Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana


Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon. Siihen on koottu tiedot karkotetuista vankiloiden, senaatin oikeusosaston, kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin arkistoista. Jokaisesta karkotetusta on tehty oma korttinsa, johon on kirjattu häntä koskevat tiedot. Luetteloon on tallennettu kaikki korteissa esiintyvät tiedot. Kortisto on vuonna 2003 sijoitettu Turun maakunta-arkistoon.

Taustatietoa karkotuksesta ja karkotettujen elämästä Siperiassa löytyy fil. tri Alpo Juntusen julkaistusta väitöskirjasta Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Suomen vankeinhoidon historiaa, osa 3. 1983, 210 s. ISBN 951-46-6712-3. Myös julkaistu sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 10. 1983, 210 s. ISBN: 951-9266-22-4.

Käytetyt lyhenteet: AD = anomusdiaari; Da = päätöstaltio; EE = senaatin kirkollisasiaintoimituskunta; KKK = kenraalikuvernöörin kanslia; Mvs = ministerivaltiosihteeri; VSV = valtiosihteerinvirasto.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]

Saarelainen Gabriel Pekanp. Pielisjärvi, Lieksa
Sen. oik.os. 1833/Da 24; Renki; Tuomittu talollisenp. Ivan Andrejevitš Hoskosen (Aunuksesta) taposta 9.8.1832 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1834 armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 12./24.5.1834; Oik.os. 1847 AD pag 225; Irkutsk 1846 II, 31: Irkutskin suolakeit.; 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I: edelleen suolakeit.; Irkutsk 1850 I: edelleen suolakeit.; Irkutsk 1851 I: edelleen suolakeit.; Irkutsk 1853: edelleen suolakeit.

Saarelainen Klas Nurmes
Sen. oik.os. 1875 Da 97; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Luoston ojennuslait.; VSV 1875/174 (561, 506); KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.3.1875; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.7.1875.

Saari Isak Matinp. Kyrö
Sen. oik.os. 1831/Da 32; Torppari; Tuomittu talollinen David Kujalan taposta kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta, suostuttiin - loppuikä Suomen linnoituksissa.

Saarikoski Erkki Matinp. Saarijärvi
Sen. oik.os. 1834/Da 25; Talollisenp.; Tuomittu setelien valmistamisesta ja levittämisestä kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1835 armoa Sip. rang. - ei suostuttu; 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 6./18.6.1835; Oik.os. 1847 AD pag 225; Irkutsk 1846 II, 38: Nertšinskin kaivoksessa; 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I: edelleen kaivoksessa; Irkutsk 1848 I: edelleen kaivoksessa; Irkutsk 1850 I: edelleen kaivoksessa; Irkutsk 1851 I: edelleen kaivoksessa; Irkutsk 1852 I: edelleen kaivoksessa 1836 alkaen; Irkutsk 1853: edelleen kaivoksessa; Irkutsk 1855: edelleen kaivoksessa.

Saarila Olga
1852 AD pag 402; Tob. 1851 II; Tobolskin alueen Hudjakovin kunnassa.

Saarimies Fredrik Gabriel
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Käkisalmen vank.; VSV 1878/169 (2539, 37); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 27.11.1877; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 13./25.1.1878; EE 18/219 1894 kert. 92-93: Sanotaan tulleen murhatuksi 1890 Bairinskin kunnassa 60-vuotiaana.

Saastamoinen Juha Kuopion lääni. Ikä: 36
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 27.6.1860; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 10./22.8.1860; VSV 1860 akt 278 (1293, 582), Sen. oik.os. 1860 Da 67; KKK 7/1858; Viip. lähtö 12./24.9.60; 1862 AD pag 449; Jenisei 61 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 17.11.61-.

Saavala Brigitta Maria. Ikä: 29 Vaasa
Tuomittu irtolaisuudesta 2 v Turun kehruuh.; Sen. oik.os. 1850 Da 49; VSV 1850/138; Anoi päästä Sip. ja sen. suostui; Ilm. keis. hyväk. 27.9./9.10.1850.

Sacklén Viktor Hattula, Mervi
Sen. oik.os. 1867 Da 80; Stm.; Tuom. kuol. taposta ja ryöstöstä; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 27.6./9.7.67.

Sagulin Jakob Johan Turku. Ikä: 39
Tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.8.1855, Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 21.11./3.12.1855; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Sagulin Karolina Sofia Turku. Ikä: 25
Irtolainen; Vangittu ja tuomittu toiskertaisesta irtolaisuudesta Turun ja Porin läänin hallituksen päätöksellä 11.12.1858 yhdeksi vuodeksi yleiseen työhön Turun kehruuhuoneeseen; Jättänyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 8.2.1859; Keis. päät. 3./15.4.1859, Sen. oik.os. 1859 Da 64; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 20.7./1.8.1859; VSV vuosi 1859 akti 307, 273, 294.

Sagulin Kustaa Kustaanp. Somero, Perttula, Varsanoja, Hokka
Sen.oik.os. 1850 Da 49; Renki; Tuomittu renki Henrik Josefinp. taposta 28.12.1849 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 21.3./2.4.51; 1852 AD pag 402; Tob. 1851 II; Viip. 21.3./2.4.51; Pietar 21.4.51; Tob. 3.12.51 -> Irkutskiin 28.12.51.

Sahala Vilho
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. vark. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.

Sahanen eli Nikula Mikko Daavidinpoika Valkeala, vankila
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Sahl eli Saali Antti Kustaa Kuopion lääni
Sen. oik.os. 1873 Da 92; Tuomittu varkaudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1873/203 (156, 128); KKK 9/1862, 30; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.1.1873; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 16/28.2.1873.

Sahlberg Wilhelm Kustaanp. Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi 7.12.1869 Luostan ojennuslait. Kuopion läänissä; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.2.1871; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12./24.3.1871; VSV 1871/145 (269, 133); KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.9.71.

Sahlsten Henrik. Ikä: 36 Padasjoki (vl)
Matruusi; Tuomittu Turun hovioikeudessa 29.11.1849 sotilaskarkuruudesta ja murhapoltosta 8 vuodeksi ja 145 päiväksi Viaporiin, josta siirretty töihin Saimaan kanavalle; Paennut sieltä 3 kertaa; Tämän jälkeen tuomittu 1 vuodeksi takaisin Viaporiin; Tehnyt anomuksen joko kokonaan vapautua tai päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti suostui jälkimmäiseen pyyntöön, H:ki 30.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1858; VSV 1858/386 (1563, 811); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Sahlsten Henrik Turun ja Porin lääni. Ikä: 21
Tuom. irt. Sip.; KKK 9/1862, 21; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.9.72.

Sahlström Johan Fredrik Helsinki
Räätälinkisälli; Tuomittu varkaudesta rangaistukseen Pietarissa, saanut kiellon oleskella siellä ja lähetetty Uudenmaan kuvernöörin huostaan; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., koska hän on lapsuudesta saakka oleskellut Venäjällä, eikä hänellä ole ketään sukulaisia ja tuttavia Suomessa; Senaatti katsoi voivansa suostua anomukseen, H:ki 24.9.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 16./28.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip lähdöstä 29.12.1855/10.1.1856; 1859 AD pag 406; Jenisei 60 II, 35; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 18.2.57-; 1860 AD pag 406; Jenisei 60 I; Mennyt 1857 naimisiin veroa maksavan alkuasukasnaisen Agrafena Vasiljevan kanssa; VSV 46/1866; Allekirjoittanut 10.2.63 anomuksen saada suom. pakki V. S.; VSV vuosi 1855 akti 203 (2362, 813).

Saikkonen Juha Viipuri Vrt.Juhola, J.
Sen. oik.os. 1845 Da 38; Tuomittu torppari Simo Kaulin taposta, hänen vaimonsa ja poikansa pahoinpitelystä Raudussa yhdessö J. Juholan kanssa 31.5.1844; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tobolsk I 1847, 28: Irkutskin kuv. ei ole antanut tietoja; Oik.os. 1848 AD pag 366; Tob. II 1847: Irkutskin suolakeit.

Saimarn Johan
1854 AD pag 266; Jenisei 1853 I; Helsingistä; Tuom. rikoksista elink. Viaporiin ja 22.10.50 siirt. Sip: Krasnojarskin käsityötuvassa 21.3.52-; Rangaistu paosta 50 raipaniskulla 12.8.52; 1855 AD pag 177; Jenisei 54 I; Siirretty Krasnojarskin alueen Ladeiskin kuntaan.

Sakki Abraham Iisakinp. Mouhijärvi, Tervamäen kylä. Ikä: 27
Irtolainen; Vangittu irtolaisuudesta 2.9.1857 ja tuomittu Turun ja Porin lääninhallituksen päätöksellä yleiseen työhön Kronoborgin työ- ja rankaisulaitokseen; Jättänyt senaatille anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip,. ja senaatti katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, Helsingfors 2.11.1858; Keisarillinen päätös asiasta 4.12.1858; Kenraaliadjutantin allekirjoitus; Sen. oik.os. 1859 Da 64; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 20.7./1.8.1859; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 18.8.60-; VSV vuosi 1858 akti 307/2364, 6 (1859).

Saksi Mikko Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Mikkelin vank.; VSV 1879/184 (2233, 930); KKK 45/1881, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.11.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 21.12.1879/2.1.1880.

Sal Johan Emanuel Mynämäki. Ikä: 33
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Renki; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 9.8.63-.

Salakka Juha Paavonp. Lappvesi
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuom. irt. Viipurin o-lait.; Siirt. Sip.; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II, 23; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 12.7.63-.

Salenius Gustaf Porvoo. Ikä: 25
Vangittu ja tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi Kronoborgin linnaan eli siihen asti kunnes hallitus on asian käsitellyt; Tehnyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 24.8.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; Keis. päät. 24.10.,/5.11.1859; KKK 7/1858; Viip. lähtö 1./13.3.1860; 1861 AD pag 437; Jenisei 61 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 31.3.61-; VSV vuosi 1859 akti 307 (1860, 854).

Salin Johan Vilhelm. Ikä: 35
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 5/11.12.1855; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Sallinen eli Penttilä Maria Liisa Oulu
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Torninvartijan vaimo; Tuom. kuol. 13 kuukauden ikäisen poikalapsen taposta 11.9.1875.; Rang. muut. p.työ Sip.

Sallinen Juha Antrea
Sen. oik.os. 1886 Da 118; Tuomittu rikoksista Turun rang.vank.; VSV 1886/220 (441, 445); Anonut päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.2.1886; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 31.5./12.6.1886; EE 71/260 1892 kert. 91-92: Kuollut Tomskin kuv. verensyöksyyn 1891.

Salmela eli Rätteli Iisak Juhanpoika Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 95; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Kuopion vank.; VSV 1874/174 (1125, 566); KKK 9/1862, 49; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 19.5.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.8.1874.

Salmelin Fredrik Turku
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Maalarin oppip.; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 9.8.63-.

Salmelin Johan Gustaf Gustafsson Tammela, Teuro Vrt. Sammelin
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Loinen; Tuom. kuol. tal. Jaakko Juha Samuelinp. Nikun taposta 1.6.1858; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 7/1858, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 18/30.11.61.

Salmi Juha Henrikinpoika Alavus Vrt. K. Ruuhela ja J. Kanto
Sen. oik.os. 1852 Da 53; Renki; Tuomittu murhasta, ryöstöstä ja muista rikoksista kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 11/23.9.52.

Salmijärvi eli Hannula Valpuri Lovisa Kuolajärvi, Käsmä
Sen. oik.os. 1875 Da 97; Piika; Tuom. kuol. 6 viikkoa vanhan lapsen murhasta; Rang. muut. p.työ Sip; Oulun lääninvankilan luettelo 1876/4.

Salo Jaakko Jaakonp. Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1882 Da 111; Tuomittu H:gin rangaistusvank.; VSV 1882/248 (1065, 708); KKK 45/1881, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 17./29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.4.1882; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 18./30.9.1882; EE 25/223 1895 kert. 1894: Paleltunut Pudenessa kuoliaaksi 1894.

Salo Jaakko Mikonp. Isokyrö, Napo
Sen. oik.os. 1855 Da 59; Torp.; Tuomittu kuolemaan tal. Herman Jaakonp. Taipaleen taposta 28.5.1855; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi 1856 armoa - ei suotu; KKK 76; Ilm. Viip. läh. 13./25.4.1856; 1860 AD pag 219; Transbai. 59, 45; Petrovskin viinapolttimolla 15.9.1857-.

Salomon Helenanp. Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1875 Da 97; Tuomittu taposta ja ryöstöstä elinkaudeksi Käkisalmen vankilaan; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.3.1875; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.7.1875; VSV 1875/174 (560, 505); KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.10.75.

Salomon Marianpoika. Ikä: 27 Pälkäne
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Sam eli Sammi Gustaf Sääksmäki
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 47; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Sammelin Johan Gustaf Gustafsson Hämeen lääni
Sen. oik.os. 1865 AD pag 213; Irkutsk 1864 I; Tal.p.; Tuom. kuol. kaksoismurhasta; Rang. muut. p. Sip.; Keisarillisella päätöksellä tuomittu 12 v. pakkotyöhön; Tullut Aleksandrovskin viinakeit. 17.11.1862; 1865 AD pag 496; Jenisei 65 I; Siirretty Irkutskin suolakeit. 4.5.65.

