jatkaa työtä; 1848 AD pag 12; Tob. 1848 I: jatkaa työtä; 1849 AD pag 202: jatkaa työtä; 1850 AD pag 396: jatkaa työtä.

Mara Isak Simonsson. Ikä: 38 Mustasaari, Helsingby
Renki; Lukkari Michel Reinin taposta 15.12.1839 yhdessä S. A. Z. Kalfholmin kanssa tuomittiin raip. ja kirkkorang. sekä Sip. kaiv. 26.11.1840; 1840/66.

Maria Elisabet Annantytär Sysmä. Ikä: 21
Irtolainen; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 20.7./1.8.1859; Vangittu ja tuomittu irtolaisuudesta Hämeen läänin hallituksen päätöksellä yhdeksi vuodeksi yleiseen työhön Lappeenrannan kehruuhuoneeseen 8.2.1859; Jättänyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja senaatti katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 31.3.1859; Keis. päät. 30.5./11.6.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; 1862 AD pag 449; Jenisei 61 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 21.9.60-; VSV vuosi 1859 akti 307, 702, 485.

Maria Elisabet Heikintr. Messukylä Vrt. A. G. Fagren
Sen. oik.os. 1849 DA 46; Irtolainen; Tuomittu kuolemaan torp. vaimo M. H. Nyströmin ja tyttärein Henrika Nyströmin taposta ja ryöstöstä 1.9.42; Rang. muut. pakkotyö Sip.; Oik.os. 1849 AD pag 406, 48; Tob. 1849 I; Viip. 8./20.4.49; Pietari 6.5.49; 1850 AD pag 396; Tob. 19.12.49: edelleen Irkutskiin 20.1.50; 18522 AD pag 402; Tob. 1851 II: ei tietoa Irkutskista.

Maria Erkintytär Urjala, Huhtala
Sen. oik.os. 1854 Da 57; Tuomittu ensikertaisesta murtovarkaudesta 2 v Turun kehruuhuon.; Anoi päästä siirtol. Sip. - suostuttiin.

Maria Gabrielintytär Kankaanpää, Karvia, Vähäkarvian talo
Sen. oik.os. 1860 Da 67; Piika; Tuom. kuol. lapsenmurhasta; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 7/1858, 26; Ilm. Viip. läh. 3/15.7.61.

Maria Gustafsdotter H:gin pitäjä, Seutula
Sen. oik.os. 1865 Da 76; Piika; Tuom. kuol. lapsenmurhasta; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.7.65.

Maria Helena Helenantytär Mouhijärvi, Lavian kappeli. Ikä: 31
Irtolainen; Vangittu ja tuomittu Turun ja Porin läänin kuvernöörin päätöksellä toistuvasta irtolaisuudesta 19.10.1858 kahdeksi vuodeksi pakkotyöhön Turun kehruuhuoneeseen; Jättänyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 15.1.1859; Keis. päät. 25.1.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 20.7./1.8.1859; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 21.9.60-; Naimisiin marraskuussa 1860; VSV vuosi 1859 akti 307 / 93, 84.

Maria Karoliina Mariantytär Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1869 Da 85; Tuom. L:rantaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.10.70.

Maria Kristina Henrikintytär Vesilahti
Tuomittu 2-kertaisesta irtolaisuudesta 1 vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 4.9.1856; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.11.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; VSV vuosi 1856 akti 351 (2491, 1064).

Maria Kristina Matintytär Turun ja Porin lääni. Ikä: 49
Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta elink. L:rannan kuritush.; VSV 1848/189 (259), Sen. oik.os. 1848; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 5./17.4.1848.

Maria Lovisa Fredrikintytär Vihti, Kauvatsa Vrt. Vinter, Karl
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuom. kuol. yhdessä Karl Vinterin kanssa tms Johan Eriksson Bomanin murhasta; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74.

Maria Mariantytär Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1869 Da 84; Tuom. elink. vark. L:rantaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.69.

Maria Regina Juhantr. Paimio, Tuohittu, Pietilän talo vl
Sen. oik.os. 1850 Da 49; Piika; Tuomittu lapsen murhasta kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; 1852 AD pag 402; Tob. 1851 II; Viip. 16./28.3.51; Pietari 26.3.51; Tob. 5.11.51; 1862 AD pag 81; Transbaik. 60; Aleksandrovskin kaivoksissa 21.10.52-.

Maria Serafia Antintytär Lieto
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Piika; Tuom. lapsenmurhasta kuol.; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 11.1.1862.

Maria Sofia Henriksdotter Perniö, Näsin kartano
Sen. oik.os. 1857 Da 61; Piika; Tuomittu kuolemaan lapsenmurhasta; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 7/1858, 32; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858.

Maria Tuomaantytär. Ikä: 39
1859 AD pag 433, Jenisei 58 ?; Skoptsi, jonka Pietarin piirioikeus on karkottanut Turahanskin alueelle; Turahanskissa 27.6.58 alk.; 1861 AD pag 180, Jenisei 60 ?; Siirretty Jakutskin alueelle 9.9.60.

Marjamäki Kaarlo Hollola (vl)
Tuomittu varkauksista elink. Viaporiin; VSV 1848/188 (361); Sen. oik.os. 1848; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 17/29.5.1848.

Marjaniemi Maria Josefiina Lappfjerd
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Turun kehruuhuon.; VSV 1876/228 (438, 295); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.2.1876; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 15/27.4.1876.

