Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana


Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon. Siihen on koottu tiedot karkotetuista vankiloiden, senaatin oikeusosaston, kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin arkistoista. Jokaisesta karkotetusta on tehty oma korttinsa, johon on kirjattu häntä koskevat tiedot. Luetteloon on tallennettu kaikki korteissa esiintyvät tiedot. Kortisto on vuonna 2003 sijoitettu Turun maakunta-arkistoon.

Taustatietoa karkotuksesta ja karkotettujen elämästä Siperiassa löytyy fil. tri Alpo Juntusen julkaistusta väitöskirjasta Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Suomen vankeinhoidon historiaa, osa 3. 1983, 210 s. ISBN 951-46-6712-3. Myös julkaistu sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 10. 1983, 210 s. ISBN: 951-9266-22-4.

Käytetyt lyhenteet: AD = anomusdiaari; Da = päätöstaltio; EE = senaatin kirkollisasiaintoimituskunta; KKK = kenraalikuvernöörin kanslia; Mvs = ministerivaltiosihteeri; VSV = valtiosihteerinvirasto.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]

Uimonen Knut. Ikä: 36 Jaakkima
Tuomittu irtolaisuudesta 1 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 5.9.1857; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 30.11./12.12.1857; VSV 1857 akti 331 (2273, 1020); Sen. oik.os. 1857 Da 61; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858.

Uimonen Pekka Juhanp. Viipurin lääni. Ikä: 24
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuomittu varkaudesta 396 päiväksi Viipurin ojennuslaitokseen; VSV 1861/273 (2040, 862); KKK 9/1852, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 26.3./7.4.62; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.10.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6./18.12.1861; 1869 AD pag 168; Jenisei 68 II; Krasnojarskin alueen Gljadenskon kunnassa 29.3.63-; Paennut ja palautettu.

Uitto Jaakko Antinpoika Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1867 Da 80; Tuom. vark. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 37; Ilm. Viip. lähdöstä 27.6./9.7.67.

Uitto Juha Erkinpoika Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1870 Da 87; Tuom. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.10.70.

Ukko eli Junnila Rafael Vihanti
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuomittu rikoksista elink. Turun k.huon.; VSV 1885/200 (197, 110); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1885; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 15/27.2.1885; 200-1885.

Ukkonen Maria Antintytär Mikkelin lääni
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Tuom. irt. L:rantaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 20; Ilm. Viip. lähdöstä 4.1.68.

Ulfström Aleksandra Pori. Ikä: 31
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu rikoksista L:rannan kehruuhuon.; Murhapoltosta 8 v.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.2.1876; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 20.3./1.4.1876; VSV 1876/228 (414, 239).

Ullengren Gustaf Porin maaseurakunta. Ikä: 51 (53)
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16./28.1.1859.

Ullengren Karl Gustaf Pori
Sen. oik.os. 1876 Da 99; Tuomittu Turun rangaistusvank.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.8.1876; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12./24.10.1876; VSV 1876/228 (1696, 810).

Ullgren Johan Vanaja, Luolajan kylä vl
Sen. oik.os. 1838 Da 29; Tuomittu renki Henrik Henrikinp., Jaakkolan talosta, taposta 7.8.1834 kuolemaan; Oli ensin Viaporissa tunnustusvankeudessa; Rangaistus muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 10/22.3.1838.

Ulrika Juhanintytär. Ikä: 29 Hämeen lääni
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja senaatti katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 16.1.1857; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 2/14.2.1857; Sen. oik.os. 1857 Da 61; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 18/30.4.1857; VSV 1857 akti 331 (254, 125).

Uschanoff Nasar Helsinki
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 49; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883.

Uski Juha Simonpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu irtolaisuudesta Viipurin ojennuslait.; VSV 1880/227 (364, 192); KKK 45/1881, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 4.2.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 28.3./9.4.1880.

Utter Karl Gustaf Turun lääni
Vangittu ja tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta 1854 eliniäksi Viaporiin pakkotyöhön; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 6.8.1856; Ministerivaltiosiht. esitti asian Moskovassa keisarille, joka hyväksyi sen 6./18.9.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 6./19.1.1857; 1859 AD pag 451; Jenisei 58 II, 33; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 8.7.58-; VSV 46/1866; Allekirjoittanut 10.2.63 anomuksen saada suom. pappi V. S.; VSV vuosi 1856 akti 351 (2262, 866).

Uuttu Antti Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1870 Da 86; Tuom. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 42; Ilm. Viip. lähdöstä 3/15.10.70.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]