Samstén Henrik Kustaanpoika Uudenmaan lääni
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1872/150 (117, 51); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 22.12.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 28.1./9.2.1872.

Samuel Israelinp. Halikko. Ikä: 45
Tuomittu irtolaisuudesta vähintään ½ vuodeksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 9.10.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.12.1858; VSV 1858/386 (2192, 1053); Sen. oik.os. 1858 Da 64.

Samuel Olafsson Sipoo
Sen. oik.os. Da 20/1829; Renki; Tuomittu lautamies Johan Olafssonin murhasta kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 152/1827; Nižgorin kuv. ilm. 4.2.30, että S. kuljetettu 1829 alueen halki ja pyytää korvausta.

Samuelsson Johan. Ikä: 26 Sastamala, Hirvijärven kylä
Renki; Hyökännyt 5.12.1837 yleisellä tiellä lähellä Hirvijärveä työläisen pojan Carl Johan Lovénin ja merimies F. F. Rosenstenin kimppuun yhdessä Koiviston kanssa haavoittaen Lovénia niin, että hän kuoli saamiinsa vammoihin; Rosensten sai myös pahoja vammoja; Heidän rahansa ryöstettiin; Tuomittiin 40 paria raippoja, julkinen kirkkorang. ja loppuiäksi Sip. kaiv. 12.12.1838 (595); Kenr.kuv. 1065; 1838/57.

Samulin Karl Julius Turku
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 21; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.1.69.

Samulin Viktor Benjaminp. Turku
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.7.68.

Sand Johan Erik Simonsson. Ikä: 39 Mustasaari
Loismies; Taposta ja murhapoltosta raippoihin, kirkkorang. ja loppuiäksi pakkotöihin Sip. kaivoksiin keisarillisella päätöksellä 23.4.1858; Lut., ei käsityö, vaimo ja lapset ei seuraa, Vaasassa 7.6.1858.

Sand Johan Erik Simonsson Koivulahti, Vesterhankmo
Sen. oik.os. 1858 Da 62; Loinen; Tuom. kuol. torp. J. E. Vargin ja hänen vaimonsa Maria Kristiinan taposta, ryöstöstä ja murhapoltosta 13.1.1857; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 7/1858, 39; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.9.1858.

Sand Johan Wilhelm Helsinki
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuomittu rikoksista elink. Turun k.huon.; VSV 1885/200 (197, 110); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen suostui, H:ki 15.1.1885; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 15./27.2.1885; Turun Lehti 27.3.1886 n:o 36: Juopottelee saatuaan rahoja J. Granöltä.

Sand Karl Lappi
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu Turun rangaistusvank.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.3.1879; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 22.6./4.7.1879; VSV 1879/184 (795, 519).

Sandbacka Johan Fredrik Porin maaseurakunta. Ikä: 19
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.3.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12./24.4.1858; VSV 1858/386 (689, 376); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.9.1858.

Sandberg Gustaf Fredrik Helsinki
Sen. oik.os. 1869 Da 84; Tuom. 4 kert. vark. elink. Kuopioon; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 47; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.69.

Sandberg Karl Ulrikanp. Ruovesi. Ikä: 21
Vangittu ja tuomittu irtolaisuudesta Kronoborgin linnaan ½ vuodeksi eli siihen saakka, kunnes hallitus on käsitellyt asian, sieltä siirretty Nurmijärven pitäjään Hyvinkään kylään rautatietöihin; tehnyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 26.8.1859; Keis. päät. 24.10./5.11.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; KKK 7/1858; Viip. lähtö 9./21.1.1860; 1861 AD pag 437; Jenisei 61 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 7.2.61-; VSV vuosi 1859 akti 307 (1926, 854).

Sandell JohanFredrik
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu varkauksista H:gin kuritushuon.; VSV 1876/228 (801, 427); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 8.4.1876; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 21.5./2.6.1876.

Sandholm Karl August Uudenmaan lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Tuom. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 30; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Sandroos Zacharias Pori
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu rikoksista, varkauksista pakkotyöhön; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.2.1876; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6./18.5.1876; VSV 1876/228 (528, 367).

Sandström Karl Johan Pedersjö
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1877/164 (570, 240); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.3.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.4.1877.

Sandström Vilhelm Ferdinand Porvoo
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu rikoksista H:linnan kurit.; VSV 1880/227 (577, 307); KKK 45/1881, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81; Häm. 1.2.1879; Anonut pääsyä Sip.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.3.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 2/14.5.1880.

Sanmark eli Stigell Johan Helsinki (vl)
Sen. oik.os. 1850 Da 49; Viapori elink.; Siirtol.

Santala Juha Juhanp. Kyrö
Sen. oik.os. 1831/Da 32; Torpparinp.; Tuomittu talollinen David Kujalan taposta kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta, suostuttiin - loppuikä Suomen linnoituksissa.

Sarell Karl Frihiof Uudenmaan lääni
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait; VSV 1880/227 (985, 535); KKK 45/1881, 21; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 28.4.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 19/31.7.1880.

Sarén Frans Konstantin. Ikä: 35 Viipuri
Leipurinoppilas; Vangittu irtolaisuudesta Pietarissa ja tuomittu 1 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 24.4.1857; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 3/15.6.1857; VSV 1857 akti 331 (1042, 637); Sen. oik.os. 1857 Da 61.

Sarén Henrik Juhanpoika Tampere
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu rikoksista pakkotyöhön; VSV 1876/228 (528, 367); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.2.1876; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6/18.5.1876.

Sarin Erik Helsinki
Sen.oik.os. 1855 Da 59; Matruusi meriekip.; Tuomittu kuolemaan vääpeli Tobias Holménin pahoinpitelystä 14.3.1854; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 76/1855; Ilm. Viip. läh. 9/21.12.55.

Sarin Frans Konstantin Turun ja Porin lääni. Ikä: 35
Tuomittu p-työhön; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 3./15.8.1857.

Sarin Gustaf Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 183 Da 112; Tuomittu irtolaisuudesta L:rannan ojennuslait.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.4.1883; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 4./16.5.1883; VSV 1883/202 (770, 325), KKK 45/1881, 41; Ilm. Viip. lähdöstä 17./29.1.84.

Sarin Johan Vilhelm Eura (vl) Vrt. H. Silfver
Sen. oik.os. 1850 Da 49; Ent. sotilas; Tuomittu osallisuudesta Saarimäen rusthollin työstöön Halikossa 29.9.1833 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyöViaporissa 18.8.1835; Anoi pääsyä siirtol. Sip. ja keisari suostui; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 15./27.12.50; 1854 AD pag 123; Jenisei 1852 I,II; Krasnojarskin käsityöhuoneeseen 4.1.52- yrittänyt pakoa 12.8.52; Rangaistu 50 raipaniskulla; 5.1.53 siirretty Nahvalksin kuntaan nykyiseen Jelonskin kuntaan.

Sarkkinen Sakari Oskari Oulu
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu varkauksista 3 vuodeksi Hämeenlinnan lääninvank.; VSV 1873/203 (629, 425); KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 22.3.1873; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 21.6./3.7.1873.

Saukko Antti Matinpoika Alajärvi
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1875/174 (281, 223); KKK 9/1862, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 19.1.1875; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.3./7.4.1875.

Saukko Matti Antinpoika Alajärvi kk Vrt. A. Köppä
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Loinen; Tuom. kuol. 82-vuotiaan torppari Juha Kasarin taposta ja emäntä Maria Kasarin haavoittamisesta yhdessä A. Köpän kanssa 21.11.1872; Rang. muut. p.työ Sip.

Sauvola eli Mikkilä Johan Paavola Vrt. P. Kananen, D. Okkonen
Sen. oik.os. 1847 Da 43; Tuomittu vanginvartija Olavi korhosen taposta ja karkuruudesta Iisalmella 5.-6.6.1845 kuolemaan yhdessä Kanasen ja Okkosen kanssa; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 42/1848; Ilm. Viip. luov. 19./22.4.48; Oik.os.1848 AD pag 12; Tob. 1848 I; Viip.; Pietari; 1849 AD pag 202; Tob. 1848 II; Saap. Tob. 29.11.48, edelleen Irkutskiin 17.12.48; 1854 AD pag 123; Irkutsk 1852, 36; Nertšinskissä 22.9.49- paennut 3.6.50.

Savimäki Matti Jaakonpoika Vaasan lääni, Ylistaro
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.5.66.

Savolainen Antti Juha Nilsiä
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu rikoksista elinkaudeksi pakkotyöhön; Torppari; VSV 1876/228 (528, 367); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.2.1876; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6./18.5.1876; Louhi 4.11.1896 n:o 132: Sydäm. "kiitoksen Suomen kansalle Sip." on lahjoitetuista virsikirjoista lähettänyt A. J. S.

Savolainen Mooses Matinpoika. Ikä: 32 Pyhäjärvi vl
Sen. oik.os. 1861 Da 68; Tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen 19.11.1860; VSV 1861/273 (261, 183); KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.7.61; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.2.1861; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 18/30.3.1861.

Savolainen Olavi Kuopion lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. vark. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 40; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.7.68.

Savolainen Petter Henrikinp. Kurkijoen pitäjä, Elisenvaaran kylä
Tuomittu irtolaisuudesta yleiseen työhön ja työssä Saimaan kanavalla; Jättänyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 2.2.1855; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen ja esitti keisarille, joka sen allekirjoitti 2./14.3.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 58; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 18./30.4.1855; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II, 42; Atšinskin alueen Balahtinskin kunnassa 9.8.56-; VSV vuosi 1855 akti 203 (171, 82).

Saxberg Adam Tuomaanpoika Somero
Sen. oik.os. 1836 Da 27; Torpparinp.; Tuomittu torppari Iisak Mikonp. taposta 26.3.1835 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.5.1836.

Saxelin Johan Fredrik
Sen. oik.os. 1879 Da 104; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi vankeuteen ja on Käkisalmen vank.; VSV 1879/184 (2335, 80); Östra Finland 7.3.1879/27: Sen. hyväksynyt anomuksen päästä Sip.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 3.12.1878; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 25.1./6.2.1879.

Schmidt Helena Jakobsdotter Närpiö, Kuopnäs
Sen. oik.os. 1848 Da 44; Piika; Tuomittu kuolemaan lapsenmurhasta 11.1.1847; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa - ei suostuttu; Oik.os. 1849 AD pag 202; Tob. 1848 II; Viip. 20.9./2.10.48; Pietari 4.10.48; 1849 AD pag 406; Tob. 6.6.49, jonne jäänyt toistaiseksi, koska ei ole ohjeita naisia varten; 1851 AD pag 382; Tob. 1850 II; Ei tietoa Irkutskista; 1852 AD pag 402; Tob. 1851 II; Nertšinskissä.

Schubin Aleksei Helsinki
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslait.; VSV 1872/150 (281, 142); KKK 9/1862, 19; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.1.1872; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 28.1./9.2.1872.

Schummer Michel Lappeenranta
Sen. oik.os. 1872 Da 91; Tuomittu Viipurin ojennuslait.; VSV 1872/150 (1576, 653); KKK 9/1862, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 9.8.1872; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.10./7.11.1872.

Schwarts Gustaf Adolf. Ikä: 26 Kuopion lääni
Mustalainen, ei kuulu mihinkään seurakuntaan; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Schönberg Nikolai Johan Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Tuom. irt. Viipuriin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 38; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Schöring Jakob Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuomittu Hämeenlinnan lääninvank.; VSV 1871/145 (859, 367); KKK 9/1862, 21; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.71; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 6.5.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 2/14.6.1871.

Sedergren Johan Henriksson Loimaa, Manni Vrt. Kemppainen, J.
Sen. oik.os. 1846 Da 40; Irtolainen, vanki; Ollessaan Turun linnassa kärsimässä tuomiota irtolaisuudesta tappoi yhdessä Kemppaisen kanssa vanginvartija Efraim Wehmanin ja haavoitti tms. Gustaf Andolinia 13.6.1845; Tuomittiin kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 44/42; Ilm.Viip lähdöstä 9./21.3.46; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tobolski 1847 I, 20; Lähtö Viip. 9./21.3.1846; Tulo Tob. 20.1.1847, edelleen Irkutskiin; Oik.os. 1848 AD pag 366; Irkutsk ilm. 29.22.1847 että työssä Nertšinskissä; EE 23/221 1894; P. E. Lindholm paluukert.: * 1823, ollut Sip. 1847 alkaen, lähes täysin unohtanut äidinkielen; annoin hänelle suomalaisia kirjoja, joita sanoi pystyvänsä lukemaan, töissä Stretingissä Amurjoella, palkkaa 45 ruplaa/kk, naimaton, kertoi että 200 virstan päässä on Kamenko, jossa on 5-6 suomalaista, joista 2 naista.