Markkanen Lauri Laurinp. Leppävirta. Ikä: 22
Tuomittu H:ssä irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslait.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.10.1860; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19.11./1.12.1860; VSV 1860 akt 278 (1840, 771); Sen. oik.os. 1860 Da 67; KKK //1858; Viip. lähtö 25.12.60/6.1.61; 1863 AD pag 172; Jenisei 62 I; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 31.1.62-.

Martikainen Antti Juha Mooseksenpoika Liperi, Ruokolahti-Lappilanniemi
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Loinen; Tuom. kuol. lampuoti Natalia ja Leonti Fedotovin taposta ja ryöstöstä Salmissa 15.6.1876; Rang. muut. p.työ Sip.

Martikainen Birgitta Lovisa Liperi
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuom. irt. L:rantaan; Siirt. Sip.; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II; Minusinskin alueen Šušinskin kylässä 9.8.63-.

Martois Matts. Ikä: 31 Mustasaari
Loismies; Irtolaisuudesta Siperiaan siirtolaiseksi keisarillisella päätöksellä 17.1.1854; Luterilainen, ei käsityötaitoinen, vaimo Anna Maria Söderlund sekä alaikäiset lapset Carl August ja Brita Johanna seuraavat mukana, Vaasassa 4.2.1854; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 19.2./3.3.54.

Marttila Iisak Mikonp. Ylistaro, Isokylä
; Sen. oik.os. 1862 Da 71; Tal.; Tuom. kuol. renki Jaakko Jaakonp. Savimäen taposta; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; Sen. oik.os. 1865 AD pag 213; Irkutsk 1862 I; Keis. päät. 10v. p-työ; Tullut Irkutskin suolakeit. 20.4.1864; 1865 AD pag 496; Irkutsk 65 I: Paennut 16.4.65.

Marttila Isak Mikonpoika. Ikä: 22 Isokyrö, Ylistaron kpli
Talollinen; Taposta raip., kirkkorang. ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 9.7. ja 22.8.1862; Lut., ei käsityö, vaimo ja lapset ei seuraa, Vaasassa 7.10.1862.

Marttila Samuel Juhonpoika. Ikä: 37 Oulun lääni
Tuomittu irtolaisuudesta 1 vuodeksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Hän pakeni, mutta hänet saatiin pian kiinni ja hänet pantiin Mikkelin vankilaan; Tästä huolimatta sen. katsoo, että hänet voidaan Sip. päästää, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.2.1856; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Masalin Karl. Ikä: 32 Asikkala
Tuomittu irstaudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Mast Henrik Henriksson H:gin pitäjä, vankil.
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 38; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Mast Karl Johan. Ikä: 24 Helsinki
Matruusi; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Matikainen Aleksander. Ikä: 32 Viipurin lääni
Tuomittu sotilaskarkuruudesta 10 vuodeksi Viaporiin; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1858; VSV 1858/386 (1560, 811); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Matikainen Juha Antinpoika Pyhäjärvi
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1879/184 (795, 519); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.3.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 22.6./4.7.1879.

Matikainen Vilho Juhanpoika Viipurin pitäjä
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1879/184 (795, 519); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.3.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 22.6./4.7.1879.

Matt Johan Mattsson Kakskerta. Ikä: 34
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tuomittu palvelussopimuksen laiminlyönnistä ½ vuodeksi Kronoborgin ojennuslait.; VSV 1861/273 (1433, 616); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 11.7.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 5./17.8.1861; 1863 AD pag 432; Jenisei 63 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 8.4.63-.

Matti Albert Juhanpoika Helsinki
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Tuom. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1982, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Matti Erkinp. Kankaanpää. Ikä: 20
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 68; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16./28.1.1859.

Matti Erkinp. Turku Vrt. Juha Kustaa Kaarlonp.
Sen. oik.os. 1887 Da 121; Proomumies; Tuom. kuol. torp. Juha Tuhkaniemen taposta ja ryöstöstä 24.11.1886 yhdessä Juha Kustaa Kaarlonp. kanssa; Rang. muut. p-työ Sip.

Matti Henrikinpoika Somero
Sen. oik.os. 1834 Da 25; Loinen; Tuomittu vaimonsa Kristina Juhantyttären taposta 24.11.1833 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 11/23.4.1834.

Matti Henrikinpoika Viapori Vrt. Hurja, E. ja Nordlund, Esa
Sen. oik.os. 1842 Da 33; Vanki; Tuomittu matruusi Andrei Ivanovin murhasta 26.3.1841 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 28.4./10.5.42.

Matti Jaakonp. Vesilahti, Kurkela vl
Sen. oik.os. 1837 Da 28; Tuomittu 3-kertaisesta väärien seteleiden levittämisestä kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1838 armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.5.1838; Oik.os. 1847 AD pag 225; Irkutsk 1846 II, 52: Nertšinskin kaivoksessa; 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I: edelleen kaivoksessa.

Matti Jaakonpoika Sippola
Tuomittu toistuvasta irtolaisuudesta 1½ vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja senaatti katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.2.1857; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 16/28.3.1857; VSV 1857 akti 331 (482, 257); Sen. oik.os. 1857 Da 61.

Matti Juha Matinp. Hämeen lääni. Ikä: 51
1867 AD pag 165; Jenisei 66 II; Tuom. Vark. H:linnaan; Siirt. Sip.; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa maatyöläisenä 21.7.66-.

