Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana


Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon. Siihen on koottu tiedot karkotetuista vankiloiden, senaatin oikeusosaston, kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin arkistoista. Jokaisesta karkotetusta on tehty oma korttinsa, johon on kirjattu häntä koskevat tiedot. Luetteloon on tallennettu kaikki korteissa esiintyvät tiedot. Kortisto on vuonna 2003 sijoitettu Turun maakunta-arkistoon.

Taustatietoa karkotuksesta ja karkotettujen elämästä Siperiassa löytyy fil. tri Alpo Juntusen julkaistusta väitöskirjasta Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Suomen vankeinhoidon historiaa, osa 3. 1983, 210 s. ISBN 951-46-6712-3. Myös julkaistu sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 10. 1983, 210 s. ISBN: 951-9266-22-4.

Käytetyt lyhenteet: AD = anomusdiaari; Da = päätöstaltio; EE = senaatin kirkollisasiaintoimituskunta; KKK = kenraalikuvernöörin kanslia; Mvs = ministerivaltiosihteeri; VSV = valtiosihteerinvirasto.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]

Obadias Simonp. Alastaro
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu varkauksista Turun kuritushuon.; VSV 1873/203 (1290, 564); KKK 9/1862, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 20.6.1873; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 15./27.8.1873.

Ohls Johan. Ikä: 24 Vaasa
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63.

Ohtamaa Enok Pudasjärvi
Sen. oik.os. 1886 Da 118; Tuomittu rikoksista Turun rang.vank.; VSV 1886/220 (441, 445); Anonut päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.2.1886; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 31.5./12.6.1886; EE 18/219 1894 kert. 92-93: Kuollut 45-vuotiaana Judinskissa 10.6.92 kuumeeseen.

Oikari Abraham Antinpoika Veteli, Räyrinki
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Loinen; Tuom. kuol. tal. Juha Jaakonp. Saaren taposta 4.6.1874; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 39; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75.

Oikuri Abraham Antinpoika. Ikä: 39 Veteli
Loinen; Talollisen Juhani Jaakonp. Saaren taposta 28 päivää vesileipävankeutta ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 19.4.1875; Kirvesmies, ei seuraa, Oppi kristillisestä armosta, virsikirja ja Uusi Test., Vaasassa 14.6.1875.

Ojala eli Reuterholm Antti Heikki
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuomittu H:linnan vank.; VSV 1878/169 (499, 320); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 9.3.1878; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 4/16.5.1878.

Ojala Herman
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuomittu H:linnan vank.; VSV 1878/169 (499, 320); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 9.3.1878; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 4/16.5.1878.

Ojala Kaarlo Fredrik Kaarlonp. Kokemäki
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu varkauksista Turun kuritushuon.; VSV 1873/203 (1290, 564); KKK 9/1862, 37; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 20.6.1873; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 15./27.8.1873.

Ojanen Jaakko Enokinp. Sammatti, Haarjärvi
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Suutari; Tuom. kuol. vaimonsa Erika Gustavan myrkyttämisestä 6.3.1884; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; EE 23/221 1894; P. E. Lindholmin paluukertomus: * Kiskossa 1855, tullut Sip. 1885 Aleksandrovksin tehtaalle Irkutskin lähelle ja 1887 Nertšinskin Serentuihin.

Ojanpää Iisak Simonpoika Isokyrö, Palo
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Renki; Tuom. kuol. tal.p. Matti Matinp. Piispan taposta 10.11.1866; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu.

Ojanpää Isak Simonpoika. Ikä: 27 Isokyrö
Renki; Talollisenpojan Matti Matinp. Pispan taposta raip. ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 2.8. ja 8.10.1867; Ei käsityö, ei seuraa, virsikirja, Uusi Test., Vaasassa 8.11.1867.

Okkonen Daniel Sotkamo Vrt. J. Sauvola ja P. Kananen
Sen. oik.os. 1847 Da 43; Tuomittu vanginvartija Olavi Korhosen taposta ja karkuruudesta Iisalmella 5.-6.6.1845 kuolemaan yhdessä Sauvolan ja Kanasen kanssa; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 42/1848; Ilm. Viip. luov. 10./22.4.48; Oik.os. 1848 AD pag 12; Tob. 1848 I; Viip.; Pietari; Ei saap. Tob.; 1849 AD pag 202; Tob. 48 II: saap. Tob. 6.12.48, edelleen Irkutskiin 17.12.48; 1854 AD pag 123; Irkutsk 1852: Nertšinskissä 27.8.49-; Paennut 27.6.50.