Sedvall Erik Helsinki vl Vrt. Friman, August
Sen. oik.os. 1836 Da 27; Leipurinkisälli; Tuomittu räätälinkisälli Adolf Strömdahlin taposta 28.4.1833 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 9/21.6.1836.

Seila Maria Viipurin lääni. Ikä: 30
Sen. oik.os. 1853 Da 54; Tuomittu irtolaisuudesta 1 v. L:rannan kehruuh.; Anoi päästä siirt. Sip. - suostuttiin; 1855 AD pag 24; Jenisei 1854 II, 38; Kanskin alueen Urimetskin kuntaan 27.8.54-; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Kuoli 18.10.57.

Selenius Michel Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1865 Da 77; Tuom. vark. elink. Kuopioon; Siirt. Sip.; 1866 AD pag 419; Jenisei 66 I, 48; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa maatyöläisenä 22.3.66-.

Selin Frans Anton Pori Vrt. J. F. Grönros ja R. R. Granberg
Sen. oik.os. 1884 Da 115; Työmiehen poika; Tuom. kuol. lääninsairaalan toimitsijan Samuel Forsbergin murhasta ja ryöstöstä 2.6.1883; Rang. muut. p-työ Sip.; KKK 45/1881, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 15./27.1.85; Åbo Tidning 12.11.1884 n:o 308: Lähetettiin eilen Viipuriin Sip. lähtöä varten.

Selin Gustaf Adolf Koski, UL
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.4.1857; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 3/15.6.1857; VSV 1857 akti 331 (1041, 637); Sen. oik.os. 1857 Da 61; KKK 76/1855; Ilm. Viip. läh. 3/15.8.57.

Seppä eli Jussila Antti Juhanpoika Laihia, Torstila
Sen. oik.os. 1843 Da 35; Torppari; Tuomittu torppari Antti Jussilan taposta 22.11.1842 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 26.1./7.2.44.

Seppä Juha Juhanp. Lavia, Niemi vl Vrt. J. Tuomisaari
Sen. oik.os. 1865 Da 76; Tal.p.; Tuom. kuol. uudisasukas Juha Juhanp. Majaveden, hänen vaimonsa Kristiinan, pojan Juha Fredrikin ja tyttären Ida Katariinan murhasta ja ryöstöstä 16.12.1863 yhdessä J. Tuomisaaren kanssa; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 9/1862, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 6./18.10.1865.

Seppälä Antti Matinpoika Vaasan lääni
Tuomittu Viaporiin lukuisista rikoksista; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 20.2./4.3.51.

Seppälä Fredrik Juhanpoika Kuolajärvi
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Irt.; Tuom. tal.p. Erkki Olavinp. taposta 13.12.1861 kuol.; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 6/18.4.1863.

Serafia Henrikintytär Pori
Tuomittu toistuvasta irtolaisuudesta 1 vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja senaatti katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 14.2.1857; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 16./28.3.1857; Sen. oik.os. 1857 Da 61; VSV 1857 akti 331 (437, 257).

Serafia Juhantytär Hämeen lääni. Ikä: 25
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuomittu varkaudesta 3 vuodeksi Lappeenrannan ojenuslait.; VSV 1861/273 (2146, 862); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 1.11.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6./18.12.1861; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 6.11.63-.

Setula Juha Juhanpoika Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1872/150 (117, 51); KKK 9/1862, 19; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 22.12.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 28.1./9.2.1872.

Sevon Ernst Vilhelm Hjalmar Helsinki
Sen. oik.os. 1869 Da 84; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.69.

Sevon Isak Pehrsson. Ikä: 25 Oulu
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.5.66.

Sevon Johanna Henrika. Ikä: 21 Längelmäki, Hämeen lääni
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi Lappeenr. kehruuhuoneeseen; VSV 1861/273 (1393, 561); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 26.6.1861; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 24.7./5.8.1861.

Sieminki eli Ahola Lauri Pekka Jaakko Vilhonpoika Kuolajärvi, Tuutijärvi
Sen. oik.os. 1885 Da 117; Torppari; Tuom. kuol. taposta ja murhapoltosta 22.9.1884; Rang. muut. p.työ Sip.

Sihvola David Valkeala
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 44; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Sihvonen Antti Iisalmi, vankila
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 20; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Sihvonen Antti Kurkijoki
Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 6.8.1856; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6/18.9.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 11/23.10.1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (2263, 866).

Siiri Daniel Viipurin lääni
Sen. muk. eivät päässeet Sip.; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1880/227 (946, 631); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 21.4.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 5/17.9.1880.

Siivonen Kaarle Kustaa Turku
Sen. oik.os. 1876 Da 99; Tuomittu Turun rangaistusvank.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.8.1876; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12./24.10.1876; VSV 1876/228 (1696, 810).

Sikiö Pekka Pekanp. Sortavala
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu rikoksista pakkotyöhön; VSV 1876/228 (528, 367); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.2.1876; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6./18.5.1876; EE 18/219 1894 kert. 92-93: Kuollut koleraan Nasarovassa elok. 1892.

Silander Kustaa Adolf Helsinki
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu rikoksista H:linnan kurit.; Seppä; VSV 1880/227 (577, 307); KKK 45/1881, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 13./25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.3.1880; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 2./14.5.1880; EE 18/219 1894 kert. 92-93: Kuollut 1889 Išimskissa Ramasovassa 48-vuotiaana luultavasti myrkytettynä.

Silander Olga (Pauliina) Tampere
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu irtolaisuudesta H:linnan työvank.; VSV 1883/202 (3271, 38); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 6.12.1882; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 22.1./3.2.1883; 202-1883.

Silfvast Jakob Jakobsson Uusikaarlepyy, Jungar
Sen. oik.os. 1869 Da 85; Renki; Tuom. kuol. stm. Kirila Jerinovin taposta 5.7.1868; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 43; Ilm. Viip. lähdöstä 9/21.5.70.

Silfver Henrik Närpiö (vl) Vrt. J. V. Sarin
Sen. oik.os. 1850 Da 49; Ent. sotilas; Tuomittu osallisuudesta Saarimäen rusthollin ryöstöön Halikossa 29.9.1833 kuolemaan; Rang. muutettu elink. pakkotyö Viaporissa 18.8.1835; Anoi päästä siirtol. Sip. ja keisari suostui; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 15./27.12.50; 1852 AD pag 402, Tob. 1851 II; 13.8.51 -> R.

Silfver Israel Jakobsson Maalahti
Sen. oik.os. Da 20/1829; Sotamies; Tuomittu torppari Isak Stefaninp. Fogdan eli Hemmingin taposta 16.11.1828 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi Sip. rang. muuttamisesta pakkotyöksi Suomessa - ei suostuttu.

Silfver Johan Henrik Pori
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.7.68.

Silfverberg Henrik Saloinen Vrt. Jaakola
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Vanki; Tuomittu yhdessä M. Jaakolan kanssa juopumuksesta ja stm. Vasili Fasajeffin taposta Viaporisssa 9.5.1849 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö. Sip.; KKK 66/1850; Ilm.Viip. luov. 28.6./9.7.50; 1851 AD pag 382; Tob. 1850 II, 49; Viip. 28.6./9.7.50; Pietari 17.7.50; 1852 AD pag 402; Tob. 1851 II; Ei tietoa Irkutskista.

Silin David Simonp. Heinola
Tuom. irt. siirt. Sip.; 1860 AD pag 180; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 8.6.1860-.

Siljamäki Jaakko Vaasan lääni (Lapua)
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.7.68; EE 71/260 1891 kert. 91-92: Kuollut om-siirtolassa koleraan 1892.

Silla Juha Aleksander Jaakonpoika Lapua, vankila
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 30; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Sillanpää Jaakko Mikonpoika Laihia, Kirkonkylä
Sen. oik.os. 1837 Da 28; Loinen; Tuomittu torppari Juho Ryttin taposta 5.4.1836 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 7/19.8.37.

Sillanpää Kustaa Adolf Henrikinpoika Kuortane, Alajärvi
Sen. oik.os. 1840 Da 31; Tuomittu velipuolensa, torppari Malakias Matinp. Haarajärven taposta 20.12.1838 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu.

Sillgren Johan Fridolf Turku
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 42; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.1.69.

Siltamäki eli Huhtala Jaakko
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu varkauksista H:linnan vank.; VSV 1877/164 (439, 204); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 16.2.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.3./7.4.1877.

Siltanen Antti Alahärmä
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1877/164 (570, 240); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.3.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.4.1877.

Siltanen Juha Hollola (vl)
Tuomittu varkauksista elink. Viaporiin; VSV 1848/188 (361); Sen. oik.os. 1848; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 17/29.5.1848.

Silvan Gustaf Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Tuom. vark. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 50; Ilm. Viip. lähdöstä 25.9./7.10.67.

Silvan Herman Fredrik Tampere
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1872/150 (117, 51); KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 22.12.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 28.1./9.2.1872.

Silventoinen Antti Antinpoika Mikkelin lääni
Sen. oik.os. 1870 Da 86; Tuom. irt. Viipuriin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 20; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.10.70.

Silvo Toivo Erkinpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslait.; VSV 1871/145 (30, 67); KKK 9/1862, 18; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.71; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.12.1870; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 1/12.1.1871.

Simberg Johan Turku (vl). Ikä: 42
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta eliniäksi Viaporiin; VSV 1861/273 (684, 485);KKK 7/1858, 48, Ilm. Viip. läh. 18./30.11.61; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 12.4.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.6./8.7.1861; 1863 AD pag 432; Jenisei 63 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 8.4.63-.

Simberg Maria Helena Turku. Ikä: 33
Sen. oik.os. 1879 Da 104; Tuomittu 3-kert. varkaud. 3 v. L:rannan kuritushuon.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1879; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 2./14.3.1879; VSV 1879/184 (206, 175).

Simm David Heinola. Ikä: 25
Ent. Sotamies; Vangittu ja tuomittu sotilaskarkuruudesta puoleksi vuodeksi tai siihen asti kunnes hallitus katsoo voivansa vapautta hänet, Kronoborgin linnaan yleiseen työhön; Jättänyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne; Keis. päät. 25.1.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 8.6.60-; VSV vuosi 1859 akti 307/152, 84.

Simm Henrik Marttila. Ikä: 46
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuomittu palvelusopimuksen laiminlyönnistä määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslait.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.11.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19./31.12.1861; VSV 1861/273 (2278, 885); KKK 9/1862; Ilm. Viip. 26.3./7.4.62.

Sintonen Johan. Ikä: 35 Viipurin lääni
Tuomittu irtolaisuudesta 1 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.9.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 10/22.11.1858; VSV 1858/386 (2043, 991); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Sipari Vilho Simonpoika Viipuri
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Tuom. irt. Viipuriin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.5.66.

Sipiläinen Antti Simonpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1870 Da 86; Tuom. irt. Viipuriin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.10.70.

Sipola August. Ikä: 34 Oulu
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asian ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.9.1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Sipola Karl. Ikä: 27
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Siponen Katariina Juhantytär Pielisjärvi, Höntönvaara
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuom. kuol. poikansa Juha Oskarin taposta; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; Viipurin San. 15.6.86: Lähtö Sip.

Sipp Isak. Ikä: 55 Ylistaro
Tuomittu H:ssä irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.10.1860; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19.11./1.12.1860; VSV 1860 akt 278 (1840, 771); Sen. oik.os. 1860 Da 67; KKK 7/1858; Viip. lähtö 25.12.60/6.1.61.

Sirck Mikko Iisakinpoika Laihia
Sen. oik.os. 1835 Da 26; Torpparinp.; Tuomittu renki Juha Israelinp. Korven taposta 27.12.1833 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; 55/35; Ilm. Viip. lähdöstä 6/18.7.1835.

Sirén Johan Turku. Ikä: 35
Tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 21.11./3.12.1855; VSV vuosi 1855 akti 203 (1747, 607).

Sirén Karl Gustaf Gabrielinpoika
Sen. oik.os. 1859 Da 64; Irt.; Siirt. Sip.; KKK 7/1858, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 20.7./1.8.1859.

Siren Karl Gustaf Gabrielsson. Ikä: 26 Askola
Tuomittu irtolaisuudesta vähintään ½ vuodeksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 9.10.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.12.1858; VSV 1858/386 (2192, 1053); Sen. oik.os. 1859 Da 64.

Sirkiä Mikko
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuomittu irtolaisuudesta L:rannan ojennuslait.; VSV 1885/200 (853, 349); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 16.4.1885; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1885; 200-1885.

Sirkiä Mikko Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1882 Da 111; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1882/248 (1132, 704); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.4.1882; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 18/30.9.1882; 248-1882.

Sirviö Adam Ismael Nilsiä
Sen. oik.os. 1880 Da 107; Tuomittu varkauksista Turun kurit.; VSV 1880/227 (1402, 711); KKK 45/1881, 30; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.1.82; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.6.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 19/31.10.1880.

Sirviö Antti Nurmes, Savikylä Vrt. P. J. Korkalainen
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Torp.; Tuom. kuol. tal. Kaarlo Pirisen taposta 9.6.1884 yhdessä P. J. Korkalaisen kanssa; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; Viipurin San. 15.6.86: Lähetetään Sip.