Matti Juhanp. Luhanka
Sen. oik.os. Da 19/1828; Renki; Tuomittu kuolemaan talollinen Joonas Tuomaanp. Rekolan murhasta 22.7.1827; Rang. muutettu pakkotyöksi Sip. 19.1.1828; VSV 1828-61; Anoi tuomion muuttamista pakkotyöksi Viaporiin, mutta anomukseen ei suostuttu 15.4.1828; Oik.os. 1847 AD pag 429; 1848 I, II; Jenisei 1847 I, 60; 21.7.1829 lähetetty työhön Troitskin suolakeit., sieltä karannut 1830, saatu kiinni ja rangaistu 12 ruoskaniskulla; 1850 AD pag 164; Jenisei 1849 II: Karannut uudelleen 25.7.49, saatu kiinni ja vapautettu työhön kykenemättömänä, siirt. Kinskan alueen Tarajevin kunnassa; 1852 AD pag 402; Jenisei 1851 I: siirt. Kinskan alueen Tarajevin kunnassa, maanviljelijä; Jenisei 1853: siirt. Kinskan alueen Tarajevin kunnassa; Jenisei 1853: siirt. Kinskan alueen Tarajevin kunnassa; 1859 AD pag 388; Jenisei 1857 II: siirt. Kinskan alueen Tarajevin kunnassa, maanviljelijä.

Matti Juhanpoika Joutsa, Tammilahti
Sen. oik.os. 1884 Da 114; Tuom. kuol. tal.p. Daniel Antinp. Hyyryläisen taposta ja ryöstöstä 11.8.1883; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 45/1881, 32; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.1.85.

Matti Maarianp. Raisio
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuomittu rikoksista elink. Turun k.huon.; VSV 1885/200 (197, 110); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1885; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 15./27.2.1885.

Matti Matinp. Aura
Sen. oik.os. 1869 Da 85; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 35; Ilm. Viip. lähdöstä 5./17.1.70; Åbo Posten 21.9.1878 n:o 220: Ollut om-siirtolassa. Paennut, saatu kiinni Permin kuv. Siellä saatu kiinni. Irtolaisena tuotu Suomeen. Täällä tunnettu karkuriksi ja lähetetty takaisin Sip.

Matti Matinp. Orimattila. Ikä: 36
Tuomittu määräämättömäksi ajaksi irtolaisuudesta Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 5.9.1857; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 30.11./12.12.1857; VSV 1857 akti 331 (2272, 1020); Sen. oik.os. 1857 Da 61; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858; 1859 AD pag 543; Jenisei 59 I; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 27.4.59-.

Matti Saaranp. Turun ja Porin lääni. Ikä: 44
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta eliniäksi Viaporiin 1857; VSV 1861/273 (681, 485); KKK //1858; Ilm. Viip. läh. 18./30.11.61; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 12.4.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.6./8.7.1861; 1863 AD pag 432; Jenisei 63 I; Minusinskin alueen Šušenskin kuntaan 8.12.63-.

Mattila Hannu Samuelinp. Salo
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu rikoksista elinkaudeksi pakkotyöhön; VSV 1876/228 (528, 367); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.2.1876; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6./18.5.1876.

Mattila Juha Heikki Juhanpoika Kuorevesi, Hallinpenkki, Mattila Vrt. Aleksanteri Marianp., K. Kulha ja A. Oja
Sen. oik.os. 1869 Da 84; Tal.p.; Tuom. kuol. postin taposta ja ryöstöstä yhdessä Aleksanteri Marianp. kanssa; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 21; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.69.

Mattila Mikko Kaarlonp. Mouhijärvi, Kortejärvi
Sen. oik.os. 1865 Da 76; Torp.; Tuom. kuol. veljensä torp. Antti Vilho Kaarlonp. Palomäen taposta 9.7.1864; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 9/1862, 46; Ilm. Viip. lähdöstä 6./18.10.1865.

Mattila Salomon Matinpoika Hämeen lääni
Sen. oik.os. 1867 Da 80; Tuom. vark. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 37; Ilm. Viip. lähdöstä 27.6./9.7.67.

Mattsson Antti Juha Jeremiaanpoika. Ikä: 30 Kymi
Tuomittu Viipurin läänissä irtolaisuudesta ½ vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt sen anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 15.12.1859; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 23.1./4.2.1860; VSV 1860 akti 278 (2540, 62); Sen. oik.os. 1860 Da 66.

Mattsson Carl Gustaf
Kuritushuonevanki, ollut Viaporissa 8 vuotta; Syyllistynyt ja tuomittu neljättä kertaa varkaudesta elinkaudeksi pakkotyöhön Viaporiin; Jättänyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Sen. jätti asian k.kuvernöörille 15.4.1853; K.kuv. hyväksyi anomuksen 26.5.1853 sillä perusteella, että Mattsson oli ollut jo riittävän kauan vankeudessa; Keisari teki päätöksensä 26.5./7.6.1853 k.kuv. Menschikovin ehdotuksen mukaan; VSV vuosi 1853 akti 111 (188, 345).

Mattsson Carl Nauvo
Torppari; Syyllistynyt Seilin sairaalassa murhapolttoon 8.8.1836; Tuomittu 40 paria raippoja, kirkkorang. ja loppuiäksi Sip. kaiv.; Anoi armoa, mutta anomus hylättiin 3.1.1839 (239); 1838/57.

Maunu Matti Juhanpoika Oulun lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Tuom. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Mauri Juhanp. Turun ja Porin lääni, Ulvila
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.7.68.