Okkonen Paavo Kerimäki
Sen. oik.os. 1884 Da 114; Tuomittu irtolaisuudesta vuodeksi Mikkelin vank.; VSV 1884/227 (527, 329); KKK 45/1881, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 15./27.1.85; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.3.1884; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 1./13.5.1884; L. Luoto s. 112-114: Ollut jo 40 vuotta Sip. Toimii kylän paimenena. Rauhallinen mies.

Oksa Henrik Henrikinp. Renko. Ikä: 35
Sen. oik.os. 1850 Da 48, Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 20.9.1848; Rauhallinen; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 2.12.50 -> R.

Oksanen Gabriel Hämeenlinna
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu irtolaisuudesta L:rannan ojennuslait.; VSV 1883/202 (770, 325); KKK 45/1881, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.4.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Oksanen Mikko Joelinp. Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomitu varkaudesta 461 päiväksi Viipurin ojennuslait.; VSV 1872/150 (493, 203); KKK 9/1862, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 1.3.1872; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8./20.4.1872.

Ollikainen Heikki Juhanpoika Ähtäri kk
Sen. oik.os. 1873 Da 92; Tal.p.; Tuom. kuol. irt. Henrik Frändilän taposta 7.10.1872; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74.

Ollikainen Henrik Juhaninpoika. Ikä: 24 Ähtäri
Talollisenpoika; Irtolaisen Henrik Fräntilän taposta 28 päivää vesileipävankeutta ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 1.5.1873; Puuseppä, ei seuraa, Uusi Test., virsikirja, Vaasassa 8.9.1873.

Ollila Maria Lovisa Laihia
Sen. oik.os. 1867 Da 80; Tuom. irt. Turun kehruuh.; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 27.6./9.7.67.

Ollinmäki eli Kyhr Juha Eliaanpoika Vöyri
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1875/174 (281, 223); KKK 9/1862, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 19.1.1875; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.3./7.4.1875.

Ordén Bernt Vilhelm H:gin pitäjä
Sen. oik.os. 1876 Da 99; Tuomittu Turun ragaistusvank.; VSV 1876/228 (1696, 810); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.8.1876; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12/24.10.1876.

Orre Johan. Ikä: 23 Köyliö
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Renki; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.

Orrenmaa Antti Antinpoika. Ikä: 44 Vaasan lääni
Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta eliniäksi Viaporiin; Sen oik.os. 1862 Da 70; VSV 1861/273 (2277, 885); KKK 9/1862, 45; Ilm. Viip. lähdöstä 26.3./4.4.62; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.11.1861; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19/31.12.1861.

Oskari Mikonp. Helikko, Vialan rustholli
Sen. oik.os. 1875 Da 97; Muonamies; Tuom. kuol. puusepänkisälli Josef Lindvallin tap. 8.10.1874; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu.

Oslander Henrik Oskar Tampere
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuomittu rikoksista elink. Turun k.huon.; VSV 1885/200 (197, 110); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1885; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 15./27.2.1885; Turun Lehti 27.3.1886 n:o 36: Kirje Sip. juonut J. Granöltä saamansa rahat.

Otto Hedviginp. Hämeen lääni
Sen. oik.os. 1875 Da 97; Tuomittu irtolaisuudesta s vuodeksi Luostan ojennuslait.; VSV 1875/174 (783, 449); KKK 9/1862, 21; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.4.1875; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 14./26.6.1875; Ö.F. 18.6.1880/70: Viime vuonna paennut O. H. ja keisarikunnassa kiinni saatu, lähetetään huomenna uudelleen Sip.

Otto Joel Annanpoika Lammi, Hietoinen Vrt. Helena Maria Erkintr.
Sen. oik.os. 1884 Da 115; Loinen; Tuom. kuol. loisen Helena Maria Erkintr. miehen Kaarlo Erkinp. murhasta yhdessä Helena Maria Erkintr. kanssa 11.9.1883; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 45/1881, 58; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.1.85.

Otto Kaarlenpoika. Ikä: 24
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tuomittu palvelusopimuksen laiminlyönnistä ½ vuodeksi Kronoborgin ojennuslait.; VSV 1861/273 (1433, 616); KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 11.1.62; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 11.7.1861; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 5/17.8.1861.

Otto Vilho Vilhonpoika Asikkala
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu rikoksista elinkaud. Turun kuritushuon.; VSV 1880/227 (2432, 38); KKK 45/1881, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 28.11.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 19/31.1.1880.

Ovaska Matti Matinpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu irtolaisuudesta 1 vuodeksi Viipurin ojennuslait.; VSV 1872/150 (281, 142); KKK 9/1862, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.1.1872; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 28.1./9.2.1872.

Ovaskainen Olavi Juuka. Ikä: 34
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Hämeenlinnan ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.9.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 19./31.1.1856; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Krasnojarskin alueen Tšasto-ostrovskin kunnassa 11.1.57; VSV vuosi 1855 akti 203 (2227, 785).


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]