Sirviö Juha Heikki Kuopion lääni
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Tuomittu H:linnan vankilaan; VSV 1875/174 (499, 382); KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 4.3.1875; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19/31.5.1875.

Sist Anna Sofia Helsinki
Tuomittu 2 varkaudesta 71 hopearuplan 80 kopeikan sakkoon tai rahan uupuessa kärsimään 18 paria piiskoja ja julkiseen kirkkorangaistukseen; Lopulta hänet suojattomana oli jätettävä Uudenmaan kuvernöörin haltuun jatkotoimenpiteitä varten; Jättänyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 14.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan ja esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 29.7./10.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.9.1855; Anomus yhdessä G. Lindevallin kanssa; VSV vuosi 1855 akti 203 (1716, 571).

Siukkonen Jooseppi Oulu
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu irtolaisuudesta Oulun läänissä 25.11.1872 2 vuodeksi Luoston ojennuslait.; VSV 1874/174 (162, 154); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 20.1.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.3.1874.

Sivi Gabriel Jyväskylä
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu Turun kuritushuon.; VSV 1873/203 (1018, 524); KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.5.1873; Mvs esitti keisarille, joka hyväksyi sen 2/14.8.1873.

Sivi Juha Jyväskylä
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu varkauksista Turun kurit.; VSV 1880/227 (1402, 711); KKK 45/1881, 33; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.1.82; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.6.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk.19/31.10.1880.

Sjö eli Sjöblom Kristian Juhanp. Porin maaseurakunta
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tarkampuja; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.7.68.

Sjöberg Aleksander Vilhelmsson Alajärvi
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta ja toiskertaisesta murrosta elinkaudeksi kuritushuon; Kärsinyt rangaistusta 6.2.1873 alkaen ja on nyt Turun kuritushuon.; VSV 1879/184 (1066, 617); Ö. F. 3.9.1879/101: Mustalainen A. S. tuotu Turun lääninvankilasta Sip. lähetettäväksi; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 7.5.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 28.7./9.8.1879.

Sjöberg Jakob Messukylä
Sen. oik.os. 1834/Da 25; Räätäli; Tuomittu talollinen Henrik Matinp. Siukolan taposta 14.11.1833 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 53/34; Ilm. Viip. lähdöstä 29.10./10.11.1834; Oik.os. 1847 AD pag 225; Irkutsk 1846 II, 40: Nertšinskin kaivoksessa 22.3.36-; Irkutsk 53: Nertšinskin kaivoksessa; Irkutsk 55: Nertšinskin kaivoksessa.

Sjöberg Johan Jakob Vaasan lääni, ei tietoa seurakunnasta
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslait.; Mustalainen; VSV 1861/273 (2278, 885); tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.11.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19./31.12.1861; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 9.8.63-.

Sjöberg Samuel. Ikä: 60
1854 AD pag 266; Jenisei 1853 I; Tal. Turun läänistä; Tuom. rikoksista Sip.; Krasnojarskin käsityötyv. 7.2.52-; 13.4.53- Krasnojarskin alueen Nahvalovskin kunnassa.

Sjöberg Jakob. Ikä: 42
Sen. oik.os. 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I, Tuom. kuol. murhasta; Rang. muut. p-työ Sip.; Nertšinskin kaivoksessa; Irkutsk 1850 I: Nertšinskin kaivoksessa; Irkutsk 1851 I: Nertšinskin kaivoksessa; Irkutsk 1852 I: Nertšinskin kaivoksessa 22.3.36-; Irkutsk 1853: Nertšinskin kaivoksessa.

Sjöblom Aleksander Helsinki
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1883, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Sjöblom Fredrik Johan Uusikaupunki. Ikä: 31
KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16./28.1.1859; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta 5 vuodeksi Viaporiin; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.8.1858; VSV 1858/386 (1560, 811); Sen. oik.os. 1858 Da 63; 1863 AD pag 432; Jenisei 63 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 8.4.63-; KKK 62/1860; Lähetetty Viipurista 22.10.1858, tullut Pietariin 4.11.58, matkan aikana lähetetty Tjumenista Uspenskin viinapolttimolle, josta karannut, saatu kiinni ja lähetetty edelleen Sip.

Sjöblom Israel Turun ja Porin lääni
Matruusi Suomen meriekipaasissa; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 30.6./12.7.1841.

Sjöblom Johan Gustaf Pori
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Tuom. vark. elink. Viaporiin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 50; Ilm. Viip. lähdöstä 15./27.5.66.

Sjöblom Johan Jakob Turku
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuom. kuol. renki August Sundin taposta 10.7.1878; Rang. muut p-työ Sip.; KKK 45/1881, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 13./25.2.81.

Sjöblom Karl Aleksander Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 4.2.1880; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 28.3./9.4.1880; VSV 1880/227 (364, 192); KKK 45/1881, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 13./25.2.81.

Sjöblom Karl August. Ikä: 37 Helsinki
Sen. oik.os. 1867 Da 80; Kaartilainen; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.

Sjöblom Oskar Valdemar Helsinki
Sen. oik.os. 1882 Da 111; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1882/248 (1132, 704); KKK 45/1881, 33; Ilm. Viip. lähdöstä 17./29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.4.1882; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 18./30.9.1882, EE 51/344 1901 kert. 1900: Saanut surmansa itse aiheuttamassaan tappelussa erään virolaisen puukosta 1899. Tappelijat olivat juovuksissa Budenessa.

Sjöblom Samuel
Sen. oik.os. 1850 Da 49; Viapori elink.; Siirtol.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 15./27.12.50; 1854 AD pag 123; Jenisei 1853 II; Krasnojarskin käsityöt. 7.2.52-; Siirretty Naavalvenskin kuntaan 5.1.53; 1857 II; Naavalvenskin kunnassa.

Sjöblom Viktor Vilhelm Uudenmaan lääni, vankil.
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan 3 kert. vark.; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Sjölund Anian Fridolf. Ikä: 35 Helsinki (vl)
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta 3 vuodeksi Viaporiin; VSV 1861/273 (1715, 675); KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 11.1.1862; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 22.8.1861; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 1/13.10.1861.

Sjöring Anna Jakobsdotter Laihia
Sen. oik.os. 1881 Da 108; Tuomittu Turun kehruuhuon. irtolaisuudesta 3 v; VSV 1881/245 (874, 373); KKK 45/1881, 38; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.1.82; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.4.1881; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 29.5./10.6.1881; 245-1881.

Sjöroos Karl Aleksander Helsinki
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu elinkaudeksi Käkisalmen vank.; VSV 1874/174 (161, 157); KKK 9/1862, 39; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 20.1.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.3.1874.

Sjöström Frand Daniel Anton Kuopio
Sen. oik.os. 1858 Da 62; Kulta- ja hopeasepänkisälli; Tuom. kuol. murhapoltosta; Rang. muut. p.työ. Sip.; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858.

Sjöström Karl Fredrik Uudenmaan lääni
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu rikoksista H:linnan kurit.; VSV 1880/227 (577, 307); KKK 45/1881, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.3.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 2/14.5.1880.

Sjöström Maria Kristina Hauho
Sen. oik.os. 1877 Da 101; Tuomittu irtolaisuudesta Turun kehruuhuon.; VSV 1877/164 (745, 545); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.3.1877; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 15/27.9.1877.

Sjöståhl Karl Fredrik. Ikä: 34 Nurmijärvi
Matruusi; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.3.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12/24.4.1858; VSV 1858/386 (689, 376); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.9.1858.

Skarp Eva Kristina Turku
Sen. oik.os. 1854 Da 56; Tuomittu 2-kertaisesta irtolaisuudesta 1.10.1853 vuodeksi Turun kehruuh.; Anoi päästä siirtol. Sip., suostuttiin; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 10./22.2.54.

Skarp Gabriel. Ikä: 24 Helsinki
Ent. matruusi; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 5.9.1857; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 30.11./12.12.1857; VSV 1857 akti 331 (2272, 1020); Sen. oik.os. 1857 Da 61; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858.

Skarp Henrik Johan Fiskars
Sen. oik.os. 1848 Da 45; Sepän oppilas; Tuomittu kuolemaan loinen E. J. Westerlundin taposta 12.9.1847; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 42/1848; Ilm. Viip. luov. 19./31.1.49; Oik.os. 1849 AD pag 406; Tob. 1849 I; Viip. 19./31.1.49; Pietari 14.2.49; 1850 AD pag 396; Tob. 1859 I; Ei ilm. Irkutskista, mihin viety; 1852 AD pag 402; Tob. 1851 II; Nertšinskissä.

Skarp Henrik
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu pahoinpitelystä H:linnan vank.; VSV 1877/164 (439, 204); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 16.2.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.3./7.4.1877.

Skarp Matts Mikkelin lääni
Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta eliniäksi Viaporiin 21.9.1850; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. sekä ottaa mukaan vaimo Anna Pitkänen ja tytär Katariina Skarp; Sen. suostui päästämään Skarpin itsensä, muttei vaimoa ja tytärtä, H:ki 16.1.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen. kannan 3/15.3.1858; VSV 1858 akt 386 (150, 202); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.9.1858.

Skinnar Herman Henrikinpoika Laihia, Sarvijoki
Sen. oik.os. 1852 Da 53; Renki; Tuomittu torpparinp. Mikko Mikonp. Sorrin taposta 5.11.1851 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 12/24.12.52.

Skippari Aleksander Viipuri
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuomittu rikoksista elinkaudeksi pakkotyöhön; VSV 1878/169 (63, 167); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.12.1877; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 10/22.3.1878.

Skofelt Anna Sofia Viipurin lääni. Ikä: 27
Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., senaatti ja kenraalikuvernööri hyväksyivät sen 6.3.1856; Keisari hyväksyi anomuksen 4./16.4.1865; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. 17./29.5.1856; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II, 29; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 3.12.57-; 1860 AD pag 406; Jenisei 60 I;: Mennyt naimisiin Emanuel Kauppisen kanssa 1858; VSV vuosi 1856 akti 351 (621, 311).

Skog Jegor Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1882 Da 111; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1882/248 (1155, 705); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 25.4.1882; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 18/30.9.1882; 248-1882.

Skopa Johan Oulun lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Luoston ojennuslait.; VSV 1874/174 (344, 216); KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 13.2.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 25.3./6.4.1874.

Skoth Anders Helsinki
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Matruusi; Tuom. kuol. tms Karl Reinhold Lindströmin taposta ja leski Aleksandra Lindin pahoinpit. 1.9.1867; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi perheen mukaanottamista tai Suomeen jääntiä-ei kumpaankaan suostuttu; KKK 9/1862, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Skruf Ulrik Helsingin ptjä. Ikä: 25
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 27.6.1860; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 10./22.8.1860; VSV 1860 akt 278 (1293, 582); Sen. oik.os. 1860 Da 67; KKK 7/1858; Viip. lähtö 12./24.9.60; 1862 AD pag 449; Jenisei 61 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 17.11.61-.

Skytt Erik Johansson Uusikaarlepyy, Kantalax
Sen. oik.os. Da 20/1829; Talollisenp.; Tuomittu lukkari Henrik Cederlöfin taposta Vaasassa 8.8.1828 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi Sip. rang. muuttamista pakkotyöksi Suomessa, ei suostuttu; KKK 152/1827; Nižgorin kuv. ilm. 21.2.31, että S. kuljetettu 1830 alueen läpi ja pyysi korvausta; Oik.os. 1847 AD pag 225; Irkutsk 1846 II 49; Nertšinskin kaivoksessa; 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I, edelleen kaivoksessa; 1849 AD pag 164; Irkutsk 1849 I: vapautettu ja siirtolainen Nertšinskin alueella; Irkutsk 1850 I: siirtolainen Nertšinskin alueella.

Skyttä Iisak Iisakinp. Honkilahti
Sen. oik.os. 1854 Da 56; Torppari; Tuomittu talollisenp. Iisak Matinp. Pietilän taposta 31.10.1853 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta, ei suostuttu; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 4./16.10.54.

Sköld Karl Gustaf Höstnäs, Snappertuna Fagerholm liiga
Sen. oik.os. 1842 Da 33; Muonamies; Tuomittu nimismies Frans Fredrik Forssellin murhasta ja ryöstöstä Raaseporissa 19.11.1834 ja muista rikoksista kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1843 armoa Sip. rangaistuksesta, ei suostuttu; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 27.4./9.5.43.

Skönroos Gustaf. Ikä: 22 Hämeenlinna
Torvensoittaja; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.3.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12/24.4.1858; VSV 1858/386 (689, 376); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.9.1858.

Slag Lovisa Charlotta Pyhämaa, Kaunissaari
Sen. oik.os. 1850 Da 49; Loinen; Tuomittu miehensä loinen Johan Johansson S. taposta 22.10.1849 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip., 30 paria piiskoja, 3 iskua parilta, julk. kirkkorang.; Anoi armoa Sip. rang. - ei suostuttu; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 6./18.2.51; 1852 AD pag 402; Tob. 1851 II; Viip. 7./19.2.51; Pietari 19.2.51; Tob. 17.9.51 -> Irkutskiin 16.11.51.