Mehtälä Gregorius Oulun lääni
Sen. oik.os. 1870 Da 86; Tuom. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.10.70.

Mehtölä Juha Henrik Juhanp. Leppävirta, Mustinmäki
Sen. oik.os. 1845 Da 39; Talollisen vävy; Tuomittu puuseppä Isak Mikonp. Blombergin taposta ja ryöstöstä Kuopiossa 4.10.1844 kuolemaan; Rang. mutettu pakkotyö Sip., Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 26.3./7.4.46; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tob. 1847 I, 28: ei tietoa Irkutskista; Oik.os. 1848 AD pag 366;Tob. 1847 II: Irkutsk kuv. ilm. työssä Nertšinskissä; 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I: edelleen Nertšinskissä; 1850 I: Nertšinskissä; 1851 I: Nertšinskissä; 1852 I: Nertšinskissä; 1853 Nertšinskissä; 1855: Nertšinskissä.

Meijer Aleksander Helsinki
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu varkauksista 5 vuodeksi Hämeenlinnan lääninvank.; VSV 1873/203 (329, 425); KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 22.3.1873; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 21.6./3.7.1873.

Melartin August Vilhelm Nilsiä
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Torppari, papin poika; Tuom. kuol. kulkukaup. Dimitri Nikitin Pekšujevin ryöstöstä ja taposta 15.11.1870; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Fred. Turunen perinne.

Mellenius Fredrik. Ikä: 34 Uudenmaan lääni Vrt. Larm, Karl
Sen. oik.os. 1833 Da 24; Tuomittu renki Johan Backströmin taposta 8.12.1831 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; Sen. oik.os. 1834 AD pag 120; Lähtö Viip. 2.10.1833; Ei vielä Tob.

Mellin Gustaf Kuopio
Sen. oik.os. 1875 Da 97; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Luoston ojennuslait.; VSV 1875/174 (561, 506); KKK 9/1862, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.3.1875; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.7.1875.

Mennström Anna Helena Pori. Ikä: 38
Tuomittu irtolaisuudesta 2 v. Turun kehruuhuon.; Sen. oik.os. 1850 Da 49; VSV 1850/138; Anoi pääsyä Sip. ja sen. suostui; Ilm. keis. hyväk. 27.9./9.10.1850.

Mertapuro Heikki Matti Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu taposta H:linnan vankilaan; VSV 1873/203 (1249, 529); KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 29.5.1873; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 2/14.8.1873.

Michel Thomasson (Mattsson) Ruotsinpyhtää, vl
Kirkonpolttaja, irtolainen; Sen. oik.os. 1837 Da 28; Tuomittu 9.2.1837 tekemästään Kymin kirkon tuhopoltosta kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1838 armoa Sip. rangaistuksesta-ei suostuttu; Iän perusteella armahdettiin raipparangaistuksesta; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 29.9./11.10.1838.

Michels Josef Antinpoika Närpiö
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu Turun kuritushuon.; VSV 1871/145 (1693, 781); KKK 9/1862, 20; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.10.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 11/23.12.1871.

Mielonen Kristina. Ikä: 36 Kuopion lääni
Tuom. p.työ Sip.; KKK 45/1881, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81.

Mieskulainen Anna Lovisa Mikkelin lääni
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Tuom. vark. L:rantaan; Siirt. Sip.; 1867 AD pag 165; Jenisei 66 II, 32; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 26.9.66-.

Miettinen David Kuopion lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu elinkaudeksi Käkisalmen vankilaan; VSV 1874/174 (161, 157); KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 20.1.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.3.1874.

Mihailov Timofei Andrejev Sortavala
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Tuom. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Mikkels Emil Julius Mikonpoika
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu irtolaisuudesta 2 v. Viipurin ojennuslait.; VSV 1879/184 (897, 521); Tehnyt anomuksen päästä sirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 9.4.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 22.6./4.7.1879.

Mikko Juhanpoika Viapori, Asikkala vl Waivalin liiga
Sen. oik.os. 1837 Da 28; Rangaistusvanki; Tuomittu vartijamatruusin Kondrati Ivanovin taposta 26.11.1836 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.8.1837.

Mikko Mikonpoika Luopioinen, Kantolan talo
Renki; Tuomittu 3 murrosta ja 4 varkaudesta 40 paria raippoja, julkinen kirkkorang. ja loppuiäksi pakkotyöhön, joka toistaiseksi tapahtuu Kronoborgin linnassa, 20.11.1854; Tehnyt rikoskumppaninsa ja vihkimättömän aviopuolisonsa Hedvig Henrikintyttären kanssa anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja ottaa heidän aviottoman lapsensa, 7-vuotiaan Albinuksen mukaan; Lapsen huoltaja ja setä, suutari Ananias Henrikinp. Fellman ei ole suostuvainen lapsen Sip. lähtöön; Sen. katsoo voivansa suostua Mikko Mikonp. ja Hedvig Henrikintyttären Sip. päästöön lapsi myös mukana, H:ki 1.3.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka sen hyväksyi 20.4./2.5.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 58; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.7.1855; Vaimo ja lapsi eivät seuraa; VSV vuosi 1855 akti 203 (447, 291).

Mikko Samuelinp. Kokemäki vl
Sen. oik.os. 1850 Da 49; Viapori elink.; Siirtol.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 15/27.12.50; 1852 AD pag 402, Tob. 1851 II; 13.8.51 -> R.; EE 18/219 1894, kert 92-93: Kuollut 85-vuotiaana Bojarkassa vanhuuteen 27.9.1892.

