Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana


Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon. Siihen on koottu tiedot karkotetuista vankiloiden, senaatin oikeusosaston, kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin arkistoista. Jokaisesta karkotetusta on tehty oma korttinsa, johon on kirjattu häntä koskevat tiedot. Luetteloon on tallennettu kaikki korteissa esiintyvät tiedot. Kortisto on vuonna 2003 sijoitettu Turun maakunta-arkistoon.

Taustatietoa karkotuksesta ja karkotettujen elämästä Siperiassa löytyy fil. tri Alpo Juntusen julkaistusta väitöskirjasta Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Suomen vankeinhoidon historiaa, osa 3. 1983, 210 s. ISBN 951-46-6712-3. Myös julkaistu sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 10. 1983, 210 s. ISBN: 951-9266-22-4.

Käytetyt lyhenteet: AD = anomusdiaari; Da = päätöstaltio; EE = senaatin kirkollisasiaintoimituskunta; KKK = kenraalikuvernöörin kanslia; Mvs = ministerivaltiosihteeri; VSV = valtiosihteerinvirasto.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]

Qvarnström Anders Hämeenlinna
Nurmijärven rosvo; Sen. oik.os. Da 17/1826; Irtolainen, ent. stm.; Tuomittu murhasta ja ryöstöstä 7.10.1823 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; VSV 1826/177; KKK 127/1825; Lähetetty Pietariin 21.8./2.9.26.

Qvick Gustaf Hattula
Sen. oik.os. Da 17/1826; Sotamies; Tuomittu murhasta ja ryöstöstä 7.10.1823 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; VSV 1826/177; KKK 127/1825; Lähetetty Pietariin 21.8./2.9.26.

Qvickström Natnael Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.12.1870;: Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 1./13.1.1871; VSV 1871/145 (30, 67), KKK 9/1862, 38; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.9.71.

Qvist eli Blomqvist Robert Turku. Ikä: 25
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 50; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 21.11./3.12.1855; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Krasnojarskin alueen Tšasto-ostrovskin kunnassa 9.1.57-; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Qvist Johan Tobias Johansson
Sen. oik.os. 1854 Da 57; Tuomittu rikoksista Viaporiin; Anoi päästä siirt. Sip., suostuttiin; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 12./24.4.55; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II, 27; Atšinskin alueen Balahtinskin kunnassa 9.8.56-.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]