Slant Kristian Kristianinp. Turku. Ikä: 31
Vangittu ja tuomittu Turussa irtolaisuudesta 6.5.1859 Kronoborgin linnaan ½ vuodeksi tai siihen saakka kunnes asia on käsitelty; Tehnyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 8.6.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 65; KKK 7/1858; Lähtö Viip. 3.10.1859; Keis. päät. 1./13.8.1859; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 10.11.60-; VSV vuosi 1859 akti 307 (1502, 681).

Slott Anders Andersson Askola, Hofvarböle
Sen. oik.os.1868 Da 82; Ruotusotam.; Tuom. kuol. pitäjän räätäli Robert Kanfeltin taposta 26.3.1867; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 9/1862, 35; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.7.68.

Slott Anders Johansson Askola, Hofvarböle Vrt. A. A. Slott
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tal.; Tuom. kuol. pitäjän räätäli Robert Kanfeltin taposta 26.3.1867; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa-ei suotu; KKK 9/1862, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.7.68.

Slup Gustaf Vilhelm Helsinki
Sen. oik.os. 1848 Da 45; Irtolainen; Tuomittu kuolemaan torp.p. Juha Lipon taposta ja ryöstöstä 9.8.1846; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 42/1848; Ilm. Viip. luov. 28.2./12.3.49; Oik.os. 1849 AD pag 406; Tob. 1849 I, 27; Viip. 28.2./12.3.49; Pietari 21.3.49; 1850 AD pag 396; Tob. 1850 I; Ei ilm. Irkutskista, mihin viety.

Slup Johan. Ikä: 28 Helsingin pitäjä
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asian ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik. os. 1856 Da 60; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Slut Johan Ferdinand Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. 4-kert. vark. elink. Kuopioon; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 39; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.7.68.

Smedberg Johanna Fredrika Rauma. Ikä: 19
Irtolainen; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 20.7./1.8.1859; Vangittu ja tuomittu Turun ja Porin läänissä laiminlyötyään palvelusopimuksen 20.12.1858 puoleksi vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Jättänyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.3.1859; Keis. päät. 20.5./11.6.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; Anoi yhdessä A. O. Björkin kanssa; 1861 AD pag 437; Jenisei 61 I; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 21.10.60-; VSV vuosi 1859 akti 307 (771, 485).

Smerts Anna Elisabet Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1871 Da 89; Tuomittu irtolaisuudesta Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 18.7.1871; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19./31.8.1871; VSV 1871/145 (1226, 512); KKK 9/1862, 30; Ilm. Viip. lähdöstä 1.4.72.

Sneck Gustaf Jämsä
Sen. oik.os. 1886 Da 118; Tuomittu rikoksista Turun rang.vank.; VSV 1886/220 (441, 445); Anonut päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.2.1886; Mvs ilm. keis. hyväk. 31.5./12.6.1886; 220-1886.

Snell Adolf Turku
Sen. oik.os. 1858 Da 63; Irtolainen; Tuom. kuol. loisvaimo Elisabet Vilhontr. Härkösen taposta 17.7.1857; Rang. muut. p-työ Sip.; KKK 7/1858, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 16./28.1.1859.

Snellman eli Toivonen Gustaf Vilhelm Turun ja Porin lääni, Nakkila
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 21; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.7.1868.

Snygg eli Ylilouko Salomon Kustaanp. Nurmo
Sen. oik.os. 1861 Da 68; Loinen; Tuom. kuol. herastuomari Karl Vilhelm Eklundin taposta 25.9.1859; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 7/1858, 24; Ilm. Viip. luov. 3./15.7.61; 1863 AD pag 432; Jenisei 63 I; Troizkin suolakeit. 11.5.62- paennut 21.5.63.

Snygg Gustaf (Karl) H:gin pitäjä (vl)
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuom. 4-kert. vark. Elink. Viaporiin; Siirt. Sip.; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II, 45; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 9.8.63-.

Sofia Vilhelmina Antintr. Mynämäki, Tursunperä
Sen. oik.os. 1863 Da 73; Loinen; Tuom. lapsenmurhasta kuol; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa 1864 - ei suotu; KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 20.6./1.7.64.

Sofia Vilhelmina Joonaksentytär Mikkelin lääni
Sen. oik.os. 1870 Da 87; Tuom. vark. elink. L:rantaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 31; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.5.71.

Sofia Wilhelmintytär Uudenmaan lääni, Helsinki
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu irtolaisuudesta H:linnan työvank.; VSV 1883/202 (3271, 38); KKK 45/1881, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 6.12.1882; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 22.1./3.2.1883; 202-1883.

Soikkeli Katariina Paavontr. Parikkala, Tarnola. Ikä: 19
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuom. irt. L:rannan kehruuh.; Siirt. Sip.; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 31.10.63-.

Soini Henrik Oulu (Turun ja Porin lääni)
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Käkisalmen kuritushuon.; VSV 1880/227 (220, 159); KKK 45/1881, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 14/26.3.1880.

Soininen Pekka Mikonpoika Kuopion lääni
Sen. oik.os. 1873 Da 92; Tuomittu varkauksista elinikäiseen pakkotyöhön ja on Käkisalmen vankilassa; VSV 1873/203 (95, 105); KKK 9/1862, 43; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.12.1872; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.2.1873.

Soininen Staffan Kuopion lääni
Sen. oik.os. 1871 Da 89; Tuomittu irtolaisuudesta Luoston ojennuslait. Kuopion läänissä; VSV 1871/145 (1448, 731); KKK 9/1862, 39; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 4.8.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.11./8.12.1871.

Soininen Tapani Heikki Kuopion mlk, Jynkkä
Sen. oik.os. 1882 Da 111; Tarkampuja 3. pat.; Tuom. kuol. loinen Gustaf Bruunin murhasta ja ryöstöstä 24.7.1881; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 45/1881, 32; Ilm. Viip. lähdöstä 19./31.1.83; EE 23/221 1894; P. E. Lindholmin paluukert.: Habarovksissa Siperiassa 1880, * 1853.

Soininen Vilho Pekanpoika Mikkelin lääni Vrt. A. Antikainen
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Sorvaajan oppipoika; Tuom. kuol. murhasta, ryöstöstä jne. yhdessä A. Antikaisen kanssa; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.5.66.

Sonn Gustaf Adolf Vilhelmsson. Ikä: 24 Vanaja
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan 2 v varkauksista; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Soramäki Pauli Erkinpoika
Sen. oik.os. 1878 Da 103; Tuomittu Vaasan kuvernöörin päätöksellä 15.10.1877 irtolaisuudesta 3 v Kuopion vank.; VSV 1878/169 (1282, 598); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.6.1878; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 10/22.8.1878.

Sorri Eeva Sofia Juhantytär Sumiainen, Raikkaus
Sen. oik.os. 1852 Da 52; Talollisentr.; Tuomittu lapsenmurhasta kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 18/30.11.52.

Sorsa Elisabeth Viipurin lääni. Ikä: 29
Irtolainen; Vangittu ja tuomittu Viipurin läänissä kolmaskertaisesta irtolaisuudesta 2 vuodeksi Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; Jättänyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 31.3.1859; Keis. päät. 30.5./11.6.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; KKK 7/1858; Viip. lähtö 21.10.1859; 1861 AD pag 437; Jenisei 61 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 19.12.60-; 1862 AD pag 449; Jenisei 61 II; Naimisiin Kustaa Heikinp. kanssa heinäk. 1861; VSV vuosi 1859 akti 307 (730, 485).

Sorvali Heikki Antinpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu elinkaudeksi Käkisalmen vankilaan; VSV 1874/174 (161, 157); KKK 9/1862, 41; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 20.1.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.3.1874.

Sorvaniemi Nester Jeremiaanpoika Ylöjärvi, Runsas
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Torp.p.; Tuom. kuol. kulkukauppias Timoteus Kirilovin taposta ja ryöstöstä 26.5.1865; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 5.1.67.

Sorvari eli Fenne Juha Matinpoika Laihia Vrt. Muurimäki, Matti ja Sui, Israel
Sen. oik.os. 1833 Da 24; Torppari; Tuomittu tapoista ja ryöstöstä 19.9.1831 ja 4.10.1831 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1834 armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 26.3./7.4.1834.

Sorvari Juha Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1884 Da 114; Tuomittu irtolaisuudesta L:rannan ojennuslait.; VSV 1884/227 (191, 101); KKK 45/1881, 30; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.1.85; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 22.1.1884; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.9.1884; 227-1884.

Sorvari Kustaa Simonpoika Kuortane
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1879/184 (1066, 618); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.5.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 28.7./9.8.1879.

Soukko Kustaa Kustaanpoika. Ikä: 23 Lapua
Talollisen poika, naimaton; Renki Matti Jaakonp. Rajalan taposta tuomittu kärsimään 40 paria raippoja, kirkkorangaistukseen (sun. jalkapuu) ja loppuiäksi pakkotöihin Sip. kaivoksiin keisarin arm. päätöksellä 8.9.-9.10.1852; Luterilainen, ei osaa mitään käsityötaitoa, varaton, omistaa vain vaatteita, Vaasassa 10.1.1853.

Spansk eli Vilén Johan Henrik Lempäälä, Vaihmala
Sen. oik.os. 1873 Da 92; Suutari; Tuom. kuol. loinen Elisabet Snällin taposta ja ryöstöstä 7.7.1868; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 50; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73.

Sparf Aleksander Juhanpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu irtolaisuudesta 1 vuodeksi Viipurin ojennuslait.; VSV 1872/150 (281, 142); KKK 9/1862, 37; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.1.1872; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 28.1./9.2.1872.

Sparf Henrik Juhanpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu irtolaisuudesta 1 vuodeksi Viipurin ojennuslait.; VSV 1872/150 (281, 142); KKK 9/1862, 30; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.1.1872; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 28.1./9.2.1872.

Speitz Oskar Tampere
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 40; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Spets Esa Mikonpoika Padasjoki, Maakeski
Sen. oik.os. 1839 Da 30; Tuomittu ryöstöistä ja varkauksista kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.12.1839.

Spets Johan Marttila. Ikä: 30
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 6.5.45; Karannut, mutta kiinnijouduttuaan käyttäytynyt hyvin; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip.ja kenr.k. suostui; VSV ilmoitti keis. hyväk. 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. II 1850; 18.11.50 alkaen R.

Spets Maria Turku
Sen. oik.os. 1853 Da 55; Tuomittu 3-kertaisesta irtolaisuudesta 28.5.1852 2 vuodeksi Turun kehruuh.; Anoi päästä siirt. Sip., suostuttiin; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 29.9./11.10.53.

Spets Wilhelmina Juhantytär Maaria. Ikä: 27
Tuomittu irtolaisuudesta 2 v. Turun kehruuh.; Sen. oik.os. 1850 Da 49; VSV 1850/138; Anoi pääsyä Sip. ja sen. suostui; Ilm. keis. hyväk. 27.9./9.10.1850.

Sprättä Juha Tuomaanp. Kyrö, Savilahden kylä
Sen. oik.os. Da 21/1830; Syytinkiläinen; Tuomittu syytinkiläinen Henrik Matinp. Nikkon 9.11.1829 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.

Spång Maria Lovisa Helsingin pitäjä. Ikä: 25
Vangittu ja tuomittu Uudenmaan läänissä 17.6.1859 kolmatta kertaa toistuneesta irtolaisuudesta 2 vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 22.7.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 65; KKK 7/1858; Viip. lähtö 30.12.1859; Keis. päät. 24.10./5.11.1859; 1861 AD pag 437; Jenisei 61 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 7.2.61-; 1862 AD pag 449; Jenisei 61 II; Naimisiin Nikodemus Pekanderin kanssa heinäk. 1861; VSV vuosi 1859 akti 307 (1663, 854).

Spåre eli Tjäru Jakob Andersson Kromby, Söderby
Sen. oik.os. 1846 Da 41; Talollinen, Tuomittu vaimonsa Brita Johansdtr. taposta 30.8.1845 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 27.12./8.1.47; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tob. 1847 I 31; Viip. 27.12.46; Pietari 20.1.47; Ei vielä Tob.; Oik.os. 1848 AD pag 366; Tob. pri. 1847 II; Tullut Tob. 29.12.47, edelleen Irkutskiin 9.1.48; 1848 AD pag 12; Tob 1848 I: ei tietoa; 1849 AD pag 202: ei tietoa mihin viety; 1854 AD pag 123; Tob. 1852 I: Nertšinskissä 2.10.48 alkaen; 1855: Nertšinskissä; 1859 AD pag 509; Transbaik. 58: Nertšinskissä; Transbaik. 59: Nertšinskissä.

Spännari Mikko Hamina
Sen. oik.os. 1835 Da 26; Tuomittu myllärinlesken Helena Brandstakan ja tämän pojan Karl Gustafin taposta ja ryöstöstä kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 11/23.2.1835.

Stadig eli Dahl Henrik Matinpoika. Ikä: 28 Laihia
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asian ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosihteeri hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.9.1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Staffanainen Matti Vilho Leppävirta
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1877/164 (570, 240); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.3.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.4.1877.