Mikkola Juho Vilho Annanp. Mouhijärvi. Ikä: 17
Tuomittu 2-kertaisesta murtovarkaudesta 2 vuodeksi Viaporiin; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.11.1857; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 11./20.1.1858; VSV 1858 akt 386 (2614, 22); Sen. oik.os. 1858 Da 62.

Mikkolainen Tuomas Helsinki
Sen. oik.os. 1869 Da 85; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 33; Ilm. Viip. lähdöstä 5/17.1.70.

Mikkonen Juha Heikki Susannanpoika Pielavesi
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1879/184 (759, 519); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.3.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 22.6./4.7.1879.

Mikkonen Vilho Pielavesi
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta ja hevosvarkaudesta 7.2.1871 elinkaudeksi Kuopion vankilaan; VSV 1875/174 (1754, 819); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.9.1875; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19./31.12.1875; EE 71/260 1892 kertomus v. 1891-1892: Kuollut keuhkotautiin om-siirtolassa 1.4.1891.

Mikrell Isak Rauma
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuom. 3-kert. vark. Kronoborgiin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 30; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.5.71.

Mikrell Josef Henrik Rauma
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Merimies; Tuom. kuol. setelien väärennyksestä; Rang. muut. p-työ Sip.; KKK 9/1866; Ilm. Viip. lähdöstä 8./20.9.66.

Mikrell Josef Henrik Rauma. Ikä: 22
Merimies; Suomen Pankin setelirahan väärentämisestä 28 päiväksi vesileipävankeuteen ja loppuiäksi Sip. kaiv.; Keis. päät. 4.5.1866; Kelloseppä; Ei seuraa, Virsikirja, Uusi Test.; Vaasassa 16.6.1866.

Mild Gustaf Adolf Hämeen lääni
Sen. oik.os. 1869 Da 85; Tuom. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 40; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.10.70.

Mink Karl Fredrik Rauma
Sen. oik.os. 1886 Da 118; Tuomittu rikoksista Turun rang.vank.; VSV 1886/220 (441, 445); Anonut päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.2.1886; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 31.5./12.6.1886.

Moberg Johan Emanuel Helsinki
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 35; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.7.68.

Moberg Karl Viktor Uudenmaan lääni
Sen. oik.os. 1882 Da 111; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1882/248 (1132, 704); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.4.1882; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 18/30.9.1882; 248-1882.

Modig Gustaf Andersson Tyrvää
Tuom. kuol. taposta; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 4./16.10.54.

Moilanen Antti Sotkamo
Sen. oik.os. 1879 Da 104; Tuomittu H:linnan kuritushuon.; VSV 1879/184 (412, 224); Ahti 26.4.1879, Häm. 1.2.1879: Anomukseen suostuttu; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.2.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 16/28.3.1879.

Moilanen Antti Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 95; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Kuopion vank.; VSV 1874/174 (1125, 566); KKK 9/1862, 33; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 19.5.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.8.1874.

Moilanen Ulrika Oulun lääni
Tuomittu rikoksista L:rannan kuritush.; VSV 1848/189 (259); Sen. oik.os. 1848; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 5/17.4.1848.

Moilanen Ulrika Paltamo. Ikä: 28
Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt k.kuv. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja k.kuv. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne; Sen. oik.os. 1851 Da 50; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 21.5./2.6.51; Keis. päät. 20.3./1.4.1851; 1854 AD pag 123, Tob. 1852 I; Omskin alueen Karasutkin kunnassa 12.1.52-; VSV vuosi 1851 akti 165 (116, 224).

Moisio Tuomas Seinäjoki
Sen. oik.os. 1884 Da 114; Tuomittu rikoksista 12 v Turun rang.vank.; VSV 1884/227 (227, 151); KKK 45/1881, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.1.85; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 4.2.1884; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 29.2./12.3.1884.

Molander Jaakko Kauhava, Alakylä, Klemola
Sen. oik.os. 1855 Da 59; Renki; Tuomittu kuolemaan isäntänsä Jaakko Jaakonp. Klemolan taposta 26.12.1854; Rang. muut. p-työ Sip.; KKK 76/1855; Ilm. Viip. lähdöstä 10./22.11.1855; 1859 AD pag 509; Transbaik. 1858, 22; Nertšinskin Petrovskin tehtaalle 18.8.57-; Paennut 17.7.58.

Montell Karl Nousiainen
Sen. oik.os. 1831/Da 32; Vanki; Tuomittu vanki Antti Ollikaisen taposta Viaporissa 3.8.1830 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi Sip. rang. muuttamista sotapalveluksi, ei suostuttu.

Monthan Antti Heikinpoika Viipuri
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu irtolaisuudesta 1 vuodeksi Viipurin ojennuslait.; VSV 1872/150 (281, 142); KKK 9/1862, 33; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.1.1872; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 28.1./9.2.1872.

Monthan Gustaf Saimaan kanava (Säkkijärvi)
Sen. oik.os. 1852 Da 52; Valtionrenki; Tuomittu väkivaltaisena ja yleiselle turvallisuudelle vaarallisena Hämeenlinnan ojennuslaitokseen; Anoi pääsyä siirt. Sip. ja suostuttiin; KKK 39/1852; Ilm. Viip. läh. 1/13.2.52.