Stag Herman Juhanp. Kankaanpää, Veneskoski
Sen. oik.os. 1853 Da 55; Renki; Tuomittu vaatturi Antti Rosendahlin taposta 1.8.1852 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta, ei suostuttu; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 28.12.53/9.1.54.

Stam Karl Gustaf Hämeen lääni, Koski
Sen. oik.os. 1866 Da 79; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 39; Ilm. Viip. lähdöstä 5.1.67.

Stampell Ferdinand
Sen. oik.os. 1886 Da 118; Tuomittu irtolaisuudesta L:rannan ojennuslait.; VSV 1886/220 (169, 124); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.1.1886; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 1/13.2.1886; 220-1886.

Starckman Karl Jaakonpoika. Ikä: 29 Lohtaja
Renki; Irtolaisuudesta siirtolaiseksi Sip. keis. päät. 21.6.1859; Lut., kirvesmies, eivät seuraa, Vaasassa 5.7.1859.

Starkman Karl Jakobsson Lohtaja. Ikä: 28
Renki; KKK 7/1858; Viip. Lähtö 2.8.1859; Vangittu ja tuomittu Vaasan läänissä vuotuisen palvelusopimuksen laiminlyönnistä 7.11.1859 Kronoborgin linnaan pakkotyöhön puoleksi vuodeksi tai siihen asti kunnes asia on lopullisesti käsitelty; Jättänyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 8.4.1859; Keis. päät. 30.5./11.6.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; Anomus yhdessä S. E. Latvatalon kanssa; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 19.10.60-; 1862 AD pag 448; Jenisei 61 II; Naimisiin Anna Elisabet Filanderin kanssa heinäk. 1861; 1863 AD 172; Jenisei 62 I; Rangaistu Lugorskin kirkonpalvelijan toimen laiminlyönnistä 12 päivän ajan ja irtolaisuudesta 30 raipaniskulla; EE 18/219 1894, kert. 92-93; Kuollut Verhne Suetukissa 62-vuotiaana 10.2.1893; VSV vuosi 1859 akti 307 (772, 485).

Stefan Kustaanp. Ulvila
Alleviivattu taltiossa; Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuomittu rikoksista elink. Turun k.huon.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1885; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 15./27.2.1855; VSV 1885/200 (197, 110).

Stemberg Karl Vilhelm Uudenmaan lääni. Ikä: 34
Matruusi; 1859 AD pag 433; Jenisei 58 I; Krasnojarskin alueen Tšasto-ostrovskin kunnassa 6.4.56-.

Sten Gustaf Adolf Saimaan kanava työmaa
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Renki; Tuomittu ent. myllärin Antti Matinp. Petmanin murhasta 29.7.1849 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 11./23.11.50; 1851 AD pag 383; Tob. 1850 II; Viip. 11./23.11.50; 1852 AD pag 402; Tob. 1851 II; Pietari 27.11.50; Tob. 2.7.51 -> Irkutskiin 20.7.51.

Stén Karl Gustaf Uudenmaan lääni, Helsinki
Sen. oik.os. 1870 Da 86; Matruusi; Tuom. irt. Viipuriin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 3./15.10.70; EE 71/260 1892 kert. 91-92: Kuollut om-siirtolassa vatsasyöpään 1892.

Sten Vilhelm Juhanp. Turku. Ikä: 24
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaki Kronoborgin ojennuslait.; VSV 1861/273 (1433, 616); tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 11.7.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 5./17.8.1861; 1863 AD pag 432; Jenisei 63 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 8.4.63-.

Stenberg Kaarlo Iisakinpoika Uudenmaan lääni
Sen. oik.os. 1875 Da 97; Tuomittu sotilaskarkuruudesta ja rahan väärennyksestä määräämättömäksi ajaksi ojennuslait. Viipuriin; VSV 1875/174 (1212, 602); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 27.5.1875; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 29.8./10.9.1875.

Stenberg Karl Gustaf Turku
Sen. oik.os. 1881 Da 108; Tuomittu Turun kuritushuon.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 30.3.1881; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 5./17.5.1881; VSV 1881/245 (747, 294); KKK 45/1881, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 13./25.1.82.

Stenberg Karl Vilhelm Uudenmaan lääni
1859 AD pag 543; Jenisei 59 I; Matruusi; Krasnojarskin alueen Tšasto-ostrovskin kunnassa 6.4.56-; Huono käytös, mutta ei ole rangaistu pikkurikkeistä.

Stenberg Kustaa Isak Helsinki
Sen. oik.os. 1873 Da 92; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1873/203 (156, 128); KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.1.1873; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 16/28.2.1873.

Stenholm Michel Lieto Vrt. Moras, K. E.
Sen. oik.os. 1839 Da 30; Tuomittu leskiruustinna Margareta Helena Ahlstedtin ja hänen renkinsä Juha Mikonp. pahoinpitelystä ja ryöstöstä 23.3.1837 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.9.1839.

Stenholm Michel Turku. Ikä: 50
Murtautunut yhdessä Moran ja renki Matts Eklöfin kanssa 23.3.1837 Liedossa rovastin lesken Margareta Ahlstedtin asuntoon, pahoinpitelivät ruustinnaa ja hänen renkiään, ryöstivät runsaasti erilaista omaisuutta; Aiemmin Stenholmia on kolme kertaa rangaistu varkaudesta; Tuomittiin 40 paria raipp., julkinen kirkkorang. ja loppuiäksi Sip. kaiv. 3.1.1839 (658); Eklöf kuoli ennen tuomion julistamista; 1838/57.

Stenlund August Anton. Ikä: 26 Messukylä
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä syysk. 1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Stenroos Anders Michelsson Marttila vankil.
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.1.69.

Stenroos August Lappajärvi
Sen. oik.os. 1881 Da 108; Tuomittu Turun kuritushuon.; VSV 1881/245 (747, 294); KKK 45/1881, 24; Ilm. Viip. lädöstä 13/25.1.82; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 30.3.1881; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 5/17.5.1881, 245-1881.

Stenroos Elias Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Mikkelin vankilaan; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 1.4.1874; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 11./23.5.1874; VSV 1874/174 (652, 364); KKK 9/1862, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.11.74.

Stenroos Johan. Ikä: 42 Hämeen lääni
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi yleisiin töihin ja on parhaillaan Jussarön kaivoksessa; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.3.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12/24.4.1858; VSV 1858 akt 386 (688, 376); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.9.1858.

Stenroos Wilhelm Rymättylä. Ikä: 42
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 6./18.9.1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Stenvall Frans Fredrik Pori
Sen. oik.os. 1881 Da 108; Tuomittu Turun kuritushuon.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 30.3.1881; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 5./17.5.1881; VSV 1881/235 (747, 294); KKK 45/1881, 45; Ilm. Viip. lähdöstä 13./25.1.82.

Stepanov Ivan Salmi, Ylänuksu
Sen. oik.os. 1869 Da 84; Loinen; Tuom. kuol. tal. Moisei Jefimovin tap. ja ryöstöstä 5.9.1868; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu.

Stick Jakob Ilmajoki. Ikä: 35
Talonp.; Ent. tarkampuja; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Hämeenlinnan ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.9.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 19./31.1.1856; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Krasnojarskin alueen Pogorelskin kunnassa 11.1.57-; VSV vuosi 1855 akti 203 (2227, 785).

Stillman Vilhelm Helsingin ptjä
Sen. oik.os. 1862 Da 71; Tuom. palveluksen laiminlyönnistä 2 v. H:linnaan; Siirt. Sip.

Stolt Erik Johan Johansson Lampi. Ikä: 40
Renki; Vangittu ja tuomittu irtolaisuudesta 15.3.1859 Hämeen läänissä Kronoborgin linnaan ½ vuodeksi tai siihen saakka kunnes asia on käsitelty; Tehnyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 18.5.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 65; KKK 7/1858; Viip. lähtö 3.10.1859; Keis. päät. 1./13.8.1859; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 10.11.60-; VSV vuosi 1859 akti 307 (1137, 681).

Stolt Gustaf Fredrik Helsinki
Sen. oik.os. 1866 Da 79; Tark'ampuja; Tuom. sotilaskarkuruudesta Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 8/20.9.66.

Stolt Johan Johansson Taivassalo vankil.
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.1.69.

Stor eli Stadig Johanna Charlotta Turku. Ikä: 35
KKK 9/1862, 35; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.10.69.

Stor Samuel Kustaanpoika
Sen. oik.os. 1882 Da 111; Tuomittu irtolaisuudesta Mikkelin vank. 2 v; VSV 1882/248 (597, 706); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 1.3.1882; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 18/30.9.1882; 248-1882.

Storhök Erik Johansson Alajärvi
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Loinen; Tuom. kuol. loinen Herman Heikinp. Tusan taposta 14.5.1877; Rang. muut. p.työ Sip.; SVL 15.6.1878: Lähetetty Sip.

Storhök Jaakko Jaakonpoika Alajärvi
Sen. oik.os. 1855 Da 59; Syytinkiläinen; Tuomittu veljenpoikiensa kanssa kuolemaan tal. Matti Davidinp. Lillhökin taposta 12.3.1854; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi 1856 armoa - ei suotu; KKK 76/1855; Ilm. Viip. läh. huhtik. 1856.

Storm Amalia Porin maalaiskunta. Ikä: 34
Tuomittu toistuvasta irtolaisuudesta 2 vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja senaatti katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 16.12.1856; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 24.1./5.2.1857; Sen. oik.os. 1857 Da 61; VSV 1857 akti 331 (8, 92).

Storås Herman Johansson Lappfjerd, Mörtmark
Sen. oik.os. 1844 Da 37; Torppari; Tuomittu isänsä syytinkiläinen Johan Henriksson Storåsin taposta 25.10.1843 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 10./22.2.45; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tobolsk 1847 I 25; Nertšinskissä.

Strand Johan Viktor Helsinki
Sen. oik.os. 1869 Da 85; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 5./17.1.70; J. Granö s. 74: Suutarina om-siirtolassa.

Strand Vilhelm Joutseno
Sen. oik.os. 1861 Da 68; Must.; Tuom. kuol. tal.p. Antti Eskelinp. Tiimon eli Pentikäisen taposta 15.12.1859; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 7/1858, 26; Ilm. Viip. läh. 3./15.7.61; 1864 AD pag 207; Transbaik. 63 I, 32; Kariiskin kullanhuuhtomolla 16.1.63-.

Strandberg Johan Gustaf Vaasa. Ikä: 40
Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta eliniäksi linnavankeuteen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 27.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 10./22.11.1855; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Krasnojarskin alueen Tšasto-ostrovskin kunnassa 14.12.56-; VSV vuosi 1855 akti 203 (1746, 607).

Strandblom Johan Reinhold Turku
Sen. oik.os. 1884 Da 114; Tuomittu rikoksista elink. Turun rang.vank.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 4.2.1884; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 29.2./12.3.1884; VSV 1884/227 (227, 151); KKK 45/1881, 46; Ilm. Viip. lähdöstä 15./27.1.85.

Stromberg Johan Fredrik Uusikaupunki. Ikä: 30
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 15./27.9.1856, 1860 ADpag 406; Jenisei 60 I; Minusinskin alueen Abakanskin kunnassa 25.2.58-; VSV 46/1866; Allekirjoittanut 10.2.63 anomuksen saada suom. pappi V. S.; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Ström Anders Johan Helsinki. Ikä: 33
KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16./28.1.1859; Tuomittu irtolaisuudesta ja irstaudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 16.5.60.

Ström Fredrik Vilhelm Helsinki Vrt. Juha Juhanp.
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Tuom. 3 kert. vark. elink. Käkisalmeen; Siellä tappanut yhdessä Juha Juhanp. kanssa vartija Niilo Siitosen, josta tuom. kuol.; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 31; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Wiborgs Tidning 12.6.1875 n:o 68: Lähdettiin viemään tänä aamuna Sip.

Ström Israel Israelinpoika Koivulahti, Österhankmo
Sen. oik.os. 1851 Da 51; Tal.; Tuomittu kuol. renki Isak Isaksson Finnen eli Bertsin taposta 27.12.1850; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa 1852 - ei suotu; KKK 39/1852; Ilm. Viip. läh. 1./13.2.52; 1854 AD pag 123; Tob. 1852 ?, 25; Viip. 19.2./2.3.52, Pietari 10.3.52.

Ström Johan Henrik Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1880 Da 107; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 21.4.1880; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 5./17.9.1880; VSV 1880/227 (946, 631), KKK 45/1881, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 13./25.1.82.

Ström Karl Nikkinen liiga
Sen. oik.os. 1835 Da 26; Rang. vanki; Tuomittu tapoista, ryöstöistä ja muista rikoksista kuolem; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viipurista lähdöstä 22.3./3.4.35.

Strömberg Anders Johan. Ikä: 46 Helsinki
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asian ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen ja esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Strömberg August Viktor Tuusula, Finnby
Sen. oik.os. 1886 Da 118; Tal.p.; Tuom. kuol. torp. lesken Vilhelmina Kustaant. Lassilan taposta 12.11.1884; Rang. muut. p.työ Sip.

Strömberg Johan Axel Turku
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.12.1870; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 1./13.2.1871; VSV 1871/145 (30, 67); KKK 9/1862, 24; ilm. Viip. lähdöstä 1./13.9.71.

Strömberg Johan Gustaf Vehmaa. Ikä: 30
Tuomittu irtolaisuudesta ja irstaudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslait.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 12.7.60-; (1861 AD pag 180; Jenisei 60 II); VSV 46/1866; Allekirjoittanut 10.2.63 anomuksen saada suom. pappi V. S.

Strömberg Vilhelm Karl
Sen. oik.os. 1855 Da 58; Tuom. irt. S-kanavalle; Siirt. Sip.; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 26.1./7.2.55; 1859 AD pag 433; Jenisei 58 I; Krasnojarskin alueen Tšasto-ostrovskin kunnassa 6.4.56-; VSV 46/1866; Kirjoittanut anomuksen papin saamiseksi.

Strömfors Karl Fredrik Turku. Ikä: 25
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.9.1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Ståhl eli Ståhlman Benjamin Vesilahti. Ikä: 26
Vangittu ja tuomittu Turun ja Porin läänissä irtolaisuudesta Kronoborgin linnaan ½ vuodeksi lei siihen saakka kunnes hallitus on käsitellyt asian; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 8.9.1859; Sen.oik.os. 1859 Da 65; Keis. päät. 24.10./5.11.1859; 1861 AD pag 437; Jenisei 61 I; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 7.2.61-; VSV vuosi 1859 akti 307 (1986, 854).

Ståhl Malachias
Sen. oik.os. 1850 Da 49; Viapori elink.; Siirtol.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 15./27.12.50; 1854 AD pag 123; Jenisei 1852 I; Krasnojarskin alueen Suhobusinskin kunnassa 4.1.52-; 1855 AD pag 177; Jenisei 1854 I; Rikoksien tähden lähetetty pakkotyöhön Irkutskin kuv.

Ståhlberg Thomas Alatornio
Sen. oik.os. 1866 Da 79; Tuom. rikok. Kakolaan; Siirt. Sip.; Epävarma tapaus.

Stålnacke Isak Juhanp. Turtola
Sen. oik.os. 1848 Da 45; Loisenp.; Tuomittu aikaisemmin 3 kert. murtovarkaudetsa, nyt vanginkuljettaja J. J. Hagelbergin taposta 21.10.47 kuolemaan; Rang. muut. pakkot. Sip.; KKK 42/1848; Ilm. Viip. luov. 25.1./6.2.49; Oik.os. 1849 AD pag 406; Tob. 1849 I, 23; Viip. 25.1./6.2.49; 1850 AD pag 396; Tob. 1850 I: ei ilm. Irkutskista mihin viety; 1852 AD pag 402; Tob. 51 II: ei ilm. Irkutskista, mihin viety.

Stålsten Gustaf Masku. Ikä: 37
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuomittu 3-kert.vark. H:gin kurit.huon.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui 27.1.1885; Mvs. ilmoitti keis. hyväk.1./13.3.1885; VSV 1885/200 (240, 142).

Stör Michel Heinola. Ikä: 37
Ent. tarkampuja; Tuomittu irstaudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslai.t; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63; 1861 AD pag 497; Jenisei 61 I; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 16.5.60-.

Stöör Johan Gustaf Janakkala
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuomittu rikoksista elinkaudeksi pakkotyöhön; VSV 1878/169 (63, 167); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.12.1877; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 10/22.3.1878.

Sui Israel Mikonpoika Laihia Vrt. Muurimäki, Matti ja Sorvari, Juha
Sen. oik.os. 1833 Da 24; Talollisenp.; Tuomittu tapoista ja ryöstöistä 19.9.1831 ja 4.10.1831 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1834 armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 26.3./7.4.1834.

Sui Tuomas
Tuomittiin varkauksista elink. Viaporiin; VSV 1848/188 (361); Sen. oik.os. 1848; KKK 194/1848; Lähtö Viip. 7.9.48; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 17/29.5.1848.

Suihkonen Vasili. Ikä: 25 Viipurin lääni
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 6.3.1860; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 4/16.4.1860; VSV 1860 akt 278 (468, 272); Sen. oik.os. 1860 Da 66; KKK 7/1858; Viip. lähtö 10/22.5.60.

Suikkanen Erkki Vehkalahti. Ikä: 30
Sen. oik.os. 1850 Da 48, Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 21.6.1841; Rauhallinen; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; VSV ilmoitti keis. hyväk 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 18.11.50 alkaen R.

Suikkanen Gabriel Juhonp. Vehkalahti. Ikä: 34
Talp.; Tuomittu Viipurin läänissä 12.9.1855 irtolaisuudesta 1 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 27.11.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 4./16.1.1856, Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 16./28.2.1856; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 22.2.57-; VSV vuosi 1856 akti 351 (2919, 13).

Suikkanen Juha Mikkelin lääni
Sen. oik.os. 1879 Da 104; Tuomittu elinkaudeksi Mikkelin vank.; VSV 1879/184 (6, 205); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.12.1878; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 10/22.3.1879.

Suikki Tuomas Mikonpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1873 Da 92; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1873/203 (156, 128); KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.1.1873; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 16/28.2.1873.

Suikko eli Pesola Antti Matinpoika Asikkala, Viitarla Vrt. Henrik Mikonp., M. Falck
Sen. oik.os. 1852 Da 53; Talollinen; Tuomittu taposta ja ryöstöstä kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu.

Suikkonen Ivan Lappeenranta
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Tuom. 1866 irt. Viipuriin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 35; Ilm. Viip. lähdöstä 4.1.68.

Suikkonen Josef. Ikä: 31 Oulun lääni
Tuom. siirt. Sip.; KKK 9/1862, 31; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74.

Sulén Johan Gustaf Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Mikkelin vankilaan; VSV 1874/174 (652, 364); KKK 9/1862, 47; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 1.4.1874; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 11./23.5.1874; EE 25/223 1895 kert. 1894: Kuollut om-siirtolassa 1894.

Sulin Johan Oulujoki, vankila
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 42; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Sulkalammi Gabriel Joonaksenp. Marttila. Ikä: 34
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 17.2.1848; Rauhallinen; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 19./31.12.1849; VSV 1849/159 (801).

Sumsa eli Uski Knut Samuelinpoika Rautu
Sen. oik.os. 1862 Da 71; Tuom. 4-kert. irt. Viipurin o.lait.; Siirt. Sip.; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 8/20.11.1862.

Sund Henrik Turun läänistä
vl 1829.

Sund Johan Henrik Henriksson Sääksmäki, Valkeakoski
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuom. irt. H:linnaan; siirt. Sip.; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II, 33; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 6.11.63-.

Sund Johan Vilhelm Adamsson Tampere
Sen. oik.os. 1870 Da 86; Tuom. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.10.70.

Sund Karl Gustaf. Ikä: 28 Sääksmäki
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.5.66.

Sundberg Erik Gustaf Helsinki. Ikä: 26
Matruusi; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 5.9.1857; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 30.11./12.12.1857; VSV 1857 akti 331 (2272, 1020); Sen. oik.os. 1857 Da 61; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.9.1858; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 18.8.60-.

Sundberg Sofia Vaasa. Ikä: 26
Tuomittu irtolaisuudesta vuodeksi Turun kehruuhuon.; Sen. oik.os. 1850 Da 49; VSV 1850/138; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. jouluk. 50; Anoi pääsyä Sip. ja sen. suostui; Ilm. Keis. hyväk. 27.9./9.10.1850; 1852 AD pag 402, Tob. 1851 II; 30.7.51- Taran alueen Asmskan kunnassa.

Sundbäck Frans Erland Turku. Ikä: 27
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.3.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12./24.4.1858; VSV 1858/386 (689, 376); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.9.1858.

Sundelin Gustaf Adolf Turku
Sen. oik.os. 1881 Da 108; Tuomittu Turun kuritushuon.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 30.3.1881; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 5./17.5.1881; VSV 1881/245 (747, 294); KKK 45/1881, 39; Ilm. Viip. lähdöstä 13./25.1.82.

Sundell Axel Viktor
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuomittu H:linnan vank.; VSV 1878/169 (499, 320); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 9.3.1878; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 4/16.5.1878.

Sundell Reinhold Rauma vl Vrt. Friberg, J.
Sen. oik.os. 1836/Da 27; Renki; Tuomittu porvari Petter Gustaf Ekmanin taposta ja ryöstöstä kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 16./28.5.1836; Oik.os. 1847 AD pag 444; Työssä Kerevskin viinapolttim.; 1848: ei muutoksia; 1849: ei muutoksia; 1850: ei muutoksia; Sen. oik.os. 1859 AD pag 151; Tomski 1858 II; Sen. oik.os. 1865 AD pag 176, 54; Tomski 1864 I; Kärsinyt loppuun pakkotyön ja vapautettu Kerevskin tehtaasta 1856, siirtynyt siirtolaiseksi Urtalskin alueen Tšilinskin kylään.

Sundén Augusta Sofia Espoo, Kvarnby
Sen. oik.os. 1864 Da 75; Piika; Tuom. kuol. lapsenmurhasta; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi 1865 armoa-ei suotu; KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.7.1865.

Sundgren eli Lindholm
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Viapori elink; Siirt.

Sundgren Gustaf Suonenjoki
Sen. oik.os. 1837 Da 28; Kultasepänoppilas; Tuomittu varkauksista Pietarissa ja Juha Mikonp. Nyyssösen taposta 25.6.1835 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 5/17.6.1837.

Sundgren Karl. Ikä: 38 Nurmijärvi
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Hämeenlinnan ojennuslaitokseen toista kertaa; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.9.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 19/31.1.1856; VSV vuosi 1855 akti 203 (2227, 785).

Sundgren Kustaa Adolf Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin lääninvank.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 1.4.1871; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 14./26.5.1871; VSV 1871/145 (651, 317); KKK 9/1862, 19; Ilm. Viip. lähdöstä 1./13.9.71.

Sundholm Karl Anders
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu varkauksista H:linnan vank.; VSV 1877/164 (439, 204); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 16.2.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.3./7.4.1877.

Sundholm Karl Anders
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuomittu H:linnan vank.; VSV 1878/169 (499, 320); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 9.3.1878; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 4/16.5.1878.

Sundman Anders Loviisa (vl.)
Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Viaporiin; VSV 1848/188 (361); Sen. oik.os. 1848; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 17/29.5.1848.

Sundqvist Johan Emanuel Janakkala. Ikä: 25
Työmiehen poika; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Hämeenlinnan ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.9.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 19./31.1.1856; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Minusinskin alueella Šušinskin kunnassa 8.2.57-; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 Ii; Mennyt naimisiin Vera Prokoslavien kanssaM; Rangaistu paosta kullanhuuhtomolta 20 raipaniskulla; VSV vuosi 1855 akti 203 (2227, 785).

Sundström Karl Vilhelm H:gin pitäjä, Tikkurila Vrt. K. G. Wulff ja J. F. Nyberg
Sen. oik.os. 1857 Da 61; Renki; Tuom. kuol. murhasta, taposta ja ryöstöstä yhdessä K. G. Wulffin ja J. F. Nybergin kanssa; Rang. muut. p.työ Sip.

Sundvall Johan Turku
Sen. oik.os. 1879 Da 104; Tuomittu 12.6.1873 4-kertaisesta ryöstöstä elinkaudeksi vankeuteen ja on Mikkelin vankilassa; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 1.11.1878; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 19./31.1.1879; VSV 1879/184 (2110, 32).

Sunell Justina Vilhelmina Tammela
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu irtolaisuudesta 3 vuodeksi Turun kehruuhuon.; VSV 1876/228 (438, 295); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.2.1876; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 15/27.4.1876.

Suojanen Maria Elisabet Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu varkauksista L:rannan kehruuhuon.; VSV 1874/174 (164, 123); KKK 9/1862, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 20.1.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.2./10.3.1874.

Suomi eli Härsilä Juha Matinpoika Lapua
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1877/164 (570, 240); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.3.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.4.1877.

Susanna Juhantytär Rymättylä. Ikä: 26
Tuomittu irtolaisuudesta 2v. Turun kehruuh.; Sen. oik.os. 1850 Da 49; VSV 1850/138; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. jouluk. 1850; Anoi pääsyä Sip. ja sen. suostui; Ilm. keis. hyväk. 27.9./9.10.1850; 1852 AD pag 402, Tob. 1851 II; 13.8.51 -> R.

Sutinen Birgitta Pietari. Ikä: 23
1866 AD pag 152; Jenisei 65 II; Tuom. lapsenmurhasta; Siirt. Sip.; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 28.8.65-.

Sutki eli Löpar Gabriel. Ikä: 23 Ylihärmä
Renki; Torpparinpojan Juhani Juhaninp. Rajaluoman eli Vesiluoman taposta raip. ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 9.6.1868; Puuseppä, ei seuraa, virsikirja, Uusi Test., Vaasassa 6.7.1868; VSV 101/1868.