Montonen Juha Paavonpoika Puumala, Hankola Vrt. M. H. Montonen
Sen. oik.os. 1857 Da 61; Tal.p.; Tuom. kuol. yhdessä setänsä kanssa torp. Paavo Yrjönp. Montosen tap. Mikkelin pit. Montolan kylässä 11.4.1856; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu.

Montonen Matti Heikinpoika Puumala, Hankola Vrt. J. P. Montonen
Sen. oik.os. 1857 Da 61; Tal.; Tuom. kuol. torppari Paavo Yrjönp. Montosen tap. Mikkelin pit. Montolan kylässä 11.4.1856; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858.

Montonen Stefan Säkkijärvi
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Moras Carl Eric Turku (Lieto). Ikä: 31
Murtautunut yhdessä Stenholmin ja renki Matts Eklöfin kanssa Liedossa 23.3.1837 rovastin lesken Margareta Ahlstedtin asuntoon, pahoinpitelivät ruustinnaa ja hänen renkiään, ryöstivät runsaasti erilaista omaisuutta; Aiemmin Moraa on rangaistu kerran varkaudesta ja kerran ryöstöstä; Tuomittiin 40 paria raipp., julkinen kirkkorang. ja loppuiäksi Sip. kaiv. 3.1.1839 (658); Eklöf kuoli ennen tuomion julistamista; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 25.8./6.9.1839; 1838/57.

Muilu Salomon Jaakonpoika
KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 11./23.10.1834.

Muinonen Elisabeth Sakariaantytär Mikkelin pitäjä
Tuomittu toistuvasta irtolaisuudesta 1 vuodeksi Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 2.8.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. päätökseen - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.8./7.9.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.10.1855; VSV vuosi 1855 akti 203 (1931, 640).

Munki eli Munck Antti Isakinpoika Vähäkyrö, Hyriä
Sen. oik.os. 1840 Da 31; Torppari; Tuomittu talollinen Juha Israelinp. Kaupin taposta juopuneena ja tappelussa 11.5.1839 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.10.1840; Sen. oik.os. 1847 AD pag 407; Tob. 1847 ?, 39; Lähtö Pietarista 4.11.1840; Ei saapunut Tob.; Oik.os. 1848 AD pag 366; Tob. 1847 ?, ei saapunut Tob.; 1848 AD pag 12, Tob. 1848 ?, ei saap. Tob.; 1849 AD pag 202, ei saap. Tob.; 1850 AD pag 396, ei saap. Tob.

Munter Aleksander Uudenmaan lääni
Sen. oik.os. 1870 Da 86; Tuom. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 44; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.10.70.

Munter Anna Kristina Turku. Ikä: 19
Tuomittu irtolaisuudesta 1 vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt k.kuv. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja k.kuv. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne; Sen. oik.os. 1851 Da 50; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 21.5./2.6.51; Keis. päät. 20.3/1.4.1851; 1854 AD pag 126, Tob. 1852 I; Omskin alueen Tšernoluikskin kunnassa; VSV vuosi 1851 akti 165 (116, 224).

Munter Johan (Ivan)
Sen. oik.os. Da 17/1826; Linnoitusvanki; Tehnyt pakoyrityksen Kyminkartanon linnasta 19.8.1825 Anders Holmbergin kanssa, silloin surmannut sotamies Jakob Htarin ja Leonti Svenloffin; Tuomittu kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 127/1825; Lähetetty Pietariin 21.8./2.9.26; Oik.os. 1847 AD pag 225; Irkutsk 1846 II, 47: Nertšinskin kaivoksessa, paennut kahdesti ja kummastakin rikoksesta kärsinyt ruoskarangaistuksen; 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I: edelleen kaivoksessa; Irkutsk 1850 I: edelleen kaivoksessa; 1852 AD pag 402; Irkutsk 1851 I: Vapautettu työstä 58-vuotiaana.

Munter Juha Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslait.; VSV 1871/145 (1692, 759); KKK 9/1862, 38; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.9.72, Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.10.1871; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6./18.12.1871.

Munter Karl Gustaf. Ikä: 37
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 5/11.12.1855; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Munter Lovisa Gustava Turku
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tehdastyöläisen vaimo; Tuom. hänelle hoitoon jätetyn lapsen murhasta 1.5.1871 kuolemaan; Rang. muut. p-työ Sip.; KKK 9/1862, 38; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.9.72.

Muona Antti Juhanpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Tuom. irt. Viipuriin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.1869.

Musikka (Muschka) Adam Paavonp. Mäntyharju
Sen. oik.os. 1831/Da 32; Torpparinp.; Tuomittu renki Matti Antinp. Honkasen murhasta 12.2.1830 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi seuraavana v. armoa Sip. rangaistuksesta, mutta ei suostuttu; KKK 152/1827; Nižgorin kuv. ilm. 18.2.33, että M. kuljetettu alueen läpi 1832 ja pyytää korvausta; Sen. oik.os. 1847 AD pag 225; Irkutsk 1846 II, 41: Irkutskin suolakeit.; 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I: edelleen suolakeit.; Irkutsk 1849 II: edelleen suolakeit.; Irkutsk 1850 I: edelleen suolakeit.; 1851 AD pag 383; Irkutsk 1850 II: palveltuaan 16 v 8 kk vapautettu ja siirt. Irkutskin alueen Tšeremhovskin kunnassa.

Mustajärvi Matti Antinpoika Lappajärvi
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1877/164 (570, 240); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.3.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.4.1877.