Sutki Gabriel Juhanpoika Ylihärmä, Keskikylä
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Renki; Tuom. kuol. torp.p. J. J. Rajaluoman eli Vesiluoman tap. 1.9.1867; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69; J. Granö 1893 s. 117, L. Luoto s. 173.

Sutki Gabriel Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Tuomittu H:linnan vankilaan; VSV 1875/174 (499, 382); KKK 9/1862, 32; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 4.3.1875; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19/31.5.1875.

Suuronen Adolf Antinpoika Kangasniemi, Hokanniemi
Sen. oik.os. 1880 Da 107; Loinen; Tuom. kuol. loisentr. Maria Tuomaantr. Suurosen taposta 6.8.1879; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 45/1881, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81.

Suur-Uski Anton. Ikä: 42 Hamina
Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta 3 vuodeksi Viaporiin; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1858; VSV 1858/386 (1560, 811); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Suurvainikka Matti
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuomittu irtolaisuudesta L:rannan ojennuslait.; VSV 1885/200 (853, 349); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 16.4.1885; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1885; 200-1885.

Suutari Ivan Gregorjeff Kurkijoki
Tuomittu Viipurin läänin kuvernöörin päätöksellä 2.3.1855 toistuvasta irtolaisuudesta 1 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne; Ministerivaltiosiht. Yhtyi sen. Kantaan, esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 29.6./11.7.1855; KKK 76/1855; Ilm. Viip. Läh. 27.7./8.8.1855; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II, 26; Krasnojarskin alueen Tšasto-ostrovskin kunnassa 7.9.56-; VSV vuosi 1855 akti 203 (1330, 483).

Svahlberg Johan Abraham Maaria
Sen. oik.os. 1884 Da 114; Tuomittu rikoksista elink. Turun rang.vank.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 4.2.1884; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 29.2./12.3.1884; VSV 1884/227 (227, 151); KKK 45/1881, 44; Ilm. Viip. lähdöstä 15./27.1.85.

Svahn Johan Vrt. Bollström, Matts
Sen. oik.os. 1835 Da 26; Mustalainen; Tuomittu mustalainen Karl Wennströmin eli Svartin taposta 24.5.1834 Tohmajärvellä yhdessä Matts Bollströmin kanssa; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rang. - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 12/1835, 1/1836.

Svahn Mikko Hannunpoika Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu varkaudesta Hämeenl. vank.; VSV 1872/150 (613, 262); KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 27.2.1872; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 28.4./10.5.1872.

Svala Erik Helsinki. Ikä: 36
Tuomittu irtolaisuudesta vähintään ½ vuodeksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 9.10.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.12.1858; VSV 1858/386 (2192, 1053); Sen. oik.os. 1859 Da 64; KKK 7/1858; Ilm. Viip. Lähdöstä 20.7./1.8.1859; 1860 AD pag 406; Jenisei 60 I; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 16.5.60-.

Svan Begt Magnus Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuom. irt. Viip. o-lait.; Siirt. Sip.; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II, 28; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 16.11.63-.

Svarts Karl Ludvig Muhos
Sen. oik.os. 1833 Da 24; Mustalainen; Tuomittu mustalainen Gustaf Lundahlin taposta 22.1.1832 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 29.5./10.6.1834.

Svartti Isak Isakinpoika Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1884 Da 114; Tuomittu irtolaisuudesta 2 v Mikkelin vank.; VSV 1884/227 (527, 329); KKK 45/1881, 39; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.1.85; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.3.1884; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 1/13.5.1884; 227-1884.

Sveder Johan Oulun lääni. Ikä: 48
1855 AD pag 177; Jenisei 54 I; Tuom. rikok. Viaporiin; Siirt. Sip.; Krasnojarskin alueen Pogorelskin kuntaan 17.10.53.

Svedholm Johan Fredrik. Ikä: 24 Helsinki
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asian ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen-esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.9.1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Svärd Hedvig Elisabet Beatantytär. Ikä: 31 Sääksmäki
Irtolainen; Tuomittu murtovarkaudesta 24 paria piiskoja, julkiseen kirkkorangaistukseen ja sen jälkeen Hämeen läänin kuvernöörin huostaan; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 28.6.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi ja esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 1/13.8.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä lokak. 1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (1863, 764).

Svärd Johan Turun ja Porin lääni, Yläne. Ikä: 34
Torpparinp.; Tuomittu sotaväestä karkaamisen johdosta ja varkaudesta 10 vuodeksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.8.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 31.1./12.2.1856; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 22.2.57-; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Naimisissa Leena Karoliina Antintr. kanssa, heillä on tytär Justina; EE 17/153 1884; * Maria 5.8.66, * 24.9.69; VSV 46/1866; Allekirjoittanut 10.2.63 anomuksen saada suom. pappi V. S.; VSV vuosi 1855 akti 203 (2107, 785).

Svärd Karl Fredrik Helsingin pitäjä
Matruusi 2 suom. meriekipaasissa; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.7.1856.

Svärd Olga x Vehrne Suetuk 1869
EE 23/221 1894; Tuom. 8 v. Serentuihin Nertšinskin alueella osallistumisesta K. Liljedahlin vaimon murhaan; Naimaton, mutta aviottoman lapsen äiti; Ei saa enää palata Verhne-Suetukiin.

Sylverter Abrahamsson. Ikä: 30 Pernaja (Perniö) vl
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Tuomittu 3 kertaisesta murtovarkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 8.1.1849; Rauhallinen; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 19/31.12.1849.

Sylvin Karl August Eurajoki. Ikä: 30
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Hämeenlinnan ojennuslaitokseen; tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.9.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 19./31.1.1856; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 18.2.57-; 1861 AD pag 497; Jenisei 61 I; Paennut kullanhuuhtomolta, saatu kiinni, mutta ennen oikeudenkäyntiä paennut uudelleen 11.1.61, saatu jälleen kiinni ja rangaistu 30 raipaniskulla; VSV vuosi 1855 akti 203 (2227, 785).

Syrjä Maria Katariina Mikontytär. Ikä: 40 Uusikaarlepyy
Tuomittu irtolaisuudesta vuodeksi Turun kehruuhuon.; VSV 1850/138; Anoi pääsyä Sip. ja sen. suostui; Ilm. keis. hyväk. 27.9./9.10.1850.

Syrjälä eli Syrjäpalo Juha
Sen. oik.os. 1850 Da 49; Viapori elink.; Siirtol.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 15./27.12.50; 1852 AD pag 402, Tob. 1851 II; 13.8.51 -> R.

Syrjäläinen eli Kant Juha Paavonpoika Kristiinan pitäjä, Huttulansaari
Sen. oik.os. 1872 Da 91; Tarkk'ampuja; Tuom. kuol. tal. Mikko Samuelinp. Heikkisen ryöstöstä ja taposta; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 45; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72.

Syrjämäki eli Krepula . Ikä: 32 Isokyrö, Ylistaron kpli
Renki; Taposta ja ryöstöstä raip., kirkkorang. ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 25.5.1859; Lut., ei käsityö, vaimo ja lapset ei seuraa, Vaasassa heinäkuussa 1859.

Syrjämäki Juha Juhanpoika Ylistaro Vrt. J. Hyyppä
Sen. oik.os. 1859 Da 64; Renki; Tuom. kuol. yhdessä J. Hyypän kanssa ryöstöistä ja taposta 26.4.1858; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 7/1858; Lähtö Viipurista 15.8.1859.

Syrjänen Maria Katarina Mikontr. Uusikaarlepyy
Sen. oik.os. 1850 Da 49; Tku irt.; Siirt.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. jouluk. 1850; 1852 AD pag 402, Tob. 1851 II; 23.7.51- Taran alueen Asmskan kunn.

Syväjärvi eli Kylmänen Pekka Juhonp. Ylitornio. Ikä: 37
Tuomittu 3 varkaudesta ja 1 ryöstöstä elinikäiseen pakkotyöhön Kronoborgin linnaan; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 22.2.1855; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen ja esitti keisarille, joka sen hyväksyi 9./21.3.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 58; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 23.4./5.5.1855; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Kanskin alueen Tinskin kunnassa 13.7.56-; VSV vuosi 1855 akti 203 (436, 99).

Säck Johan
Sen. oik.os. 1879 Da 104; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi vankeuteen ja on Käkisalmen vank.; VSV 1879/184 (2335, 80); Östra Finland 7.3.1879/27: Sen. suostunut anomukseen päästä Sip. siirtolaiseksi; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 3.12.1878; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 25.1./6.2.1879.

Säll August Fredrik Lohja, Laakspohjan kartano
Sen. oik.os. 1874 Da 95; Torppari; Tuom. kuol. paanajärveläisten kulkukaup. Anton Timojevin ja Ivan Kusminin murhasta ja ryöstöstä 12.5.1873; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 29; Ilm. Viip. 4/16.11.74.

Sääksä eli Sääksjärvi Hans Mattsson Purmo, Sääksjärvi vl Vrt. Damlin ja Eklund
Sen. oik.os. 1836 Da 27; Talollinen; Tuomittu renki Gustaf Johanssonin taposta 24.6.1833 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 20.6./2.7.1836.

Söder Isak Huittinen. Ikä: 31
Sen. oik.os. 1850 Da 48, Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 24.12.1848; Rauhallinen; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 25.11.50 -> R.

Söder Valborg. Ikä: 21 Oulun lääni
Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti ja kenraalikuvernööri hyväksyivät sen 6.3.1856; Keisari hyväksyi anomuksen 4/16.4.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.5.1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (621, 311).

Söderberg August Aleksander Mikkeli
Sen. oik.os. 1879 Da 104; Tuomittu H:linnan kuritushuon.; VSV 1879/184 (412, 224); Ahti 26.4.1879, Häm. 1.2.1879: Anonut siirtolaiseksi Sip. pääsyä; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.2.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 16/28.3.1879.

Söderblom Anna Ulrika Nauvo, Kjäldö
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tal.tr.; Tuom. kuol. lapsenmurhasta; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 23.7./4.8.62.

Södergård eli Söder Mikko Nurmijärvi, Nummenpää
Sen. oik.os. Da 17/1826; Kirvesmies, "nurmijärven rosvo"; Tuomittu murhasta ja ryöstöstä 7.10.1823 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; VSV 1826/177; KKK 127/1825; Lähetetty Pietariin 21.8./2.9.26.

Söderholm Elias Vaasan lääni. Ikä: 52
Oik.os. 1847 AD pag 444; Tomski 1847 I, 41; Työssä Kerevskin viinanpolttimosssa; 1848: ei muutoksia; 1849: ei muutoksia; Sen. oik.os. 1859 AD pag 151; Tomsk 1858 II; Tuom. kuol. vaimonsa tap.; Rang. muut. p-työ Sip.; Rang. kärsittyään Kerevskin viinapolttimossa vapautettiin 1856 ja asuu Bogorodskin alueella.

Söderholm Gabriel Gabrielsson Närpiö, Nämpnäsin kylä
Renki; Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta elinikäiseen pakkotyöhön 28.6.1855; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 14.8.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. päätökseen - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.8./7.9.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 10./22.11.1855; 1859 AD pag 543, Jenisei 59 I, 31; Krasnojarskin alueen Ladeiskin kunnassa 4.1.57-; VSV vuosi 1855 akti 203 (1977, 641).

Söderholm Helena Gustava Helsink
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuom. irt. Turun kehruuhuon.; Siirt. Sip.; 1964 AD pag 252; Jenisei 63 II, 40; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 6.11.63-.

Söderholm Johan Fridolf. Ikä: 25 Tammisaari
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Ruukuntekijän kisälli; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.

Söderholm Johan Isaksson Koivulahti, Vassor
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Torp.p.; Tuom. kuol. tal.p. Erik Johansson Rabbin taposta 31.8.1866; Rang. muut. p.työ Sip.

Söderlin Karolina Vilhelmina Pori
Sen. oik.os. 1854 Da 57; Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta ja 1. murrosta elinkaudeksi L:rannan kuritushuon.; Anonut päästä siirt. Sip., suostuttiin; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 23.10./4.11.54.

Söderling Gustaf Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. vark. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK )/1862, 48; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.7.68.

Söderquist Maria Vaasan lääni
Lähetetty p.työhön; Ilm. Viip. lähdöstä 18/30.4.1857; KKK 76.

Söderqvist Maria Margareta Turun ja Porin lääni. Ikä: 27
Tuomittu irtolaisuduesta määräämättömäksi ajaksi Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja senaatti katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 16.1.1857; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 2./14.2.1857; Sen. oik.os. 1857 Da 61; VSV 1857 akti 331 (254, 125).

Söderström Frans Oskar Helsinki
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 32; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Söderström Karl Gustaf Rauma
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 4./16.5.1883; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 47; Ilm. Viip. lähdöstä 17./29.1.84.

Söderström Karl Johan Pori
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuomittu rikoksista pakkotyöhön; VSV 1878/169 (63, 167); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.12.1877; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 10./22.3.1878; EE 18/219 1894 kert. 92-93: Pudonnut hiilimiiluun ja palanut kuoliaaksi 39-vuotiaana Rubinissa 1888.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]