Mustapirtti Erkki Erkinp. Haapajärvi. Ikä: 30 Vrt. K. M. Kemppainen ja J. M. Korkiakoski
Sen. oik.os. 1858 Da 63; Renki; Tuom. kuol. Koivukarin torpan ryöstöstä ja emäntä M. Koivukarin haavoittamisesta Oulujoen Kiviniemessä; Rang. muut. p-työ Sip.; KKK 7/1858, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 20.7./1.8.1859; Sen. oik.os. 1865 AD pag 213; Irkutsk 1864 I: tullut Irkutskin suolakeit. 18.8.1860; 1865 AD pag 496; Irkutsk 65 I: siirretty Ustkutskin suolakeit. 15.3.65.

Mustasilmä Antti Tuomaanpoika. Ikä: 45 Kivennapa
Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 6.5.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 7/19.7.1858; VSV 1858/386 (1032, 673); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Mustikkakangas Jaakko Heikinpoika. Ikä: 25 Muhos
Tuomittu irtolaisuudesta vähintään 1 vuodeksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 9.10.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.12.1858; VSV 1858/386 (2192, 1053); Sen. oik.os. 1859 Da 64; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 20.7./1.8.1859.

Mustikkakangas Jaakko Henrikinpoika. Ikä: 22
Tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Mustonen Brigitta Annantytär Kiihtelysvaara, Hammarlahti
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuom. kuol. lapsenmurhasta; Rang. muut. p.työ Sip.

Mustonen Heikki Heikinpoika Kontiolahti kk
Sen. oik.os. 1886 Da 119; Loinen; Tuom. kuol. torp. Iisak Tuomaanp. Reijosen murhasta 26.11.1883; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu.

Mustonen Johan Puolanka. Ikä: 40
Tuomittu toiskertaisesta varkaudesta 2 vuodeksi Viaporiin pakkotöihin; Tehnyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 28.6.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; KKK 7/1858; Lähtö Viip. 10.10.1859; Keis. päät. 1./13.8.1859; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 10.11.60-; VSV vuosi 1859 akti 307 (1554, 681).

Musula Adolf Sahalahti
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1879/184 (795, 519); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.3.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 22.6./4.7.1879.

Muurikka eli Profos Maria Mikontytär. Ikä: 31 Viipurin lääni
Tuomittu irtolaisuudesta 2 v L:rannan kuritush.; VSV 1848/189 (259); Sen. oik.os. 1848; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 5/17.4.1848.

Muurimäki Matti Israelinp. Laihia Vrt. Sui, Israel ja Sorvari, Juha
Sen. oik.os. 1833/Da 24; Talollinen; Tuomittu loinen Antti Forssin taposta 19.9.1831 ja syyt. Kristiina Martintyttären taposta 4.10.1831 ja ryöstö 9.10.1831 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta 1834 - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 26.3./7.4.1834; Oik.os. 1847 AD pag 225; Irkutsk 1846 II, 38: Irkutskin käsityötuvassa; 1849 AD pag 202: edelleen käsityötuvassa; 1850 I: edelleen käsityötuvassa, käytös tyydyttävä; 1851 I: edelleen käsityötuvassa; 1854 AD pag 123; Irkutsk 1852 II: vapautettu ja siirtolaisena Tšeremehovskan kunnassa.

Myllykangas Juha Matinp. Raahe
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Merimies; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 31.10.63-.

Myllymäki Abraham Piippola
Sen. oik.os. Da 19/1828; Talollinen; Tuomittu kuolemaan renki Esa Nygårdin taposta 12.11.1826; Rang. muutettu pakkotyöksi Sip. 15.4.1828; VSV 1828-59.

Myllynen Adam Kuopion lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuom. irt. 1 v Luoston ojennuslait.; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 47; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74.

Myllynen Mikko. Ikä: 20 Virolahti
Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 23.9.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 10/22.11.1858; VSV 1858/386 (2042, 991); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Mynttinen Tuomas Paavonpoika Mäntyharju
KKK 272/1833; Suomen passivirasto Pietarista ilmoitti 18/30.8.33 kenraalikuvernöörille, että Pietarin piirioikeus oli tuominnut 1.8.1833 raippa- ja karkotusrangaistukseen Nertšinskiin talonpoika T. P. Mynttisen toverinsa Adam Eliaanp. taposta; Kk ilmoitti asiasta Mikkelin läänin kuv. 9/21.9.1833.

Myyryläinen Antti Jaakonpoika Mikkelin lääni
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Tuom. vark. elink. Kuopioon; Siirt. Sip.; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.5.66.

Myyryläinen Matti
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu varkauksista H:gin kuritushuon.; VSV 1876/228 (801, 427); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 8.4.1876; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 21.5./2.6.1876.

Myyrä Helena Antintr. Luumäki. Ikä: 30
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Tuomittu 3-kertaisesta irtolaisuudesta L:rannan kehruuhuon. 2v.; Käytös moitteeton; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 7.10.50 alkaen Taran alueen Nišnekolovskan kunnassa.

Månnberg Jakob Johan Helsinki. Ikä: 41
Tuomittu irtolaisuudesta H:ssä määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.10.1860; Mvs. esitti asian keisarille, joka yväksyi sen 19.11./1.12.1860; VSV 1860 akt 278 (1840, 771); Sen. oik.os. 1860 Da 67; 1863 AD pag 172; Jenisei 62 I; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 31.1.1862-.

Mård Birgitta Kristina. Ikä: 35 Pielavesi
Tuomittu irtolaisuudesta vuodeksi Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.2.1855; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen ja esitti keisarille, joka sen allekirjoitti 9/21.3.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 58; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 18/30.4.1855; VSV vuosi 1855 akti 203 (336, 99).

Mäenpää Jaakko Haapavesi
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuomittu rikoksista elink. Turun k.huon.; VSV 1885/200 (197, 110); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1885; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 15/27.2.1885; 200-1885.

Mäkelä David Iitti
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1879/184 (759, 519); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.3.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 22.6./4.7.1879.

Mäkelä Kaarlo Joelinp. Pöytyä
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu rikoksista elinkaud. Turun kuritushuon.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 28.11.1879; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 19./31.1.1880; VSV 1880/227 (2432, 38); KKK 45/1881, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 13./25.2.81.

Mäkelä Konstantin
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu irtolaisuudesta L:rannan ojennuslait.; VSV 1883/202 (770, 325); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.4.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Mäkelä Kustaa Adrian Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu varkauksista 5 vuodeksi Hämeenlinnan lääninvank.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 22.3.1873; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 21.6./3.7.1873; VSV 1873/203 (629, 425); KKK 9/1862, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73.

Mäkelä Samuel Juhonp. Turun ja Porin lääni. Ikä: 22
Tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 21.11./3.12.1855; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Mäkelä Vilhelmiina Heikintr. Pälkäne, Laidikkala
Sen. oik.os. 1852 Da 53; Talollisen tytär; Tuomittu lapsenmurhasta kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1853 armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 17./29.3.53; 1862 pag 81; Transbaik. 60, 29; Aleksandrovskissa jouluk. 1854-.

Mäkeläinen Juha Erkinpoika. Ikä: 35 Viipurin lääni
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 24.11.1860; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 17/29.12.1860; VSV 1860 akt 278 (2115, 823); Sen. oik.os. 1861 Da 68; KKK 7/1858; Viip. lähtö 26.1./7.2.61.

Mäki eli Löpar Herman Antinpoika Ylihärmä
Sen. oik.os. 1853 Da 54; Talollisenp.; Tuomittu talollisenp. Isak Ala-Tuomolan taposta ja tappelusta häissä 31.12.1851 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 14/26.3.53.

Mäki eli Löpar Hermanni Antinpoika. Ikä: 26 Lapua
Talonpoika, naimisissa; Talonp. pojan Isak Hermanninp. Ala-Tuomalan taposta raipparangaistukseen, kirkkorang. ja loppuiäksi pakkotöihin Sip. kaivoksiin keisarillisella päätöksellä 15.1.1853; Luterilainen, suutari, vaimo ja lapset eivät seuraa, Vaasassa 1.3.1853.

Mäkipaakkanen Erkki Erkinpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslait.; VSV 1871/145 (1692, 759); KKK 9/1862, 20; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.10.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6/18.12.1871.

Mälkiä Paavo Tuomaanpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Tuom. irt. Viipuriin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 41; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Mämmälä Matti Saloinen
Sen. oik.os. 1880 Da 107; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta elinkaudeksi kuritushuon.; VSV 1880/227 (1312, 710); KKK 45/1881, 39; Ilm. Viip. lähdöstä 13./25.1.82; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 1.6.1880; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 19./31.10.1880.

Männikkö Juha Alavus
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 37; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Männistö Salomon Erkinpoika Ylivieska
Sen. oik.os. 1853 Da 54; Irtolainen; Tuomittu talollisenp. Erkki Jaakonp. Häivälän taposta 9.5.1852 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 19/31.8.53.

Mäntylä Kaarlo Kustaa Eliaanpoika Hollola
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1879/184 (795, 519); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.3.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 22.6./4.7.1879.

Mäntynen Kaarlo Mikkelin lääni
Sen. oik.os. 1866 Da 79; Tuom. vark. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 5.1.67.

Märjänjärvi Simo Matinpoika Kuortane
Sen. oik.os. Da 17/1826; Talollisenp; Tuomittu torppari Erkki Erkinp. Kuhalammin taposta 22.8.1824 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; VSV 1826/287; KKK 127/1825; Lähetetty Pietariin 21.8./2.9.26.

Mäyrä Heikki Hämeen lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. vark. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 46; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.7.68.

Mäyrä Henrik Mikonp. Tammela. Ikä: 28
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Tuomittu 3-kertaisesta murtovarkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 28.1.1849; Rauhallinen; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 25.11.50 -> R.

Määttä Helena Paavontytär Kuusamo, Vasaraperä
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Mäkituvan emäntä; Tuom. kuol. lapsensa Aapeli Antinp. taposta 6.6.1867; Rang. muut. p.työ Sip.

Määttä Maria Oulun lääni
Sen. oik.os. 1871 Da 89; Tuomittu irtolaisuudesta Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; VSV 1871/145 (1226, 512); KKK 9/1862, 32; Ilm. Viip. lähdöstä 1.4.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 18.7.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19/31.8.1871.

Mönkkönen Matti Matinpoika Tuusniemi
Sen. oik.os. 1880 Da 107; Tuomittu varkauksista Turun kurit.; VSV 1880/227 (1402, 711); KKK 45/1881, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.1.82; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.6.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 19/31.10.1880.

Mörk Erik Gustaf Eriksson Lappajärvi, vankila
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Möter Henrik Pyhtää. Ikä: 45
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 14.7.1836; Rauhallinen; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; VSV ilmoitti keis. hyväk. 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 18.11.50 alkaen R.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]